Piratensportdag | Een sportieve ochtend voor 4 tot 5-jarigen

22 mei 2018

Op woensdag 23 mei zetten bijna honderd kleuters samen met studenten van de Lerarenopleiding de Turnhoutse campus van Thomas More in beweging. Tijdens de Piratensportdag gaan de kinderen op zoek naar de verloren schatkist. Die zoektocht is een aaneenschakeling van leuke bewegingsmomenten en bruisende activiteiten, waarin de kleuters hun energie kwijt kunnen. De kinderen amuseren zich en de studenten leren hoe ze kleuters in beweging kunnen brengen.

Bewegen | ook voor kleuters

Voldoende bewegen is belangrijk voor iedereen, ook voor kleuters. De studenten van de Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding en Bewegingsrecreatie leren werken voor en met verschillende doelgroepen. Tijdens de Piratensportdag ontfermen zij zich over een honderdtal kleuters van het Heilig Graf in Turnhout. Wat voor de kleuters een spannende zoektocht naar de verloren schatkist is, is voor de studenten een heel bewegingslandschap waarmee zij de kleuters oefeningen laten doen zonder dat het een gewone les lichamelijke opvoeding wordt.

De voorbereiding, de uitwerking en de opvolging van deze Piratensportdag is voor de studenten een leerrijke ervaring, die hen moet helpen om ook later actief met kleuters aan de slag te gaan. Als u zelf wilt zien, hoe zij het ervan af brengen dan bent u welkom op de Turnhoutse campus van Thomas More.

Praktisch

  • Piratensportdag | Studenten van het tweede jaar Bachelor Secundair Onderwijs Lichamelijke opvoeding – Bewegingsrecreatie zorgen voor een leuke, sportieve ochtend voor de kleuters van het Heilig Graf Turnhout.
  • Woensdag 23 mei van 09.00 tot 11.30 uur
  • Thomas More | Campus Blairon 800 | 2300 Turnhout

Meer info

  • Collega Jocelyne Daems antwoordt graag op uw vragen | 0498 15 43 12
  • Zij kan u vanaf woensdag 13 uur ook een aantal foto’s van de dag bezorgen