Verkorte Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs gecombineerd met een extra vakbevoegdheid

Verkort traject van de educatieve bachelor Secundair Onderwijs

Locatie: Vorselaar - Campus Vorselaar

2-in-1 dankzij het combi-traject 

 • Behaalde je al een bachelor- of masterdiploma?
 • Wil jij graag leraar worden? 
 • Behaal je educatieve bachelordiploma.
 • Focus op aanleren van didactische en pedagogische vaardigheden.
 • Combineer dit diploma met een extra diploma voor één specifiek, extra vak.
 • Behaal je een extra vakbevoegdheid voor een knelpuntvak: Nederlands, Frans, Wiskunde, Rooms-Katholieke godsdienst of voor PAV of techniek. 
 • Behaal je diploma op 1,5 jaar in het voltijdse traject.
 • Of behaal dit op 3 jaar waarbij je werken en studeren combineert.
 • De ervaring op de werkplek geeft een boost aan jouw cv. 
 • Je hebt lesbevoegdheid in het secundair onderwijs, buitengewoon secundair onderwijs en in het volwassenenonderwijs.

Follow us!Facebook Instagram

Scroll naar beneden voor meer info
Caroline Liekens
Caroline Liekens
Werkpleklerencoördinator - Trajectbegeleider
Voor al uw vragen over het werkplekleren en uw traject.

Troeven

image.alt

Meer leraar worden in het werkveld

Passie voor je vak(ken), aandacht voor je leerlingen, inspirerend lesgeven, modern secundair onderwijs ... je leert het in praktijk brengen tijdens het werkplekleren! Wij zoeken voor jou een werkpleklerenschool. Je leert de schoolcultuur kennen en bouwt een band op met de leerlingen en collega-leraren. De sterke band met het werkveld zorgt voor een driehoeks-begeleiding om u tegen te zeggen!

image.alt

Flexibele trajecten

Het standaardtraject duurt 1,5 jaar (voltijds traject) of 3 jaar (deeltijds traject) maar flexibiliteit staat voorop. Er is de mogelijkheid om je traject te vertragen of te switchen naar een ander gepast traject. Onze trajectbegeleiders ondersteunen je bij het keuzeproces.
Binnen het multicampusverhaal heb je de mogelijkheid om vakken te volgen op de campus van Geel of Vorselaar.

image.alt

Vergroot je jobkansen

Heb je al een lerarenopleiding achter de rug? Dan breid je je onderwijsbevoegdheid uit met een extra vak of behaal je een extra bachelordiplomaAnder bachelor- of masterdiploma? Dan behaal je een bijkomend bachelordiploma als leraar. Werk gegarandeerd dus! In het onderwijs, maar even goed in de vrijetijdssector
 

Programma

 • Opbouw
 • Doelpubliek
 • Vereiste vakbekwaamheid Rooms-katholieke godsdienst, Frans, Nederlands of Wiskunde (deeltijds)
 • In de praktijk
 • Persoonlijke begeleiding
 • Alternatieve trajecten
 • Opbouw

  Binnen de lerarenopleiding krijg je heel wat theoretische kaders, zowel pedagogisch-didactisch als vakinhoudelijk en- didactisch aangereikt die je voorbereiden op de praktijk. Je stapt met deze expertise het werkveld in.

  Je wordt expert leraar én expert in het vak waarvoor je een extra vakbevoegdheid opneemt. Zo vergroot je je troeven voor het werkveld.

 • Doelpubliek

  Behaalde je al een bachelor- of masterdiploma en wil jij graag leraar worden? Dan kan jij dit combi-traject volgen. Je wordt leraar secundair onderwijs en behaalt in diezelfde periode een extra diploma voor één specifiek, extra vak. 

 • Vereiste vakbekwaamheid Rooms-katholieke godsdienst, Frans, Nederlands of Wiskunde (deeltijds)

  Hieronder vind je een overzicht van de vakken (onder voorbehoud van wijzigingen), met per vak het aantal studiepunten per fase. Studiepunten drukken de leerstof te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 studiepunt ongeveer 25 à 30 uren.

