Zoek jouw opleiding

472 resultaten gevonden

Basisonderwijs aan kinderen in kansarmoede

Opleiding

Wie aan leerkrachten vraagt hoe ze kijken naar kinderen in kansarmoede krijgt als antwoord vooral structurele kenmerken van kansarmoede te horen: financiële tekorten, voedseltekort, bedreiging van de gezondheid en de veiligheid …

Wie luistert naar de verhalen van kansarmen over hoe zij hun basisschool hebben ervaren, krijgt een andere kant te horen: stress, cognitieve dysfuncties, een verstoorde identiteitsontwikkeling …

De nascholing vertrekt vanuit de verhalen van mensen in kansarmoede en zoekt van daaruit naar oplossingen om beter tegemoet te komen aan de ontwikkelingsbehoeften van kinderen uit deze doelgroep. Deze oplossingen werden vanuit de onderwijspraktijk door de lesgever ervaren. In een volgende onderzoeksfase werkte hij in het schooljaar 2016-2017 gedurende 14 weken in een 3de  kleuterklas en in een 2de leerjaar en ondervond op de werkvloer welke onderwijstips voor deze kinderen belangrijk zijn. Het boek over deze onderzoeksresultaten wordt in het najaar 2018 verwacht.

Als leerkracht kan je immers wel degelijk een verschil maken. Benieuwd naar hoe je dit kan doen? Schrijf je dan nu in!

Vorselaar

Blokje voor blokje van constructie naar aanzicht en ruimtelijk redeneren met spel en coöperatief leren

Opleiding

In deze vorming bouwen we een hele leerlijn op in het blokjeswerk meetkunde. We gaan aan de hand van een leer- en remedieerlijn de leerstof meetkunde ruimtelijke oriëntatie blokkenbouwsels en aanzichten opbouwen. We laten je kennismaken met een hele rits spellen en spelmaterialen speciaal ontworpen voor onze Vlaamse leerplannen waarbij we vanaf de kleuterklas de leerlijn al beginnen op te bouwen en in één vloeiende leerlijn de kinderen (zelfstandig, met zelfcontrole) laten werken op eigen tempo.

Het specifieke materiaal dat in de vorming gedemonstreerd wordt, proberen we zelf uit.  Je kan het viervoudig inzetten:

 

  • als leerlijn van kleuter tot zesde leerjaar in de opbouw van het ruimtelijk inzicht in bouwsels, hoogteplannen en aanzichten
  • als remediëringsmateriaal bij deze leerlijn
  • als uitbreidingsmateriaal voor leerlingen met een leervoorsprong
  • als zelfstandig mee te werken materiaal in een wiskundehoek

Het materiaal werkt met zelfcontrole en is specifiek voor Vlaanderen ontworpen en compatibel met eender welke methode wiskunde.

Met de mogelijkheid de begeleidende bestanden met de werkkaarten aanzichten, bouwsels en hoogteplannen in een piratenthema te verkrijgen als bedankje voor een contante gift van 20 euro t.v.v. het project Kay Desperans Haïti via de nascholer. Meer info, foto's en mogelijkheden om dit project op te volgen op: www.kaydesperans.org

Vorselaar

Brain Gym - basiscursus

Opleiding

Leren met plezier en zelfvertrouwen - helder geheugen – omgaan met stress - goede coördinatie. Brain gym® is een leuke cursus die zich richt naar iedereen die zijn leer- en prestatievermogen wenst te verbeteren.

De cursus omvat 4 dagen opgedeeld in 2 delen waarvoor je apart kan inschrijven. Het spreekt voor zich dat je deel 1 gevolgd moet hebben om deel 2 te kunnen doen.

In deel 2 (basiscursus) leer je individueel werken (iemand in balans brengen). Je leert het lichaam integreren in zijn 3 dimensies met de bedoeling de communicatie, de organisatie en het begrip te verbeteren, alsook onze manier van leren in het algemeen. We werken volgens de 5 stappen van een balans. We verkennen ook de spierverificatie/spiertest.

Op het einde van de volledige cursus ontvang je een Certificaat van Brain Gym® International voor de cursus Brain gym® 1.01!

Bij de cursus hoort een cursusboek met de uitleg van alle oefeningen en oefenwijzen. Facultatief is er de mogelijkheid om ondersteunende materialen aan te kopen zoals de klasposter met alle oefeningen en een ondersteunende cd met muziek en handige actieplannen.

We verwachten een actieve deelname van de deelnemers. Bewegingservaringen zijn daarbij fundamenteel. Loszittende, sportieve kledij is dan ook aangewezen.

Vorselaar

Brain Gym - introductiecursus

Opleiding

Leren met plezier en zelfvertrouwen - helder geheugen – omgaan met stress - goede coördinatie. Brain gym® is een leuke cursus die zich richt naar iedereen die zijn leer- en prestatievermogen wenst te verbeteren.

De cursus omvat 4 dagen opgedeeld in 2 delen waarvoor je apart kan inschrijven. Het spreekt voor zich dat je deel 1 gevolgd moet hebben om deel 2 te kunnen doen.

In deel 1 (introductiecursus) leer je de 26 eenvoudige, maar zeer efficiënte, stres verlagende oefeningen aan, die gericht zijn op de integratie van lichaam en geest. Je kunt zelf ervaren hoe simpele bewegingen een groot effect kunnen hebben op je ogen, oren, je houding en

beweging en vooral op je stressniveau. Ze bereiden ons voor op de fysieke vaardigheden die we nodig hebben om te kunnen lezen, schrijven, organiseren, luisteren en onthouden. Kortom, we kunnen beter functioneren in verschillende situaties. Je leert over de 3 lichaamsdimensies: de lateraliteit (de links/rechts), de centering (boven/onder) en de focus (voor/achter). We leggen ook de link tussen de 3 dimensies en het brein. Brain gym maakt je niet slimmer! Maar Brain gym werkt schitterend om kinderen uit hun stressreactie te halen en hun leerpotentieel naar boven te laten komen. Je zult direct met de informatie en de technieken aan de slag kunnen in de klas/zorg.

Bij de cursus hoort een cursusboek met de uitleg van alle oefeningen en oefenwijzen. Facultatief is er de mogelijkheid om ondersteunende materialen aan te kopen zoals de klasposter met alle oefeningen en een ondersteunende cd met muziek en handige actieplannen.

We verwachten een actieve deelname van de deelnemers. Bewegingservaringen zijn daarbij fundamenteel. Loszittende, sportieve kledij is dan ook aangewezen

Vorselaar