Verpleegkunde in verkort traject voor werkende HBO5/MBO4 verpleegkundigen

Professionele bachelor Verpleegkunde in verkort traject

Locatie: Turnhout -
 • De opleiding biedt je de mogelijkheid om – uitgaande van je eigen professionele activiteit en met begrip voor je familiale situatie - het diploma van bachelor Verpleegkunde niveau 6 te behalen en je klaar te stomen voor nieuwe uitdagingen in je job.
 • Vertrekkend vanuit de bereikte doelstellingen in de HBO5/MBO4 opleiding maakt deze opleiding de brug naar de vereiste competenties voor een bachelorniveau 6. Op basis van je vooropleiding word je automatisch vrijgesteld voor een vast pakket studiepunten.
 • Aanwezige kennis wordt verder verdiept; je leert kritisch nadenken; inzichten integreren; wetenschappelijke literatuur opzoeken, verwerken en gebruiken; theoretische inzichten toepassen in de praktijk; …
 • Je geeft je opleiding mee vorm door keuzevakken en vormt zo een persoonlijk sterk profiel waarmee jij je kan onderscheiden van anderen.
 • Je groeit in je job als verpleegkundige en staat na het afronden nog steviger in je schoenen.
 • Op het einde van je opleiding ben je breed inzetbaar binnen onze steeds complexer wordende gezondheidszorg en ben je kritisch voor het eigen handelen.
 • Je hebt de keuze om het traject te doorlopen in 2.5 of 3 jaar als je start in september. De keuze van de lengte van je traject moet je nog niet in het begin maken. Samen met jou kijken we welk traject het best bij je aansluit.
 • Plannen is gemakkelijk, want je volgt les op een vaste lesdag in de week, op dinsdag. Door deze vaste lesmomenten, aangevuld met zelfstudie, kan je de combinatie werk-gezin-studeren realiseren.
 • De opleiding kom in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof (VOV).

Vanaf academiejaar 20-21 starten we met een eerste fase van onze vernieuwde opleiding bachelor verpleegkunde na HBO5/MBO4. Op basis van jarenlange ervaring en dankzij input van onze huidige studenten is de vroegere brugopleiding hervormd met volgende klemtonen: 

 • Bouwen op de ervaring en expertise die jullie meebrengen vanuit het werkveld
 • Aanbod op maat van jullie specifieke doelgroep
 • Een flexibele balans tussen werk-privé en studie mogelijk maken

Eén van de pilootprojecten die we hierbij opstarten is het invoeren van vrijstellingsproeven (zie 'opbouw' voor meer info).

Download de folder

Follow us!Facebook Instagram

Scroll naar beneden voor meer info
Sophie Vosters
Opleidingscoördinator
Hanne Caems
Hanne Caems
Zorgcoördinator, studiebegeleider

Opbouw

 • Opbouw van de opleiding
 • Fase 1
 • Fase 2
 • Fase 3
 • Fase 4
 • In de praktijk
 • Vrijstellingsproeven
 • Persoonlijke begeleiding
 • Go International
 • Opbouw van de opleiding

  We vertrekken vanuit je elementaire kennis en vaardigheden uit je HBO5/MBO4 opleiding. Tijdens het traject wordt je theoretisch kennisniveau verhoogd. Er wordt ingegaan op diverse ziektebeelden en behandelvormen, verpleegkundige diagnostiek, casuïstiek, theoretische modellen, ethische aspecten, … 

  De opleiding staat stil bij je rol als communicator, teamspeler, gezondheidsbevorderaar,… Er worden kennis en vaardigheden aangeleerd om de noden aan wetenschappelijke onderbouwing te kunnen invullen. Klinisch redeneren staat in deze opleiding centraal. Enerzijds is er inzicht nodig tussen kennis en vaardigheden, anderzijds moet je professioneel kunnen handelen in de praktijk.

  Doorheen de opleiding krijg je persoonlijke begeleiding bij de ontwikkeling van je competenties tot bachelor in de Verpleegkunde. Vertrekkende vanuit een houding van kritische zelfreflectie zal je stappen ondernemen in de verdere groei naar professionalisering. 

  We leiden je op tot veelzijdige professional die verantwoordelijkheid draagt voor het volledige verpleegkundige proces. Op die manier maak je bewust en weloverwogen keuzes in het zorgproces, gebaseerd op de laatste inzichten en afgestemd met collega's en de zorgvrager.

 • Fase 1

  Op basis van je vooropleiding (HBO5/MBO4) krijg je een automatische studieduurverkorting van 90 studiepunten en dit op basis van EVK( Elders Verworven Kwalificaties), namelijk je eerder behaalde diploma als HOB5/ MBO4 verpleegkundige (niveau 5).

  Je start je opleiding meteen in fase 2.

