Excellentieproject HBO5/MBO4 verpleegkunde

Brugopleiding van de professionele bachelor Verpleegkunde (verkort traject)

Het excellentieproject is een project waarbij Thomas More campus Turnhout samenwerkt met HIVSET in Turnhout, ROC in Tilburg en SUMMA in Eindhoven. Als je HBO5 verpleegkunde in HIVSET of de MBO4 opleiding verpleegkunde in een van de twee genoemde scholen studeert, informeer dan zeker bij je school verder naar dit project!

In dit project krijg je de kans om je laatste opleidingsjaar tot HBO5/MBO4 verpleegkundige te combineren met enkele vakken in de bacheloropleiding verpleegkunde. Op die manier kan je, bij het behalen van vakken, vrijstellingen krijgen bij het starten aan de bacheloropleiding!

De lessen zal je volgen bij de werkende studenten met een HBO5/MBO4 diploma verpleegkunde. Op die manier leer je ook nog eens mee van hun ervaring en inzichten. En ander voordeel is dat de lessen voor jou op dinsdag worden geconcentreerd op onze campus.

Scroll naar beneden voor meer info
Sophie Vosters
Sophie Vosters
Opleidingscoördinator
Voor al je vragen over de startvoorwaarden én over de opleiding.
Hanne Caems
Hanne Caems
Zorgcoördinator, studiebegeleider
Voor al je vragen over studiebegeleiding en studeren met faciliteiten.

Troeven

Go International

Wil je over de landsgrenzen heen studeren of stage lopen? Je talenkennis vergroten, verschillende culturen leren kennen en proeven van een internationaal avontuur? Go international! De video toont aan hoe de internationale stage twee van onze oud-studenten nog steeds inspireert. 

Check it out!

Gloednieuwe simulatieruimte

We beschikken op Campus Turnhout over een gloednieuwe simulatieruimte. Zo zetten we volop in op een hoogtechnologische leeromgeving voor onze studenten om alles zo realistisch mogelijk te maken. 

Herbeleef de opening
image.alt

Werkplekleren

Als je minstens 50% tewerkgesteld bent als verpleegkundige, krijg je bij ons de mogelijkheid om aan werkplekleren te doen. Zo stimuleren we het leren vanuit je eigen dagelijkse praktijk.

Opbouw

 • Opbouw
 • Fase 1
 • Fase 2
 • Fase 3
 • Fase 4
 • In de praktijk
 • Persoonlijke begeleiding
 • Go International
 • Opbouw

  Hieronder vind je uitleg over de hele bacheloropleiding.

  De bacheloropleiding vertrekt vanuit je elementaire kennis en vaardigheden uit je HBO5/MBO4 opleiding. Tijdens het traject wordt je theoretisch kennisniveau verhoogd. Er wordt ingegaan op diverse ziektebeelden en behandelvormen, verpleegkundige diagnostiek, casuïstiek, theoretische modellen, ethische aspecten, … De opleiding staat stil bij je rol als communicator, teamspeler en gezondheidsbevorderaar.

  Er worden kennis en vaardigheden aangeleerd om de noden aan wetenschappelijke onderbouwing te kunnen invullen. Klinisch redeneren staat centraal. Inzicht in het verband tussen kennis en vaardigheden enerzijds en handelen in de praktijk anderzijds. Doorheen de opleiding word je begeleid in de persoonlijke ontwikkeling van je competenties tot bachelor in de Verpleegkunde. Vertrekkende vanuit een houding van kritische zelfreflectie zal je stappen ondernemen in de verdere groei naar professionalisering.

  We leiden je op tot veelzijdige professional die verantwoordelijkheid draagt voor het volledige verpleegkundige proces. Op die manier maak je bewust en weloverwogen keuzes in het zorgproces, gebaseerd op de laatste inzichten en afgestemd met collega's en de zorgvrager.

  In het project heb je de keuze in het volgen van 4 vakken ofwel alle vakken van het eerste opleidingsjaar van de verkorte bacheloropleiding. Bekijk zeker op je school welke opties zij aanbieden.

 • Fase 1

  Op basis van je vooropleiding (HBO5/MBO4) krijg je een automatische studieduurverkorting van 60 studiepunten en dit op basis van EVK( Elders Verworven Kwalificaties), namelijk je diploma als HOB5/ MBO4 verpleegkundige (niveau 5).

