Freinetschool De Regenboog breekt uit en Turnhout zal het geweten hebben

23 januari 2020

Turnhout | Vrijdag 24 januari | 10.30 tot 11.45 uur

Studenten van de Lerarenopleiding Lager Onderwijs van Thomas More in Turn-hout nemen vrijdag alle klassen van Freinetschool De Regenboog op sleep-touw. Zij trekken met hen naar een aantal unieke locaties en plekjes in de stad. Een trendy bistro, het eeuwenoude begijnhof, het stoere skatepark Bo-neyard, een verborgen parkje in de Hofpoort…, het worden stuk voor stuk krachtige leeromgevingen waar de studenten een verhaal tot leven brengen. De kinderen ontdekken dat je ook midden in de stad iets kunt leren en de stu-denten doen ervaring op met nieuwe werkvormen. 

De lerarenopleiding op een nieuwe leest

Leraar is een mooi beroep, de samenleving heeft goede leerkrachten nodig en toch zitten heel wat schooldirecties met de handen in het haar. Ze vinden onvoldoende on-derwijskrachten en dat is bijzonder jammer. De Lerarenopleiding Lager onderwijs van Thomas More in Turnhout wil het tij helpen keren. Vanaf vorig academiejaar is de op-leiding op een volledig nieuwe leest geschoeid. Een team van bevlogen lerarenoplei-ders en ongeveer 75 studenten zetten volop in op teamteachen, modulair onderwijs, challenges en vakoverschrijdend werken: allemaal zaken die ook in de lagere scholen hun ingang vinden. 

Verhalen tot leven brengen 

De tijd dat kinderen alleen binnen de muren van het klaslokaal iets leerden ligt al even achter ons. En daar moeten ook de leerkrachten in spe op voorbereid worden. “De Re-genboog breekt uit” is een vakoverschrijdend project waarbij de studenten in team aan de slag gaan met de kinderen van De Regenboog. De studenten brengen voor elke klas van De Regenboog een verhaal tot leven op een bijzondere locatie in Turnhout. Die locaties worden tot krachtige leeromgevingen omgetoverd met activiteiten rond mu-ziek, bewegen, natuur, rekenen, beeld en taal. De locatie bepaalt mee de activiteit. 

Unieke kindvriendelijke plekken in Turnhout

En Turnhout heeft heel wat bijzondere locaties: denk maar aan de nieuwe bistro Bon Petit, de speelgoedwinkel Vrolijk en het geklasseerde Begijnhof. Maar ook het nationale speelkaartenmuseum, cinema UGC en jeugdhuis de Wollewei zijn leuke plekken om een verhaal tot leven te brengen. En dan zijn er nog het verborgen parkje in de Hof-poort, het stoere skatepark Boneyard, café Chaos en het intieme parkje van het Na-tuurpuntmuseum.

Weg van de platgetreden paden

Tinneke Gielen, directrice van De Regenboog, is alvast enthousiast: “We willen als Turnhoutse school graag samenwerken met de Lerarenopleiding van Thomas More. Ook wij zetten in op vernieuwende werkvormen om eigentijds onderwijs aan een diver-se groep kinderen waar te maken. Dat is en blijft een hele uitdaging. En het is ontzet-tend fijn dat onze kinderen door dit project nieuwe en voor hen vaak onbekende plek-ken in de stad ontdekken.”

Marjolein Moonen, opleidingsmanager van de Lerarenopleiding Lager onderwijs vult aan: “Leraar worden, dat doe je samen! Onze studenten worden vanaf de eerste dag vertrouwd gemaakt met teamteachen. Voor dit project werden ze ingedeeld in talent-groepen. De muziekknappe groep werkt een leeractiviteit uit in café Chaos, de be-weegknappe groep trekt naar het skatepark, de natuurknappe groep kan terecht in het Natuurpuntparkje en de rekenknappe groep gaat aan de slag in speelgoedwinkel Vro-lijk. Om op een andere manier les te geven moet je creatief zijn en platgetreden paden verlaten. Gelukkig kunnen wij rekenen op de stadsdiensten en op een breed netwerk van Turnhoutse en heel wat andere basisscholen.”

Praktisch

Tussen 10.30 en 11.45 uur zijn de studenten actief op de volgende locaties in Turn-hout:

 • Speelgoedwinkel Vrolijk, Herentalsstraat 17-19 | Rekenen
 • Jeugdhuis Wollewei, Draaiboomstraat 6 | Muziek
 • Hofpoortpark, tegenover Hofpoort 6 | Bewegen
 • Skatepark Boneyard, Steenweg op Oosthoven 23 | Bewegen
 • Begijnhof, Begijnhof 1-30 | Bewegen
 • Café Chaos, Herentalsstraat 78 | Muziek
 • Natuurparkje aan het Natuurpuntmuseum, Graatakker 11 | Natuur
 • Nationaal Museum van de Speelkaart, Druivenstraat 18 | Beeld 
 • Openbare bibliotheek, Kasteeldreef 10 | Taal
 • Bistro Bon Petit, Warandestraat 23 | Beeld
 • Cinema UGC, Graatakker 99 | Beeld

Meer informatie?

 • Tinneke Gielen, directrice van De Regenboog | 0496 55 12 81
 • Marjolein Moonen, opleidingsmanager Leraar lager onderwijs van Thomas More | 0497 30 20 05. Zij kan u ook in contact brengen met een paar studenten die het project mee op poten gezet hebben. 

Recente persberichten