  Wil je je competenties op bachelorniveau laten erkennen? Dan kan je deelnemen aan het Assessment Center Verpleegkunde. Na afloop van het assessment krijg je een bewijs van bekwaamheid met de vermelding van alle verworven competenties of leerresultaten. Op basis van dit bewijs krijg je bij je effectieve inschrijving in de bacheloropleiding vrijstellingen toegekend.

  Meer details en vakinhouden vind je in de programmagids.

 • Fase 2

  De focus = kennis en inzicht.

  In de tweede fase maak je kennis met de verschillende domeinen van zorg: kinderen, ouderen, geestelijke gezondheidzorg, arbeidsgeneeskundige diensten enz.

  We tillen je theoretische kennis naar een hoger niveau.  Research en dataverzameling, evidence based nursing, kritische zelfreflectie op het eigen handelen en maken de transfer naar complexere situaties in de zorgverlening.

  Samen met jou gaan we ons verdiepen in de verschillende rollen als verpleegkundige. Wij bieden je ‘State of the art’ verpleegkundige zorg waarbij je kennis zal maken met de impact van wetenschappelijk onderzoek in de zorg. In ons simulatieonderwijs en tijdens werkplekleren gaan we opnieuw een stapje verder om je kennis en inzicht te integreren.

  Meer details en vakinhouden vind je in de programmagids.

 • Fase 3

  De focus = toepassing

  De derde fase gaat een versnelling hoger in het klinisch redeneren en beoordelen van de zorgvraag bij patiënten. Als bachelor in de verpleegkunde zal men verwachten dat je enerzijds autonoom en zelfstandig kan werken. Anderzijds leer je ook interdisciplinair werken en zal je zien dat je als bachelor in de verpleegkunde een spilfiguur bent!

  Je maakt kennis met een aantal van onze innovatie projecten zoals de preventiedag. En, wil je je kennis en know how verbreden? Geen probleem want keuzevakken zijn er ook!

  Deze fase daagt je ook uit met praktijkopdrachten die je op weg zetten om je kennis te verdiepen vanuit je vertrouwde werkomgeving. Je gebruikt je eigen werkplek om te leren

  Meer details en vakinhouden vind je in de programmagids.

 • Fase 4

  De focus = integratie

  Het einde van de opleiding is in zicht! Tijdens de laatste theoretische vakken gaan we aan de hand van levensechte casussen uit de verschillende zorgcontexten aan het werk.

  In ons breed aanbod van keuzevakken, kan je je talenten met betrekking tot leiderschap, zorgtechnologie en innovatieve ontwikkelingen, onderzoek en ondernemerschap nog beter ontwikkelen. Het geeft je de mogelijkheid je verder te ontplooien en te profileren als “allround” bachelor in de verpleegkunde, waarbij je een belangrijke rol in het zorglandschap kan opnemen.

  Door verder in te zetten op je werkplek als leerplek kan je met praktijkopdrachten ook in deze laatste fase van de opleiding werken aan jouw bachelorcompetenties!

  Tegen het einde van je opleiding bachelor in de verpleegkunde heb je alle competenties behaald om "bachelorproof"-waardig te zijn. De kers op de taart waar alle competenties die je leerde tijdens de opleiding aan bod komen. Met je bachelor diploma in de verpleegkunde heb je een Europees erkend diploma, waarmee je in een brede zorgcontext aan de slag kan!

  Meer details en vakinhouden vind je in de programmagids.

 • In de praktijk

  Lucky you!

  Je krijgt de nieuwste en hipste leer- en ontmoetingsplek van de stad als thuisbasis. De gloednieuwe campus is makkelijk te bereiken met de auto en het openbaar vervoer. Ook vanuit Nederland!

  Ruimte is er genoeg. Om les te volgen, te studeren en te oefenen. Maar ook om te chillen en af te spreken. Een levendige campus met ruime fietsenstallingen, een Starbucks koffiebar, zithoeken, een levendige microkosmos waar jij wezenlijk deel van uitmaakt.

  Studenten die op kot willen gaan kunnen we helpen bij de zoektocht naar een accomodatie. Bovendien beschikken we over de nodige contacten om jullie aan een geschikte kamer/kot dichtbij de campus te brengen.

  Je volgt les op een vaste lesdag in de week, op dinsdag.  Op die manier is plannen gemakkelijk. Door deze vaste lesmomenten, aangevuld met zelfstudie, kan je de combinatie werk-gezin-studeren realiseren en je diploma bachelor in de Verpleegkunde halen.

  Je hebt de keuze om het traject te doorlopen in 2.5 of 3 jaar. Samen met jou kijken we welk traject het beste bij je aansluit. Examenmomenten worden tijdig bekend gemaakt zodat mogelijke aanpassingen in je werkrooster ruim op voorhand kunnen aangevraagd worden.

