Verpleegkunde voor niet-werkende HBO5/MBO4-verpleegkundigen

Brugopleiding van de professionele bachelor Verpleegkunde (verkort traject)

Locatie: Turnhout -

Interesse om deze opleiding in september te starten? Contacteer Evi Willemse voor meer info.

Je kiest ervoor om verder te studeren in voltijds dagonderwijs, samen met de studenten van de reguliere opleiding.

Je snuift elke dag de sfeer op en geniet van het studentenleven op en rond de campus.

Wij bieden je de mogelijkheid om, via dit verkorte traject, het diploma van bachelor Verpleegkunde te behalen en je klaar te stomen voor nieuwe uitdagingen in je job.

 • Vertrekkende vanuit de bereikte doelstellingen in de HBO5/MBO4-opleiding maakt deze opleiding de brug naar de vereiste competenties voor een bachelorniveau 6. Op basis van je vooropleiding word je automatisch vrijgesteld voor een vast pakket studiepunten.
 • Aanwezige kennis wordt verder verdiept; je leert kritisch nadenken; inzichten integreren; wetenschappelijke literatuur opzoeken, verwerken en gebruiken; theoretische inzichten toepassen in de praktijk.
 • Je geeft je opleiding mee vorm door keuzevakken en vormt zo een persoonlijk sterk profiel waarmee jij je kan onderscheiden van anderen.
 • Je groeit in je job als verpleegkundige en staat na het afronden nog steviger in je schoenen
 • Het modeltraject doorloop je in 2,5 of 3 jaar als je start in september. De keuze van de lengte van je traject moet je nog niet in het begin maken. Samen met jou kijken we welk traject het beste bij je aansluit
 • Op het einde van je opleiding ben je breed inzetbaar binnen de steeds complexer wordende gezondheidszorg en kan je kritisch kijken naar je eigen handelen.
Scroll naar beneden voor meer info
Evi Willemse
Opleidingscoördinator

Opbouw

 • Opbouw van de opleiding
 • Fase 1
 • Fase 2
 • Fase 3
 • Fase 4
 • In de praktijk
 • Persoonlijke begeleiding
 • Go International
 • Opbouw van de opleiding

  Opbouw van de opleiding

  We vertrekken vanuit je elementaire kennis en vaardigheden vanuit je HBO5/MBO4 opleiding. Tijdens het traject wordt je theoretisch kennisniveau verhoogd. Er wordt ingegaan op diverse ziektebeelden en behandelvormen, verpleegkundige diagnostiek, casuïstiek, theoretische modellen, ethische aspecten…

  De opleiding staat stil bij je rol als communicator, teamspeler, gezondheidsbevorderaar… Er worden kennis en vaardigheden aangeleerd om de noden aan wetenschappelijke onderbouwing te kunnen invullen. Klinisch redeneren staat in deze opleiding centraal. Enerzijds is er inzicht nodig tussen kennis en vaardigheden, anderzijds moet je professioneel kunnen handelen in de praktijk.

  Doorheen de opleiding krijg je persoonlijke begeleiding bij de ontwikkeling van je competenties tot bachelor in de Verpleegkunde. Vertrekkende vanuit een houding van kritische zelfreflectie zal je stappen ondernemen in de verdere groei naar professionalisering. 

  We leiden je op tot een veelzijdige professional die verantwoordelijkheid draagt voor het volledige verpleegkundige proces. Op die manier maak je bewust en weloverwogen keuzes in het zorgproces, gebaseerd op de laatste inzichten en afgestemd met collega's en de zorgvrager.

 • Fase 1

  Fase 1

  Op basis van je vooropleiding (HBO5/MBO4) krijg je een automatische studieduurverkorting van 90 studiepunten en dit op basis van EVK( Elders Verworven Kwalificaties), namelijk je eerder behaalde diploma als HOB5/ MBO4 verpleegkundige (niveau 5).

  Je start je opleiding meteen in fase 2.

  Wil je je competenties op bachelorniveau laten erkennen? Dan kan je deelnemen aan het Assessment Center Verpleegkunde. Na afloop van het assessment krijg je een bewijs van bekwaamheid met de vermelding van alle verworven competenties of leerresultaten. Op basis van dit bewijs krijg je bij je effectieve inschrijving in de bacheloropleiding vrijstellingen toegekend.

  Meer details en vakinhouden vind je in de programmagids.

