Vroedkunde Brugopleiding voor verpleegkundigen

Verkort traject van de professionele bachelor Vroedkunde

Locatie: Turnhout -

Als Bachelor in de Verpleegkunde (Belgisch diploma) of HBO verpleegkundige (Nederlands diploma) kun je rechtstreeks instromen in het brugprogramma (120 studiepunten) dat toelaat om als verpleegkundige na 2 jaar af te studeren als vroedvrouw. 

Dankzij je diploma krijg je 60 studiepunten  vrijstellingen (EVK) en dien je nog 120 studiepunten te behalen. Dit is haalbaar in 2 academiejaren voltijds onderwijs.

Wil je naast de opleiding blijven werken, en/of combineer je je studie met de zorg voor een gezin, dan adviseren we om de opleiding deeltijds te volgen en dus – op eigen maat – langer over de studie te doen (zie verder “traject op maat”).

Volg Vroedkunde Brugopleiding voor verpleegkundigen op Facebook and Instagram

Scroll naar beneden voor meer info
Caroline Deceuninck
Caroline Deceuninck
Opleidingsmanager

Opbouw

 • Uurrooster
 • In de praktijk
 • Voltijds - begeleide zelfstudie
 • Deeltijds - traject op maat
 • Persoonlijke begeleiding
 • Nuttige documenten
 • Uurrooster

  Uurrooster

  • 2 academiejaren (120 studiepunten)
  • voltijds of deeltijds dagonderwijs
 • In de praktijk

  In de praktijk

  32 weken stage, verdeeld over de beide jaren.

 • Voltijds - begeleide zelfstudie

  Voltijds - begeleide zelfstudie

  Als brugstudent(e) start je in fase 2 van de reguliere opleiding, maar weet dat het eerste jaar van het brugprogramma bestaat uit opleidingsonderdelen uit zowel fase 1 als fase 2, aangezien je geen vrijstelling krijgt voor de typisch verloskundige opleidingsonderdelen uit fase 1 (5 opleidingsonderdelen, goed voor 16 SP).
   
  Volg je het brugprogramma in voltijds onderwijs (2 academiejaren), dan bieden we je de kans om deze 5 opleidingsonderdelen te volgen via een systeem van ‘begeleide zelfstudie’: omdat het didactisch belangrijk is deze leerinhouden zo snel mogelijk onder de knie te hebben (in functie van het bereiken van maximaal rendement uit het volgen van de lessen in het 2de jaar!) én omdat het praktisch-organisatorisch niet haalbaar is om tegelijk én de opleidingsonderdelen van het 1ste jaar te volgen én de lessen van het 2de jaar.   

  Deze begeleidingssessies worden gepland vanaf vrijdag 5 september 2019. Tijdens de begeleidingssessies is het de bedoeling dat de docent je vragen bij de cursusinhouden beantwoordt en moeilijkheden toelicht, het is dus essentieel dat je je grondig voorbereidt op deze sessies door het cursusmateriaal zelfstandig door te nemen. Klik hier voor meer info.

 • Deeltijds - traject op maat

  Deeltijds - traject op maat

  De haalbaarheid van onze opleiding in combinatie met werk en/of gezin is afhankelijk van wat je precies combineert. Wij bieden geen apart traject voor deeltijdse studenten aan, zij volgen samen de lessen met onze voltijdse studenten, maar nemen gewoon minder vakken op waardoor hun studieloopbaan langer duurt. Hoelang hangt af van hoeveel vakken je opneemt.

  Doordat stage een belangrijk en groot onderdeel vormt van de opleiding, en deze niet deeltijds kan opgenomen worden, moet je er sowieso van uit gaan dat de opleiding prioriteit krijgt boven je werk en/of gezin. Zo niet, is het geen haalbare kaart.

  Voorbeelden van mogelijke pistes zijn als volgt:  

  • Instroom in februari (2de semester): je volgt de opleidingsonderdelen (OPO’s) Genetica en embryologie (3SP), Fysiologische zwangerschap (3SP) en Fysiologische baring (4SP), samen met de reguliere studenten van fase 1 + OPO Verloskundige zorg in de eerste lijn (4SP) en OPO Omgaan met de cliënt in zijn context (3SP) samen met de reguliere 2de jaars studenten. Vervolgens volg je in het volgende academiejaar de resterende opleidingsonderdelen van het 1ste brugjaar (43 SP), inclusief stage, eventueel in combinatie met een (beperkt) aantal opleidingsonderdelen van het eindjaar. Op die manier kan de opleiding over 2,5 jaar, of indien gewenst over 3 of 3,5 jaar worden gespreid.
  • Een andere mogelijkheid bestaat in het spreiden van de opleidingsonderdelen over 2,5 of 3 of 3,5 jaar, na instroom in september, bij de start van het academiejaar. In overleg met de opleidingsmanager en trajectbegeleidster kan dan een haalbaar en logisch traject worden samengesteld.

  Vanaf academiejaar 2019-2020 bieden wij ook in afstandsonderwijs aan. Klik hier voor meer info.