  Jouw stages zal je in werkplekleren doen. Hierdoor kan je je verdiepen in je verpleegkundige visie, jouw handelen, … door opdrachten. Als je graag een internationale ervaring zou opdoen, kan je natuurlijk ook als werkstudent deze kans krijgen! Je kan instappen in kleinere of grotere projecten en/of internationale stages. Waar wil jij naar groeien? Daar willen wij je bij ondersteunen!

 • Vrijstellingsproeven

  Eén van de pilootprojecten die we opstarten in het academiejaar 2020-2021 is het invoeren van vrijstellingsproeven. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Dit betekent dat je, indien je reeds in een bepaald gebied ervaring hebt opgedaan of gewoon je kans wil wagen, kan inschrijven voor een of meerdere vrijstellingsproeven. Indien je slaagt, hoef je deze lessen niet meer te volgen en komt er tijd vrij om eventueel al te starten met vakken van het volgende jaar. Dit heeft een positief effect op de rest van je traject. 

  Wat als?

  • Je toch graag de lessen volgt ook al behaalde je de vrijstelling? Je bent welkom in de les maar het examen hoef je niet meer af te leggen.
  • Je geen vak van het volgend jaar wil opnemen maar liever wat meer ademruimte krijgt in het eerste jaar? Ook dit is een mogelijkheid binnen het flexibel traject.

  Concrete info 

  Er worden tijdens de projectweek in september drie vrijstellingsproeven georganiseerd, voor volgende OPO’s of vakken:

  • Geestelijke gezondheidszorg-1 | maandag 14 september VM | Schriftelijk (z14348)
  • Algemene pathologie + algemene pathologie en geriatrie | dinsdag 15 september NM | Mondeling (Z14344  + Z14345)
  • Methodiek-A | woensdag 16 september VM | Mondeling (Z15388)

  Concrete info over de vakinhoud en de leerdoelen kan je terugvinden in de ECTS-fiches per OPO. 

  Inschrijven voor een of meerdere vrijstellingsproeven is mogelijk tot 1 september, op voorwaarde dat je reeds ingeschreven bent voor de opleiding.
  Voor bijkomende vragen kan je contact opnemen met Sophie Vosters

 • Persoonlijke begeleiding

  Als student moet je studeren... dat hoort er nu eenmaal bij. Maar dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Zeker wanneer je je studies moet combineren met werk, een gezin, de uitbouw van een persoonlijk leven, ... In onze opleiding schenken we veel aandacht aan persoonlijke begeleiding

  Bij de start van je studie krijg je een persoonlijke trajectbegeleider toegewezen uit het docententeam. Je trajectbegeleider zal je stimuleren en coachen om tijdens de opleiding jouw talenten te ontwikkelen, je eigen studie- en beroepsloopbaan vorm te geven en om je bewust te worden van je motivatie en van je eigen sterktes/zwaktes.

  Soms bots je tijdens je studies op (persoonlijke) problemen die een belangrijke impact hebben ... waardoor je concentreren op je studies een onmogelijke opdracht wordt. Dit kunnen kleine of grote dingen zijn, studiegerelateerd (faalangst, uitstelgedrag, ...) of net heel persoonlijk (relatiebreuk/overlijden/assertiviteitsmoeilijkheden/niet goed in je vel zitten ...). Blijf er niet mee zitten! Studentenvoorzieningen (stuvo) heeft een team van studentenbegeleiders, gespecialiseerd in psychosociale dienstverlening. Zij zijn er om jou hier doorheen te helpen! Je mag hen altijd bellen, mailen of een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek.

  Heb je nood aan extra ondersteuning of studiebegeleiding (anderstalige student, topsportstatuut, student met functiebeperkingen enz.)? Dan kan onze zorgcoördinator je hierin bijstaan.

  Tenslotte voorzien we ook persoonlijke begeleiding tijdens de uitwerking van verschillende projecten die leiden tot het behalen je bachelorproofcompetenties.

 • Go International

  In de verschillende fases van de opleiding bieden we je de mogelijkheid om deel te nemen aan internationale projecten, vanuit het binnen- of het buitenland, en ook een internationale stage aan te vatten. Dit kan zowel voor korte periodes (2 weken) als voor langere periodes (2 maanden).

  “The proof of the pudding is in the eating”. Door samen te werken met studenten verpleegkunde uit buitenlandse opleidingen, deel te nemen aan korte internationale projecten of in een ander land te werken, te studeren en te leven, te midden van een andere culturele setting ontwikkel je de nodige competenties om in onze geglobaliseerde wereld en werksituatie succesvol te functioneren.

