Minister Jo Vandeurzen bezoekt het Mobilab-Experiencelab

01 maart 2018

Woonomgeving voor nieuwe technologieën in de zorgsector

Op vrijdag 2 maart is Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin te gast op de Geelse campus van de Thomas More-hogeschool. De minister maakt er kennis met het onderzoek van Mobilab op het raakvlak van wel-zijn en technologie en met Modem, een kenniscentrum gespecialiseerd in communicatiehulpmiddelen voor mensen met een beperking. 

Daarna bezoekt minister Vandeurzen het nieuwe Mobilab-Experiencelab, een woonomgeving voor het testen van nieuwe technologieën in de zorgsector. Zowel technologieën die ouderen helpen om thuis te blijven wonen als nieuwe toepassingen die in elke ziekenhuiskamer van de toekomst zullen gebruikt worden.

Mobilab | Onderzoek op het raakvlak van technologie en welzijn


Mobilab is een van de paradepaardjes van het onderzoek van Thomas More in Geel. Het expertisecentrum bouwt bruggen tussen technologie en gezondheid en welzijn. Het toegepast wetenschappelijk onderzoek richt zich op het verbeteren van de levenskwaliteit en het welbevinden van mensen. Dat vertaalt zich in Orthopedische technologie met een constante zoektocht naar betere prothesen en orthesen en in Sport- en revalidatietechnologie met slimme hulpmiddelen, die revalidatie op afstand kunnen sturen en de therapietrouw verbeteren. 

Er gaat ook veel aandacht naar Biomedische technologie om fysiologische parameters langdurig en comfortabel te monitoren. En met de implementatie van technologie in woningen brengen de onderzoekers voor veel mensen de kans om levenslang zelfstandig te wonen en te leven elke dag een stap dichterbij. De dertig onderzoekers van Mobilab werken multidisciplinair en in heel nauw overleg met het werkveld. | www.mobilab.be

Modem | Communicatie op maat van de gebruiker

Modem, een netwerk van tien zorgorganisaties en de Thomas More-hogeschool helpt mensen met een beperking met technologische hulpmiddelen, die gesproken, geschreven en digitale communicatie gemakkelijker maken. Voor mensen die het moeilijk hebben om te spreken of te schrijven bestaan tientallen hulpmiddelen van laag tot hoogtechnologisch. Het is niet evident om door het bos nog de bomen te zien. De experten van Modem geven mensen die op zoek zijn naar de voor hen beste oplossing een persoonlijk advies. Een oplossing is soms in een klein hoekje te vinden. De experten van Modem kennen zowel de kleine hoekjes als de innovatieve en hoogtechnologische oplossingen. Daarnaast geeft Modem ook opleidingen aan paramedici, verpleegkundigen, zorgleerkrachten… over de technologische hulpmiddelen die er voor hun patiënten en cliënten bestaan. | www.modemadvies.be 

Mobilab-Experiencelab | Testen van nieuwe technologieën in de zorgsector

Dit lab is een nagebouwde flexibele woonomgeving waarvan een deel is ingericht als een “appartement” voor een alleenstaande oudere. Dat woongedeelte is uitgerust met sensoren en andere technologieën om het gedrag van de bewoner te identificeren en vooral om afwijkingen op dat gedrag te detecteren. De verzamelde informatie gaat naar een zorg-verlener, die zeker bij afwijkend gedrag kan beslissen om in te grijpen. Het tweede deel van het lab is een zorgkamer, een ziekenhuiskamer van de toekomst. Ook daar wordt getest hoe nieuwe technologieën de zorg voor de patiënt kunnen ondersteunen en het comfort en het welbevinden van de mens kunnen verhogen. 

Het Mobilab-Experiencelab is een proeftuin voor de onderzoekers en een demoruimte voor bedrijven. Het lab wordt momenteel gebruikt voor “Verbreek het vallen”, een project om het valrisico op de psychogeriatrieafdeling van het OPZ in Geel automatisch in kaart te brengen. Voor dit onderzoek werken Mobilab en het OPZ samen met de softwarebedrijven Ivengi (Maastricht) en COMmeto (Ham). 

Het lab is ook een werkplaats voor studenten van opleidingen zoals Ergotherapie en de IT-factory. Zij kunnen er aan de slag voor hun projecten, experimenten en eindwerken. Minister Vandeurzen zal vaststellen dat de link met het werkveld en het onderwijs een constante is in het onderzoek van Thomas More. 

Praktisch

  • Minister Jo Vandeurzen bezoekt het Mobilab-Experiencelab
  • Thomas More | Kleinhoefstraat 4 | 2440 Geel
  • Vrijdag 02 maart 2018 | 15.45 tot 17 uur
  • 15.45 tot16.20 uur | De minister wordt rondgeleid in de labo’s van Mobilab en Mo-dem.
  • 16.30 uur | Minister Vandeurzen bezoekt het Experiencelab en volgt een paar demonstraties. 
  • 16.45 uur | Het bezoek van minister Vandeurzen wordt afgesloten met een korte receptie. 
 Joan De Boeck
Directeur Onderzoek
T 0479 28 15 39
E