Vroedkunde in verkort traject voor O&G verpleegkundigen

Professionele bachelor Vroedkunde in verkort traject

Locatie: Turnhout -Campus Turnhout

Als HBO of MBO4 verpleegkundige (Nederlands diploma) met een O&G aantekening (of enkel O aantekening) en minimaal 2 jaar relevante werkervaring als O (&G) verpleegkundige kun je rechtstreeks instromen in het brugprogramma (respectievelijk 95 of 98 studiepunten) dat toelaat om als verpleegkundige na 2 jaar af te studeren als vroedvrouw. 

Op basis van je diploma bachelor/MBO4 verpleegkunde met aantekening O&G (O) krijg je 82 tot 85 studiepunten (SP) vrijstellingen (EVK); zo dien je nog 95 of 98 SP te behalen. Dit is haalbaar in 2 academiejaren, aangezien je dankzij je vrijstellingen rechtstreeks kan instromen in fase 2.

Wil je naast de opleiding blijven werken, en/of combineer je je studie met de zorg voor een gezin, dan adviseren we om de opleiding deeltijds te volgen en dus – op eigen maat – langer over de studie te doen (zie verder 'traject op maat').

Follow us!Facebook Instagram

Scroll naar beneden voor meer info
Irina Coomans
Opleidingsmanager

Opbouw

 • Fase 1
 • Fase 2
 • Fase 3
 • In de praktijk
 • Persoonlijke begeleiding
 • Go international
 • Uurrooster
 • Nuttige documenten
 • Fase 1

  Binnen het brugprogramma stroom je onmiddellijk in fase 2 van de opleiding in.

 • Fase 2

  In fase 2 maken we binnen de verloskundige opleidingsonderdelen de overstap naar de pathologie binnen zwangerschap, arbeid, bevalling en kraamperiode. Je verdiept je in de zorg en begeleiding tijdens de zwangerschap en tijdens de arbeid en bevalling. Ook de thuisverloskunde krijgt haar duidelijke plaats in het lespakket. Binnen de neonatologie maken we de overstap naar de zorg voor meer risicovolle pasgeborenen. Je wordt zowel geschoold in de medische aspecten als in het coachen en begeleiden van koppels. Simulatietrainingen komen duidelijk aan bod tijdens de praktijklessen. Heb je bepaalde specifieke interesses? Dan kan jij je ei kwijt in onze minoren of keuzevakken.

  Overeenkomstig loop je stage op de verloskamer, de prenatale raadpleging en/of de afdeling neonatologie in het ziekenhuis. De stageperiode omvat in totaal 8 weken, verspreid over het academiejaar. Na afloop van deze stages heb je een goede basis gelegd voor de zelfstandige begeleiding van koppels op de verloskamer en de zorg voor de baby.

   

 • Fase 3

  In fase 3 verdiepen we ons nog meer in patholgie en specifieke werkterreinen van de vroedvrouw zoals de intensieve neonatologie, de fertiliteitsproblematiek en hoog risico verloskunde. Heb je bepaalde specifieke interesses? Dan kan jij je ei kwijt in onze minoren of keuzevakken. Je verdiept je binnen onze coachingsprojecten in een uitdagend of maatschappelijk relevant project naar keuze binnen de opleiding. Je werkt ook gedurende het ganse academiejaar in kleine groep aan je bachelorproef, een wetenschappelijk onderbouwde eindproef waarvoor je gedurende de voorgaande fasen werd klaargestoomd.

  Het grootste deel van het academiejaar sta je op stage met je beide voeten in de praktijk. De stageperiode omvat in totaal 19 weken. Je hebt ook de mogelijkheid om stage te lopen in de thuisverloskunde of om op internationale stage te gaan. Aan het einde van deze stageperiode ben jij klaar voor jouw taak als vroedvrouw in het werkveld!

  De bekroning op je studies is je (internationale) diploma met een supplement waardoor je bevoegd bent om ook in beperkte mate medicatie voor te schrijven.

 • In de praktijk

  Stages vormen een belangrijk onderdeel: in fase 2 heb je 8 weken stage. In de derde fase heb je 19 weken.

