Verpleegkunde

Professionele bachelor Verpleegkunde in voltijds dagonderwijs in Mechelen

Locatie: Mechelen -

Superheld met witte cape 

 • Mensen helpen is jouw motivatie.
  Bovendien heb je interesse in  wetenschap en gezondheid.  
 • Je leert redeneren, handelen en communiceren als verpleegkundige. Wetenschap en sociale vaardigheden staan centraal. Je ontdekt de verschillende domeinen in de gezondheids- en welzijnssector.  
 • In het Persoonlijk en Professioneel groeiProject (Tri-P) bekijk je samen met je coach waar je interesses en sterktes liggen.   
 • Je oefent eerst in de virtuele wereld in het hightech skillslab.   
 • In het derde en vierde jaar speelt stage het belangrijkste onderdeel.  
 • Je kiest voor thuiszorg of een plek in het ziekenhuis. Ook in bedrijven zoeken ze verpleegkundigen. Of ga als zelfstandige aan de slag.  
 • Doe ervaring op als volwaardig zorgmedewerker in een leerzorgcentrum
  of kies voor een buitenlandse stage of de International Nursing Track (INT).   
 • De zorgsector heeft grote nood aan verpleegkundigen.

Follow us!Facebook Instagram

De opleiding
in het kort
Laat je
inspireren
Scroll naar beneden voor meer info
Charlotte
Charlotte
Ambassadeur
Vragen over de Opleiding Verpleegkunde in Mechelen? Contacteer Charlotte.

Troeven

image.alt

Praktijk in een high-tech labo

In een oefenlabo met immersive room, VR-technologie en levensechte poppen doe je veilig en toch realistisch ervaring op. Innovatie en technologie ten dienste van mens en leerkansen. Patiëntveiligheid en studentveiligheid zijn immers van groot belang. 

Lees meer over de immersive room

Geef kleur aan jouw traject!

Communicatief talent, verpleegtechnisch gepassioneerd, zorgondernemer… we hebben een aanbod dat aansluit bij jouw troeven en groeipotentieel. Jij stippelt jouw parcours uit. Een persoonlijke coach ondersteunt bij de keuzes die je maakt. 

Geef kleur aan jouw traject!
image.alt

Vlot uit de startblokken

We zorgen voor een  ideale mix voor een stevige start met introductiedagen, een ouderavond en een heuse zomercursus voor wie de basis van (verpleegkundig) rekenen, leren leren, (bio)chemie en biologie wil opfrissen. 

Programma

 • Opbouw
 • Vakken
 • In de praktijk
 • Persoonlijke begeleiding
 • Go international
 • Alternatieve trajecten
 • Professionele bonus
 • Opbouw

  • Fase 1 | Met biomedische, psychosociale en verpleegkundige wetenschappen leg je een stevige basis. Stages en vaardigheidslessen dagen je uit om je eerste stappen in de praktijk te zetten. 
    
  • Fase 2 | Steeds meer van je tijd gaat naar stages en praktijk. Je leert je kennis te gebruiken om als verpleegkundige te denken en te handelen.  En met keuzevakken geef jij kleur aan je studieparcours.
    
  • Fase 3 | Bijna de helft van je studiepunten zijn nu gekoppeld aan leerkansen buiten de school. Je ervaart op stage wat het is om in alle aspecten verpleegkundige te zijn. In de lessen staat verdiepende kennis centraal.
    
  • Fase 4 | In les en stage ligt de focus nu op verdiepen in jouw interesses en specialistische kennis op doen. Je ervaring en kennis worden zo je springplank naar de arbeidsmarkt. 
 • Vakken

  Hieronder vind je een overzicht van de vakken (onder voorbehoud van wijzigingen), met per vak het aantal studiepunten per fase. Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 studiepunt ongeveer 25 à 30 uren.

