Verpleegkunde in verkort traject voor niet-werkende HBO5/MBO4 verpleegkundigen (brugopleiding)

Verkort traject van de professionele bachelor Verpleegkunde

Locatie: Turnhout -

Brede waaier aan carrièremogelijkheden dankzij een opleiding op maat

 • Vernieuwd opleidingstraject op maat van de student, op jouw profiel! 
 • Gebaseerd op de input van jouw voorgangers en op onze jarenlange ervaring
 • Dankzij je vooropleiding krijg je 90 studiepunten vrijstelling. Je start in fase 2. 
 • Kan je theoretische competentie op bachelorniveau aantonen? Doe mee aan 1 of meerdere van onze headstart-proeven.  
 • Kies uit volgende headstart-proeven: geriatrie, ziekenhuis, pediatrie-moeder/kind, geestelijke gezondheidszorg of eerstelijnszorg. 
 • De headstart-proeven vinden plaats tijdens een projectweek in september 2022. Een geslaagde proef kan je studieduur verkorten
 • Wil je nog meer ervaring? We werken samen met zorginstellingen in de ruime Kempen, maar ook in Limburg, Antwerpen en Nederland kan je stage lopen. 
 • We voorzien stages in de meest diverse settings: in ziekenhuizen, in de eerste lijn, woonzorgcentra, de gehandicaptensector, enz. 
 • Je krijgt de kans om deel te nemen aan innovatieve  en internationale projecten.   
 • Kortom: jij wil een traject op jouw maat. En dat kunnen wij je bieden!
 • Ben je een student uit Nederland? Dan is deze informatie belangrijk voor jou.

Follow us!Facebook Instagram

Scroll naar beneden voor meer info
Annick Heyns
Annick Heyns
Coördinator
Voor al je vragen over de verkorte trajecten.
hanne caems
Hanne Caems
Zorgcoördinator
Voor al je vragen over zorg, ondersteuning en faciliteiten.

Troeven

image.alt

Neem je ook een headstart?

Doe mee aan onze headstartproeven tijdens een projectweek in september 2022. Je kan kiezen tussen: geriatrie, ziekenhuis, pediatrie-moeder/kind, geestelijke gezondheidszorg of eerstelijnszorg. Geslaagd? Dan kan je meteen door naar een verdiepende module in hetzelfde domein of alvast een keuzevak opnemen.

Gloednieuwe simulatieruimte

We beschikken op Campus Turnhout over een gloednieuwe simulatieruimte. Zo zetten we volop in op een hoogtechnologische leeromgeving voor onze studenten om alles zo realistisch mogelijk te maken. 

Herbeleef de opening

Go International

Wil je over de landsgrenzen heen studeren of stage lopen? Je talenkennis vergroten, verschillende culturen leren kennen en proeven van een internationaal avontuur? Go international! De video toont aan hoe de internationale stage twee van onze oud-studenten nog steeds inspireert. 

Check it out!

Programma

 • Opbouw
 • Doelpubliek
 • Vakken
 • In de praktijk
 • Persoonlijke begeleiding
 • Go international
 • Alternatieve trajecten
 • VEX-proeven
 • Opbouw

  • Fase 2 | (Kennis en inzicht) Je volgt de basismodules geriatrie, ziekenhuis, pediatrie-moeder en kind, geestelijke gezondheidszorg en eerstelijnszorg. Research en dataverzameling, evidence based nursing en kritische zelfreflectie leren je om te gaan met complexere situaties. Je werkt aan je eigen profiel via keuzevakken. 
    
  • Fase 3 | (Toepassing)  Meer en beter klinisch redeneren en beoordelen van de zorgvraag. Je verdiept je verder in de verschillende domeinen.  
    
  • Fase 4 | (Integratie) Je gaat aan de slag met een werkgerelateerd verbeterproject: de theorie pas je toe in je dagelijkse praktijk. Een breed gamma keuzevakken: zowel in de regio als in het buitenland zijn er heel wat mogelijkheden. Je toont via real-life projecten aan dat je de verschillende rollen beheerst. Helemaal bachelorprOOf dus! 
 • Doelpubliek

  Verpleegkundigen met een HBO5- of MBO4-diploma.