  Tijdens de stage sta je met een been in de beroepspraktijk: je komt in het echte professionele leven van een vroedvrouw terecht. De opleiding vroedkunde beschikt over een uitgebreid netwerk van samenwerkingsverbanden met regionale en universitaire ziekenhuizen, Kind en Gezin, Expertisecentra Kraamzorg, psychiatrische afdeling moeder kind, thuisverloskunde en zorg in de 1e lijn, enz. Ook buitenlandse stages behoren tot de mogelijkheden.

  Nederlandse studenten kunnen tijdens de opleiding stage lopen in Nederland. De school heeft samenwerkingsovereenkomsten met een aantal Nederlandse ziekenhuizen, daarnaast is het belangrijk om als Nederlandse student ook zelf op zoek te gaan naar mogelijke stageplaatsen in het ziekenhuis en in de thuisverloskunde. Op die manier bouw je ervaring op binnen het zorgsysteem in Nederland.

  Klik hier voor meer toelichting in verband met het zelf regelen van stages in Nederland.

  In onze skillslabs krijg je de kans om onder toezicht jouw vaardigheden te oefenen. Skillslabs lijken bijna echte afdelingen en zijn ingericht met modern oefenmateriaal zoals een bevallingsrobot en een babyrobot. Op deze manier kan je jezelf helemaal voorbereiden om op stage te gaan of jouw technieken verfijnen.

  Bekijk hier de stageregeling.

 • Persoonlijke begeleiding

  • Open en persoonlijke begeleiding doorheen je opleiding door docenten met uitgebreide praktijkervaring en onderwijservaring
  • Zorg voor studenten via continue en persoonlijke trajectbegeleiding door het docententeam
  • Jarenlange ervaring in het opleiden van Nederlandse studenten
  • Ruimte om zelf keuzes te mogen maken in je studietraject
  • Mogelijkheid om je studie te spreiden of je studieduur te verlengen om de combinatie studeren - werk - gezin meer haalbaar te maken
  • Ruim aantal contacturen per week waardoor je goed begeleid wordt in het begrijpen en verwerken van de leerstof
  • Veel praktijkoefeningen, simulatieonderwijs met levensechte situaties, verschillende stages, uitwerken projecten, ...
  • Procesbegeleiding tijdens elke stage door de stagebegeleider van school naast werkbegeleiding door de mentoren op de stageplaats
  • Gezellige, gemoedelijke en moderne campus
  • Thomas More heeft een moderne bibliotheek op elke campus, handig voor opzoekwerk
  • (specifieke voorzieningen bij functiebeperking of specifiek statuut)
 • Go international

  In fase 3 bieden we je de mogelijkheid om een internationale stage aan te vatten. Het is ons streefdoel om een groot aantal studenten een effectieve buitenlandervaring aan te bieden.

  “The proof of the pudding is in the eating”. Door in een ander land te werken, te studeren en te leven, te midden van een andere culturele setting ontwikkel je de nodige competenties om in onze geglobaliseerde wereld en werksituatie succesvol te functioneren. Wil je stage lopen in het buitenland? Ons uitgebreid netwerk van partners in Europa en het Zuiden bieden je uiteenlopende mogelijkheden om je grenzen te verleggen. Zo kan je in fase 3 voor een bepaalde periode stage lopen in een ziekenhuis, instelling of organisatie. Je maakt er niet alleen kennis met internationale vakinhoudelijke ontwikkelingen, maar vergroot zo ook je talenkennis en je sociale en communicatieve vaardigheden. Je ontwikkelt intercultureel vakmanschap! Tijdens de voorbereiding van deze stage word je maximaal ondersteund door de verantwoordelijke van de opleiding en de dienst internationalisering. Zo sta je niet alleen voor het ‘papierwerk’ en krijg je belangrijke informatie op voorbereiding sessies ‘Pak je biezen’ en ‘Get Ready’.

  Binnen fase 3 van de opleiding wordt de minor "Internationalisering" aangeboden als keuzevak. Als toekomstige vroedvrouw in een steeds groeiende interculturele wereld is ook het verwerven van de competentie "wereldburgerschap" van belang.

