Klinische Psychologie / Schoolpsychologie en Pedagogische Psychologie

Afstudeerrichtingen van de opleiding professionele bachelor Toegepaste Psychologie

 

Locatie: Antwerpen -Campus Sanderus
 • Ben je geboeid door menselijk gedrag en droom je van een sociale, hulpvaardige job waarin je het verschil kan maken? Dan is deze richting geknipt voor jou! Na het afronden van de opleiding mag je jezelf met trots psychologisch consulent noemen.
 • De opleiding draait om het begeleiden en ondersteunen van mensen in het dagelijkse leven: kinderen weerbaar maken tegen pesten, slachtoffers van een misdrijf begeleiden, het bevorderen van het welbevinden van ouderen, een klasobservatie uitvoeren om een leerkracht gericht te kunnen coachen, patiënten counselen die de diagnose kanker kregen, mensen die worstelen met psychiatrische problemen gepast ondersteunen ...
 • In het eerste, gemeenschappelijke semester van fase 1 maak je uitgebreid kennis met de verschillende werksettings van de psychologisch consulent. Vanaf het tweede semester kies je voor de combinatie klinische psychologie / schoolpsychologie en pedagogische psychologie. Deze keuze leidt in fase 3 naar de afstudeerrichting Klinische Psychologie (KLP) of naar de afstudeerrichting Schoolpsychologie en Pedagogische Psychologie (SPP).
  • In de schoolpsychologie en pedagogische psychologie leg je de focus op het adviseren van leerkrachten, ouders en opvoeders en het begeleiden van kinderen en jongeren in zowel schoolcontext als thuissituatie.
  • In de klinische psychologie bied je hulp aan mensen met psychosociale problemen in de brede sector van de geestelijke gezondheidszorg.
 
 
 

Volg Klinische Psychologie / Schoolpsychologie en Pedagogische Psychologie op Facebook

Scroll naar beneden voor meer info
Carine Opsteyn
Opleidingsmanager
Starten met de opleiding?
Vragen over de inhoud van de opleiding, onthaaldagen, klaarstoomcursus Statistiek …?
Studie- en studentenbegeleiding
Vragen over verkorte trajecten, deeltijds studeren, zorgcoördinatie …?

Opbouw

 

 
 • Fase 1
 • Fase 2
 • Fase 3
 • In de praktijk
 • Persoonlijke begeleiding
 • Go International
 • Verkort programma
 • Verlengd programma
 • Fase 1

  Fase 1

  In het eerste, gemeenschappelijke semester maak je uitgebreid kennis met de verschillende werksettings van de psychologisch consulent. Op het programma staan algemeen vormende vakken over menselijk gedrag.

  Vanaf het tweede semester kies je voor de combinatie klinische psychologie schoolpsychologie en pedagogische psychologie. Deze keuze leidt in fase 3 naar de afstudeerrichting Klinische Psychologie (KLP) of naar de afstudeerrichting Schoolpsychologie en Pedagogische Psychologie (SPP).

  Vanaf dag één trainen we in kleine groepen de basisskills van een psychologisch consulent: gespreksvoering, testen en observeren. In het vak ‘Practicum 1’ leer je hoe, waarom en wanneer een intelligentietest af te nemen, te scoren en te interpreteren. Je komt er ook alles te weten over wetenschappelijk verantwoord observeren en rapporteren. In het vak ‘Expeditie KLP/SPP’ verdiep je je in kleine groepen in het werkveld van de psychologisch consulent. Daarna verschuift de focus naar jou: wat zijn de dingen die je graag doet en goed kan, je talenten en kwaliteiten? Je gaat op zoek naar een antwoord op de vraag ‘Wie ben ik?’. Tot slot leren we jou de kneepjes van gespreksvoering. 

 • Fase 2

  Fase 2

  Je verkent de specialisatiedomeinen 'geestelijke gezondheid' en 'opvoeding en onderwijs' en verbreedt en oefent je competenties op het vlak van psychodiagnostiek en gespreksvoering.

  Je leert je vakinhoudelijke basisvaardigheden combineren met de skills van een moderne psychologisch consulent: kritisch reflecteren, feedback geven en ontvangen, oog hebben voor diversiteit, samenwerken, informatie zoeken en toetsen op wetenschappelijkheid …

  In een exploratiestage van 8 weken train je je professionele vaardigheden ‘on the job’ en zet je je eerste stappen als psychologisch consulent.

 • Fase 3

  Fase 3

  Je gaat voluit voor verdieping en je focust je grotendeels op één specifieke afstudeerrichting: Klinische Psychologie of Schoolpsychologie en Pedagogische Psychologie.

  Binnen je afstudeerrichting leg je via keuzes uit een brede waaier van 18 keuzevakken (zowel nationaal als internationaal getint) de klemtoon op een van de 17 werksettings waarin een psychologisch consulent aan de slag kan: eerstelijnspsychologie, forensische psychologie, basis en secundair onderwijs, opvoedings- en gezinsondersteuning ...

