Gloednieuw simulatiecentrum voor de opleidingen Verpleegkunde en Vroedkunde

04 december 2018

De opleidingen Verpleegkunde en Vroedkunde van de Thomas More-hogeschool in Turnhout beschikken voortaan over een gloednieuw simulatiecentrum om met innovatieve technologie de verpleegkundigen en vroedkundigen van morgen te vormen. Het centrum bestaat uit drie volledig uitgeruste lokalen met telkens een andere setting. De studenten worden er getraind met waarheidsgetrouwe simulaties in een eindeloze reeks situaties en scenario’s. Het centrum wordt op dinsdag 4 december officieel in gebruik genomen.

Innovatieve simulatietraining in het zorgonderwijs

Simulatieonderwijs is in de opleidingen Gezondheidszorg niet meer weg te denken. Theoretische kennis en praktische vaardigheden worden geïntegreerd toegepast in een nagebootste situatie. Hoe dichter de simulatieomgeving de werkelijkheid benadert hoe gemakkelijker de studenten leren, ook uit hun fouten. Innovatieve technologie van vandaag biedt bijzondere leerkansen bij de training van menselijke vaardigheden. De opleidingen Gezondheidszorg van Thomas More in Turnhout investeren daarom in een innovatieve leeromgeving en beschikken voortaan over een up-to-date simulatiecentrum voor de opleiding van de verpleegkundige en vroedkundige van morgen.

Drie grote pijlers

Het simulatiecentrum van Campus Turnhout is gebouwd op drie grote pijlers: een veilige leeromgeving, realistische scenario’s in een realistische omgeving en werken in teamverband. In een veilige leeromgeving kan en mag men fouten maken. Men oefent en leert bij met de stress van het echte werk, maar zonder de schrik om levensbedreigende vergissingen te begaan. Er wordt gewerkt in een realistische omgeving, met een uitgebreid gamma aan scenario’s die recht uit de praktijk komen en alle aspecten van de job op de werkvloer aan bod laten komen.

Men traint er ook en zelfs vooral niet-technische vaardigheden zoals de ABC-systematiek en de CRM-principes. Het leert de studenten samenwerken in teamverband. De technische vaardigheden onder de knie krijgen leren de studenten in andere opleidingsonderdelen. Maar die technieken in een realistische omgeving en vooral in teamverband toepassen, daarvoor is het simulatiecentrum ideaal.

Veel aandacht voor chronische zorg

In het simulatiecentrum van de Turnhoutse campus van Thomas More ligt de focus niet alleen op de acute zorg. Er is ook heel veel aandacht voor de aspecten van chronische zorg. Daarmee worden alle zorgdomeinen in de verpleeg- en vroedkunde meegenomen in het simulatieonderwijs. Het Turnhoutse simulatiecentrum heeft op die manier een breed en uniek aanbod, waarmee het zich onderscheidt van andere bestaande simulatielabs.

Drie verschillende simulatielokalen…

De bijzondere aandacht voor chronische zorg blijkt uit de indeling van het simulatiecentrum in drie verschillende volledig uitgeruste simulatielokalen. Een van die ruimtes is ingericht als een woonkamer en wordt gebruikt voor zorg in een huiselijke setting. En dat is meestal chronische zorg: thuisverpleegkunde, zorg in een kamer van een woonzorgcentrum of serviceflat, nazorg voor een moeder die thuis bevallen is….

Het tweede lokaal functioneert als een verloskamer. Al het materiaal van de opleiding Vroedkunde is er aanwezig en het is de vaste stek voor Freya en haar baby Thomas. Freya is de meest gesofisticeerde verloskundige robot op de markt. Ze is al een jaar het paradepaardje van de opleiding Vroedkunde. Met de nieuwe realistische werkomgeving zal Freya nog beter tot haar recht komen.

De derde simulatiekamer is een volwaardige ziekenhuiskamer waar alles aanwezig is om zowel relatief eenvoudige handelingen (bijv. wondzorg) te trainen als zeer complexe situaties, die zich op een afdeling intensieve zorgen kunnen voordoen. Ook in deze kamer wordt gebruik gemaakt van een high fidelity pop die tijdens een oefening helemaal tot leven komt.

…met telkens drie compartimenten

Elk simulatielokaal is verdeeld in drie compartimenten. In de simulatieruimte gaan de studenten aan de slag in het scenario dat de docenten voorzien hebben. In de regieruimte wordt het scenario geactiveerd, de oefening aangestuurd en de camera’s gehanteerd. En dan is er nog de debriefingruimte waar de oefening met de deelnemers geëvalueerd en al dan niet fragmentarisch herbekeken wordt.

Ook voor het werkveld

Het simulatiecentrum wordt niet alleen gebruikt om de studenten van Thomas More op te leiden. De hogeschool stelt het centrum ter beschikking van zorginstellingen waarmee ze nauw samenwerkt om ook hun professionals levensecht bij te scholen. Tijdens de officiële opening kunnen de genodigden kennismaken met hedendaagse technologie als investering in de zorg van morgen. Ook de pers is welkom.

Praktisch

  • Step into transformation | officiële opening van het gloednieuwe simulatiecentrum van de opleidingen Verpleegkunde en Vroedkunde
  • Thomas More | Campus Blairon 800, 2300 Turnhout
  • Dinsdag 4 december 2018 | 11u00 - 13u30

Programma

  • Het belang van simulatieonderwijs | Ron Brendel, Directeur van het METS, kennis-, advies- en opleidingscentrum voor zorgprofessionals in Utrecht
  • Rondleiding in het simulatiecentrum
  • Demo simulatiesessies verpleeg- en vroedkunde
  • Receptie met een hapje en een drankje

Meer informatie?

  • Koen Van den Bossche, unitmanager Gezondheidszorg van Thomas More antwoordt op uw vragen | 0495 10 37 68
  • Wie er belangstelling voor heeft, kan vanaf dinsdagmiddag de persmap krijgen: luc.damen@thomasmore.be

In beeld

Koen Van den Bossche
Unitmanager Gezondheidszorg Turnhout
T 0495 10 37 68

Recente persberichten