Eenzaamheid in de thuiszorg

13 december 2018

Heel wat mensen die beroep doen op de diensten van Thuiszorg Kempen voelen zich sterk emotioneel eenzaam (54%) en sterk sociaal eenzaam (35%). Dat blijkt uit een onderzoek van Thuiszorg Kempen en Vonk3, het onderzoekscentrum van de Thomas More-hogeschool. De opvallende resultaten worden op donderdag 13 december voorgesteld op een studiedag in Hoogstraten. In de namiddag buigen de deelnemers zich over de uitdagingen in zorg en welzijn voor de lokale overheden, nu de Vlaamse regering een nieuw beleid uitgetekend heeft.

Oog voor eenzaamheid in de (thuis)zorg

Thuiszorg Kempen en Vonk3 onderzochten het sociale netwerk en de eenzaamheidsgevoelens van de mensen die beroep doen op gezinszorg. Hieruit blijkt dat maar liefst 54% van deze mensen zich sterk emotioneel eenzaam voelt; 35% voelt zich sterk sociaal eenzaam. De volledige resultaten van het onderzoek worden op de studiedag voorgesteld. Er is duidelijk werk aan de winkel. En daarop heeft Vonk3 geanticipeerd met “Oog voor eenzaamheid”, een online werkboek dat je wegwijs maakt in het thema eenzaamheid. Dit werkboek kwam tot stand met de steun van de Koning Boudewijnstichting. Het helpt de deskundigheid van mensen in het werkveld op het vlak van eenzaamheid vergroten: hoe herken je signalen van eenzaamheid, hoe ga je hiermee om en hoe kan je cliënten op een gepaste manier ondersteunen? www.oogvooreenzaamheid.be wordt op de studiedag toegelicht.

Dienstverlening vanuit een lokaal bestuur: uitdagingen rond zorg en welzijn

De (Vlaamse) overheid tekent een nieuw beleid uit om beter voorbereid te zijn op een aantal grote uitdagingen op het vlak van zorg en welzijn die eraan komen. Maar het zijn vooral de lokale besturen en andere lokale spelers die dag na dag een antwoord moeten geven op de concrete zorgvragen die op hen afkomen. Hoe ziet de omgeving er vandaag uit? Welke opdracht komt er op een lokaal bestuur af en hoe kan het hiermee omgaan? VVSG (Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten) licht het vernieuwde beleid toe. Welzijnszorg Kempen wil duiden welke gezamenlijke uitdagingen er in dit verhaal zijn voor lokale overheden.

Praktisch

  • Eenzaamheid in de (thuis)zorg & lokale dienstverlening
  • Donderdag 13 december 2018 van 9u30 - 16u00
  • Stadhuis | Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten

Het volledige programma vindt u hier. De studiedag is bedoeld voor zorgprofessionals, thuiszorgorganisaties, zorgopleidingen, middenkader zorg en welzijn van lokale besturen, coördinatoren en beleidsmedewerkers, lokale mandatarissen …

Meer info?

  • Liesbet Lommelen van Vonk3 | 0486 26 18 28
  • Gil Peeters van Thuiszorg Kempen | 0497 14 96 32

Thuiszorg Kempen staat garant voor een kwaliteitsvol aanbod aan ondersteunende en verzorgende diensten bij mensen thuis. Het is een onderdeel van Welzijnszorg Kempen, een netwerk dat de 27 OCMW ’s uit het arrondissement Turnhout verenigt. Welzijnszorg Kempen is een sterke regionale speler in de realisatie van een betere zorgverlening, een betere gezondheidszorg en meer welzijn in de Kempen | www.welzijnszorgkempen.be

Vonk3 is een onderzoekscentrum van de Thomas More-hogeschool  en actief op het vlak van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke dienstverlening rond kwaliteitsvol ouder worden. Daarnaast biedt Vonk3 methodologische expertise aan in het opzetten en evalueren van praktijken. Vonk3 heeft ervaring met onderzoek naar zorgnetwerken rond kwetsbare ouderen, mantelzorgondersteuning, sociale inclusie ouderen door ICT,…. | www.vonk3.be

Recente persberichten