 • Fase 2

  Fase 2

  De focus = kennis en inzicht.

  In de tweede fase maak je kennis met de verschillende domeinen van zorg: kinderen, ouderen, geestelijke gezondheidzorg, arbeidsgeneeskundige diensten enz.

  We tillen je theoretische kennis naar een hoger niveau. Research en dataverzameling, evidence based nursing en een kritische zelfreflectie op het eigen handelen maken de transfer naar complexere situaties in de zorgverlening.

  Samen met jou gaan we ons verdiepen in de verschillende rollen als verpleegkundige. Wij bieden je ‘State of the art’ verpleegkundige zorg waarbij je kennis zal maken met de impact van wetenschappelijk onderzoek in de zorg. In ons simulatieonderwijs en tijdens de stages gaan we opnieuw een stapje verder om je kennis en inzicht te integreren.

  Meer details en vakinhouden vind je in de programmagids.

 • Fase 3

  Fase 3

  De focus = toepassing

  De derde fase gaat een versnelling hoger in het klinisch redeneren en beoordelen van de zorgvraag bij patiënten. Als bachelor in de verpleegkunde zal men verwachten dat je enerzijds autonoom en zelfstandig kan werken. Anderzijdsleer je ook interdisciplinair werken en zal je zien dat je als bachelor in de verpleegkunde een spilfiguur bent!

  Je maakt kennis met een aantal van onze innovatie projecten zoals de preventiedag, centra voor leer- en zorginnovatie (CLZI), buddy bij de wieg, een tweedaagse rond palliatieve zorg in samenwerking met Nederland.

  En, wil je je kennis en know how verbreden? Geen probleem want keuzevakken zijn er in overvloed!

  En stage? Uiteraard! Zowel in de regio als buiten de landsgrenzen zijn er heel wat mogelijkheden.

  Meer details en vakinhouden vind je in de programmagids.

 • Fase 4

  Fase 4

  De focus = integratie

  Het einde van de opleiding is in zicht! Tijdens de laatste theoretische vakken gaan we aan de hand van levensechte casussen uit de verschillende zorgcontexten aan het werk.

  In ons breed aanbod van keuzevakken, kan je je talenten met betrekking tot leiderschap, zorgtechnologie en innovatieve ontwikkelingen, onderzoek en ondernemerschap nog beter ontwikkelen. Het geeft je de mogelijkheid je verder te ontplooiien en te profileren als “allround” bachelor in de verpleegkunde, waarbij je een belangrijke rol in het zorglandschap kan opnemen.

  De opleiding wordt afgerond met een contractstage. Dit is de laatste opstap naar werkzekerheid in onze regio, maar ook tot ver daarbuiten.

  Tegen het einde van je opleiding bachelor in de verpleegkunde heb je alle competenties behaald om "bachelorproof"-waardig te zijn. De kers op de taart waar alle competenties die je leerde tijdens de opleiding aan bod komen.Met je bachelor diploma in de verpleegkunde heb je een europees erkend diploma, waarmee je in een brede zorgcontext aan de slag kan!

  Meer details en vakinhouden vind je in de programmagids.

 • In de praktijk

  In de praktijk

  Lucky you!

  Je krijgt de nieuwste en hipste leer- en ontmoetingsplek van de stad als thuisbasis. De gloednieuwe campus is makkelijk te bereiken met de auto en het openbaar vervoer. Ook vanuit Nederland!

  Ruimte is er genoeg. Om les te volgen, te studeren, alles te kunnen oefenen in een “State of the art” skilllab. Maar ook om te chillen en af te spreken.

  Een levendige campus met ruime fietsenstallingen, een Starbucks koffiebar, zithoeken, een levendige microkosmos waar jij wezenlijk deel van uitmaakt. Studenten die op kot willen gaan kunnen we helpen bij de zoektocht naar een accomodatie. Bovendien beschikken we over de nodige contacten om jullie aan een geschikte kamer/kot dichtbij de campus te brengen.

  Stage is uiteraard een essentieel onderdeel van de opleiding. Naarmate de opleiding vordert sluit de inhoud van je stage meer en meer aan bij de realiteit van de job als verpleegkundige. Zo zal je in de praktijk ingeschakeld worden in vroege en late, weekend- en nachtdienst.