  Je bekwaamt je in de rollen van trainer, coach en counselor, zowel in een preventieve als in een begeleidende context. 

  Je rondt je studie af met een eindstage van 13 weken en een bachelorproef. 

 • In de praktijk

  In de praktijk

  Onze stages dompelen je onder in de praktijk. Je doet tonnen ervaring op en ontplooit jezelf als professional. In fase 2 loop je een exploratiestage van 8 weken. In fase 3 loop je een eindstage van 13 weken.

  Je maakt deel uit van een multidisciplinair team en functioneert ten volle mee in de werking van de organisatie. Je doelgroepen zijn kinderen, jongeren, volwassenen of ouderen.

  Jouw stagebegeleider coacht jou van begin tot eind: van informatieronde, stagekeuze en -toewijzing, over stageverloop tot en met resultaat en feedback. 

  We werken nauw samen met meer dan 550 stageplaatsen binnen het klinische en school- en pedagogisch werkveld: centra voor leerlingenbegeleiding (CLB's), (psychiatrische) ziekenhuizen, scholen, centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG's) … Daarnaast kan je, onder bepaalde voorwaarden, zelf een stageplaats zoeken.

  Wil je liever de wijde wereld intrekken? Ook buitenlandse stages behoren tot de mogelijkheden!

 • Persoonlijke begeleiding

  Persoonlijke begeleiding

  Samen studeer je beter. Je krijgt individuele begeleiding van een studieloopbaancoach. Hij/zij is je eerste aanspreekpunt voor al je vragen over je studietraject, studievaardigheden, je welzijn als student ... (Leren) studeren is een uitdaging, maar via studievaardigheidstrainingen leren we jou de knepen van het vak. Studeer je beter in duo of in groep? Het studybuddy-project zoekt voor jou een geschikt studiemaatje. We organiseren instapmodules/bijlessen Statistiek en proefexamens.

  Meer weten? Een antwoord op al je vragen vind je op deze website. Voor algemene vragen kan je ook terecht bij ssb.tp@thomasmore.be en voor vragen specifiek over het studietraject via studietrajectbegeleiding.tp@thomasmore.be.

  1. Ben je van plan op je studies te combineren met werk of gezin? Meer informatie vind je hier.
  2. Studeren met een functiebeperking? We bieden je graag alle kansen om volwaardig deel te nemen aan het onderwijs en het studentenleven. Meer informatie lees je hier.

  Studie- en studentenbegeleiding

  Nood aan een luisterend oor? Op zoek naar  extra ondersteuning? Onze studieloopbaancoaches, zorgcoördinator en ombuds zijn er voor jou. We gaan op een discrete manier om met vertrouwelijke informatie. Dus zit er jou iets dwars? Blijf er niet mee zitten en neem contact via ssb.tp@thomasmore.be.

  Studentenraad

  In de studentenraad  bespreken we de examen- en lessenroosters, (verbeter)projecten en feedback van studenten over alles wat hen aanbelangt. Ben jij iemand die graag mee de koers van de opleiding uitzet? Kom dan bij de studentenraad en laat je stem horen!

 • Go International

  Go International

  Studeer een semester in het buitenland bij een van onze 30 partnerinstellingen in 16 Europese landen: Bulgarije, Frankrijk, Hongarije, Spanje, Zwitserland ...

  Steek voor je eindstage de handen uit de mouwen in een Erasmusproject (binnen de Europese Unie) of een ontwikkelingsproject (meestal buiten de Europese Unie, bv. in India, Rwanda of Suriname). 

  Volg een Engelstalig lessenpakket samen met Erasmusstudenten of trek er samen met hen een week op uit tijdens de International Study Conference.

  Meer weten? Contacteer karen.verniers@thomasmore.be

 • Verkort programma

  Verkort programma

  Heb je al een van onderstaande diploma's behaald? Dan kan je de opleiding versneld afwerken, bijvoorbeeld in 2 jaar in plaats van in 3 jaar.

  Vrijstellingen
  Je volgde in het verleden reeds een andere opleiding aan het hoger onderwijs en hebt daar een of meerdere credits behaald? Mogelijks kom je in aanmerking voor vrijstellingen.

   

 • Verlengd programma

  Verlengd programma

  Combineer jij je studies met werk of een gezin? Of is het standaardtraject bijvoorbeeld om medische redenen niet haalbaar? Dan kan je de opleiding spreiden over meer dan 3 jaar.