  Je start je opleiding meteen in fase 2.

  Wil je je competenties op bachelorniveau laten erkennen? Dan kan je deelnemen aan het Assessment Center Verpleegkunde. Na afloop van het assessment krijg je een bewijs van bekwaamheid met de vermelding van alle verworven competenties of leerresultaten. Op basis van dit bewijs krijg je bij je effectieve inschrijving in de bacheloropleiding vrijstellingen toegekend.

 • Fase 2

  De focus = kennis en inzicht.

  In de tweede fase maak je kennis met de verschillende domeinen van zorg: kinderen, ouderen, geestelijke gezondheidzorg, arbeidsgeneeskundige diensten enz.

  We tillen je theoretische kennis naar een hoger niveau.  Research en dataverzameling, evidence based nursing, kritische zelfreflectie op het eigen handelen en maken de transfer naar complexere situaties in de zorgverlening.

  Samen met jou gaan we ons verdiepen in de verschillende rollen als verpleegkundige. Wij bieden je ‘State of the art’ verpleegkundige zorg waarbij je kennis zal maken met de impact van wetenschappelijk onderzoek in de zorg. In ons simulatieonderwijs en tijdens werkplekleren gaan we opnieuw een stapje verder om je kennis en inzicht te integreren.

  Meer details en vakinhouden vind je in de programmagids.

 • Fase 3

  De focus = toepassing

  De derde fase gaat een versnelling hoger in het klinisch redeneren en beoordelen van de zorgvraag bij patiënten. Als bachelor in de verpleegkunde zal men verwachten dat je enerzijds autonoom en zelfstandig kan werken. Anderzijds leer je ook interdisciplinair werken en zal je zien dat je als bachelor in de verpleegkunde een spilfiguur bent!

  Je maakt kennis met een aantal van onze innovatie projecten zoals de preventiedag. En, wil je je kennis en know how verbreden? Geen probleem want keuzevakken zijn er ook!

  Deze fase daagt je ook uit met praktijkopdrachten die je op weg zetten om je kennis te verdiepen vanuit je vertrouwde werkomgeving. Je gebruikt je eigen werkplek om te leren

  Meer details en vakinhouden vind je in de programmagids.

 • Fase 4

  De focus = integratie

  Het einde van de opleiding is in zicht! Tijdens de laatste theoretische vakken gaan we aan de hand van levensechte casussen uit de verschillende zorgcontexten aan het werk.

  In ons breed aanbod van keuzevakken, kan je je talenten met betrekking tot leiderschap, zorgtechnologie en innovatieve ontwikkelingen, onderzoek en ondernemerschap nog beter ontwikkelen. Het geeft je de mogelijkheid je verder te ontplooien en te profileren als “allround” bachelor in de verpleegkunde, waarbij je een belangrijke rol in het zorglandschap kan opnemen.

  Door verder in te zetten op je werkplek als leerplek kan je met praktijkopdrachten ook in deze laatste fase van de opleiding werken aan jouw bachelorcompetenties!

  Tegen het einde van je opleiding bachelor in de verpleegkunde heb je alle competenties behaald om "bachelorproof"-waardig te zijn. De kers op de taart waar alle competenties die je leerde tijdens de opleiding aan bod komen. Met je bachelor diploma in de verpleegkunde heb je een Europees erkend diploma, waarmee je in een brede zorgcontext aan de slag kan!

  Meer details en vakinhouden vind je in de programmagids.

 • In de praktijk

  Lucky you!
  Je krijgt de nieuwste en hipste leer- en ontmoetingsplek van de stad als thuisbasis. De gloednieuwe campus is makkelijk te bereiken met de auto en het openbaar vervoer. Ook vanuit Nederland!
  Ruimte is er genoeg. Om les te volgen, te studeren en te oefenen. Maar ook om te chillen en af te spreken. Een levendige campus met ruime fietsenstallingen, een Starbucks koffiebar, zithoeken, een levendige microkosmos waar jij wezenlijk deel van uitmaakt.

  Studenten die op kot willen gaan kunnen we helpen bij de zoektocht naar een accomodatie. Bovendien beschikken we over de nodige contacten om jullie aan een geschikte kamer/kot dichtbij de campus te brengen.
  Je volgt les op een vaste lesdag in de week, op dinsdag.  Op die manier is plannen gemakkelijk. Door deze vaste lesmomenten, aangevuld met zelfstudie, kan je de combinatie HBO5/MBO4 opleiding-privéleven en het excellentieproject realiseren.