 • Persoonlijke begeleiding

  Persoonlijke begeleiding

  • Open en persoonlijke begeleiding door docenten met uitgebreide praktijk- en  onderwijservaring
  • Continue en persoonlijke trajectbegeleiding
  • Jarenlange ervaring in het opleiden van Belgische en Nederlandse studenten
  • Ruimte om zelf keuzes te maken in je studietraject
  • Veel praktijkoefeningen, simulatieonderwijs met levensechte situaties, diverse stages, projecten ...
  • Procesbegeleiding tijdens elke stage door de stagebegeleider van school naast werkbegeleiding door de mentoren op de stageplaats
 • Nuttige documenten

  Nuttige documenten

Vakken

 • Fase 2
 • Fase 3
 • Fase 2

  Fase 2

  Semester 1

  • Verloskundige zorg in de 2e lijn: prenataal (deel 1)
  • Fysiologische baring
  • Fysiologisch postpartum
  • Neonatologie
  • Verloskundige zorg in de 2e lijn: intra- en postmortaal (deel 1) (VR-Brug)
  • Laagrisico neonatologie
  • Gynaecologie
  • Persoonlijke ontwikkeling in de professie: verdieping
  • Klinisch onderwijs
  • Minor

  Semester 2

  • Genetica en embryologie
  • Fysiologische zwangerschap (VR-Brug)
  • Verloskundige zorg in de 1e lijn
  • Gespecialiseerde toegepaste farmacologie
  • Omgaan met de cliënt in zijn context (VR-Brug)
  • Klinisch onderwijs
  • Minor

  Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids.
  Bekijk hier het jaarplan.

 • Fase 3

  Fase 3

  Semester 1

  • Verloskundige zorg in de 1e en 2e lijn (deel 2)
  • Hoogrisico neonatologie
  • Persoonlijke ontwikkeling in de professie: integratie
  • Omgaan met het team
  • Klinisch onderwijs
  • Bachelorproef
  • Minor

  Semester 2

  • Periconceptuele zorg
  • Omgaan met het team
  • Klinisch onderwijs
  • Bachelorproef
  • Minor

  Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids.
  Bekijk hier het jaarplan.

Opleiding in cijfers

Enkele statistieken over deze opleiding
8,3/10
studententevredenheid
40
weken stage (nadien wordt de vroedvrouw geboren)
3
minuten fietsen van het station
150
kotstudenten in Turnhout

Waarom kiezen voor Vroedkunde Brugopleiding voor verpleegkundigen?

image.alt

Buddy bij de wieg

In fase 2 kan je deelnemen aan dit coachingsproject van groot maatschappelijk belang. Het is een samenwerking met het OCMW van Turnhout. De studenten ondersteunen kwetsbare gezinnen tijdens de periode van de zwangerschap tot de eerste verjaardag van het kindje.

Artikel over het 'Buddy-project'
image.alt

What the s*x?!

Als derdejaars kan je met een kleine groep medestudenten een interactieve les geven 17-jarige leerlingen uit de middelbare school over vruchtbaarheid, anticonceptie en SOA's. Een leuke afsluiter hierbij is een informatief bordspel over de invloed van levensstijl op vruchtbaarheid.

image.alt

Bevallingsrobot in gloednieuw simulatiecentrum

Innovatie en praktijk zijn de codewoorden. Met een levensechte bevallingsrobot kunnen studenten een bevalling begeleiden alsof het een echte is. De ideale voorbereiding op je stage en op acute situaties! Zo kan je zelfs op een levensechte manier de reanimatie van een pasgeboren baby oefenen.

Ontdek meer

Alles voor (toekomstige) studenten

Naast opleidingen biedt Thomas More een hele waaier aan extra voorzieningen. Zoek je een kot? Doe je aan topsport? Leef je met een functiebeperking? Heb je het financieel wat moeilijker? ... Ontdek waarmee wij jou kunnen helpen!
Irina, studente Vroedkunde

Het vraagt lef om vanuit Nederland hier te komen studeren, maar je wordt ondergedompeld in een warm bad van  persoonlijke begeleiding.

Kom kennismaken

De stap naar het hoger onderwijs is een stap vol verwachtingen. En jij wil natuurlijk de beste keuze maken. Kom daarom ontdekken, twijfelen, vergelijken en beleven tijdens een van onze vele infomomenten! #expectmore

Van idee tot realiteit

 • Bevallingsrobot voor studenten
 • Leerwerkplek
 • Afstandsonderwijs
 • Bevallingsrobot voor studenten

  Bevallingsrobot voor studenten

  Naast de simulatietrainingen tijdens de lessen bieden we jou de kans om zelfstandig te oefenen met de bevallingsrobot. Dit doe je in kleine groepjes, op momenten die jou passen. Je kan vlot en makkelijk (last-minute) reservaties aanvragen bij ons skillslab.

 • Leerwerkplek

  Leerwerkplek

  In fase 3 kan je kiezen voor stage op een leerwerkplek, met andere woorden … neem samen met een kleine groep medestudenten voor bepaalde tijd een deel van een ziekenhuisafdeling over en run deze zelfstandig! De ultieme voorbereiding op het werkveld.

 • Afstandsonderwijs

  Afstandsonderwijs

  Afstandsonderwijs brengt de opleiding Vroedkunde dichter bij jou wanneer jij, omwille van werk en/of gezin, niet in de mogelijkheid bent om lessen te volgen aan onze campus. Je studeert dus grotendeels van thuis uit. Contacturen op de campus zijn beperkt en worden intensief gebruikt voor verdieping in de theorie, het inoefenen van vaardigheden en je onder te dompelen in simulaties en casuïstiek. De studiebelasting is dus gelijk aan die van regulier dagonderwijs.