Sociaal-Cultureel Werk

Afstudeerrichting van de opleiding professionele bachelor Sociaal Werk

Locatie: Geel -Campus Geel

Je kan voor deze afstudeerrichting kiezen in de derde fase van de bachelor Sociaal Werk.

De kans is groot dat je al vertrouwd bent met het sociaal-cultureel werk! Als je lid bent van een jeugdbeweging, al eens meehelpt als vrijwilliger voor het goede doel of af en toe een toneel meepikt in het cultuurcentrum in je buurt, dan bevind je je al op het werkdomein van de sociaal-cultureel werker.

 • Overal waar mensen samen komen en samen actie ondernemen, biedt de sociaal-cultureel werker ondersteuning! Hij doet dit door zijn eigen expertise aan te wenden of deze te zoeken in zijn netwerk, maar vooral door mensen bij te staan in wat zij willen ondernemen. De sociaal-cultureel werker wil dat duwtje in de rug geven dat mensen ertoe brengt hun eigen talenten te ontwikkelen en te participeren aan de samenleving.
 • De sociaal-cultureel werker heeft zoals iedere sociaal werker oog voor sociaal onrecht. Alleen wil hij niet enkel een oplossing bieden voor de problemen van mensen, hij wil ook de maatschappelijke oorzaak ervan aanpakken. Dit doet hij door mensen bewust te maken (door vorming), door mensen te mobiliseren en samen te brengen om actie te voeren, door het beleid te beïnvloeden en de belangen van de allerzwakste te behartigen. Zo wil hij meebouwen aan een meer sociaal rechtvaardige en inclusieve samenleving.
Scroll naar beneden voor meer info
Christien Broeckmans
Opleidingsmanager
Ellen Hooyberghs
Studietrajectbegeleider
Sofie Spelmans
Zorgcoördinator

Opbouw

 • Fase 1
 • Fase 2
 • Fase 3
 • In de praktijk
 • Persoonlijke begeleiding
 • Go International
 • Fase 1

  Fase 1

  Al vanaf dag één maak je kennis met de praktijk: in het eerste semester brengen we het sociale werkveld in beeld tijdens de les, in het tweede semester proef je van de realiteit tijdens een ervaringsstage. Je verwerft basisinzichten om mensen te verstaan, de samenleving te begrijpen en om recht en wetgeving in te zetten. Verder train je jouw communicatieve en samenwerkingsvaardigheden.

 • Fase 2

  Fase 2

  We starten de tweede fase met een stage. Gedurende veertien weken maak je kennis met het werk van een sociaal cultureel werker.  Zo leer je zoveel mogelijk facetten van de praktijk kennen. Tijdens het tweede semester werk je in een kleine groep aan een concreet project in opdracht van een organisatie. Je verbreedt je basisinzichten en vaardigheden.

 • Fase 3

  Fase 3

  In semester 1 ligt de focus helemaal op sociaal cultureel werk. Je stelt je traject grotendeels zelf samen met keuzevakken.

  Het tweede semester staat voor praktijk: tijdens een voltijdse stage van vier maanden oefen je wat je tijdens je opleiding hebt geleerd. Dit is dé grote finale, hier doe je het zelf als sociaal cultureel werker. Je werkt zelfstandig en neemt je verantwoordelijkheid op als beginnende beroepskracht. Aan het einde van je opleiding profileer je je als sociaal cultureel werker voor een jury uit het werkveld.

 • In de praktijk

  In de praktijk

  Al doende leer je. We geloven in de kracht van de praktijk en hebben voor onze sociaal cultureel werkers een zeer ruim stageaanbod in binnen- en buitenland.

   

 • Persoonlijke begeleiding

  Persoonlijke begeleiding

  Bij aanvang van je studies wordt een student uit de derde fase je buddy. Hij of zij heet je welkom in de hogeschool en helpt je bij het studeren. Tijdens de eerste fase heb je ook een trajectbegeleider, die je ondersteunt bij je eerste stappen binnen de hogeschool: er zijn kennismakingsgesprekken, en coaching rond je persoonlijke ontwikkeling tot sociaal werker. Je leert reflecteren over jezelf in relatie tot anderen en maakt kennis met het werkveld. 

  In de module 'slim studeren' kan je begeleiding voor je studie-aanpak vragen. De coaching gaat verder in de tweede en derde fase, en gebeurt dan vooral tijdens stages en praktijkoefeningen. Je trajectbegeleider is je coach en je supporter en daagt je uit om je talenten te versterken.

  Heb je als student dyslexie, ADHD of andere beperkingen die het studeren kunnen bemoeilijken? Dan is onze zorgcoördinator jouw aanspreekpunt. Ze bekijkt samen met jou je verwachtingen en vragen en reikt waar mogelijk oplossingen aan, zoals spreiding van examens of bereikbare klaslokalen. Ook als Nederlands je moedertaal niet is en correct schrijven een struikelblok vormt, kan je bij haar terecht.

