Vroedkunde voor verpleegkundigen in deeltijds dag- en afstandsonderwijs

Professionele bachelor Vroedkunde in verkort traject

Locatie: Turnhout -Campus Turnhout

Wij verwelkomen startende studenten graag op onze onthaaldag op 14 september. De lessen starten op 21 september.

Wij geloven dat vroedvrouwen belangrijk zijn, dat zij een job apart hebben en dat ze een sleutelrol spelen bij  het behartigen van de belangen van het gezin .

Ben je reeds aan het werk of heb je zelf al een gezin maar ook een passie voor het begeleiden van koppels voor, tijdens  en na zwangerschap / bevalling? Je bent zelfstandig, stressbestendig, je kan goed samenwerken en daarnaast kan je goed organiseren en plannen? Denk je aan een carrière-switch?

Dan is het beroep vroedvrouw iets voor jou. We bieden de opleiding Vroedkunde nu ook aan in een nieuwe vorm: deeltijds dagonderwijs in combinatie met afstandsonderwijs. Eén dag in de week naar school en de rest doe je in zelfstudie. Naast stage natuurlijk. We garanderen 100% begeleiding en persoonlijke aandacht. Wij hechten veel belang aan het opleiden van bekwame, warme vroedvrouwen. Wij zijn ervan overtuigd dat door zorg te dragen voor onze studenten, zij later goed zorg kunnen dragen voor anderen.

Volg Vroedkunde voor verpleegkundigen in deeltijds dag- en afstandsonderwijs op Facebook and Instagram

Scroll naar beneden voor meer info
Irina Coomans
Opleidingsmanager

Opbouw

 • Algemeen
 • In de praktijk
 • Persoonlijke begeleiding
 • Go International
 • Nuttige documenten
 • Algemeen

  Algemeen

  We bieden een 3-jarig traject aan van ongeveer 45 studiepunten jaarlijks waarbij we per week 1 vaste contactdag op maandag op de campus voorzien. Je volgt op maandag de noodzakelijke lessen van zowel theoretische als praktische vakken en je krijgt uitleg hoe je aan de slag gaat met de  zelfstudiepakketten.  

  Naast de contactdagen ga je vooral zelfstandig, op eigen tempo en met ondersteuning van de zelfstudiemodules aan de slag. Voorzie hiervoor voldoende tijd en ruimte: reken op nog 2 dagen per week naast de maandag om te besteden aan de studies. De studiebelasting van dit traject is vergelijkbaar met 75% werken ofwel ¾ werken. Een combinatie van meer dan 50% werken en/ of gezin in combinatie met dit traject is doorgaans niet haalbaar. We blijven ook een opleiding met veel stages en voltijdse stageperiodes. Je moet dus in staat zijn om per jaar minimaal 6 weken stage in 1 periode te lopen.

  Reeds vanaf het eerste jaar word je ondergedompeld in ons nieuw simulatiecentrum en krijg je verloskundige vakken.

  Vanaf het 2e jaar ga je zelf aan de slag met bevallingen en in het 3e jaar verdiep je jezelf hier nog meer in maar krijg je ook kans om een keuzestage te volbrengen. Tijdens de opleiding ga je ook stage lopen bij een zelfstandige vroedvrouw of praktijk en op de dienst neonatologie. Je krijgt eveneens de kans om op internationale stage te gaan binnen of buiten Europa.

  De stages zijn onderverdeeld in aantal weken per domein en omvatten minimaal 34 uren per stageweek. De Nederlandse studenten mogen ook zelf stages regelen in Nederland en krijgen hierover meer info via het document stage zoeken in Nederland.

  We voorzien een verplicht intake gesprek met je trajectbegeleider tijdens de onthaaldag.

  Bekijk hier het jaarplan.

 • In de praktijk

  In de praktijk

  Stages zijn een belangrijk onderdeel binnen de opleiding. Tijdens de stage sta je met een been in de beroepspraktijk: Je komt in het echte professionele leven van een vroedvrouw terecht. De opleiding vroedkunde beschikt over een uitgebreid netwerk van samenwerkingsverbanden met regionale en universitaire ziekenhuizen, Kind en Gezin, Expertisecentra Kraamzorg, psychiatrische afdeling moeder kind, thuisverloskunde en zorg in de 1e lijn, enz. Ook buitenlandse stages behoren tot de mogelijkheden.

  Nederlandse studenten kunnen tijdens de opleiding stage lopen in Nederland. De school heeft samenwerkingsovereenkomsten met een aantal Nederlandse ziekenhuizen, daarnaast is het belangrijk om als Nederlandse student ook zelf op zoek te gaan naar mogelijke stageplaatsen in het ziekenhuis en in de thuisverloskunde. Op die manier bouw je ervaring op binnen het zorgsysteem in Nederland.
  Klik hier voor meer toelichting in verband met het zelf regelen van stages in Nederland.

