Meer buurt met het buurtbudget

20 januari 2020

Burgers en beleid maken samen de buurt

Arendonk | Dinsdag 21 januari | 10-13 uur

Beslis je als lokaal bestuur zelf hoe je de sociale cohesie en de leefbaarheid van een buurt versterkt? Of laat je dat in gedeelde verantwoordelijkheid over aan de buurtbewoners? In Arendonk en Balen in de Antwerpse Kempen koos men voor het tweede en ging men aan de slag met een buurtbudget. Buurtbewoners weten immers als geen ander wat goed is voor hun omgeving. In de twee gemeenten mocht een wijk een krediet van 8.000 euro spenderen. Het resultaat was “meer buurt” en meer leven in de buurt. Hoe men in de Kempen het buurtbudget ervaren heeft en hoe je er zelf mee aan de slag kunt gaan, kom je dinsdag te weten op een studievoormiddag in Arendonk.

De buurt weet het beste wat er nodig is

Een buurtbudget is een krediet dat een lokale overheid toekent aan een wijk of buurt. Buurtbewoners kunnen het geld gebruiken om de sociale cohesie en de leefbaarheid in een buurt te versterken. Het is geen subsidie voor een projectdossier. De buurt kan het geld autonoom besteden. De lokale overheid ziet de buurtbewoners als volwaardige partners die hun wijk zeer goed kennen en het beste weten wat er nodig is. De buurt heeft de regie helemaal zelf in handen en kijkt toe op de realisatie van de eigen plannen.

Die grote autonomie is typerend voor een buurtbudget. Uiteraard moet de besteding van het geld het algemeen belang dienen. De lokale overheid tekent hiervoor enkele krijtlijnen en een werkingskader uit. Lokale ambtenaren vormen de brug tussen de lokale overheid en de bewoners en leiden het proces in goede banen. Het voorzien van een open krediet voor een buurt is nieuw voor het Vlaamse platteland. In een stedelijke context bestaan er al wel gelijkaardige initiatieven.

Aan de slag in Arendonk en Balen

In de Kempen werd met buurtbudgetten geëxperimenteerd in Arendonk en Balen. In Balen kreeg de buurt rond de oude pastorie van de deelgemeente Olmen een krediet van 8.000 euro. Het geld werd gebruikt om ontmoeting rond de historische pastorie aan te moedigen en te faciliteren. Er werd een tent gekocht die in de tuin van de pastorie kan opgesteld worden en in samenwerking met de lokale school werd in diezelfde tuin een bijenhotel gebouwd. De buurtbewoners plaatsten er ook nog een wilgenhut. Ook Arendonk maakte een bedrag van 8.000 euro vrij. Acht straten in de achtertuin van het rusthuis van de gemeente mochten er gebruik van maken. Er werden petanquebanen aangelegd, babbelbanken in de wijk geïnstalleerd en de buurt werd verfraaid met bloemen. Er kwam een fietskar, die gebruikt wordt voor ontmoetingsmomenten in de wijk (vb. om de koffie en koekjes mee te nemen) en voor een boekentoer. En de buurt lanceerde een buurtkrantje waarin alle activiteiten in de buurt aangekondigd worden.

Meer buurt met het buurtbudget

Petanquebanen aanleggen, babbelbanken plaatsen, een wilgenhut bouwen… zijn dat geen initiatieven die een gemeente zelf kan (moet) nemen? Dat kan, maar het is duidelijk dat een buurtbudget op een ongedwongen manier meer leven in de buurt creëert. De mensen in een buurt komen meer buiten en leren elkaar (opnieuw) kennen. Ze voelen zich ook meer op hun gemak in hun eigen buurt als ze weten wie waar woont. En de bijkomende infrastructuur, de nieuwe initiatieven, de georganiseerde activiteiten… versterken op hun beurt het sociaal weefsel in de buurt.

Denk- en doeboek

De projecten in Balen en Arendonk werden begeleid door Vormingplus Kempen en geëvalueerd door Vonk3 van de Thomas More-hogeschool. De kennis van en de ervaring met buurtbudgetten die uit het project resulteerden, werden vertaald in een denk- en doeboek voor andere lokale overheden en organisaties, die met buurtbudgetten aan de slag willen gaan. Op de studievoormiddag van dinsdag 21 januari komen al deze inzichten aan bod.  In het voorjaar is het boek beschikbaar bij uitgeverij Politeia.

Meer informatie?

  • www.vonk3.be | U vindt daar het volledige programma van de studievoormiddag

  • Leen Heylen| Onderzoeksleider Vonk3 van Thomas More antwoordt graag op uw vragen | 0486 56 96 58. Zij kan u ook in contact brengen met andere partners van het project.

Praktisch

  • Buurtbudget | Burgers en beleid maken samen de buurt

  • Dinsdag 21 januari 2020 van 10 tot 13 uur

  • Zaal De Garve | De Deroissart 9 | 2370 Arendonk

Recente persberichten