  Ervaringsverhaal internationale stage

 • Uurrooster

 • Nuttige documenten

Vakken

 • Fase 2
 • Fase 3
 • Fase 2

  Semester 1

  • Klinisch onderwijs (VR-2)
  • Verloskundige zorg in de 2e lijn: prenataal (deel 1)
  • Laagrisico neonatologie
  • Persoonlijke ontwikkeling in de professie: verdieping
  • Verloskundige zorg in de 2e lijn: intra- en postpartaal (deel 1)
  • Minor Buddy bij de wieg
  • Minor Medisch Engels
  • Minor Studentenparticipatie

   

  Een minor is een keuzevak, een student neemt binnen de opleiding minstens 6 SP aan minoren op.

  Bekijk de programmagids voor meer details en vakinhouden.
  Bekijk hier het jaarplan.

  Semester 2

  • Klinisch onderwijs (VR-2)
  • Gespecialiseerde toegepaste farmacologie
  • Verloskundige zorg in de 1e lijn
  • Omgaan met de cliënt in zijn context
  • Principes van evidence based practice
  • Minor Buddy bij de wieg
  • Minor Campus CosMos
  • Minor Interculturele zorg
  • Minor Medisch Engels
  • Minor Studentenparticipatie
 • Fase 3

  Semester 1

  • Omgaan met het team
  • Bachelorproef
  • Klinisch Onderwijs (VR-3)
  • Hoogrisico neonatologie
  • Persoonlijke ontwikkeling in de professie: integratie
  • Verloskundige zorg in de 1e en 2e lijn (deel 2)
  • Minor Dealing with global challenges
  • Minor Inleiding Wetenschappelijk onderzoek
  • Minor Medisch Engels
  • Minor Studentenparticipatie
  • Minor Leiderschap
  • Minor Buddy bij de wieg (deel 2)
  • Minor Lactatie

   

  Een minor is een keuzevak, een student neemt binnen de opleiding minstens 6SP aan minoren op.

  Bekijk de programmagids voor meer details en vakinhouden.
  Bekijk hier het jaarplan.

  Semester 2

  • Omgaan met het team
  • Bachelorproef
  • Klinisch Onderwijs (VR-3)
  • Periconceptuele zorg
  • Minor Dealing with global challenges
  • Minor Interculturele zorg
  • Minor Medisch Engels
  • Minor Studentenparticipatie
  • Minor Leiderschap
  • Minor Buddy bij de wieg (deel 2)
  • Minor Verloskundige zorg in de 1e lijn (verdieping)
  • Minor Complementaire therapie in de verloskunde
  • Minor Didactische competentie algemeen
  • Minor Kwaliteit in verloskundige zorg

   

Opleiding in cijfers

Enkele statistieken over deze opleiding
8,3/10
studententevredenheid
40
weken stage (nadien wordt de vroedvrouw geboren)
3
minuten fietsen van het station
150
kotstudenten in Turnhout

Waarom kiezen voor Vroedkunde in verkort traject voor O&G verpleegkundigen?

image.alt

Buddy bij de wieg

In fase 2 kan je deelnemen aan dit coachingsproject van groot maatschappelijk belang. Het is een samenwerking met het OCMW van Turnhout. De studenten ondersteunen kwetsbare gezinnen tijdens de periode van de zwangerschap tot de eerste verjaardag van het kindje.

Artikel over het 'Buddy-project'
image.alt

What the s*x?!

Als derdejaars kan je met een kleine groep medestudenten een interactieve les geven 17-jarige leerlingen uit de middelbare school over vruchtbaarheid, anticonceptie en SOA's. Een leuke afsluiter hierbij is een informatief bordspel over de invloed van levensstijl op vruchtbaarheid.

image.alt

Praktijklessen met bevallingsrobot en babyrobot

Wij gaan voor innovatief en praktijkgericht onderwijs! Om bevallingen te simuleren gebruiken wij de bevallingsrobot, een levensgrote computergestuurde pop die uitermate geschikt is voor simulatietraining van verloskundige situaties. Een ideale voorbereiding op stage en op acute situaties. Met de babyrobot kan o.a. op een levensechte manier de reanimatie van de pasgeborene geoefend worden.

