Modem: communicatie op maat van de gebruiker

03 december 2015

Modem verleent advies over communicatiehulpmiddelen aan personen met een beperking en hun omgeving. Voor wie zich niet goed kan uitdrukken of niet kan praten zijn hulpmiddelen een zegen. Met een pictogram kan iemand zijn gevoelens verwoorden. Een aangepaste muis of toetsenbord en andere aanpassingen aan een PC of tablet maken meer communicatie mogelijk.

Na een jaar noodgedwongen windstilte gaat Modem opnieuw van start. De Thomas More hogeschool en Rotonde vzw nemen vanaf 2016 Modem onder hun vleugels. Impulssubsidies van Vlaanderen (Vlaams minister Jo Vandeurzen) en de provincie Antwerpen (gedeputeerde Peter Bellens) geven de doorstart een substantieel duwtje in de rug.

Modem, expertnetwerk ondersteunende technologie

Speciale communicatietoestellen, alternatieve randapparatuur, aangepaste tablets, het zijn maar een paar voorbeelden van hulpmiddelen die mensen met een beperking kunnen ondersteunen. Dit gaat van mensen met ALS of dementie die niet meer kunnen praten tot kinderen met een motorische beperking die in de klas een aangepaste computer gebruiken. Het grote aanbod aan oplossingen en de snelle technologische evolutie maken het moeilijk om door het bos de bomen te zien. Gespecialiseerd advies maakt het makkelijker de juiste keuze te maken. 

23 jaar lang was Modem een referentie met een werkterrein in heel Vlaanderen. Eind 2014 hield het oude Modem op te bestaan. Antwerps gedeputeerde voor Welzijn en Gezondheid Peter Bellens bleef met een aantal mensen zoeken naar een oplossing. “Toen Modem onder de vleugels van het provinciale Gouverneur Kinsbergen Centrum werkte, werden jaarlijks duizenden mensen in Vlaanderen verder geholpen. Wegens een gebrek aan financiële middelen door een afgeslankte provinciale taakstelling werd de werking noodgedwongen stopgezet. We wilden de gebruikers uiteraard niet in de kou laten staan. Zonder dit advies hebben honderden mensen met een handicap letterlijk geen stem. Daarom hebben we alles op alles gezet om organisaties te vinden die dit succesvolle initiatief wilden overnemen. Ik ben dan ook opgetogen dat Thomas More hogeschool en Rotonde vzw hiervoor de handen in elkaar slaan en vanaf 2016 Modem overnemen”, aldus Peter Bellens, gedeputeerde voor Welzijn en Gezondheid in de provincie Antwerpen. 

Impulssubsidies van Vlaams minister Jo Vandeurzen en van de provincie Antwerpen maken het plaatje voor de doorstart ook financieel rond. 

Naar een netwerk van experten

Het nieuwe Modem blijft therapeuten en andere experten in voorzieningen voor mensen met een beperking ondersteunen met informatie en advies. Via een netwerk van experten in Vlaanderen, geeft Modem advies aan iedereen die het nodig heeft, onafhankelijk van leeftijd, aard van de handicap of relatie met een voorziening.

Daarmee speelt Modem volledig in op ‘Perspectief 2020’, het nieuwe ondersteuningsbeleid van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. “Communicatiemiddelen zijn een essentiële ondersteuning voor vele mensen met een handicap. Ze evolueren echter snel waardoor de cliënt zelden weet wat er allemaal bestaat en welk product precies voor hem geschikt is. Het vernieuwde Modem bundelt net deze expertise en houdt permanent het overzicht op innovatieve technologieën. Daardoor is Modem een rechtstreekse ondersteuning voor álle mensen met een communicatiehandicap, of ze nu thuis wonen of elders”, zegt minister Vandeurzen. 

De krachten bundelen

Modem werkt voortaan onder de vleugels van de Thomas More hogeschool en Rotonde vzw. Thomas More biedt zowel technologische opleidingen als opleidingen in de zorg aan. Technologie en zorg vinden elkaar in diverse onderzoeksgroepen van de hogeschool. Rotonde vzw is meer dan veertig jaar actief in de brede ondersteuning van volwassen personen met een beperking en hun omgeving. Open communicatie en oog voor de betrokkenheid en de zelfontplooiing staan daarbij centraal. Dirk de Kort: “In het Vlaams parlement benadrukte minister Vandeurzen al enige tijd geleden het belang van Modem. Als Vlaams volksvertegenwoordiger en voorzitter van Rotonde weet ik maar al te goed dat Modem een zeer belangrijke en betekenisvolle rol speelt. Ik ben dan ook verheugd dat een aantal mensen waaronder Eric Avonts, directeur van Rotonde, de handen in elkaar hebben geslagen om mensen met een beperking blijvend een stem te geven.”

De link tussen enerzijds de voorzieningen en de hulpverlening en anderzijds het onderwijs en het onderzoek is nieuw in Modem en garandeert een permanente update van innovatieve technologieën. Het businessmodel van de initiatiefnemers maakt Modem op korte termijn zelfbedruipend. 

Meer informatie? 

Meer info kan je terugvinden via www.modemadvies.weebly.com.

Wim De Backer
T +32 474 96 58 98

Recente persberichten