Toegepaste Psychologie | The Love Checker

Ontdek hier of toegepaste psychologie de ware Jacob(a) is voor jou en omgekeerd: of jij de ware Jacob(a) bent voor toegepaste psychologie! Laat de vonken eraf spatten!

Zie hier wat de opleiding jou te bieden heeft! 

Hieronder vind je stellingen die passen bij onze opleiding. Zo kun je aftoetsen of jouw interesses, talenten en passie matchen met onze opleiding. Klik op de stellingen die jou aanspreken voor meer informatie. 

Waar ligt jouw liefde?

In de opleiding toegepaste psychologie zijn er drie afstudeerrichtingen: arbeids- en organisatiepsychologie, klinische psychologie, en schoolpsychologie en pedagogische psychologie. 

Bij de start van het tweede semester in jouw eerste opleidingsfase maak je de keuze tussen enerzijds arbeids- en organisatiepsychologie en anderzijds klinische psychologie en schoolpsychologie en pedagogische psychologie. Indien je voor deze laatste optie kiest, maak je na opleidingsfase 2 jouw definitieve afstudeerkeuze tussen enerzijds klinische psychologie en anderzijds schoolpsychologie en pedagogische psychologie.

Psychologisch consulenten worden tewerkgesteld in diverse werksettings, ongeacht je afstudeerrichting. Een weloverwogen keuze zorgt ervoor dat je met kennis gewapend bent die aansluit bij de werksetting van je voorkeur.

Waar ligt jouw passie?

Mijn passie bevindt zich:


Stellingen | Zie hier wat de opleiding jou te bieden heeft! 

I love… een praktijkgerichte opleiding 

Fijn, want onze opleiding is inderdaad praktijkgericht! 

Is het dan een eenvoudige versie van de academische bachelor en master psychologie aan de universiteit? 

Deze vraag krijgen we wel eens. Hoewel er een aantal inhoudelijke raakvlakken te vinden zijn, heb je hier toch te maken met verschillende opleidingen. De grootste gelijkenis is de focus op het gedrag van mensen. Daardoor zijn verschillende basisopleidingsonderdelen zoals Algemene Psychologie, Persoonlijkheidspsychologie, Ontwikkelingspsychologie... terug te vinden in beide opleidingen.

Een cruciaal verschil is dat het diploma van de professionele bachelor in de eerste plaats gericht is op de beroepspraktijk. Na een studie van 3 jaar met twee uitgebreide stageperiodes heb je een directe uitstroommogelijkheid naar de arbeidsmarkt. Om je master te behalen, dien je eerst gedurende 3 jaar de academische bachelor te volgen die meer theoretisch georiënteerd is, en op zich geen directe toegang geeft tot de beroepspraktijk. Daaropvolgend studeer je nog 2 jaar om je masterdiploma te behalen. 

Een ander verschil is de hoeveelheid leerstof die wordt aangereikt. Aan de universiteit zijn de pakketten groter en wordt er meer zelfstandigheid van je verwacht dan aan de hogeschool. Aan de universiteit word je bovendien opgeleid tot een sterk statistisch wetenschapper, waardoor je leert om zelfstandig onderzoek op te zetten, een test te ontwikkelen… In onze opleiding tot psychologisch consulent ligt de nadruk meer op het kunnen toepassen van statistische bewerkingen. Toch rekenen we erop dat je voldoende wiskundige bagage hebt. Om te weten te komen of dit een struikelblok voor jou kan zijn, vul je best de test wiskundige vaardigheden in die je kan vinden op de pagina ‘The Love Checker’ op onze website.

Indien je na het volgen van de bachelor in de toegepaste psychologie je nog graag theoretisch wil verdiepen, kan je alsnog een master volgen aan een universiteit. Je kan ervoor kiezen om de master psychologie te studeren maar je hebt ook keuze uit andere masters (bijvoorbeeld een master in sociaal werk, criminologie,…). Je dient de academische bachelor dan niet helemaal te volgen maar je volgt een verkort schakelprogramma. Daarna stroom je door naar de master.

I love... les te krijgen in een grote aula om zo het echte studentenleven te ervaren. Tegelijk vind ik het ook fijn om les te krijgen in een kleinere lesgroep om mijn medestudenten beter te leren kennen!

Dan zit je goed bij ons! Wij bieden ze beide aan!

Je start in de eerste opleidingsfase met ongeveer 500 studenten, een grote groep dus. Daarom wordt deze groep regelmatig opgesplitst. Bij een hoorcollege volg je les met ongeveer 250 studenten. Laat je door de groepsgrootte zeker niet tegenhouden om docenten voor of na een les aan te spreken met een vraag of een bedenking. De docenten zijn toegankelijk en aanspreekbaar! 

Een practicum in de eerste opleidingsfase wordt georganiseerd in groepen van ongeveer 50 studenten. Deze kleinere groepen zorgen ervoor dat je je zeker geen ‘nummer’ voelt in onze opleiding. Later in de opleiding worden de groepen zelfs nog kleiner.  

Nog een leuk weetje: Bij de start van het academiejaar organiseren we onthaaldagen voor jou als nieuwe student. Via allerhande leuke activiteiten leer je zo op kleinere schaal kennismaken met je medestudenten. Zo is het ijs al een stukje gebroken wanneer je nadien in de grote(re) groep terechtkomt.

I love… zelf wetenschappelijk onderzoek te doen om menselijk gedrag beter te begrijpen

Fijn te horen! Dan ben je bij ons aan het goede adres. 

Zonder onderzoek zou er geen psychologie zijn. En zonder onderzoek zou de hedendaagse psychologie niet evolueren. Het is dan ook vanzelfsprekend dat onderzoeksbevindingen mee onze bacheloropleiding vormgeven en dat er binnen de opleiding zelf heel wat aan onderzoek wordt gedaan. De resultaten hiervan stromen uiteraard door naar onze colleges en practica.
 
Daarnaast leer je zelf stapsgewijs hoe je een thema en probleem wetenschappelijk benadert en kritisch onderzoekt. Je verzamelt de juiste bronnen, je verkent meerdere onderzoeksmethodes en test ze uit. Deze informatie gebruik je om een advies te formuleren naar je opdrachtgevers, praktische richtlijnen op te stellen of een proces op gang te brengen of te verbeteren. Als afsluiter van je opleiding ga je zelfstandig een reëel en praktisch onderzoek uitvoeren in opdracht van het werkveld. Misschien wordt jouw werk verder gezet in de werkingsprocedures van een reële organisatie! 

I love… dat het psychologische werkveld zo divers is.

Je kunt als psychologisch consulent binnen een klinische setting, een school- en pedagogische setting of een arbeidsorganisatorische setting terecht.