Na je studie

 • Aan het werk
 • Verder studeren
 • Aan het werk

  Eenmaal afgestudeerd kom je in de wereld van zorg met een enorme diversiteit en afwisseling. Als vroedvrouw kan je meteen aan de slag in heel Europa en ook ver daarbuiten. De mogelijkheden van tewerkstelling zijn nagenoeg onbeperkt.

  Je kan vroedvrouw in de thuiszorg worden, zelfstandig of bij een organisatie … Je kan werken op verschillende afdelingen in het ziekenhuis zoals de verloskamer, de kraamafdeling, neonatologie, raadpleging gynaecologie/verloskunde, de hospitalisatieafdeling gynaecologie, daghospitaal gynaecologie, intensieve zorgen voor zwangeren, of instanties zoals Kind en Gezin, expertisecentra kraamzorg, werken in ontwikkelingslanden, vertegenwoordiger in de medische of farmacologische sector, wetenschappelijk medewerker, het onderwijs …

  Je kan er ook voor kiezen om een vervolgopleiding aan de hogeschool of een Masteropleiding aan de universiteit te starten.

 • Verder studeren

  Als pas afgestudeerde bachelor in de vroedkunde kan je natuurlijk meteen als vroedvrouw aan de slag. Toch zal je al snel merken dat de evoluties in de gezondheidszorg razendsnel gaan en dat het noodzakelijk is dat je regelmatig bijschoolt. Weet dus dat je na je opleiding ook nog bij ons terecht kan voor een heel aantal korte en langere vervolgopleidingen en navormingen.

  Tweede bachelor via verkort traject

  • Verschillende mogelijkheden

  Banaba

  • pediatrische gezondheidszorg
  • sociale gezondheidszorg
  • geestelijke gezondheidszorg
  • intensieve zorg en spoedgevallenzorg
  • operatieverpleegkunde
  • geriatrische gezondheidszorg

  postgraduaat

  • preconceptionele zorg
  • anesthesieverpleegkundige
  • diabetes educator
  • eerstelijnsgezondheidszorg
  • leiderschap in zorg
  • operatieverpleegkundige
  • palliatieve zorg

  master

  • Vroedkunde
  • ...
Irina, studente Vroedkunde

Het vraagt lef om vanuit Nederland hier te komen studeren, maar je wordt ondergedompeld in een warm bad van  persoonlijke begeleiding.

Kom kennismaken

De stap naar het hoger onderwijs is een stap vol verwachtingen. En jij wil natuurlijk de beste keuze maken. Kom daarom ontdekken, twijfelen, vergelijken en beleven tijdens een van onze vele infomomenten! #expectmore

6 maart
Zaterdag 10u - 14u
24 april
Zaterdag 10u - 14u
26 juni
Zaterdag 10u - 14u

Van idee tot realiteit

 • Bevallingsrobot voor studenten
 • Leerwerkplek
 • Afstandsonderwijs
 • Bevallingsrobot voor studenten

  Naast de simulatietrainingen tijdens de lessen bieden we jou de kans om zelfstandig te oefenen met de bevallingsrobot. Dit doe je in kleine groepjes, op momenten die jou passen. Je kan vlot en makkelijk (last-minute) reservaties aanvragen bij ons skillslab.

   

 • Leerwerkplek

  In Fase 3 kan je kiezen voor stage op een leerwerkplek, met andere woorden … neem samen met een kleine groep medestudenten voor bepaalde tijd een deel van een ziekenhuisafdeling over en run deze zelfstandig! De ultieme voorbereiding op het werkveld.

 • Afstandsonderwijs

  Afstandsonderwijs brengt de opleiding Vroedkunde dichter bij jou wanneer jij, omwille van werk en/of gezin, niet in de mogelijkheid bent om lessen te volgen aan onze campus. Je studeert dus grotendeels van thuis uit. Contacturen op de campus zijn beperkt en worden intensief gebruikt voor verdieping in de theorie, het inoefenen van vaardigheden en je onder te dompelen in simulaties en casuïstiek. De studiebelasting is dus gelijk aan die van regulier dagonderwijs.