Green Deal Bedrijven en biodiversiteit | Alles kan beter, ook voor een groene campus in Geel

09 oktober 2018

Onlangs engageerden meer dan 110 bedrijven, organisaties en lokale besturen zich om de volgende drie jaar de biodiversiteit op hun terreinen te verhogen. Met deze Green Deal hopen minister Schauvliege en de initiatiefnemers om ongeveer 1.250 hectare aan bedrijventerreinen tegen september 2021 met permanente of tijdelijke natuur in te richten.

Ook de Geelse campus van de Thomas More-hogeschool doet mee. Die campus is 23 ha groot en al rijk aan groen. Maar alles kan beter, ook voor een groene campus. De hogeschool werkt daarom aan een groenvisie, die de toetssteen wordt voor de grondige hertekening van de campus het volgende decennium. Dat moet een campus worden waar biodiversiteit gekoesterd en gepromoot wordt.

Biodiversiteit in het voordeel van het bedrijf en de omgeving

Green Deal Bedrijven en biodiversiteit is een initiatief van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, samen met het Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt en het studiebureau Corridor. Zij moedigen bedrijven aan om te investeren in meer biodiversiteit op hun terreinen. Een rijkere biodiversiteit op en rond bedrijventerreinen versterkt de gezondheid en het welzijn van de werknemers en van de buurtbewoners. Het komt ook het imago van bedrijven bij klanten, leveranciers, medewerkers en stakeholders ten goede.

Elke deelnemer, en dat zijn er voor Vlaanderen ongeveer 110 bepaalt zelf welke maatregelen hij neemt om de natuurwaarde van het eigen terrein te verhogen. Dat kan op verschillende manieren en dikwijls met vrij eenvoudige maatregelen zoals kiezen voor streekeigen bomen en planten, nestgelegenheid creëren, waterpartijen voorzien, bloemenweiden aanleggen of het bannen van pesticiden. Over drie jaar moeten zo 1.250 ha bedrijventerreinen een stuk natuurvriendelijker zijn.

Alles kan beter: een groenvisie voor een (groene) campus

De Geelse campus van Thomas More is binnen de omheining niet minder dan 23 ha groot en herbergt al veel groen. Toen in juni 1980 de eerste steen gelegd werd, was de groenvoorziening ingecalculeerd. Er kwamen heel wat (ondertussen stevig gegroeide) bomen, struiken en planten, er werden grasperken aangelegd, de opleiding Agro- en Biotechnologie kreeg een boomgaard, akkers voor groenteteelt..., er staan bijenkasten, het afvalwater wordt op de campus zelf gezuiverd. Niemand schrikt nog op als er een konijn zijn pad kruist, Kramsvogels en Koperwieken strijken er in de winter neer voor de restanten van het fruit en onlangs moest een jonge Bunzing uit een benarde positie bevrijd worden.

En toch: alles kan beter. En dus werkt men aan een groenvisie voor de campus. Die groenvisie wordt een leidraad voor het masterplan dat de Geelse campus het volgende decennium serieus zal hertekenen. Alle nieuwe plannen die gemaakt worden, worden getoetst aan de groenvisie. De expertise voor het uitschrijven van een groenvisie vinden de beleidsmakers in eigen huis bij de opleiding Agro- en Biotechnologie. Docenten en studenten werken vanuit hun wetenschappelijke kennis en vaardigheden mee aan de ontwikkeling van de campussite in Geel. Zij doen dat trouwens ook voor externe organisaties in het kader van projecten en opdrachten.

Het was dan ook maar een kleine stap om met die plannen te participeren in “Green Deal Bedrijven en biodiversiteit”.

Meer informatie

  • Joke Haemhouts, Campusmanager voor Geel antwoordt graag op uw vragen | 0495 29 02 53
  • Op onderstaande foto onderschrijft Els Van Weert, regiodirecteur van Thomas More in de Kempen het engagement dat de Geelse campus aangaat

In beeld

Joke Haemhouts
Campusmanager Geel
T 0495 29 02 53
E

Recente persberichten