  In onze skillslabs krijg je de kans om onder toezicht jouw vaardigheden te oefenen. Skillslabs lijken bijna echte afdelingen en zijn ingericht met modern oefenmateriaal zoals een bevallingsrobot en een babyrobot. Op deze manier kan je jezelf helemaal voorbereiden om op stage te gaan of jouw technieken verfijnen.

 • Persoonlijke begeleiding

  Persoonlijke begeleiding

  We willen je snel laten thuis voelen in onze opleiding en zetten dan ook sterk in op persoonlijke begeleiding en community gevoel!

  • Open en persoonlijke begeleiding doorheen je opleiding door docenten met uitgebreide praktijkervaring en onderwijservaring
  • Zorg voor studenten via continue en persoonlijke trajectbegeleiding door het docententeam
  • Jarenlange ervaring in het opleiden van Belgische en Nederlandse studenten
  • Ruimte om zelf keuzes te mogen maken in je studietraject
  • Veel praktijkoefeningen, simulatieonderwijs met levensechte situaties, verschillende stages, uitwerken projecten, ...
  • Procesbegeleiding tijdens elke stage door de stagebegeleider van school naast werkbegeleiding door de mentoren op de stageplaats
  • Gezellige, gemoedelijke en moderne campus
  • Thomas More heeft een moderne bibliotheek op elke campus, handig voor opzoekwerk en online toegankelijk van thuis uit
 • Go International

  Go International

  In fase 4 bieden we je de mogelijkheid om een internationale stage aan te vatten. Het is ons streefdoel om een groot aantal studenten een effectieve buitenlandervaring aan te bieden. “The proof of the pudding is in the eating”. Door in een ander land te werken, te studeren en te leven, te midden van een andere culturele setting ontwikkel je de nodige competenties om in onze geglobaliseerde wereld en werksituatie succesvol te functioneren.

  Wil je stage lopen in het buitenland? Ons uitgebreid netwerk van partners in Europa en het Zuiden bieden je uiteenlopende mogelijkheden om je grenzen te verleggen. Zo kan je in fase 4 voor een bepaalde periode stage lopen in een ziekenhuis, instelling of organisatie. Je maakt er niet alleen kennis met internationale vakinhoudelijke ontwikkelingen, maar vergroot zo ook je talenkennis en je sociale en communicatieve vaardigheden. Je ontwikkelt intercultureel vakmanschap! Tijdens de voorbereiding van deze stage word je maximaal ondersteund door de verantwoordelijke van de opleiding en de dienst internationalisering. Zo sta je niet alleen voor het ‘papierwerk’ en krijg je belangrijke informatie op voorbereiding sessies ‘Pak je biezen’ en ‘Get Ready’.

  Binnen fase 3 van de opleiding wordt de minor "Internationalisering" aangeboden als keuzevak. Als toekomstige vroedvrouw in een steeds groeiende interculturele wereld is ook het verwerven van de competentie "wereldburgerschap" van belang.

  Ervaringsverhaal internationale stage

 • Nuttige documenten

  Nuttige documenten

Vakken

 • Fase 1
 • Fase 2
 • Fase 3
 • Fase 1

  Fase 1

  Semester 1

  • Fysiologische zwangerschap (3SP) (BZ)
  • Fysiologische baring (4SP) (BZ)
  • Het fysiologisch postparfum (3SP) (BZ)
  • Neonatologie (3SP) (BZ)
  • Laagrisico neonatologie (3SP) (BZ)
  • Gynaecologie (3SP)
  • Persoonlijke ontwikkeling in de professie: verdieping (3SP)

  Semester 2

  • Genetica en embryologie (3SP) (BZ)
  • Verloskundige zorg in de 1e lijn (4SP)
  • Gespecialiseerde toegepaste farmacologie (3SP)
  • Omgaan met de cliënt in zijn context (3SP)

  Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids.

 • Fase 2

  Fase 2

  Semester 1

  • Verloskundige zorg in de 2e lijn: prenataal (3SP)
  • Verloskundige zorg in de 2e lijn: intra- en postpartaal (deel 1) (4SP)
  • Hoogrisico neonatologie (3SP)
  • Persoonlijke ontwikkeling in de professie: integratie (5SP)
  • Minor (3SP)
  • Klinisch onderwijs

  Semester 2

  • Minor (3SP)
  • Klinisch onderwijs (21SP)

  Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids.

