Klinische Psychologie - Schoolpsychologie en Pedagogische Psychologie in verkort traject voor graduaten

Verkorte trajecten van de professionele bachelor Toegepaste Psychologie

Locatie: Antwerpen - Campus Sanderus

Een gids in zorg en welzijn

 • Je behaalde reeds een graduaatsdiploma Maatschappelijk Werk.
 • Of je behaalde een graduaatsdiploma Orthopedagogische Begeleiding.
 • Je wil je competenties verbreden en zo je tewerkstellingskansen verhogen. 
 • Je wil mensen ondersteunen en begeleiden in hun psychisch welzijn.   
 • Je volgt een verkorte opleiding van twee jaar (voltijds).
 • Je verdiept je in leer-, ontwikkelings- en psychische stoornissen
 • Je leert hulpvragen in kaart brengen via psychodiagnostisch materiaal.  
 • In kleine groep bekwaam je je in counseling- en coachingsvaardigheden.
 • Je verruimt je wetenschappelijke en methodologische vaardigheden.
 • Je rondt je studie af met een intensieve stage in binnen- of buitenland. 
 • Je bachelorproef beantwoordt een concrete hulpvraag uit het werkveld.
 • Je kiest Klinische (KLP) of School- en pedagogische psychologie (SPP).  
 • SPP: je adviseert en begeleidt kinderen en jongeren in hun schoolcontext en/of thuissituatie. 
 • KLP: je biedt hulp aan mensen met psychosociale problemen in de geestelijke gezondheidszorg.

Follow us!Facebook Instagram

Scroll naar beneden voor meer info
Studie- en studentenbegeleiding
Studentenbegeleider – studietrajectbegeleider 
Vragen over verkort programma, deeltijds studeren, zorgcoördinatie …
carine
Carine Opsteyn
Opleidingsmanager
Voor al je vragen over de opleiding.

Troeven

image.alt

Het verschil maken

Mensen die in hun leven de weg kwijt zijn, wachten op een gids. Een gids met een warm hart, vol aandacht en zorg. Een gids met een koel hoofd, die de expertise van de psychologie als kompas gebruikt en mensen terug op weg helpt.

Meer info
image.alt

Proeven, kijken, luisteren

Benieuwd of de opleiding iets voor jou is? Is het liefde op het eerste gezicht? Of zit je nog met twijfels? Kom ontdekken wat de opleiding allemaal in petto heeft.

 

Meer info
image.alt

Testotheek

Ons Psychodiagnostisch Centrum beheert een testotheek met een uitgebreide collectie bestaand én (met hulp van studenten) recent ontwikkeld testmateriaal: psychologische testen, observatieschalen, vragenlijsten ...

Programma

 • Opbouw
 • Doelpubliek
 • Vakken
 • In de praktijk
 • Persoonlijke begeleiding
 • Go international
 • Professionele bonus
 • Inschrijven
 • Opbouw

  • Fase 1 | In fase 1 verstevig je jouw wetenschappelijke skills en methodologische kennis. In kleine groep oefen je psychodiagnostische vaardigheden. 
   Je verdiept je daarnaast in de domeinen 'geestelijke gezondheid' en 'opvoeding en onderwijs'. Sleutelwoorden zijn kritisch reflecteren, feedback geven/ontvangen, oog voor diversiteit, samenwerken, informatie zoeken en toetsen op wetenschappelijkheid … De vertaalslag van theorie naar praktijk train je in practica. 
    
  • Fase 2 | In fase 2 ga je voor verdieping. Je focust (o.a. via keuzevakken) op één afstudeerrichting: Klinische Psychologie, of Schoolpsychologie en Pedagogische Psychologie. Je bekwaamt je in de rollen van trainer, coach en counselor, zowel in een preventieve als in een begeleidende context. Dit toon je dan ook in jouw eindstage. 
 • Doelpubliek

  Studenten met een graduaatsdiploma Maatschappelijk Werk of Orthopedagogische Begeleiding die graag de bachelor Toegepaste Psychologie willen behalen.

 • Vakken

  Hieronder vind je een overzicht van de vakken (onder voorbehoud van wijzigingen), met per vak het aantal studiepunten per fase. Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 studiepunt ongeveer 25 à 30 uren.

