Verpleegkunde

Professionele bachelor Verpleegkunde in voltijds dagonderwijs in Lier

Locatie: Lier -
 • Verpleegkunde is een veelzijdige, geëngageerde job waarin werken met mensen centraal staat.
 • De verpleegkundige is een onmisbare schakel in een multidisciplinair zorgteam, naast de arts, de kinesist, de ergotherapeut ...
 • Als verpleegkundige kan je echt het verschil maken voor je patiënten, net op die momenten die er het meest toe doen.
 • De job vereist technische en sociale vaardigheden en toewijding en zorgzaamheid.
 • Als je voor de bachelor Verpleegkunde kiest, kan je later in vele sectoren terecht: de gezondheidszorg, het onderwijs, bij de overheid, in de privésector ...
 • Je kan in heel Europa (en daarbuiten) aan de slag.
 • De opleiding duurt vier jaar, dan sta je al met één been in het werkveld.

Volg Verpleegkunde op Facebook

Scroll naar beneden voor meer info
Kristine Sels
Opleidingscoördinator
Chrisje Boey
Zorgcoördinator
Lieve De Busser
Zorgcoördinator

Opbouw

 • Opbouw van je opleiding
 • Fase 1
 • Fase 2
 • Fase 3
 • Fase 4
 • In de praktijk
 • Persoonlijke begeleiding
 • Go International
 • Verkort traject
 • Opbouw van je opleiding

  Opbouw van je opleiding

  De opleiding bestaat uit 240 studiepunten, verspreid over 4 academiejaren. 

  In totaal loop je 2300 uren stage in 7 verschillende zorgdomeinen. Op die manier behaal je een Europees, erkend diploma. De uren zijn gespreid over de 4 jaren. In het eerste jaar gaat het over 8 weken. In het vierde jaar zijn het 24 weken stage. Je stage neemt dus toe naarmate je kennis en vaardigheden groeien.

  Tijdens de eerste 2 jaren worden de bouwstenen van de opleiding gelegd. Het studieprogramma is stabiel, waardoor je polyvalentie wordt versterkt en je een brede kijk op gezondheidszorg ontwikkelt. Je leert de basiskennis over de klinische praktijk (anatomie, fysiologie, farmacologie, pathologie ...) en je leert diverse verpleegkundige handelingen (gaande van inspuiting, bloedname, wondzorg …). Daarnaast starten de algemene leerlijnen rond communicatie, psychologie, ethiek …

  In fase 3 en 4 komen specifiekere, verpleegkundige contexten aan bod. Je hebt tevens de mogelijkheid om jouw studietraject (deels) zelf te bepalen aan de hand van keuzevakken, keuze interessedomeinen, keuze stages nationaal, keuze stage internationaal en keuze bachelorproef.

 • Fase 1

  Fase 1

  In de eerste fase is alles nieuw. Logisch, want onze studenten verpleegkunde komen uit heel wat verschillende studierichtingen. In fase 1 (en fase 2) leggen we de grote bouwstenen van de opleiding: wat moet je kennen en wat moet je kunnen als verpleegkundige.

  De praktijk komt snel, je gaat al 4 weken op stage begin december en dat is een groot pluspunt . Zo maak je vanaf het begin kennis met het vak op het werkterrein. Om je horizon te verruimen organiseren we in de eerste fase ook een internationale week.

 • Fase 2

  Fase 2

  In deze fase ligt de focus op klinisch redeneren en verpleegtechnische vaardigheden. Je traint je handigheid in het skillslab en op stage. Op die stages krijg je nu wat meer verantwoordelijkheid en dat is een hele uitdaging. Het programma in fase 2 blijft breed, er komen verschillende zorgdomeinen m.i.v. pathologieën en farmacologie aan bod. Zo kan je in de volgende fase beter kiezen welke richting je wil inslaan.

 • Fase 3

  Fase 3

  In deze fase komt de verdere, complexere uitwerking van de verschillende zorgdomeinen aan bod. We verbreden jouw blik op zorgverlening aan de hand van kwaliteitszorg en evidentie en organisatie van de zorg over de (ziekenhuis)grenzen heen. Dit is een fase met heel wat stages en tussendoor scenariotraining met behulp van hoogtechnologische robots. Je leert ook, samen met andere studenten, een eigen afdeling runnen in een ziekenhuis. Het grootste deel van deze fase is polyvalent zodat je brede focus behouden. Tevens zijn twee keuzevakken die je interesse kunnen aanscherpen. Tijdens deze fase kan je ook een internationale stage kiezen.

 • Fase 4

  Fase 4

  In de laatste fase maak je een keuze voor een interessedomein dat jou boeit: pediatrie en neonatologie, acute zorg, maatschappij en gezondheid, geestelijke gezondheidszorg of ouderenzorg.

