MELISA | Menswaardig LEven In SchuldAfbouw

24 april 2018

Studiedag Schuldbemiddeling 2.0

Leuven – Dinsdag 24 april 2018 – 10 tot 16 uur

CEBUD, het Centrum voor Budgetadvies- en onderzoek lanceert MELISA (Menswaardig LEven In SchuldAfbouw), een flexibele, haalbare en gedragen rekentool voor schuldbemiddelaars, gebaseerd op de referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie. 

Dit gebeurt op dinsdag 24 april in Leuven tijdens de studiedag “Schuldbemid-deling 2.0 - Op weg naar een menswaardige schuldafbouw”. MELISA is één van de belangrijkste realisaties van het project ‘Schuldbemiddeling 2.0’. Toonaan-gevende binnen- en buitenlandse experts spreken op de studiedag over de voorwaarden en succesfactoren voor een efficiënte schuldhulpverlening.

Schuldbemiddeling 2.0

De schuldenproblematiek in ons land blijft groot. Ongeveer 360.000 personen hebben gemiddeld 1,5 achterstallige contracten bij consumentenkredieten en hypothecaire leningen. Die hoge schuldenlast zorgt voor heel wat werk bij de schuldbemiddelaars. Voor ieder gezin met schulden moet bepaald worden hoeveel van het inkomen naar de aflossing van schulden kan gaan. Het leefgeld dat overblijft moet de schuldenaar toe-laten om zijn menselijke waardigheid te behouden. De arbeidsrechtbank kijkt daarop toe. 

Door het gebrek aan een wetenschappelijk onderbouwde benchmark is dit voor de schuldbemiddelaar, noch voor de rechter een eenvoudige opdracht. Discussies zijn on-vermijdelijk. De sector vraagt dan ook handvaten en instrumenten om efficiënter te werken en de schuldenaars en hun gezin op een menswaardige manier te helpen bij een effectieve en definitieve afbouw van hun schulden. 

MELISA | Menswaardig LEven In SchuldAfbouw 

Om hen daarbij te helpen ontwikkelde CEBUD de webapplicatie MELISA. Met deze re-kentool kunnen schuldbemiddelaars op maat van iedere leefsituatie eenvoudig bereke-nen hoeveel leefgeld schuldenaars minimaal nodig hebben om “schulden afbetalen” en “menswaardig leven” te verzoenen. MELISA is gebaseerd op de referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie. De noodzakelijke uitgaven van gezinnen kunnen sterk verschillen naargelang de leefsituatie (vb wie een sociale woning huurt, betaalt minder huur dan op de private markt) en de behoeften van gezinnen (vb gezinnen met een chronisch ziek of gehandicapt familielid hebben hogere medische kosten dan ge-middeld).

Schuldbemiddelaars geven aan dat de referentiebudgetten nuttig zijn in de verschil-lende fasen van de schuldbemiddeling: bij het opstellen van het verzoekschrift, bij het onderhandelen van een afbetalingsplan en bij het beheren van het budget van de schuldenaar.

Op de studiedag worden MELISA en andere tools voorgesteld aan een publiek van ge-interesseerde schuldbemiddelaars. Verder wordt het wetgevend kader rond de Collec-tieve Schuldenregeling (CSR) gewikt en gewogen en spreken twee arbeidsrechters over het nut en de praktische toepasbaarheid van de referentiebudgetten voor mens-waardig leven in de rechtspraak over de collectieve schuldenregeling.

Praktisch

  • Schuldbemiddeling 2.0 | Op weg naar een menswaardige schuldafbouwbemidde-ling
  • Dinsdag 24 april van 10 tot 16 uur
  • Iers College, Janseniusstraat 1, 3000 Leuven
  • Het volledige programma vindt u op de flyer in bijlage. 

CEBUD | Centrum voor budgetadvies- en onderzoek

CEBUD is het Centrum voor budgetadvies en -onderzoek van de Thomas More-Hogeschool. Het is binnen de hogeschool als onderzoekscentrum verbonden aan de opleiding Sociaal Werk.
 
CEBUD heeft als onderzoekscentrum een unieke expertise opgebouwd in de referentie-budgetten voor een menswaardig inkomen. Daarnaast zet CEBUD in op thema's zoals armoede en lokale armoedebestrijding, effectieve budget- en schuldhulpverlening en veerkrachtige consumenten in een veerkrachtige maatschappij.

Bérénice Storms
T 0475 51 58 76 
E