Innovaties in onderwijs | Skills voor de leerkracht van morgen

04 juni 2018

“Innovaties in onderwijs” is een relatief nieuw opleidingsonderdeel voor de laatstejaarsstudenten van de opleiding Leraar lager onderwijs van Thomas More in Turnhout en Vorselaar. Het bereidt de studenten voor op een onderwijswereld die continu in verandering is. De studenten onderzoeken thema’s die aangereikt worden door lagere scholen en partners uit de onderwijswereld. Op dinsdag 5 juni stellen zij de resultaten van hun werk voor met een tentoonstelling en blitz-presentaties.

Nieuwe expertise en competenties

De leerkracht van morgen moet voorbereid zijn op een wereld die niet stilstaat. Dat vraagt nieuwe vormen van onderwijs, nieuwe expertise en nieuwe competenties. De focus ligt op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden voor de 21ste eeuw. In het opleidingsonderdeel “Innovaties in onderwijs” leren de studenten hoe zij onderwijs-thema’s, uitdagingen voor vandaag en de toekomst, eigentijdse trends in lagere scholen, ondersteunende technologie… onder de knie krijgen. Met projectwerk, aanbodgestuurde leeractiviteiten, werkbezoeken, literatuurstudie… verdiepen de studenten zich in een thema. Tijdens de studie van het onderwerp staan ze stil bij de internationale context van de onderzoeksvraag.

Meertaligheid, de digitale school en outdoor education

De studenten analyseren en onderzoeken het onderwerp, bedenken oplossingen en implementeren die in de praktijk. De verworven inzichten en kennis worden gepubliceerd op een website en aan studenten, partners, medewerkers, onderwijsdeskundigen en stakeholders uit het werkveld voorgesteld. Dit academiejaar staan innovatieve projecten op het programma rond toepassingen van meertaligheid, de digitale school en outdoor education of een combinatie van twee van de drie thema's. De concrete onderwerpen werden bepaald in overleg met scholen of organisaties die aan het onderzoek deelnemen. Zo werd er dit academiejaar o.a. gewerkt rond het gebruik van ICT bij differentiatie in Frans, LVS-toetsen wiskunde, ouderbetrokkenheid, Scratchrobots en een taalonafhankelijke overgang van de kleuterschool naar de lagere school.

Scrum

“Innovaties in onderwijs” opteert sedert dit academiejaar resoluut voor Scrum. Dat is een werkvorm waarin studenten zelf verantwoordelijk zijn voor het aansturen van het proces van het projectwerk. Er is een strikt werkschema en -stramien en er wordt time-boxed gewerkt. De studenten zijn enthousiast over deze nieuwe aanpak en kijken er naar uit om de methode in de toekomst ook in de lagere school toe te passen.

Professionele leergemeenschappen

De lerarenopleiding ontwikkelt en realiseert dit praktijkonderzoek samen met partners uit lagere scholen, zoals leerkrachten, directies, onderwijsondersteuners…, maar ook met geïnteresseerden uit het brede werkveld en soms met een bedrijf. Daarvoor worden professionele leergemeenschappen gevormd, waarin elke partij een evenwaardige partner is en elke samenwerking een practice enterprise.

Het resultaat van al dat werk wordt op dinsdag 5 juni voorgesteld tijdens de slotavond van Innovaties in onderwijs.

Praktisch

 • Innovaties in onderwijs
 • Dinsdag 05 juni van 18.30 tot 21.30 uur
 • Thomas More | Lepelstraat 2, 2290 Vorselaar
 • Programma
  • 18.30 uur | Welkom op Campus Vorselaar
  • 18.50 uur | Innovaties in onderwijs in het curriculum van de opleiding leraar lager onderwijs | Greet Cuyt, verantwoordelijke Innovaties in onderwijs
  • 19.00 uur | Scrum: doe tweemaal zoveel met je leerlingen in de helft van de tijd! | Kris Vanhemelryck, docent media-opleidingen Thomas More
  • 20.10 uur | Voorstelling onderzoeksresultaten: tentoonstelling en blitz-presentaties | Projectpartners, studenten en docenten
  • 21.30 uur | Receptie

Wie 's avonds niet aanwezig kan zijn, maar toch graag kennis maakt met de resultaten is welkom op de try-out van de blitz-presentaties om 16.30 uur.

Meer info

 • Collega Greet Cuyt antwoordt graag op uw vragen | 0496 80 61 64