  Je werkt jouw bachelorproef uit en wordt uitgedaagd om kritisch te reflecteren op basis van wetenschappelijke literatuur. 

  De helft van de tijd ben je bovendien op stage. Dat kan nationaal of zelfs internationaal. Zo ben jij na je studie meteen inzetbaar op de arbeidsmarkt!

 • In de praktijk

  In de praktijk

  De stages nemen een groot deel van de opleiding in en bereiden je helemaal voor op een bruisende carrière in de zorg. Wij hebben overeenkomsten met de beste zorginstellingen uit de brede regio : van het noorden van Antwerpen tot het zuiden van de Kempen. Wij zorgen voor een stageplaats, je hoeft zelf niets te ondernemen. Wij garanderen jou een stageplaats die bereikbaar is van op het adres van de hogeschool.

  Reeds in het eerste semester van fase 1 ga je op stage. Gedurende twee keer vier weken maak je kennis met de wereld van de 'bachelor in de Verpleegkunde'. Je wordt al van bij het begin betrokken bij de zorg van verschillende patiënten. Onze mentoren en stagedocenten leren je de knepen van het vak, helpen je bij het verpleegkundig redeneren en coachen je om op een professionele manier te communiceren met patiënten, artsen en andere hulpverleners.

  Om je blik op de verpleegkunde zo breed mogelijk te maken ga je samen met andere studenten gedurende één week over de provincie- of landsgrenzen kijken hoe verpleegkunde daar beoefend wordt.

  In fase 2 gaan stages doorgaan in meer complexe zorgomgevingen. Je kan ook kiezen voor psychiatrische, pediatrische en thuisverpleegkunde.

  In het fase 3 komen echt gespecialiseerde afdelingen in de kijker. Spoedgevallen, intensieve zorgen, bedrijfsverpleegkunde, pijnkliniek, neonatologie, psychosenzorg, de sociale dienst van een ziekenhuis … Daarnaast krijg je de kans om stage te lopen op een leerafdeling. Samen met een groep medestudenten neem je gedurende 8 weken het reilen en zeilen van een echte verpleegafdeling geheel of gedeeltelijk over. De focus ligt hier sterk op communicatie, teamwerk, zorgorganisatie en kwaliteitsverbetering. Een bijzondere ervaring die van jou een top-verpleegkundige maakt.

  In de laatste fase van de opleiding ligt de nadruk op langere stages en het inwerken in het toekomstig werkveld. Je zal 2 lange stages lopen, van telkens 12 weken in 2 door jou gekozen stagesettings.

 • Persoonlijke begeleiding

  Persoonlijke begeleiding

  Je zal je snel thuis voelen op onze campus. We starten met een onthaalweek om elkaar beter te leren kennen en je wordt wegwijs gemaakt op de onze campus.

  Verder werken we vaak in kleine groepen die we regionaal indelen en kan je steeds terecht bij jouw trajectbegeleider. Die persoon volgt jouw traject nauwgezet op en bespreekt samen met jou jouw vooruitgang tijdens de opleiding.

  Op de campus is er mogelijkheid tot studiemethodebegeleiding en is er tevens een aanspreekpunt vanuit STUVO.

 • Go International

  Go International

  In fase 1 neem je deel aan een internationale week. Je leert omgaan met diversiteit in de zorg, met patiënten die 'anders zijn' en andere zorgbehoeften hebben. In de tweede fase ligt de nadruk op internationalisering[@]home, studenten en docenten uit andere landen ontmoeten en van elkaar leren. In fase 3 en 4 krijg je echt de kans om een lange stage in het buitenland (binnen en buiten Europa) te lopen.

  Meer weten? Contacteer onze internationale coördinatoren: 

 • Verkort traject

  Verkort traject

  Ben je al in het bezit van een diploma? Indien je reeds bachelor of masterdiploma hebt behaald, kan je een vrijstellingenpakket aanvragen op basis van je reeds behaalde competenties. Kom zeker eens langs tijdens de opencampusdagen voor meer info. Verder kan je ook via mail info bekomen bij Kristine Sels.

  Gezien verpleegkunde een knelpuntberoep is, is een financiële tegemoetkoming via VDAB ook mogelijk in bepaalde situaties. Hiervoor kan je contact opnemen met VDAB.

  Indien je reeds een HBO5 diploma hebt behaald, kan je een brugtraject volgen naar de bacheloropleiding. Hier kan je kiezen tussen een traject dat je combineert als werkstudent (minstens 50 % tewerkstelling als verpleegkundige) of als niet-werkstudent waarbij je voltijds de brugopleiding volgt.

