Als de kudde ziek is, sterft het dorp | Studenten Agro- en Biotechnologie op studiereis naar Rwanda met Dierenartsen Zonder Grenzen

06 juni 2018

Ella Tuyttens en Dylan Rodriguez Milis, twee studenten Agro- en Biotechnologie van de Thomas More-hogeschool in Geel trekken van 10 tot 20 september naar Rwanda. Ze maken er kennis met lokale dierenartsen, landbouwers en studenten. Ze leren hoe de landbouw, veeteelt en diergeneeskunde in dit Afrikaanse land functioneren en welke de verschillen en gelijkenissen met ons land zijn. Ella en Dylan krijgen deze unieke kans als winnaars van een wedstrijd van Dierenartsen Zonder Grenzen.

Dierenartsen zonder Grenzen

In Afrika leven miljoenen mensen van hun vee. Met gezonde dieren kunnen zij een duurzaam bestaan opbouwen, zonder honger en armoede. Dierenartsen Zonder Grenzen steunt de dierengezondheidszorg en familiale veeteelt in acht Afrikaanse landen met opleidingen, materiaal en geneesmiddelen. In België informeert en sensibiliseert DZG over duurzame voedselproductie en -consumptie.

Studenten als ambassadeurs

Dierenartsen Zonder Grenzen doet beroep op ambassadeurs om de vereniging, haar werking en haar doelen te promoten. Dit voorjaar zocht DZG nieuwe ambassadeurs onder de studenten van de opleiding Agro- en Biotechnologie aan de Vlaamse hogescholen. Samen met Broederlijk Delen organiseerde DZG een wedstrijd voor studenten met een passie voor landbouw en veeteelt.

De studenten werden uitgedaagd om voor een van de problemen in het globale voedselsysteem een oplossing voor te stellen. Na een poster- en een videoronde mochten acht studenten in de finale hun idee verdedigen voor een professionele jury. Voor vijf van de finalisten was er een plaats voorzien in de reis naar Rwanda. Ella Tuyttens en Dylan Rodriguez Milis van Thomas More in Geel slaagden met glans en veroverden een ticket voor het vliegtuig naar Afrika.

Voedselproductie over een andere boeg

Ella trok resoluut de kaart van de insectenkweek als alternatieve bron van proteïnen en ging daarover in gesprek met Prof. Leen Van Campenhout van de KU Leuven. Ze overliepen samen de mogelijkheden en de moeilijkheden om insecten een vaste plek te geven in het voedingspatroon van onze bevolking. In de geïndustrialiseerde wereld moeten wij meer flexitariër worden is de boodschap: vleesconsumptie in ons voedingspatroon verminderen en openstaan voor nieuwe dingen zoals insecten. Het komt allemaal aan bod in het filmpje waarmee Ella in de finale jury en publiek wist te overtuigen.

Dylan bekeek welke problemen onze voedselproductie in de natuur en het milieu veroorzaakt, zette er een aantal op een rij en ging op zoek naar oplossingen. Welke alternatieven zijn er voor industriële vleesproductie? Hoe beschermen we bestuivers? Hoe redden we de visbestanden van overproductie? Hoe beperken we (verpakkings)afval? Waarom is permacultuur beter dan monocultuur? Ook Dylan kreeg groen licht voor de trip naar Rwanda.

Als de kudde ziek is, sterft het dorp

Van 10 tot 20 september trekken Ella en Dylan samen met drie andere studenten en mensen van Dierenartsen Zonder Grenzen door Rwanda. Ze maken er kennis met lokale dierenartsen, landbouwers en studenten. En ze kunnen met eigen ogen zien hoe de landbouw, de veeteelt en diergeneeskunde in dit Afrikaanse land functioneren. Voor Afrikaanse veeboeren is de kudde alles: voedsel, spaargeld, cultuur en trots. Als de kudde ziek is, sterft het dorp.
De trip door Rwanda leidt langs de hoofdstad Kigali, bezoekt IMBARAGA een organisatie rond veeteelt, die gesteund wordt door Dierenartsen Zonder Grenzen én doet de universiteit van Rwanda, lokale dierenartsen en lokale veehouders aan. Tijdens de reis houden de studenten een online blog bij om het thuisfront en de studenten Agro- en Biotechnologie te informeren. Eenmaal terug in het land zetten Ella en Dylan hun werk als ambassadeurs van Dierenartsen Zonder Grenzen verder. Ze brengen bij hun collega’s-studenten en eventueel ook in andere scholen verslag uit over hun reis en zamelen geld in om de werking van Dierenartsen Zonder Grenzen te steunen.

Meer info

Ella Tuyttens uit Deurne en Dylan Rodriguez Milis uit Vilvoorde vertellen u graag over de wedstrijd, hun inzending en wat ze van de reis verwachten.