  • De belangrijkste vakken hebben we toegelicht in een blauwe tooltip.
  Fase12
  KLINISCHE PSYCHOLOGIE / SCHOOL- EN PEDAGOGISCHE PSYCHOLOGIE
  Klinische psychologie i 5
  Methoden van psychologisch onderzoek 1 4
  Practicum 1 i 7
  Psychodiagnostiek 2 4
  Schoolpsychologie en pedagogische psychologie 5
  Statistiek 1 4
  Crossculturele psychologie i 4
  Methoden van psychologisch onderzoek 2 3
  Ontwikkelingspsychologie * 5
  Persoonlijkheidspsychologie 4
  Practicum 2 KLP 3
  Fase12
  Practicum 2 SPP 3
  Psychologische gespreksvoering i 4
  Werk en welzijn 5
  Statistiek 2 4
  Counselen, coachen en trainen KLP of SPP i 8
  Practicum 3 KLP of SPP 6
  Psychodiagnostiek 3 KLP of SPP i 3
  Keuzevakken fase 3 (4 keuzes) 12
  Bachelorproef KLP of SPP 10
  Eindstage KLP of SPP 18
  * niet te volgen door studenten met een graduaatsdiploma Orthopedagogische Begeleiding
  Fase12
  KLINISCHE PSYCHOLOGIE / SCHOOL- EN PEDAGOGISCHE PSYCHOLOGIE
  Klinische psychologie i 5
  Methoden van psychologisch onderzoek 1 4
  Practicum 1 i 7
  Psychodiagnostiek 2 4
  Schoolpsychologie en pedagogische psychologie 5
  Statistiek 1 4
  Crossculturele psychologie i 4
  Methoden van psychologisch onderzoek 2 3
  Ontwikkelingspsychologie * 5
  Persoonlijkheidspsychologie 4
  Practicum 2 KLP 3
  Practicum 2 SPP 3
  Psychologische gespreksvoering i 4
  Werk en welzijn 5
  Statistiek 2 4
  Counselen, coachen en trainen KLP of SPP i 8
  Practicum 3 KLP of SPP 6
  Psychodiagnostiek 3 KLP of SPP i 3
  Keuzevakken fase 3 (4 keuzes) 12
  Bachelorproef KLP of SPP 10
  Eindstage KLP of SPP 18
  * niet te volgen door studenten met een graduaatsdiploma Orthopedagogische Begeleiding

  Lesrooster

  Bekijk een voorbeeldrooster voor fase 1.

 • In de praktijk

  In fase 2 loop je een eindstage van 13 weken. Het doel? Tonnen ervaring opdoen en jezelf helemaal ontplooien als professional. Je maakt deel uit van een multidisciplinair team en functioneert mee in de werking van de organisatie. Je doelgroepen zijn kinderen, jongeren, volwassenen of ouderen.   
  Jouw stagebegeleider coacht je van begin tot eind: van informatieronde, stagekeuze en -toewijzing, over stageverloop tot resultaat en feedback.    

  We werken samen met meer dan 550 straffe stageplaatsen: centra voor leerlingenbegeleiding, (psychiatrische) ziekenhuizen, scholen, centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning …  
  Trek je liever de wijde wereld in? Ook buitenlandse stages behoren tot de mogelijkheden!  

 • Persoonlijke begeleiding

  Samen studeer je beter. Je krijgt individuele begeleiding van een studieloopbaancoach (SLC). Hij/zij is je eerste aanspreekpunt voor al je vragen over je studietraject, studievaardigheden, je welzijn als student ... (Leren) studeren is een uitdaging, maar via studievaardigheidstrainingen leren we jou de knepen van het vak. We organiseren instapmodules/bijlessen Statistiek en proefexamens. Nood aan een luisterend oor? Op zoek naar extra ondersteuning? Ook daar kan je SLC bij helpen.  

  Meer weten? Een antwoord op je vragen vind je op https://blog.associatie.kuleuven.be/tpstudietraject. Voor algemene vragen kan je terecht bij ssb.tp@thomasmore.be. Voor vragen specifiek over het studietraject via studietrajectbegeleiding.tp@thomasmore.be. Studeren met een functiebeperking? Dan helpt de zorgcoördinator je verder: zorg.tp@thomasmore.be.

 • Go international

  Ook in het verkorte programma zijn er heel wat internationale ervaringen mogelijk!  

  Studeer een semester in het buitenland bij één van onze 30 partnerinstellingen in 16 Europese landen: Bulgarije, Frankrijk, Hongarije, Spanje, Zwitserland ...   

  Steek voor je eindstage de handen uit de mouwen in een Erasmusproject (binnen de Europese Unie) of doe een unieke praktijkervaring op in bijvoorbeeld een Amerikaanse multinational.   

  Of volg een Engelstalig lessenpakket samen met Erasmusstudenten. 

  Meer weten? Contacteer international.psy@thomasmore.be.  

 • Professionele bonus

  Je behaalt een tweede diploma op twee jaar tijd. Je verbreedt je competenties en verhoogt je tewerkstellingskansen en salarisschaal.

 • Inschrijven

  Wil je het verkorte programma volgen? Dan hebben we een kopie nodig van je behaalde graduaatsdiploma, met stempel van de instelling waar je het diploma behaald hebt. Je stuurt het diploma, samen met je contactgegevens, op naar: studietrajectbegeleiding.tp@thomasmore.be.

  Daarna kan je je inschrijven via thomasmore.be/inschrijven

Na je studie

 • De job van je leven
 • Verder studeren
 • Navorming
 • Alumniwerking
 • Werksettings | Klinische Psychologie
 • Werksettings | Schoolpsychologie en Pedagogische Psychologie