 • Go International

  Go International

  Zowel in de tweede als de derde fase kan je in het buitenland stage lopen. Bovendien kan je in de derde fase voor 30 studiepunten in het buitenland studeren.

  We hebben uitstekende partnerschappen met organisaties en hogescholen in Europa, zoals Cyprus, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Verenigd Koninkrijk, Portugal, Zweden en Spanje. Maar ook een stage buiten Europa ligt tijdens de derde fase binnen handbereik: Congo, Filippijnen, India, Paraguay, Swaziland, Zuid-Afrika, Togo en Tanzania behoren tot de mogelijkheden.

  Als enige opleiding in Vlaanderen nemen we deel aan een internationale, online module voor sociaal werk: Vircamp laat je virtueel samenwerken rond een bepaald thema met studenten uit andere Europese landen. Deze cursus is in het Engels.

Vakken

 • Fase 1
 • Fase 2
 • Fase 3
 • Fase 1

  Fase 1

  Semester 1

  • Algemene en ontwikkelingspsychologie
  • Sociologie + organisatiekunde
  • Grondbeginselen van het recht en sociaal recht
  • Filosofisch en agogisch analyseren en reflecteren
  • Praktijkgerichte sociale vaardigheden
  • Sociale kaart
  • Taal- en onderzoeksvaardigheden
  • Persoonlijk traject en ervaringsstage

  Semester 2

  • Sociale psychologie en groepsdynamica
  • Sociaal- economische modellen en geschiedenis van het sociaal werk
  • Arbeidsrecht en familierecht
  • Filosofisch en agogisch analyseren en reflecteren
  • Samenwerken
  • Sociale kaart
  • Taal- en onderzoeksvaardigheden
  • Persoonlijk traject en ervaringsstage

  Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids.

 • Fase 2

  Fase 2

  Semester 1

  • Leergroep sociaal-cultureel werk
  • Persoonlijk traject en stage sociaal-cultureel werk
  • Structuurgericht werken
  • Project
  • Taal- en onderzoeksvaardigheden
  • Sociale zekerheid

  Semester 2

  • Persoonlijk traject en stage sociaal-cultureel werk
  • Structuurgericht werken
  • Project
  • Taal- en onderzoeksvaardigheden
  • Sociale zekerheid
  • Psychopathologie
  • Filosofisch en agogisch analyseren en reflecteren
  • Basismethoden
  • Keuzevak* (of de mogelijkheid om deel te nemen aan een online Engelstalige en internationale module: Vircamp Community Works)

  * Keuzevakken: Talentontwikkeling, Sociaal artistieke en agogische praktijken, Meertalig communiceren, Intensive Programme, Online werken, Toegepaste positieve psychologie, Contextuele hulpverlening, Philosophy.

  Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids.

 • Fase 3

  Fase 3

  Semester 1

  • Leergroep sociaal-cultureel werk
  • Cultuur en samenleving
  • 4 keuzevakken*

  Semester 2

  • Persoonlijk traject en stage sociaal-cultureel werk
  • Filosofisch en agogisch analyseren en reflecteren
  • Bachelortoets

  * Keuzevakken: Social work in international perspective, Social exclusion and inclusive practices in social work, Toegepaste positieve psychologie, Kracht van hulpverlenen, Inclusief samenleven, Omgaan met conficten, Leren en innoveren, Sociale bijstand, Verdieping sociale wetgeving, Werken met huurders en consumenten, Werken met kinderen, jongeren en gezinnen, Oudere als persoon.

  Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids.

Na je studie

 • Aan het werk
 • Verder studeren
 • Aan het werk

  Aan het werk

  • het jeugdwerk: jeugdhuizen, jeugddiensten, jeugdverenigingen – en bewegingen, koepelorganisaties
  • het sociaal-cultureel volwassenenwerk
  • ontwikkelingssamenwerking zoals Broederlijk Delen en Oxfam
  • samenlevingsopbouw: armoedebestrijding, buurt- en opbouwwerk
  • cultuurcentra
  • participatieve kunstpraktijken zoals Theater Stap
  • erfgoedcellen
 • Verder studeren

  Verder studeren

  Tweede bachelor (via verkort traject)

  • Bedrijfsmanagement
  • Toegepaste psychologie
  • Lerarenopleiding
  • Orthopedagogie

  Banaba

  • Ouderencoaching

  Master (via schakeljaar)

  • Master in het sociaal werk en sociaal beleid
  • Criminologie
  • Sociale wetenschappen
  • Pedagogische en psychologische wetenschappen
  • Cultuurwetenschappen
  • Vrijetijdsagogiek

Kom kennismaken

De stap naar het hoger onderwijs is een stap vol verwachtingen. En jij wil natuurlijk de beste keuze maken. Kom daarom ontdekken, twijfelen, vergelijken en beleven tijdens een van onze vele infomomenten! #expectmore