Dieselen op LPG is geen goed idee

26 juni 2014

De jongste jaren verschijnen steeds vaker na-inbouw gasinstallaties voor personenwagens op diesel op de markt. Diesel verrijken met LPG of CNG blijkt echter geen goed idee, zo stellen Kenny Demuylder en Eren Lyibak - twee studenten Autotechnologie van Thomas More - vast in hun bachelorproef. Hun conclusie: door het bijmengen van gas kan het verbruik van diesel met 20% dalen, maar stijgt de uitstoot van schadelijke emissies en deze van onverbrande brandstof (HC) met meer dan 1800%.

Minder CO², meer fijn stof

Door de opwarming van de aarde moet de uitstoot van broeikasgassen (CO²) fors dalen. Met de steeds strenger wordende milieuwetgeving moet er naar alternatieve aandrijvingen gezocht worden om deze daling in emissie van CO² te verkrijgen. Het bijmengen van LPG (Liquefied Petroleum Gas) of CNG (Compressed Natural Gas) bij een dieselvoertuig heeft een gunstige invloed op die CO²-uitstoot, maar schijnt tegelijkertijd een negatieve invloed te hebben op alle andere schadelijke emissies zoals roet, kleine deeltjes en HC. 

Moeten we dit dan wel doen, in een regio die nu al de hoogste concentratie van schadelijke stoffen in de lucht kent? Genoeg stof voor een bachelorproef, vonden de Kenny Demuylder en Eren Lyibak, 2 studenten Autotechnologie op Campus De Nayer van Thomas More. Ze voerden hun bachelorproef uit onder supervisie van docent en onderzoeker Mark Pecqueur.

Testing op Audi A1

“We kregen een Belgische Audi A1 ter beschikking voorzien van zowel een CNG- als LPG-systeem om de efficiëntie van na-inbouw gasinstallaties op emissie en verbruik in kaart te brengen”, vertelt Kenny Demuylder.” “Tijdens het onderzoek werd er bij verschillende bedrijfsomstandigheden en snelheden een bepaald percentage LPG en CNG bijgevoegd ter vervanging van een percentage diesel. Hierbij hebben we telkens belangrijke parameters zoals uitlaatemissie en  dieselverbruik opgemeten en geanalyseerd. 

Wanneer we de resultaten naast elkaar leggen, kunnen we besluiten dat een na-inbouw gassysteem op een moderne diesel personenwagen niet optimaal is. Het bijmengen van gas zorgt er namelijk voor dat de verbranding niet goed verloopt, wat negatieve gevolgen heeft op de uitlaatgasemissies: door het bijmengen van gas kan het verbruik van diesel met 20% dalen, maar stijgt de uitstoot van alle schadelijke emissies en deze van onverbrande brandstof (HC) zelfs met meer dan 1800%.

“Het grootste probleem bij dit type van gasinstallaties, is dat het motormanagement van het voertuig niet op de hoogte wordt gebracht van het extra bijgemengde gas”, voegt student Eren Lyibak nog toe. “Hierdoor zal het voertuig zijn dieselinspuiting niet aanpassen in functie van het bijgemengd gas en zal als gevolg de verbranding van de dieselmix niet optimaal verlopen. Dit alles zorgt ervoor dat de emissie van deeltjes CO en NOX negatief wordt beïnvloed.” 

diesel LPG

Software systeem nodig

Wanneer er gekozen wordt om een na-inbouw gasinstallatie te gaan gebruiken op een diesel personenwagen, zal er eerst een degelijk software systeem ontwikkeld moeten worden dat het mogelijk maakt om het verbrandingsproces van een dieselmotor gemengd met een percentage gas beter op elkaar af te stellen. Aangezien het aanpassen van het motormanagement in principe enkel kan gebeuren door de autoconstructeurs, is het momenteel niet ideaal om een dergelijk na-inbouw systeem in een diesel personenwagen te plaatsen.

Mark Pecqueur
Docent Voertuigtechnieken
T +32 476 40 87 44

Recente persberichten