VANHOUT NV en Thomas More Partners in Education

02 november 2018

Bouwbedrijf VANHOUT nv uit Geel en de opleiding Bouw van de Thomas More-hogeschool tekenen op maandag 5 november een “Partners in education”-samenwerkingsovereenkomst. De opleiding en het bouwbedrijf worden bevoorrechte partners en gaan nog meer structureel samenwerken. Eén van de speerpunten in de samenwerking is “Lean bouwen”. VANHOUT nv laat er geen gras over groeien en verzorgt aansluitend bij de ondertekening een masterclass over “Lean plannen” voor de tweede en derdejaarsstudenten van de opleiding Bouw. 

Partners in Education | Een vaste relatie

Studenten van Thomas More krijgen al tijdens hun opleiding intensief voeling met het werkveld in al zijn aspecten. De hogeschool bouwt daarvoor actief aan “Partners in Education”, een netwerk van expertise en cocreatie. Thomas More sluit met bedrijven structurele samenwerkingsovereenkomsten om het hoger onderwijs in de bedrijven en de bedrijven in het hoger onderwijs te brengen. Partners in education is meer dan een gewone samenwerking. “Wij zoeken bedrijven die willen participeren in ons kernproces. Die recht naar ons hart gaan. Zowel de hogeschool als het bedrijf moeten er beter van worden.” zegt Inge Tyskens van de opleiding Bouw. “De partnerbedrijven zitten mee in de cockpit om de opleiding Bouw toekomstgericht aan te sturen. En ze stellen hun expertise, knowhow en infrastructuur open voor onze docenten en studenten”.

TROTS | Team Respect Openheid Talent Sfeer

VANHOUT nv is al jaar en dag een belangrijke partner voor de opleiding Bouw van Thomas More. Het bedrijf stond tien jaar geleden mee aan de wieg van de opleiding, werkt er al jaren mee samen en verdiept zijn engagement nu als Partner in Education. “Deze samenwerking past perfect in de missie van ons bedrijf”, zegt Joeri Schellens, bestuurder-directeur  “VANHOUT nv wil meer zijn dan een aannemer. Samenwerking is één van onze uitgangspunten, zowel in als buiten het bedrijf. Intern investeren wij heel sterk in onze werknemers zodat ze “TROTS” zijn op hun werk. Team, Respect, Openheid, Talent, Sfeer zijn ook voor samenwerking met externe partners zoals de opleiding Bouw van Thomas More de kernwoorden.

Lean en Modulair Bouwen

Als Partners in Education hebben de opleiding Bouw en VANHOUT nv een duidelijk plan van aanpak uitgetekend. Het bedrijf zal met de docenten en studenten van Thomas More zijn expertise op het vlak van Lean Bouwen en Lean Engineering delen. De principes van modulair bouwen en de industrialisering van het bouwproces worden in het curriculum van de opleiding geïmplementeerd en medewerkers van VANHOUT nv werken actief mee aan het project “Voorbereiding van een bouwproject” in het tweede jaar van Bachelor Bouw, met een focus op lean plannen.

Lean is een managementfilosofie om een maximale meerwaarde te realiseren voor klanten, met een minimum aan verspilling. VANHOUT nv voert deze methode systematisch in voor al zijn werven en is daarmee trendsetter in de sector. De tweedejaars van de bachelor in de Bouw plannen vandaag hun eigen groepswerken volgens de lean-principes. In de masterclass die VANHOUT nv maandag geeft, leren de studenten de basisprincipes om de lean-filosofie toe te passen op een bouwproces, zowel op de werf (lean bouwen) als in de voorbereidingsfase (lean engineering).

Meer informatie?

Recente persberichten