 • Persoonlijke begeleiding

  Als student moet je studeren... dat hoort er nu eenmaal bij. Maar dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Zeker wanneer je je studies moet combineren met een HBO5/MBO4 opleiding, de uitbouw van een persoonlijk leven, ... In onze opleiding schenken we veel aandacht aan persoonlijke begeleiding

  Bij de start van je studie krijg je een persoonlijke trajectbegeleider toegewezen uit het docententeam. Wees gerust, deze zal niet overal je hand vast houden of alle problemen kunnen oplossen. Je trajectbegeleider zal je stimuleren en coachen om tijdens de opleiding jouw talenten te ontwikkelen, je eigen studie- en beroepsloopbaan vorm te geven en om je bewust te worden van je motivatie en van je eigen sterktes/zwaktes.

  Blijf er niet mee zitten! Studentenvoorzieningen (stuvo) heeft een team van studentenbegeleiders, gespecialiseerd in psychosociale dienstverlening. Zij zijn er om jou hier doorheen te helpen! Je mag hen altijd bellen, mailen of een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek.

  Wij helpen je met extra ondersteuning of studiebegeleiding (anderstalige student, topsportstatuut, student met functiebeperkingen enz.) De zorgcoördinator kan je hierin ook bijstaan.

 • Go International

  In de verschillende fases van de bacheloropleiding bieden we je de mogelijkheid om deel te nemen aan internationale projecten, vanuit het binnen- of het buitenland, en ook een internationale stage aan te vatten. Dit kan zowel voor korte periodes (2 weken) als voor langere periodes (2 maanden).

  “The proof of the pudding is in the eating”. Door samen te werken met studenten verpleegkunde uit buitenlandse opleidingen, deel te nemen aan korte internationale projecten of in een ander land te werken, te studeren en te leven, te midden van een andere culturele setting ontwikkel je de nodige competenties om in onze geglobaliseerde wereld en werksituatie succesvol te functioneren.

Vakken

 • Fase 2
 • Fase 3
 • Fase 4
 • Fase 2

  Semester 1

  • Algemene pathologie
  • Geestelijke gezondheidszorg 1
  • Kinderverpleegkunde
  • Farmacologie
  • Gezondheidsbevordering en preventie**
  • Integratie onderwijs*
  • Integratielijn: Tools*
  • Omgaan met wetenschappelijke bronnen**

  Semester 2

  • Algemene pathologie & geriatrie
  • Verpleegkundige methodiek A
  • Oncologische zorg
  • Maatschappelijke tendensen
  • Communicatie & coaching**
  • Integratie onderwijs*
  • Integratielijn: Tools*
  • Evidence Based Practice**

  Meer details en vakinhouden vind je in de programmagids.

  * Jaarvakken
  ** Verplichte OPO’s bij het Excellentieproject van 14 studiepunten.

 • Fase 3

  Semester 1

  • Ouderenzorg
  • Eerstelijnsgezondheidszorg
  • Verpleegkundig redeneren
  • Verpleegkundige als coach*
  • Klinisch onderwijs (contractstage)*
  • Integratie onderwijs*
  • Klinisch redeneren in een multiculturele context*
  • Keuze – verbreding*

  * Jaarvakken

  Meer details en vakinhouden vind je in de programmagids .

  Semester 2

  • Geestelijke gezondheidszorg 2
  • Pediatrische zorg
  • Verpleegkundige methodiek B
  • Verpleegkundige als coach*
  • Klinisch onderwijs (contractstage)*
  • Integratie onderwijs*
  • Keuze – verbreding*
  • Klinisch redeneren in een multiculturele context*
 • Fase 4

  Semester 2

  • Bachelorproof
   • Klinisch expert 1
   • Integrale zorg
   • Integratie onderwijs
   • Expertpanel
  • Klinisch onderwijs (contractstage 30 SP)
  • Keuzeverbreding van 3 opleidingsonderdelen (elk 3 SP)

  Meer details en vakinhouden vind je in de programmagids .

  Je hebt de keuze om het traject te doorlopen in 2,5 of 3 jaar. Doorloop je het traject in 2,5 jaar dan neem je deze vakken op in het eerste semester.

Na je studie

 • De job van je leven
 • Verder studeren