Lerarenopleiding Secundair Onderwijs gooit haar troeven op tafel

19 juni 2018

De volgende jaren zijn er in het Vlaamse onderwijs duizenden nieuwe leerkrachten nodig. Bovendien blijkt dat bijna de helft van de leerkrachten in het secundair onderwijs binnen de vijf jaar de handdoek in de ring gooit. Het secundair onderwijs heeft die nieuwe leerkrachten en nieuwe zuurstof wel broodnodig. De Lerarenopleiding van Thomas More in de Kempen probeert het tij te keren met SLO @ school, het Praktijklabo en het Triple-traject.

SLO @ school is een nieuw traject voor mensen die al een diploma hoger onderwijs hebben. Ze kunnen in één jaar het diploma van Leraar Secundair Onderwijs halen en leren het vak vooral IN de secundaire school. Het Praktijklabo is een teamwork dat de traditionele eindejaarsscriptie vervangt en met het Triple-traject kan je na een zevende semester onderwijsbevoegdheid voor een derde vak op je CV zetten.

Op woensdag 20 juni gooit de Lerarenopleiding van Thomas More al deze troeven op tafel.

997 lesuren in één trimester zonder leraar

“Het wordt steeds moeilijker voor scholen om vervangers te vinden wanneer een leerkracht uitvalt. In de scholengemeenschap Kontich-Hove kon de directie in het eerste semester van dit schooljaar voor liefst 997 lesuren geen interimmer strikken. Het lerarentekort speelt al langer, maar dan vooral voor technische vakken, wiskunde en Frans. Nu zien ze in Kontich het probleem opduiken voor álle vakken”. Het stond in januari in de krant.

Bovendien blijkt dat bijna de helft van de leerkrachten middelbaar onderwijs binnen de vijf jaar de handdoek in de ring gooit en andere horizonten opzoekt. Onderzoek wijst de schok bij de overstap van de lerarenopleiding naar de klas als oorzaak aan. De jonge leerkrachten worden dan echt geconfronteerd met de complexiteit van het beroep. Bijna de helft is een alarmerend hoog cijfer, zeker omdat er de volgende jaren duizenden leerkrachten extra nodig zijn. In het secundair onderwijs alleen al 4.000.

SLO @ school | Leer het vak van leraar IN de secundaire school

Mensen die al een diploma hoger onderwijs op zak hebben, kunnen met SLO @ school in één jaar het diploma van Leraar Secundair Onderwijs halen. De Lerarenopleiding van Thomas More in de Kempen en het CVO HIK, Centrum voor Volwassenenonderwijs bundelen daarvoor de krachten. Het project heeft een jaar proefgedraaid in het Sint-Pietersinstituut in Turnhout en in het Sint-Claracollege in Arendonk en wordt door alle betrokkenen heel positief geëvalueerd.

SLO @ school is een combinatie van leren in de Lerarenopleiding én werkplekleren in een secundaire school. De studenten volgen twee dagen per week les in de hogeschool en draaien drie dagen per week mee in een secundaire school. En dat laatste is veel meer dan de traditionele stage. De studenten maken deel uit van het lerarenteam en leren en beleven de job van binnenuit. Ze werken met en onder de leiding van een mentor, geven (stage)lessen, zorgen voor ondersteuning in de klas, nemen huiswerkbegeleiding voor hun rekening, werken leerlingen met studieproblemen bij, doen toezichten,… Ze leren zo effectief alle facetten en de complexiteit van de job kennen. Ze weten wat hen te wachten staat wanneer ze zelf als leerkracht voor de klas gaan staan.

Praktijklabo

De studenten Lerarenopleiding Secundair Onderwijs schrijven geen scriptie meer. De tijd en energie die ze vroeger in de bachelorproef staken, gaat nu naar het Praktijklabo. In functie van hun belangstelling werken studenten in team aan een onderzoeksvraag rond talen, mens & maatschappij, ondernemingszin, STEM of pedagogisch-didactisch items. De vragen komen van een secundaire school, een organisatie, een bedrijf,… het antwoord van de studenten. Zo stond er dit jaar een didactisch pakket STEM met de focus op Umicore op het programma, werd er gewerkt rond Lier als werelderfgoed en kunnen secundaire scholen met “Het is maar een foto, toch?” aan de slag om jongeren te sensibiliseren over de gevaren van sexting.

Het Triple-traject

Leraar worden vergt specialisatie, én multi-inzetbaarheid. Met de triple-trajecten biedt Thomas More als enige hogeschool de mogelijkheid om met een zevende trimester de onderwijsbevoegdheid voor een derde vak te halen. Wie drie jaar studeert heeft onderwijsbevoegdheid voor twee vakken, wie er een half jaar bij doet, kan drie onderwijsvakken op zijn CV zetten. Thomas More werkt met drie triples: STEM, Maatschappijvorming (Society Based Learning) en Digitale vorming (Computational Learning). Het verwerven van een derde onderwijsvak wordt al voorbereid in het tweede en het derde jaar van de opleiding. In het zevende semester wordt daarop verder gebouwd met innovatief en projectmatig werken, aandacht voor taal, ICT en onderzoek.

Praktisch

SLO @ school | Leraar worden via werkplekleren

 • Woensdag 20 juni 2018 om 14 uur
 • Lerarenopleiding Thomas More | Campus Blairon 800, 2300 Turnhout
  • Welkom | Katelijne Van der Pas (Lerarenopleiding Thomas More) en Willy Brion (Specifieke Lerarenopleiding CVO HIK Geel)
  • SLO @ school | Toelichting bij het traject door lerarenopleiders van beide opleidingen met aandacht voor het werkplekleren, het profiel van de student, de meerwaarde van het traject, …
  • Ervaringen met SLO @ school | studenten, mentoren en directies

Slotevent Praktijklabo

 • Woensdag 20 juni 2018 van 15 tot 19 uur
 • Lerarenopleiding Thomas More | Lepelstraat 2, 2290 Vorselaar
  • 15.00 – 17.00 uur | Workshops door de studenten
  • 17.00 – 17u45 uur | Intermezzo met hapje en drankje
  • 17.45    – 19.00 uur | De leerkracht van de toekomst: let’s do the triple!
Katelijne Van der Pas
Unitmanager
T 0478 45 92 06

Recente persberichten