  Voor onze stages werken we samen met gezondheidszorginstellingen in de ruime Kempen. Onze bevoorrechte relatie met het werkveld zorgt ervoor dat iedereen zijn weg zal vinden. Zo zijn er stageplaatsen tot in Limburg, Antwerpen en Nederland. Bovendien staan we steeds open voor stages op nieuwe stageplaatsen.

  We willen je ook een brede beeldvorming van de gezondheidszorg geven en voorzien daarom stages in verschillende settings zoals ziekenhuizen, pediatrie, geriatrie, eerste lijn, woonzorgcentra,gehandicaptesector, arbeidsgeneeskundige diensten enz. Je krijgt daarnaast ook de kans om deel te nemen aan innovatieve projecten omtrent stage. Denk bv. aan internationale projecten, het centrum voor leer- en zorginnovatie (CLZI), een leerafdeling enz.

  Om je niet onvoorbereid op stage te sturen zijn er onze “State of the art” skillslabs. Hier krijg je de kans om jouw vaardigheden te oefenen en te simuleren. Skillslabs lijken bijna op echte afdelingen en zijn ingericht met modern oefenmateriaal zoals simulatierobots. Op deze manier kan je jezelf helemaal voorbereiden om op stage te gaan of jouw technieken te oefenen en verfijnen.

 • Persoonlijke begeleiding

  Persoonlijke begeleiding

  Als student moet je studeren... dat hoort er nu eenmaal bij. Maar dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. In onze opleiding schenken we veel aandacht aan persoonlijke begeleiding.

  Bij de start van je studie krijg je een persoonlijke trajectbegeleider toegewezen uit het docententeam. Wees gerust, deze zal niet overal je handje vast houden of alle problemen kunnen oplossen. Je trajectbegeleider zal je stimuleren en coachen om tijdens de opleiding jouw talenten te ontwikkelen, je eigen studie- en beroepsloopbaan bewust vorm te geven en om je bewust te worden van je motivatie en van je eigen sterktes/zwaktes.

  Soms bots je tijdens je studies op (persoonlijke) problemen die een belangrijke impact hebben... waardoor je concentreren op je studies een onmogelijke opdracht wordt. Dit kunnen kleine of grote dingen zijn, studiegerelateerd (faalangst/uitstelgedrag...) of net heel persoonlijk (relatiebreuk/overlijden/assertiviteitsmoeilijkheden/niet goed in je vel zitten...).

  Blijf er niet mee zitten! Studentenvoorzieningen (stuvo) heeft een team van studentenbegeleiders, gespecialiseerd in psychosociale dienstverlening. Zij zijn er om jou hier doorheen te helpen! Je mag hen altijd bellen, mailen of een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek.

  Heb je nood aan extra ondersteuning of studiebegeleiding (anderstalige student, topsportstatuut, student met functiebeperkingen enz.) dan kan onze zorgcoördinator je hierin bijstaan.

  Tijdens elke stageperiode is er procesbegeleiding door een stagebegeleider van de school en werkbegeleiding door een mentor van de stageplaats.

  Oefensessie worden gegeven in kleine groepen om simulaties van levensechte situaties te bespreken en om je beter voor te bereiden op de praktijk in het werkveld.

  Tenslotte voorzien we ook persoonlijke begeleiding tijdens de uitwerking van verschillende projecten die leiden tot het behalen van je bachelorproefcompetenties.

 • Go International

  Go International

  In de verschillende fases van de opleiding bieden we je de mogelijkheid om deel te nemen aan internationale projecten, vanuit het binnen- of het buitenland, en ook een internationale stage aan te vatten. Dit kan zowel voor korte periodes (2 weken) als voor langere periodes (2 maanden).

  “The proof of the pudding is in the eating”. Door samen te werken met studenten verpleegkunde uit buitenlandse opleidingen, deel te nemen aan korte internationale projecten of in een ander land te werken, te studeren en te leven, te midden van een andere culturele setting ontwikkel je de nodige competenties om in onze geglobaliseerde wereld en werksituatie succesvol te functioneren.

  Wil je stage lopen in het buitenland? Ons uitgebreid netwerk van partners in Europa en het Zuiden bieden je uiteenlopende mogelijkheden om je grenzen te verleggen. Zo kan je in fase 3 voor een bepaalde periode stage lopen in een ziekenhuis, instelling of andere gezondheidszorgorganisatie. Je maakt er niet alleen kennis met internationale vakinhoudelijke ontwikkelingen, maar vergroot zo ook je talenkennis en je sociale en communicatieve vaardigheden. Je ontwikkelt intercultureel vakmanschap!

