TROTS op Sociaal Werk | Foto’s van Philippe Swiggers

02 december 2018

Volgende week kan je in het Jan Hoet huis in Geel gaan kijken naar TROTS, een unieke fotoreeks, die fotograaf Philippe Swiggers in mei van dit jaar maakte. Hij ging daarvoor op pad in het kader van de Vlaamse Sociaal Werk-conferentie. De foto’s tonen het ware gelaat van de sociaal werker waarmee hij de kwetsbare mens in de ogen kijkt. De opleiding Sociaal Werk van de Thomas More-hogeschool biedt ook de Gelenaars (en al wie er belangstelling voor heeft) de kans om deze unieke reeks met eigen ogen te zien. De toegang is gratis.

Philippe Swiggers zocht sociaal werkers in Vlaanderen op tijdens hun werk en fotografeerde hen in hun echte doen en laten. De betekenis van 'het sociale', het belang van authentieke interactie voor echt sociaal werk, legde hij vast met zijn lens. Zo toont hij de waardevolle plek van sociaal werk in onze huidige samenleving.

TROTS verwijst naar dat wat ieder mens, ook de meest kwetsbare als laatste houvast heeft en wat voor de sociaal werker altijd weer een aanknopingspunt is. TROTS verwijst ook naar de uitnodiging aan de sociaal werker om zijn eigen dagelijkse menselijke handelen naar waarde te schatten. Tot slot is TROTS een appél aan de welvaartsamenleving om te beseffen dat het sociaal werk een wezenlijke bijdrage levert aan het welzijn van alle burgers en dus van de samenleving an sich.

Bij TROTS hoort ook een fotoboek met werk van Philippe Swiggers, Erik Vlaminck en Bert Lambeir.

Praktisch

  • Jan Hoet huis | Pas 204, 2440 Geel
  • Maandag 3 december van 14 tot 21 uur
  • Woensdag 5 december van 14 tot 21 uur
  • Vrijdag 7 december van 19 tot 21 uur
  • Gratis toegang

In beeld

Daniël Janssens
Docent opleiding Sociaal Werk
T 0494 25 84 51
E

Recente persberichten