 • Vakken

  Hieronder vind je een overzicht van de vakken (onder voorbehoud van wijzigingen), met per vak het aantal studiepunten per fase. Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 studiepunt ongeveer 25 à 30 uren.

  • De belangrijkste vakken hebben we toegelicht in een blauwe tooltip.
  Fase234
  ZORGVERLENER klinisch beoordelaar
  Verpleegkundige methodiek A i 5
  Verpleegkundige methodiek B i 5
  Pathologie i 6
  Ouderenzorg 1 i 3
  Ouderenzorg 2 i 4
  Kinderverpleegkunde i 4
  Geestelijke gezondheidszorg i 4
  Oncologische zorg 3
  Farmacologie i 3
  Pediatrische zorg i 3
  ZORGREGISSEUR organisator/coördinator - maatschappij & beleid
  Eerstelijnsgezondheidszorg 3
  Maatschappelijke tendensen i 3
  COMMUNICATOR coach - teamspeler - gezondheidsbevorderaar
  Communicatie & coaching i 4
  Gezondheidsbevordering en preventie i 4
  Verpleegkundige als coach 3
  Fase234
  INNOVATOR kwaliteitsbeoordelaar, reflectieve professional, vernieuwer
  Omgaan met wetenschappelijke bronnen i 3
  Evidence based practice i 3
  INTEGRATIELEERLIJN
  Tools 1 5
  Klinisch onderwijs 10 10
  Klinisch onderwijs 10
  Integratie onderwijs i 3 3
  Verpleegkundig redeneren in multiculturele context 9
  KEUZEVAKKEN
  Interculturele zorgverlening / Oncologische zorg / Buddy bij de wieg / Studentenparticipatie / Campus CosMos / Medisch Engels / Dealing with global challenges / Inleiding in de vroedkunde / International activity / … i
  BACHELOR PROOF
  Klinisch expert 1 i 5
  Integrale zorg 5
  Integratie onderwijs 5
  expertpanel i 6
  verpleegkundige beroepsidentiteit 3
  Fase234
  ZORGVERLENER klinisch beoordelaar
  Verpleegkundige methodiek A i 5
  Verpleegkundige methodiek B i 5
  Pathologie i 6
  Ouderenzorg 1 i 3
  Ouderenzorg 2 i 4
  Kinderverpleegkunde i 4
  Geestelijke gezondheidszorg i 4
  Oncologische zorg 3
  Farmacologie i 3
  Pediatrische zorg i 3
  ZORGREGISSEUR organisator/coördinator - maatschappij & beleid
  Eerstelijnsgezondheidszorg 3
  Maatschappelijke tendensen i 3
  COMMUNICATOR coach - teamspeler - gezondheidsbevorderaar
  Communicatie & coaching i 4
  Gezondheidsbevordering en preventie i 4
  Verpleegkundige als coach 3
  INNOVATOR kwaliteitsbeoordelaar, reflectieve professional, vernieuwer
  Omgaan met wetenschappelijke bronnen i 3
  Evidence based practice i 3
  INTEGRATIELEERLIJN
  Tools 1 5
  Klinisch onderwijs 10 10
  Klinisch onderwijs 10
  Integratie onderwijs i 3 3
  Verpleegkundig redeneren in multiculturele context 9
  KEUZEVAKKEN
  Interculturele zorgverlening / Oncologische zorg / Buddy bij de wieg / Studentenparticipatie / Campus CosMos / Medisch Engels / Dealing with global challenges / Inleiding in de vroedkunde / International activity / … i
  BACHELOR PROOF
  Klinisch expert 1 i 5
  Integrale zorg 5
  Integratie onderwijs 5
  expertpanel i 6
  verpleegkundige beroepsidentiteit 3

  Lesrooster


  Bekijk een voorbeeldrooster voor fase 2.
   

 • In de praktijk

  De stages zijn een essentieel onderdeel. Naarmate je opleiding vordert, sluit je stage meer en meer aan bij de realiteit. Zo zal je ingeschakeld worden in vroege en late shifts, weekend- en nachtdiensten. 
   