  Tijdens de voorbereiding van deze stage word je maximaal ondersteund door de verantwoordelijke van de opleiding en de dienst internationalisering. Zo sta je niet alleen voor het ‘papierwerk’ en krijg je belangrijke informatie op voorbereiding sessies zoals ‘Pak je biezen’ en ‘Get Ready’.

Vakken

 • Fase 2
 • Fase 3
 • Fase 4
 • Fase 2

  Fase 2

  Semester 1

  • Algemene pathologie
  • Geestelijke gezondheidszorg 1
  • Kinderverpleegkunde
  • Farmacologie
  • Gezondheidsbevordering en preventie
  • Omgaan met wetenschappelijke bronnen
  • Integratie onderwijs
  • Integratielijn: Tools

   

  Semester 2

  • Algemene pathologie & geriatrie
  • Verpleegkundige methodiek A
  • Oncologische zorg
  • Maatschappelijke tendensen
  • Communicatie & coaching
  • Evidence Based Practice
  • Integratie onderwijs
  • Integratielijn: Tools

   

 • Fase 3

  Fase 3

  Semester 1

  • Ouderenzorg
  • Eerstelijnsgezondheidszorg
  • Verpleegkundig redeneren
  • Verpleegkundige als coach
  • Klinisch onderwijs (contractstage)
  • Integratie onderwijs
  • Keuze – verbreding

  Semester 2

  • Geestelijke gezondheidszorg 2
  • Pediatrische zorg
  • Verpleegkundige methodiek B
  • Verpleegkundige als coach
  • Klinisch onderwijs (contractstage)
  • Integratie onderwijs
  • Keuze – verbreding
 • Fase 4

  Fase 4

  Semester 1

  • Keuze-verdieping van 2 opleidingsonderdelen (elks 3 SP)
   • Technologie & zorg
   • Ondernemerschap en innovatie
   • Onderzoeker
   • Interdisciplinair netwerken in zorg
   • Leadership
  • Klinisch onderwijs (contractstage)
  • Keuzeverbreding

   

  Semester 2

  • Bachelorproef
   • OPO Clinical leadership / klinisch expert 1
   • OPO Clinical leadership / klinisch expert 2
   • OPO Zorgregisseur
   • OPO Innovator
   • OPO Communicator
   • OPO Expertenpanel
  • Klinisch onderwijs (contractstage)
  • Keuzeverbreding

   

Waarom kiezen voor Verpleegkunde voor niet-werkende HBO5/MBO4-verpleegkundigen?

Preventiedag

Tijdens de preventiedag organiseren de studenten Verpleegkunde van Campus Turnhout workshops over de preventie van SOA, huidkanker, hartfalen, gehoorschade, burn-out, over voedselintolerantie, mondhygiëne en gezond bewegen. Ze doen dat op een speelse, ontspannen manier, zodat het niet alleen een leerrijke, maar ook een leuke dag wordt.

Lees meer

Na je studie

 • Aan het werk
 • Verder studeren
 • Aan het werk

  Aan het werk

  De opleiding bachelor Verpleegkunde leidt je op tot een veelzijdige professional die verantwoordelijkheid draagt voor het hele verpleegkundige proces. Je bent breed inzetbaar in de gezondheidszorg.

  De mogelijkheden voor tewerkstelling met een diploma in de zorg zijn bijna eindeloos zijn. Door de grote nood aan deze profielen vind je zeker en snel een job die bij je past.

  Je kan aan de slag in uiteenlopende functies als referentieverpleegkundige, leidinggevende, op een dialyse afdeling, cathlab, CCU, Stroke, onderwijs enz.

  Misschien ontwerp je online dienstverlening, geef je seksuele voorlichting aan jongeren, word je wondzorgspecialist in de thuiszorg, run je je eigen onderneming in de zorg…

  Je zal snel merken dat de sector staat te springen om verpleegkundigen aan te werven met coördinerende vaardigheden en een flinke portie wetenschappelijke bagage!

 • Verder studeren

Kom kennismaken

De stap naar het hoger onderwijs is een stap vol verwachtingen. En jij wil natuurlijk de beste keuze maken. Kom daarom ontdekken, twijfelen, vergelijken en beleven tijdens een van onze vele infomomenten! #expectmore

5 september
Woensdag 18u - 21u