Nederlands als niet-thuistaal | Bijkomend onderwijsvak in de lerarenopleiding van Thomas More in Mechelen

03 mei 2019

Nederlands voor anderstaligen wordt alsmaar belangrijker in het onderwijs, ook in de regio Mechelen, waar 138 nationaliteiten samenleven. De Lerarenopleiding van Thomas More zet daar bewust op in en biedt vanaf september 2019 “Nederland als niet thuistaal” aan. De opleiding dompelt de studenten onder in de wereld van de tweede-taalverwerving, taalbaden, Onthaalonderwijs voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN), Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs (NT2) en alfabetisering in Centra voor Basiseducatie (CBE).

De studenten worden vertrouwd gemaakt met de specifieke methodieken om het Nederlands als niet-moedertaal aan te leren en krijgen ook een stevige bagage interculturele competenties mee. De opleiding kan gevolgd worden als bijkomend onderwijsvak (met dito diploma) of als een beperkter postgraduaat.

Sterk praktijkgericht programma

Mensen die Nederlands als tweede taal leren, stoten op heel wat hindernissen. Het is heel belangrijk dat hun leerkrachten daarmee vertrouwd zijn. En dat is wat de studenten in de nieuwe opleiding Nederlands voor anderstaligen leren. Een perfecte kennis van het Nederlands volstaat niet, ze moeten ook de specifieke vakdidactiek verwerven. En omdat er een heel divers publiek in de lessen Nederlands als tweede taal zit, kan het belang van de interculturele competenties niet onderschat worden.

Theorie en praktijk gaan hand in hand in de opleiding. De lessen gaan hoofdzakelijk door op dinsdag tussen 16u30 en 21u45. Twee dagen per week lopen de studenten stage in de verschillende contexten. De combinatie van studeren en (deeltijds) werken behoort dan ook tot de mogelijkheden.

Een éénjarig traject, ook als postgraduaat

“Nederlands als niet-thuistaal” wordt door de Lerarenopleiding van Mechelen aangeboden in een éénjarig traject als bijkomend onderwijsvak. Dat traject kan gevolgd worden door studenten, die al een diploma van een Lerarenopleiding op zak hebben, maar nog niet beschikken over de onderwijsbevoegdheid om Nederlands als niet-thuistaal te onderwijzen. Wie die onderwijsbevoegdheid wel heeft en zich wil verdiepen in de didactiek Nederlands aan anderstaligen kiest voor het postgraduaat.

Praktisch

•    “Nederlands als niet-thuistaal” | Opleiding als bijkomend onderwijsvak of als post-graduaat

•    Vanaf september 2019

•    Thomas More Mechelen-Antwerpen
Campus Kruidtuin
Lange Ridderstraat 44
2800 Mechelen

Ingrid Van Vossel
Coördinator
T + 32 (0)491 07 72 60

Recente persberichten