Op zoek naar coronadagboeken uit de zorgsector

08 april 2020

Wat we nu meemaken is ongezien, beangstigend, maar tegelijkertijd toch ook ongemeen boeiend. Heel wat mensen houden in deze coronatijden een dagboek bij, in een klassiek schriftje, een blog of zelfs een vlog. Dagboeken bevatten een hoop interessante informatie. Vooral de dagboeken van zorgverleners, verpleegkundigen en artsen zouden wel eens van onschatbare waarde kunnen zijn.

De onderzoeksgroep Toegankelijke Zorg van de Thomas More-hogeschool en de Universiteit Antwerpen willen die informatie verzamelen, om ze te analyseren, er conclusies uit te trekken en adviezen te formuleren voor de toekomst.

Meeschrijven aan de toekomst

De onderzoekers zien dagboeken uit de zorgsector als een belangrijke bron van informatie. Ze willen op de eerste plaats bekijken hoe we nu al (nog) beter kunnen omgaan met de huidige crisis. Maar ze willen vooral vooruitkijken. Als de crisis achter de rug is, worden de dagboeken grondig geanalyseerd om beter voorbereid te zijn op een mogelijke volgende pandemie.

Welke behoeften en noden hebben zorgverleners in een crisis zoals de deze? Dat wordt de belangrijkste invalshoek waarmee de dagboeken gelezen worden. De antwoorden op de vraag moeten leiden tot conclusies en duidelijke adviezen op het vlak van opleiding, omkadering, ondersteuning… van zorgverleners zodat wij hen bij een volgende crisissituatie meer kunnen bieden dan applaus.

Zorgverleners die hun dagboek delen, schrijven mee aan de toekomst. De onderzoekers garanderen dat ze zorgvuldig en discreet omgaan met dagboeken die gedeeld worden. Ze worden in een beveiligde omgeving bewaard en anoniem gemaakt.  

Hoe meewerken?

Mensen uit de zorgsector die hun dagboek willen delen met de onderzoekers, kunnen met hen contact opnemen om af te spreken hoe en wanneer ze hun notities willen bezorgen (digitaal, foto’s,…). Men kan ze ook meteen insturen. Dat kan allebei via coronadagboek@thomasmore.be.

Men kan ook vragen stellen via de facebookpagina: https://www.facebook.com/coronadagboek.onderzoek/. De onderzoekers communiceren op deze pagina over het verloop van het project.

Wie zijn de initiatiefnemers?

Het project is een initiatief van de onderzoeksgroep Toegankelijke Zorg van de bacheloropleiding Verpleegkunde van de Thomas More-hogeschool in samenwerking met prof. dr. Guido Van Hal, van de vakgroep Epidemiologie en Sociale Geneeskunde (ESOC) van de Universiteit Antwerpen.

Samenwerking met de media

Misschien publiceert uw medium nu al het dagboek van een (spoed)arts, een verpleegkundige, een verzorgende in een woonzorgcentrum,… Ook deze dagboeken integreren we graag in ons project, met toestemming van de betrokkene en met respect voor zijn/haar privacy. En uiteraard houden we u op de hoogte van de voortgang van dit project.

Meer informatie?

  • Annelies De Bruyne | Thomas More-hogeschool | 0496 17 71 09
  • Prof. dr. Guido Van Hal | vakgroep Epidemiologie en Sociale Geneeskunde (ESOC) van de Universiteit Antwerpen | 03 265 25 20

Recente persberichten