Vakken

 

 
 • Fase 1
 • Fase 2
 • Fase 3
 • Fase 1

  Fase 1

  Semester 1

  • Expeditie TP
  • Algemene psychologie
  • Gedragsneurowetenschappen
  • Mens en organisatie
  • Sociale psychologie
  • Statistiek 1
  • Methoden van psychologisch onderzoek 1 

  Semester 2

  • Expeditie KLP/SPP
  • Crossculturele psychologie
  • Persoonlijkheidspsychologie
  • Psychodiagnostiek 1
  • Ontwikkelingspsychologie
  • Pedagogie
  • Practicum 1
    

  Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids

 • Fase 2

  Fase 2

  Semester 1

  • Psychodiagnostiek 2
  • Diversiteit
  • Werk & welzijn
  • Psychologische gespreksvoering
  • Klinische psychologie
  • Schoolpsychologie en pedagogische psychologie
  • Exploratiestage KLP/SPP
  • Practicum 2 KLP
  • Practicum 2 SPP

  Keuzevakken

  • Applied Psychology and Technology
  • Sport & Performance Psychology
  • Positive Psychology KLP/SPP

  Semester 2

  • Methoden van psychologisch onderzoek 2
  • Statistiek 2
  • Gezondheidspsychologie
  • Recht
  • Exploratiestage KLP/SPP
  • Practicum 2 KLP
  • Practicum 2 SPP

   

  Keuzevakken

  • Intrafamiliaal geweld
  • Revalidatiepsychologie
  • Positive Psychology KLP/SPP

   

  Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids

 • Fase 3

  Fase 3

  Semester 1

  • Practicum 3 (KLP of SPP)
  • Psychodiagnostiek 3 (KLP of SPP)
  • Counseling & coaching (KLP of SPP)

  Keuzevakken

  • Capita selecta – kinderen en jongeren
  • Denkkaders psychologische counseling
  • Psychologische interventies bij kinderen en jongen
  • Leerstoornissen
  • Onderwijs- en leerlingbegeleiding
  • Opvoedingsinterventies
  • Gerontopsychologie
  • Klinische neuropsychologie
  • Capita selecta – volwassenen
  • Onderwijsloopbaanbegeleiding
  • Forensic Psychology
  • Gezondheidspromotie
  • Psychosociale rehabilitatie
  • Sport Psychology
  • School- and Family-based Prevention
  • Opvoedingsondersteuning
  • Psychopharmacology

  Semester 2

  • Eindstage
  • Bachelorproef
  • Counseling & coaching (KLP of SPP)
  • Religie, zingeving en levensbeschouwing

  Keuzevak

  • Groepsdynamica

   

  Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids

Opleiding in cijfers

Enkele statistieken over deze opleiding
740
uren stage
95
docenten & begeleiders
24
keuzevakken

Waarom kiezen voor Klinische Psychologie / Schoolpsychologie en Pedagogische Psychologie?

image.alt

Het verschil maken

Wie Toegepaste Psychologie studeert, kiest voor mensen. Mensen die in hun leven, hun gezin, hun werk ... de weg kwijt zijn en wachten op een gids. Een gids met een warm hart, vol aandacht en zorg voor wie het nodig heeft. Maar ook een gids met een koel hoofd, die de wetenschappelijke expertise van de psychologie als kompas gebruikt om mensen terug op weg te helpen.

image.alt

The Love Checker

Benieuwd of de opleiding iets voor jou is? Is het liefde op het eerste gezicht? Of zit je nog met twijfels?

Doe de test en laat de vonken eraf spatten!

image.alt

Testotheek

Ons Psychodiagnostisch Centrum beheert een testotheek met een uitgebreide collectie bestaand én recent ontwikkeld testmateriaal: psychologische testen, observatieschalen, vragenlijsten enz. Ook de meest recente testontwikkelingen waar de opleiding zelf aan werkt, vind je er terug. Ben je op onze campus, neem zeker een kijkje!

Na je studie

 

 
 • Aan het werk KLP
 • Aan het werk SPP
 • Verder studeren
 • Navorming
 • Alumniwerking

Alles voor (toekomstige) studenten

Naast opleidingen biedt Thomas More een hele waaier aan extra voorzieningen. Zoek je een kot? Doe je aan topsport? Leef je met een functiebeperking? Heb je het financieel wat moeilijker? ... Ontdek waarmee wij jou kunnen helpen!

Arne

student Klinische Psyschologie
“Ik ben onthaalhulpverlener in een centrum voor levens- en gezinsvragen (CLG). Dat is een ambulante eerstelijnsdienst voor mensen die psychische moeilijkheden ondervinden. Ik sta in voor het onthaal van nieuwe cliënten, doe een intakegesprek en verwijs hen door. Ook neem ik kortdurende begeleidingen op. Kortom, ik zorg ervoor dat cliënten op de juiste plek terechtkomen en de gepaste hulpverlening krijgen. Zien dat je mensen echt vooruithelpt, dat doet deugd!”

Kom kennismaken

De stap naar het hoger onderwijs is een stap vol verwachtingen. En jij wil natuurlijk de beste keuze maken. Kom daarom ontdekken, twijfelen, vergelijken en beleven tijdens een van onze vele infomomenten! #expectmore