  Voor onze stages werken we samen met zorginstellingen in de ruime Kempen, maar we hebben ook stageplaatsen in Limburg, Antwerpen en Nederland. We staan trouwens steeds open voor nieuwe stageplaatsen. 
   
  We geven  je een brede kijk op  de gezondheidszorg en voorzien stages in verschillende settings: ziekenhuizen, pediatrie, geriatrie, eerste lijn, woonzorgcentra, de gehandicaptensector, arbeidsgeneeskundige diensten enz. Je kan deelnemen aan innovatieve projecten: internationale uitwisseling, het centrum voor leer- en zorginnovatie (CLZI), een leerafdeling enz. 
   
  In onze high tech skillslabs kan je jouw vaardigheden oefenen en  simuleren. Het lijken wel echte afdelingen, ingericht met modern oefenmateriaal zoals simulatierobots.  

 • Persoonlijke begeleiding

  In onze opleiding schenken we veel aandacht aan persoonlijke begeleiding.  
   
  Bij de start krijg je een persoonlijke trajectbegeleider uit het docententeam. Je trajectbegeleider zal je stimuleren en coachen om jouw talenten te ontwikkelen en studie- en beroepsloopbaan vorm te geven. 
   
  Soms bots je op (persoonlijke) problemen: kleine of grote dingen, studiegerelateerd of  heel persoonlijk. Blijf er niet mee zitten! Studentenvoorzieningen (stuvo) heeft een team van studentenbegeleiders, gespecialiseerd in psychosociale dienstverlening. Zij zijn er om jou te helpen!  
   
  Heb je nood aan extra ondersteuning of studiebegeleiding? Dan kan onze zorgcoördinator je hierin bijstaan. 
   
  Ten slotte voorzien we ook persoonlijke begeleiding bij  de uitwerking van de projecten waaraan je deelneemt. 

 • Go international

  In elke fase kan je deelnemen aan internationale projecten of een internationale stage aanvatten. Dit kan zowel voor korte periodes (2 weken) als voor langere periodes (2 maanden). 

  Door samen te werken met studenten verpleegkunde uit buitenlandse opleidingen, deel te nemen aan korte internationale projecten of in een ander land te werken, te studeren en te leven  ontwikkel je de nodige competenties om in onze geglobaliseerde wereld en werksituaties succesvol te functioneren. 

  Wil je stage lopen in het buitenland? Ons uitgebreid netwerk van partners in Europa en het Zuiden biedt je heel wat mogelijkheden. Zo kan je in fase 3 voor een bepaalde periode stage lopen in een ziekenhuis, instelling of organisatie. Je maakt er niet alleen kennis met internationale vakinhoudelijke ontwikkelingen, maar je vergroot ook je talenkennis en je sociale en communicatieve vaardigheden. Je ontwikkelt intercultureel vakmanschap! 

  Tijdens de voorbereiding van deze stage word je maximaal ondersteund door de verantwoordelijke van de opleiding en de dienst internationalisering. 

  Ervaringsverhaal internationale stage 
   

 • Alternatieve trajecten

  Je kan er ook voor kiezen om het traject als werkende student te volgen. Dan volg je de opleiding met 1 vaste lesdag per week en met stages op eigen werkvloer.
   

 • VEX-proeven

  Er worden tijdens de projectweek in september vijf vex proeven, vooruitgestelde proeven georganiseerd, in volgende domeinen:

  • Geestelijke gezondheidszorg
  • Ziekenhuis
  • Geriatrie
  • Eerstelijnszorg
  • Pediatrie-moeder/kind

  Indien je slaagt, hoef je deze lessen niet meer te volgen en kan je indien gewenst al vakken van het volgende jaar opnemen.

  Inschrijven voor een of meerdere vrijstellingsproeven is mogelijk tot 1 september, op voorwaarde dat je de opleiding start in september en hiervoor reeds ingeschreven bent.
  Voor bijkomende vragen kan je contact opnemen met Sophie Vosters

Virtuele toer door de campus

 • Ontdek de campus
 • Ontdek de campus

  ontdek de campus
  ​​​​Ga zelf virtueel op ontdekking!

Na je studie

 • De job van je leven
 • Verder studeren
 • More Care