 • Fase 3

  Fase 3

  Semester 1

  • Verloskundige zorg in de 1e en 2e lijn (deel 2) (5SP)
  • Omgaan met het team
  • Bachelorproef 
  • Klinisch onderwijs

  Semester 2

  • Periconceptuele zorg (5SP)
  • Omgaan met het team (4SP)
  • Bachelorproef (5SP)
  • Klinisch onderwijs (24 SP)

  Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids.

Waarom kiezen voor Vroedkunde voor verpleegkundigen in deeltijds dag- en afstandsonderwijs?

image.alt

Buddy bij de wieg

Je kan kiezen voor deelname aan dit coachingsproject van groot maatschappelijk belang. Dit project is een samenwerking met het OCMW van Turnhout. Studenten Vroedkunde en Verpleegkunde ondersteunen een kwetsbaar gezin of een gezin in kansarmoede tijdens de periode van de zwangerschap tot de eerste verjaardag van het kindje.

Artikel over het 'buddy-project'
image.alt

Project what the s*x?!

Je kan kiezen voor deelname aan dit uitdagende coachingsproject. Je geeft in kleine groep een interactieve les aan 17-jarige studenten in een middelbare school over vruchtbaarheid, anticonceptie en SOA's. Een leuke afsluiter hierbij is het Expect More Baby's-spel, ontwikkeld door de opleiding Vroedkunde. Dit spel is een informatief bordspel over de invloed van levensstijl op vruchtbaarheid.

image.alt

Praktijklessen met bevallingsrobot en babyrobot

Wij gaan voor innovatief en praktijkgericht onderwijs! Om bevallingen te simuleren gebruiken wij de bevallingsrobot, een levensgrote computergestuurde pop die uitermate geschikt is voor simulatietraining van verloskundige situaties. Een ideale voorbereiding op stage en op acute situaties. Met de babyrobot kan o.a. op een levensechte manier de reanimatie van de pasgeborene geoefend worden.

Nieuwe simulatiecentrum bekijken? Dat kan hier!

Na je studie

 • Aan het werk
 • Verder studeren
 • Aan het werk

  Aan het werk

  Eenmaal afgestudeerd kom je in de wereld van zorg met een enorme diversiteit en afwisseling. Als vroedvrouw kan je meteen aan de slag in heel Europa en ook ver daarbuiten. De mogelijkheden van tewerkstelling zijn nagenoeg onbeperkt.

  Je kan vroedvrouw in de thuiszorg worden, zelfstandig of bij een organisatie … Je kan werken op verschillende afdelingen in het ziekenhuis zoals de verloskamer, de kraamafdeling, neonatologie, raadpleging gynaecologie/verloskunde, de hospitalisatieafdeling gynaecologie, daghospitaal gynaecologie, intensieve zorgen voor zwangeren, of voor instanties zoals Kind en Gezin, expertisecentra kraamzorg, je kan werken in ontwikkelingslanden, als vertegenwoordiger in de medische of farmacologische sector, als wetenschappelijk medewerker, in het onderwijs …

  Je kan er ook voor kiezen om via een verkort traject je diploma Verpleegkunde te behalen of om een masteropleiding aan de universiteit te starten.

 • Verder studeren

  Verder studeren

  Als pas afgestudeerde bachelor in de vroedkunde kan je natuurlijk meteen als vroedvrouw aan de slag. Toch zal je al snel merken dat de evoluties in de gezondheidszorg razendsnel gaan en dat het noodzakelijk is dat je regelmatig bijschoolt. Weet dus dat je na je opleiding ook nog bij ons terecht kan voor een heel aantal korte en langere vervolgopleidingen.

  Tweede bachelor via verkort traject

  • verpleegkunde

  Banaba

  • pediatrische gezondheidszorg
  • sociale gezondheidszorg
  • geestelijke gezondheidszorg
  • intensieve zorg en spoedgevallenzorg
  • operatieverpleegkunde
  • geriatrische gezondheidszorg

  Postgraduaat

  • preconceptionele zorg
  • anesthesieverpleegkundige
  • diabeteseducator
  • eerstelijnsgezondheidszorg
  • leiderschap in zorg
  • operatieverpleegkundige
  • palliatieve zorg

  Master
  •    vroedkunde
  •    …

Alles voor (toekomstige) studenten

Naast opleidingen biedt Thomas More een hele waaier aan extra voorzieningen. Zoek je een kot? Doe je aan topsport? Leef je met een functiebeperking? Heb je het financieel wat moeilijker? ... Ontdek waarmee wij jou kunnen helpen!

Kom kennismaken

De stap naar het hoger onderwijs is een stap vol verwachtingen. En jij wil natuurlijk de beste keuze maken. Kom daarom ontdekken, twijfelen, vergelijken en beleven tijdens een van onze vele infomomenten! #expectmore

6 maart
Zaterdag 10u - 14u
24 april
Zaterdag 10u - 14u