De zorgopleidingen in Lier wuiven Guy De Herdt uit

21 januari 2019

Op maandag 21 januari organiseren het Sint-Aloysiusinstituut in Lier en de Lierse campus van de Thomas More-hogeschool een academische zitting met als thema “Zorgopleidingen: een blik op de toekomst”. Tijdens de academische zitting kijken de sprekers en de genodigden vooruit naar het zorglandschap van morgen, met een rijk verleden als fundament. Het is tegelijkertijd een feestviering als dank aan Guy De Herdt, gewezen student, docent, directielid en afgevaardigd bestuurder voor zijn jarenlange inzet en uitbouw van de zorgopleidingen in Lier. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin neemt de eerste lezing voor zijn rekening. Marleen Vanderpoorten sluit af.

Een blik op de toekomst

Tijdens de academische zitting kijken de sprekers en de genodigden vooruit naar het zorglandschap van morgen, met een rijk verleden als fundament. De zorgopleidingen in Lier hebben meer dan 75 jaar geschiedenis achter de rug. In die decennia hadden ze altijd eenzelfde streefdoel: sterke en goed opgeleide mensen uitsturen naar het werkveld. Verpleegkundigen, vroedvrouwen, verzorgenden, zorgkundigen en tandarts-assistenten, de Lierse zorgcampus van het Sint-Aloysiusinstituut en Thomas More leidt mensen met diverse zorgprofielen op.

Vandaag staan die zorgopleidingen nog maar eens voor grote uitdagingen. Er is het sterk veranderende zorglandschap met een snelle technologische evolutie, maar ook een toenemend tekort aan zorgpersoneel. De zorgopleidingen willen die uitdagingen aanpakken, maar worden daarbij geconfronteerd met een aantal obstakels. Om de nieuwe technologieën te integreren in de opleidingen zijn heel wat financiële middelen en aangepaste infrastructuur nodig. Curriculumhervormingen en de onduidelijkheid over de richting waarin de HBO5-opleiding verpleegkunde uitgaat, remmen de groei van de opleidingen af, net nu de vraag naar goed opgeleid verplegend en verzorgend personeel piekt. Duidelijkheid vanwege de overheid en een intense en doordachte samenwerking op alle niveaus zijn dan ook broodnodig.

Guy De Herdt

Met de academische zitting wordt dankgezegd aan en afscheid genomen van Guy De Herdt, die meer dan 50 jaar verbonden was aan de zorgopleidingen in Lier. Guy De Herdt (°1946) bracht zijn jeugd door op het landbouwbedrijf van zijn ouders in Broechem. Hij deed de Grieks-Latijnse humaniora aan het Sint-Gummaruscollege in Lier en begon in september 1964 de studies verpleegkunde aan het Sint-Aloysiusinstituut. Guy behoorde tot de eerste lichting mannelijke studenten die aan het SAL toegelaten werden en er afstudeerden. In 1969 keerde hij terug naar de school en werd er stage-begeleider en docent. Hij volgde nog een bijkomende opleiding boekhouden, waarna hij in 1978 de verantwoordelijkheid kreeg voor het financieel beheer en de administratie van het SAL. In 1984 werd hij lid van de inrichtende macht van de school en drie jaar later werd hij aangesteld tot administratief en verpleegkundig directeur.

In zijn directie- en beleidsfuncties profileerde Guy De Herdt zich tot een gedreven bouwheer, die enthousiast en met een grote deskundigheid een degelijk en van de juiste uitrusting voorziene scholencomplex bouwde om het onderwijs alle kansen te geven. Ook na zijn officiële pensionering einde 2002 bleef hij als voorzitter van de Lierse scholengemeenschap J.B. David de onvermoeibare kracht in het schoolbestuur en de feitelijke realisator van heel veel bouwprojecten en vernieuwingen. Ondertussen heeft Guy De Herdt afstand gedaan van zijn laatste mandaten. Maar met zijn hart blijft hij altijd bij de zorgopleidingen van het Sint-Aloysiusinstituut en de Lierse campus van de Thomas More-hogeschool.

Programma

  • Zorgopleidingen in Lier: een blik op de toekomst
  • Thomas More, Antwerpsestraat 99, 2500 Lier
  • Maandag 21 januari 2019, 14.00 tot 16.30 uur

Sprekers

  • 14.00 uur: Verwelkoming
  • 14.15 uur: Inleiding
  • 14.30 uur: Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
  • 15.30 uur: Dirk Van der Auwera, directeur patiëntenzorg Heilig Hart-ziekenhuis Lier en Brigitte Reyntjes, Heilig Hart-Ziekenhuis Lier
  • 15.50 uur: Veerle Schoeters, stafmedewerker departement patiëntenzorg UZA
  • 16.10 uur: Afsluiting door Marleen Vanderpoorten
  • 16.30 uur: Receptie

Meer informatie?

Sabine De Keyser, directeur onderwijs van het Sint-Aloysiusinstituut antwoordt graag op uw vragen | 0488 90 42 28