Vakken

 • Fase 1
 • Fase 2
 • Fase 3
 • Fase 4
 • Fase 1

  Fase 1

  Semester 1

  • Anatomie en fysiologie 1
  • Microbiologie en infectiepreventie
  • Verpleegkundige methodieken en vaardigheden 1
  • Communicatie
  • Oriëntatie in de verpleegkundige zorg
  • Ethische, filosofische en juridische aspecten in de zorgverlening
  • Klinisch onderwijs

  Semester 2

  • Anatomie en fysiologie 2
  • Psychologie
  • Specifieke zorgnoden
  • Verpleegkundige methodieken en vaardigheden 2
  • De verpleegkundige in maatschappelijk perspectief
  • Verpleegkunde en evidentie
  • Klinisch onderwijs

   

  Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids.

 • Fase 2

  Fase 2

  Semester 1

  • Medische wetenschappen deel 1
  • Verpleegkundige methodieken en vaardigheden deel 3
  • Verpleegkundige methodieken en vaardigheden deel 4
  • Gezondheidspromotie deel 1
  • Omgaan met de cliënt
  • Preventieve en curatieve zorg voor moeder en kind
  • Klinisch onderwijs

  Semester 2

  • Medische wetenschappen deel 2
  • Ouderenzorg deel 1
  • Geestelijke gezondheidszorg deel 1
  • Evidentie en onderzoek
  • De persoon in de zorg: ethische en juridische aspecten
  • Omgaan met diversiteit
  • Klinisch onderwijs

   

  Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids.

 • Fase 3

  Fase 3

  Semester 1

  • Acute zorg deel 1
  • Acute zorg deel 2
  • Ouderenzorg deel 2
  • Kinderverpleegkunde
  • Klinisch onderwijs

  Keuzevakken

  • Cultuursensitieve zorg
  • Diabeteszorg
  • Ondernemerschap
  • Stralingsprotectie
  • Lactatie
  • CPR lesgeven
  • Medisch Engels
  • Skillstraining medestudenten

  Semester 2

  • Geestelijke gezondheidszorg deel 2
  • Chronische zorg 
  • Gezondheidspromotie deel 2
  • Onderzoek & kwaliteitszorg
  • Eerstelijnsgezondheidszorg
  • Klinisch onderwijs

  Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids.

 • Fase 4

  Fase 4

  Semester 1

  • Medische wetenschappen deel 3
  • Keuze uit 5 interessedomeinen
   • Acute zorg deel 3
   • Geestelijke gezondheidszorg deel 3
   • Maatschappij en gezondheid
   • Pediatrie en neonatalogie
   • Ouderenzorg deel 3
   • Klinisch onderwijs
   • Scenariotraining
   • Bachelorproef

  Semester 2

  • Zorgethiek
  • Klinisch onderwijs
  • Scenariotraining
  • Bachelorproef

  Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids.

Opleiding in cijfers

Enkele statistieken over deze opleiding
100%
vindt werk binnen het jaar.
370m.
De campus ligt op een boogscheut van het station.
20%
van onze studenten loopt stage in het buitenland.
2000
leerlingen secundair onderwijs krijgen jaarlijks een reanimatieopleiding van onze studenten.

Waarom kiezen voor Verpleegkunde?

image.alt

Simulaties

We stomen je klaar voor het echte werk. Simulatiepatiënten maken de opleiding levensecht. We leren je omgaan met alle mogelijke scenario’s en gebruiken daarvoor hoogtechnologische robots en rollenspelen. 

image.alt

Je persoonlijk parcours

Door een flexibel traject maak je van studeren je eigen ontdekkingsreis. Met een mooi pakket aan keuzes geef jij zelf kleur aan de verpleegkundige die je zal worden. En alsof dat niet genoeg is, heb je met een lesvrije dag en een vernieuwd examenconcept ook ruimte om te plannen.

Na je studie

 • Aan het werk
 • Verder studeren

Alles voor (toekomstige) studenten

Naast opleidingen biedt Thomas More een hele waaier aan extra voorzieningen. Zoek je een kot? Doe je aan topsport? Leef je met een functiebeperking? Heb je het financieel wat moeilijker? ... Ontdek waarmee wij jou kunnen helpen!

Jasper

Derdejaarsstudent

Ik studeer graag in Lier omdat ik hou van de persoonlijke aanpak en docenten zeer makkelijk aanspreekbaar zijn. In de campus zijn de opleidingen Verpleegkunde en Vroedkunde te volgen waardoor de campus gericht is op het zorgaspect en dit zich ook doortrekt naar de voorzieningen op de campus zoals een bibliotheek met de nodige literatuur, een skillslab om technieken te oefenen, een simulatieruimte, …   Ik kijk dit jaar uit naar mijn buitenlandse stage in Rwanda.

Kom kennismaken

De stap naar het hoger onderwijs is een stap vol verwachtingen. En jij wil natuurlijk de beste keuze maken. Kom daarom ontdekken, twijfelen, vergelijken en beleven tijdens een van onze vele infomomenten! #expectmore