  • De belangrijkste vakken hebben we toegelicht in een blauwe tooltip.
  Fase1234
  VERPLEGINGSWETENSCHAPPEN
  Theorie van de verpleegkunde i 3
  Verpleegkundige vaardigheden 7
  Verpleegkundige diagnostiek en interventies i 11 4 4
  Evidence based nursing 3 3
  Module ouderen 2
  Module kinderen 2
  Module somatische gezondheidszorg 1.5
  Module geestelijke gezondheidszorg 3 3
  Module sociale gezondheidszorg 3
  Module chronische zorg 3
  Module moeder en kind 3
  Module transmurale zorg 3
  Verpleegkundig management i 3
  Keuzevakken (verbredend) i 3 3
  Keuzevakken (verdiepend) 8
  BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN
  Voedings- en dieetleer 3
  Anatomie - fysiologie - pathologie i 8 3
  Microbiologie en hygiene i 3
  Fase1234
  Psychopathologie 3
  Module ouderen 2
  Module kinderen 2
  Module somatische gezondheidszorg 2.5
  Klinisch redeneren i 3
  PSYCHOSOCIALE WETENSCHAPPEN
  Inleiding tot de psychologie 3
  Wijsbegeerte - ethiek - religie, zingeving en levensbeschouwing 3 3 3
  Preventie 3
  Communicatie 3 3 3
  Gezondheidspsychologie 3
  Ontwikkelingspsychologie 3
  Recht i 3
  E-health 3
  INTEGRATIE
  Tri-P i 3 3 3 1
  Stage 10 17 23 30
  EBN-proof i 6
  Klinisch VPK redeneren 3
  Fase1234
  VERPLEGINGSWETENSCHAPPEN
  Theorie van de verpleegkunde i 3
  Verpleegkundige vaardigheden 7
  Verpleegkundige diagnostiek en interventies i 11 4 4
  Evidence based nursing 3 3
  Module ouderen 2
  Module kinderen 2
  Module somatische gezondheidszorg 1.5
  Module geestelijke gezondheidszorg 3 3
  Module sociale gezondheidszorg 3
  Module chronische zorg 3
  Module moeder en kind 3
  Module transmurale zorg 3
  Verpleegkundig management i 3
  Keuzevakken (verbredend) i 3 3
  Keuzevakken (verdiepend) 8
  BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN
  Voedings- en dieetleer 3
  Anatomie - fysiologie - pathologie i 8 3
  Microbiologie en hygiene i 3
  Psychopathologie 3
  Module ouderen 2
  Module kinderen 2
  Module somatische gezondheidszorg 2.5
  Klinisch redeneren i 3
  PSYCHOSOCIALE WETENSCHAPPEN
  Inleiding tot de psychologie 3
  Wijsbegeerte - ethiek - religie, zingeving en levensbeschouwing 3 3 3
  Preventie 3
  Communicatie 3 3 3
  Gezondheidspsychologie 3
  Ontwikkelingspsychologie 3
  Recht i 3
  E-health 3
  INTEGRATIE
  Tri-P i 3 3 3 1
  Stage 10 17 23 30
  EBN-proof i 6
  Klinisch VPK redeneren 3

  Lesrooster

  Bekijk een voorbeeldrooster voor fase 1.

 • In de praktijk

  Al vanaf het 1ste jaar ga je op stage. Het aandeel van stage binnen je pakket groeit door de fases heen. In de eerste twee fases ligt de focus op het verkennen van het brede werkveld. In de derde en vierde fase is er steeds meer ruimte om je traject te laten aansluiten bij je eigen interesses en keuzevakken

  Samen met jou puzzelen we je stagetraject uit. Door jarenlange ervaring kunnen we je interessante stageplaatsen aanbieden: ziekenhuizen, woonzorgcentra, sociale diensten, bedrijven, geestelijke gezondheidszorgcentra, thuiszorgdiensten… Zie je het nog ruimer? Dan kies je voor een internationale stage

  Naast de klassieke stageperiodes word je betrokken bij andere projecten waar jij als verpleegkundige kan groeien. Reanimatie-demo’s of opleidingen voor mantelzorgers bijvoorbeeld

 • Persoonlijke begeleiding

  Een team met veel talenten staat voor je klaar! 

  Ons studentensecretariaat helpt met je studieadministratie. 
  Je persoonlijke coach is je eerste aanspreekpunt en coacht je bij het uitstippelen van je parcours. Hij/zij luistert naar je vragen en begeleidt je leerproces op jouw maat.  
  De trajectbegeleider beantwoordt je vragen over de organisatie van je studietraject. Sneller studeren of je studies spreiden? Vragen over vrijstelling? De trajectbegeleider legt je uit wat kan. 
  Stagecoördinatoren zorgen voor de stageplanning. Bij hen kan je terecht met vragen rond stage en je persoonlijk stagetraject. 
  De zorgcoördinator biedt extra ondersteuning voor wie dat wil. Wil je topsport combineren met studie? Heb je een leerstoornis? Ook dan kan je rekenen op een begeleidingsaanbod. 

 • Go international

  Zorg is divers: verschillende culturen, religies, huiskleur, genderidentiteit, sociale achtergrond, lichamelijke en verstandelijke mogelijkheden, taal … Verplegen betekent ook rekening houden met die verschillen, open staan voor nieuwe ervaringen en meegroeien.  

  Jij kiest hoe je met diversiteit aan de slag gaat. Werk je op school aan taken of wil je de wereld zien? In het laatste geval is een buitenlandse stage misschien iets voor jou! 

  Echt internationale ambities? Kies voor de International Nursing Track en kies voor 60 studiepunten met een internationale focus. Internationale competenties ontwikkelen loopt dan als een rode draad door je opleiding. Het levert een extra certificaat op bij je diploma.

  Meer weten? Lees de verhalen van studenten en oud-studenten op www.zotvanzorg.be 

 • Alternatieve trajecten

  • Al een ander hoger onderwijsdiploma op zak? 
 • Professionele bonus

  • Attest zorgkundige (na fase één)
  • Diplomasupplement INT – International Nursing Traject voor wie min 60 studiepunten opneemt in opo’s met een internationaal aspect

Na je studie

 • De job van je leven
 • Verder studeren

#wearemore