Therapie online? Reflecties vanuit psychodynamische, psychotherapie en ethiek

21 februari 2018

Een groeiend aantal mensen met een depressie, een burn-out, een trauma… heeft hulp nodig. Het wordt een uitdaging om de geestelijke gezondheidszorg toegankelijk, betaalbaar en kwaliteitsvol te houden. E-mental health of het op grote schaal implementeren van digitale technologie in de geestelijke gezondheidszorg is een deel van de oplossing. 

Er gebeurt al veel, maar niet genoeg. Er is al veel, maar het is niet genoeg bekend. eMEN, een project met partners uit zes Europese landen wil daar wat aan doen. Op 23 februari buigt eMEN zich over online Therapie met reflecties vanuit psychodynamische psychotherapie en ethiek. 

Frank Robben, administrateur-generaal van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid opent het seminarie met een lezing over e-health en privacy in België waarna prof. Dr.Chris Gastmans (KU Leuven) en prof. Dr. Patrick Luyten (KU Leuven) het woord nemen. Tijdens dit seminarie wordt bovendien de aftrap gegeven voor een grootschalig onderzoek in ons land naar de toegevoegde waarde van “Moodbuster”, een online zelfhulpinterventie voor mensen met milde tot matige depressieve klachten.

eMen | E-mental health naar een wetenschappelijk niveau brengen

Technologie kan helpen om gezondheidsproblemen te voorkomen en ook te behandelen in de geestelijke gezondheidszorg. Technologie kan het zelfzorgend vermogen van patiënten vergroten en hun omgeving ondersteunen. En toch ondervindt die technologie nog heel wat hindernissen op haar weg door het landschap van de geestelijke gezondheidszorg. Niet alle betrokkenen kennen de mogelijkheden of ze hebben nog geen vertrouwen in de technologie. Ze stellen zich vragen over de productkwaliteit, privacy, financiering en wetenschappelijke onderbouwing van het aanbod. Daar wil eMEN wat aan doen door zowel het beleid als de technologie wetenschappelijk te onderbouwen en te steunen. 

eMEN is een project met partners uit zes Europese landen. De Thomas More-hogeschool en Pulso zijn de Belgische partners in eMEN, dat gefinancierd wordt door het INTERREG North West Europe Innovation programma. 

eMEN-seminarie | Therapie online?!

Thomas More en Pulso brengen op 23 februari de partners en alle belangstellenden samen op een seminarie met als thema “Therapie online?! Reflecties vanuit de psychodynamische psychotherapie”. Frank Robben, administrateur-generaal van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid opent het seminarie, waarna Prof. Dr. Gastmans (KU Leuven) en prof dr Patrick Luyten (KU Leuven) het woord nemen. Het volledige programma vindt u hier.

Moodbuster, online tool voor depressie nu ook in België

Op het seminarie wordt bekendgemaakt dat twee onderzoekscentra van Thomas More  (Mobilab en de Expertisecel Psychologie, Technologie & Samenleving), samen met Pulso starten met een grootschalige studie naar de toegevoegde waarde van “Moodbuster”, een online zelfhulpinterventie voor mensen met milde tot matige depressieve klachten. (12.15–12.30 uur op het programma)

In samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam krijgen nu ook Belgische patiënten de kans om deze e-mental health tool te gebruiken. Niet om te zien óf het werkt –dat is al geweten–, maar om te onderzoeken hoe het als een betekenisvol onderdeel van hulpverlening kan worden ingezet.

Voor het eerst wordt een applicatie voor de geestelijke gezondheidszorg onderzocht in de drie landsdelen. Zowel in Vlaanderen, Wallonië als in Brussel worden ziekenhuizen en psychiatrische instellingen betrokken. Patiënten kunnen Moodbuster gebruiken als aanvulling bij een klassieke behandeling. De onderzoekers zijn niet alleen geïnteresseerd in de ervaringen van patiënten, maar ook in de mening van de directie en professionals van de organisaties. 

Praktisch

  • Therapie online?! Reflections from psychodynamic psychotherapy & ethical issues
  • Vrijdag 23 februari 2018 | 9 tot 13 uur
  • FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  • Auditorium Storck, Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel

Meer informatie?

  • Bert Bonroy (eMEN | Thomas More) staat u graag te woord: 0476 38 33 90
Bert Bonroy
T 0476 38 33 90
E