Design en business: een boeiende combinatie

21 december 2018

Dit academiejaar startten opleidingen International Business & Trade en Interieur, Design & Architectuur van Thomas More in Mechelen een piloot project waarbij studenten samenwerken rond reële vraagstukken. De doelstelling is hun core skills – design en business – complementair en versterkend aan te boren in het vinden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Duurzame oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken

Als behoeftekader werd gekozen voor de Sustainable Development Goals (SDG’s). Deze globale duurzaamheidsagenda is een krachtig mondiaal commitment om de wereld beter te maken. De studenten werkten in team aan de uitwerking van een innovatief concept van een zelf gekozen doelstelling onder begeleiding van Jean-Michel Willems en Filip Burgelman, respectievelijk economist en ondernemend onderwijs architect.

Om de kennis, inzichten en innovatiemogelijkheden betreffende de SDG’s bij de studenten en docenten te verrijken en te verdiepen, werd advies gehaald bij duurzaamheidsexperten Maarten Desmet (duurzame steden, klimaatverandering, zero hunger) en Isabelle Vanhoutte (transitie, circulaire economie).

Projectvoorstelling bij Voka in Mechelen

De studenten stelden hun projecten voor op 17 december 2018 bij Voka in Mechelen. Wie weet worden de concepten van onze studenten ooit écht gerealiseerd. Zij namen alvast de eerste stappen in die richting.

Volgende projecten werden voorgesteld:

  • een plastic recycling project voor de campussen van Thomas More in Mechelen
  • Robin Feeds: een modern voedselbedelingsproject met verse maaltijden
  • een co-housing project waarbij gepensioneerden, daklozen en mensen met een handicap samenkomen, leren en werken
  • een sensibiliseringscampagne rond daklozen ‘Homeless not hopeless’
  • ‘Re-acclimatize’ een consultancy bureau van studenten voor bedrijven rond energiebesparing

Meer info?

Filip Burgelman (0477 86 63 52) en Astrid Druyts (0474 53 93 43) die de studenten hebben begeleid, staan u graag te woord voor meer info over de verschillende projecten.

Benieuwd naar meer over duurzaamheidsexperten Maarten Desmet en Isabelle Vanhoutte?

•    Maarten Desmet: https://www.forgood.eco/ & https://endeavours.eu/
•    Isabelle Vanhoutte: http://switchrs.com/ & https://kleinerevolutie.org

Foto: studenten International Business and Trade en Interieur, Design en Architectuur in brainstorm.

In beeld

Recente persberichten