  • De belangrijkste vakken hebben we toegelicht in een blauwe tooltip.
  • Wil je van élk vak de gedetailleerde inhoud kennen? Check dan de programmagids
  Fase123456
  PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE VORMING
  OV: Algemene Didactiek 1 i 3
  OV: Algemene Didactiek 2 3
  OV: Onderwijs op maat i 3
  OV: Verbindende communicator i 3
  OV: Leerling centraal 3
  OV: Klasmanagement i 3
  OV: Onderwijsbeleid 3
  OV: Diversiteit i 3
  Onderwijsvak deel 1 (Wisk/ ...) 9
  Onderwijsvak deel 2 (Wisk/ …) 9
  Fase123456
  Onderwijsvak deel 3 (Wisk/ ...) 9
  Onderwijsvak deel 4 (Wisk/ ...) 9
  Praktijk
  Praktijkatelier i 6
  Vakdidactisch atelier i 6
  Onderzoekslab A i 3
  Onderzoekslab B 3
  Praktijk combinatietraject 1 3
  Praktijk combinatietraject 2 3
  Praktijk combinatietraject 3 6
  Fase123456
  PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE VORMING
  OV: Algemene Didactiek 1 i 3
  OV: Algemene Didactiek 2 3
  OV: Onderwijs op maat i 3
  OV: Verbindende communicator i 3
  OV: Leerling centraal 3
  OV: Klasmanagement i 3
  OV: Onderwijsbeleid 3
  OV: Diversiteit i 3
  Onderwijsvak deel 1 (Wisk/ ...) 9
  Onderwijsvak deel 2 (Wisk/ …) 9
  Onderwijsvak deel 3 (Wisk/ ...) 9
  Onderwijsvak deel 4 (Wisk/ ...) 9
  Praktijk
  Praktijkatelier i 6
  Vakdidactisch atelier i 6
  Onderzoekslab A i 3
  Onderzoekslab B 3
  Praktijk combinatietraject 1 3
  Praktijk combinatietraject 2 3
  Praktijk combinatietraject 3 6
 • In de praktijk

  Voltijds dagtraject via werkplekleren:
  Je stapt snel in het werkveld en ervaart zo de praktijk vanaf dag 1! Je krijgt de mogelijkheid om de theoretische kaders meteen uit te proberen in de onderwijspraktijk en op die manier het lerarenberoep in al zijn facetten te leren kennen en je zet je vakkennis in om leerlingen te doen groeien. Als lerarenopleiding werken we intensief samen met vooraanstaande ‘antennescholen’ in de regio Kempen en dit over alle onderwijsnetten heen. De secundaire scholen geven aan dat er een kruisbestuiving ontstaat door uitwisseling van frisse ideeën en jouw aanwezigheid als student. Wij als lerarenopleiding zien er op toe dat je kan rekenen op een intensieve begeleiding, zowel in de lerarenopleiding als in de secundaire school. 

  Deeltijds traject (werken en studeren combineren)
  Je loopt stage in de vakken waarvoor je bevoegd bent vanuit je eerder behaald diploma én in het vak waarvoor je in opleiding bent, via de extra vakbevoegdheid. Zo versterken we je zowel als leraar en als vakexpert. Na een ingroeistage waarin je kennismaakt met de rol van de leraar en de focus ligt op observeren en participeren ga je in de doorgroeistage zelf aan de slag en ben jij de leraar. Je zet je passie en kennis in om leerlingen te boeien en te doen groeien.
   

 • Persoonlijke begeleiding

  Vrijstellingen
  Afhankelijk van je vooropleiding kan je vrijstellingen krijgen. Dit bekijk je samen met de trajectbegeleider van de opleiding vóór de start van het academiejaar. Een overzicht van mogelijke vrijstellingen per diploma vind je in de tabel in bijlage.
   

 • Alternatieve trajecten

Na je studie

 • De job van je leven
 • De job van je leven

  • Leraar secundair onderwijs in vakken gekoppeld aan je diploma
  • Leraar in het volwassenenonderwijs
  • Leraar in het deeltijds en (kunst)onderwijs.

This is us

1 september voor Philippe. Levenslang leren. Hier is het te doen.

2022-12-16 13:57:00

'Het is waanzin, maar het voelt tegelijk zo fantastisch goed aan.'

1 september voor Philippe. Levenslang leren. Hier is het te doen.

Lees meer
Bekijk de video ⤵️

2020-09-16 20:26:00

Philippe legt je alles helder uit over de opleiding Verkorte Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs

Bekijk de video ⤵️

Lees meer
Ontdek de video ⤵️

2020-09-08 19:30:00

Leerkracht worden? Waag de sprong! Bekijk de getuigenissen.

Ontdek de video ⤵️

Lees meer