  Wil je stage lopen in het buitenland? Ons uitgebreid netwerk van partners in Europa en het Zuiden bieden je uiteenlopende mogelijkheden om je grenzen te verleggen. Zo kan je in fase 3 voor een bepaalde periode stage lopen in een ziekenhuis, instelling of organisatie. Je maakt er niet alleen kennis met internationale vakinhoudelijke ontwikkelingen, maar vergroot zo ook je talenkennis en je sociale en communicatieve vaardigheden. Je ontwikkelt intercultureel vakmanschap!

  Tijdens de voorbereiding van deze stage word je maximaal ondersteund door de verantwoordelijke van de opleiding en de dienst internationalisering. Zo sta je niet alleen voor het ‘papierwerk’ en krijg je belangrijke informatie op voorbereiding sessies zoals ‘Pak je biezen’ en ‘Get Ready’.

  Ervaringsverhaal internationale stage

Vakken

 • Fase 2
 • Fase 3
 • Fase 4
 • Fase 2

  Semester 1

  • Algemene pathologie
  • Geestelijke gezondheidszorg 1
  • Kinderverpleegkunde
  • Farmacologie*
  • Gezondheidsbevordering en preventie
  • Omgaan met wetenschappelijke bronnen
  • Integratie onderwijs*
  • Maatschappelijke tendensen*
  • Integratielijn: Tools*

  * Jaarvakken

  Meer details en vakinhouden vind je in de programmagids.

  Semester 2

  • Algemene pathologie & geriatrie
  • Verpleegkundige methodiek A
  • Oncologische zorg
  • Maatschappelijke tendensen*
  • Farmacologie*
  • Communicatie & coaching
  • Evidence Based Practice
  • Integratie onderwijs*
  • Integratielijn: Tools*
 • Fase 3

  Semester 1

  • Ouderenzorg
  • Eerstelijnsgezondheidszorg
  • Verpleegkundig redeneren
  • Verpleegkundige als coach*
  • Klinisch onderwijs (contractstage)*
  • Integratie onderwijs*
  • Klinisch redeneren in een multiculturele context*
  • Keuze – verbreding*

  * Jaarvakken

  Meer details en vakinhouden vind je in de programmagids .

  Semester 2

  • Geestelijke gezondheidszorg 2
  • Pediatrische zorg
  • Verpleegkundige methodiek B
  • Verpleegkundige als coach*
  • Klinisch onderwijs (contractstage)*
  • Integratie onderwijs*
  • Keuze – verbreding*
  • Klinisch redeneren in een multiculturele context*
 • Fase 4

  Semester 2

  • Bachelorproof
   • Klinisch expert 1
   • Integrale zorg
   • Integratie onderwijs
   • Expertpanel
  • Klinisch onderwijs (contractstage 30 SP)
  • Keuzeverbreding van 3 opleidingsonderdelen (elk 3 SP)

  Meer details en vakinhouden vind je in de programmagids .

  Je hebt de keuze om het traject te doorlopen in 2,5 of 3 jaar. Doorloop je het traject in 2,5 jaar dan neem je deze vakken op in het eerste semester.

Opleiding in cijfers

Enkele statistieken over deze opleiding
1
vaste lesdag per week (dinsdag)
+600
uur simulatietraining per jaar

Waarom kiezen voor Verpleegkunde in verkort traject voor werkende HBO5/MBO4 verpleegkundigen?

image.alt

Go International

Deze video toont aan hoe de internationale stage twee van onze oud-studenten jaren na datum nog steeds inspireert. Check it out!

Bekijk de video
image.alt

Gloednieuwe simulatieruimte

Sinds december 2018 beschikken we over een gloednieuwe simulatieruimte op Campus Turnhout. We zetten volop in op een hoogtechnologische leeromgeving voor onze studenten om alles zo realistisch mogelijk te maken.

Herbeleef de opening
image.alt

Werkplekleren

Als je minstens 50% tewerkgesteld bent als verpleegkundige, krijg je bij ons de mogelijkheid om aan werkplekleren te doen. Zo stimuleren we het leren vanuit je eigen dagelijkse praktijk. Bij het werkplekleren staat het leren vanuit je eigen werkplek centraal. 

Na je studie

 • Aan het werk
 • Verder studeren

Alles voor (toekomstige) studenten

Naast opleidingen biedt Thomas More een hele waaier aan extra voorzieningen. Zoek je een kot? Doe je aan topsport? Leef je met een functiebeperking? Heb je het financieel wat moeilijker? ... Ontdek waarmee wij jou kunnen helpen!

Kom kennismaken

De stap naar het hoger onderwijs is een stap vol verwachtingen. En jij wil natuurlijk de beste keuze maken. Kom daarom ontdekken, twijfelen, vergelijken en beleven tijdens een van onze vele infomomenten! #expectmore

6 maart
Zaterdag 10u - 14u
24 april
Zaterdag 10u - 14u
26 juni
Zaterdag 10u - 14u