Leraar Secundair Onderwijs

Educatieve bacheloropleiding voor Secundair Onderwijs in voltijds dagonderwijs

Locatie: Mechelen -
 • Heb jij een passie voor twee vakken uit het secundair onderwijs: wetenschap, wiskunde, taal, techniek, economie, godsdienst, geschiedenis, mechanica, business & economics, ...? En wil je die kennis delen met jongeren van 12 tot 18 jaar? Dan ben je geknipt als leerkracht secundair onderwijs!
 • Vanaf het eerste jaar sta je voor de klas. Zo ontdek je meteen wat voor een leerkracht jij wil worden.

Vakkencombinaties

Je combineert twee vakken uit twee verschillende horizontale rijen:

Nederlands Fysica Aardrijkskunde Informatica Bedrijfsorganisatie Nederlands als niet-thuistaal
Engels Wiskunde Techniek Godsdienst*    
Frans Biologie Geschiedenis Economie    

*Je kan kiezen tussen islamitische, rooms-katholieke of protestantse godsdienst

BUSINESS & ECONOMICS
Combineer economie met bedrijfsorganisatie en ga voor Business &  economics.

TECHNISCHE ONDERWIJSVAKKEN
Met de technische onderwijsvakken kan je vier combinaties maken:

 • mechanica - techniek
 • mechanica - elektriciteit
 • elektriciteit - techniek
 • elektriciteit - informatica

Instaptoets

 • De instaptoets is géén toelatingsproef. Iedereen mag starten aan de opleiding, ongeacht de resultaten. De test geeft wel aan waar je staat, waar je talenten en werkpunten liggen.

Volg Leraar Secundair Onderwijs op Facebook

Scroll naar beneden voor meer info
Joke De Puysseleir
Opleidingsmanager
Brenda Van Den Berk
Zorgcoördinator

Opbouw

 • Fase 1
 • Fase 2
 • Fase 3
 • In de praktijk
 • Go International
 • Verkort traject
 • Fase 1

  Fase 1

  We starten met een gezellige onthaaldriedaagse. Daar brengen onze ‘anciens’ van fase 2 en 3 je in contact met elkaar en met de opleiding. Je zal je gegarandeerd snel thuis voelen! Via uitdagende en gevarieerde leeractiviteiten ga je aan de slag, samen of alleen. 

  De link met de beroepspraktijk en de wereld waarin we leven staat centraal, door de ‘wereld’ binnen te brengen in de lessen, óf door zelf de beroepspraktijk te verkennen. Je interviewt bijvoorbeeld een ervaren leerkracht en we introduceren onderwijsvormen die je nog niet kende. Je kijkt verder dan de secundaire school, je verkent ook onze stad en de wereld, een verrijking!

  In het tweede semester gaan we uitgebreid in op de sociaal-culturele achtergrond van leerlingen die in een grootstedelijke omgeving leven. Uiteraard sta je ook al een eerste keer voor de klas. Via observatie en onder intensieve begeleiding helpen we jou om van je eerste lessen een succes te maken.

 • Fase 2

  Fase 2

  In fase 2 verdiep je je inhoudelijke vakkennis. Bovendien word je geleidelijk aan expert in het overbrengen van die kennis. De focus verschuift steeds meer van theorie naar praktijk. Tijdens drie stageperiodes kan je experimenteren in verschillende scholen en studierichtingen.

  We besteden niet alleen aandacht aan aso, bso, kso en tso, maar leggen ook de klemtoon op stage in B-stroom of bso. Je krijgt ook de kans om sociaal-culturele ervaringen op te doen: huiswerk begeleiden, lesgeven in de Mechelse gevangenis, bijscholing geven aan eerstejaars of zelfs naar het buitenland trekken voor de 'International Teacher Week'.

  Verder staat fase 2 in het teken van culturele uitstappen en excursies, soms in groep, soms individueel.

 • Fase 3

  Fase 3

  In fase 3 specialiseer je je in een domein dat aanleunt bij je onderwijsvakken en zet je de laatste stappen naar het beroepsleven. Je geeft les in de tweede graad en je loopt een keuzestage die je blik op je latere job verruimt. Vanaf februari tot aan de paasvakantie volg je geen colleges meer, maar loop je een lange ‘ingroeistage’ van zeven weken. Je coacht ook eerstejaarsstudenten bij hun lesvoorbereidingen.

  In de derde fase werk je een bachelorproef uit over een onderwerp dat aansluit bij je onderwijsvakken of bij de pedagogische rol van een leraar. Je vertrekt bij voorkeur vanuit een behoefte van het werkveld, een actuele maatschappelijke tendens of gebeurtenis ... 
  Het resultaat moet een vernieuwend product zijn dat kan ingezet worden in de klas- of schoolpraktijk: lesmateriaal, een spel, een handleiding voor leerkrachten … 

  Afsluiter van dit laatste jaar is een meerdaagse uitstap, de module ‘Op stap’ die je klaarstoomt voor het echte werk!

 • In de praktijk

  In de praktijk

  Uiteraard werpen we je niet meteen voor de (lieve) leeuwen! Je stages worden geleidelijk aan opgebouwd, zodat je volop de tijd krijgt om alle kneepjes van het vak onder de knie te krijgen.

  In fase 1 start je met oefeningen in kleine groepen op de campus. Je scherpt je IT-vaardigheden aan en je oefent de eerste stapjes voor de klas tijdens micro-teachings. We coachen je bij het geleidelijk aanbrengen van inhouden maar ook qua lichaamstaal en uitspraak. Na een observatie- en participatiestage bij aanvang van het tweede semester, doe je ook een eerste lesstage. Je vakdocenten en de derderjaarsstudenten geven intensieve ondersteuning bij het voorbereiden van je lessen.

  In fase 2 zijn er drie stageperiodes. Je kan kiezen uit een waaier aan stageplaatsen in verschillende scholen en studierichtingen. In fase 3 toon je aan dat je klaar bent voor de job. Je geeft les in de tweede graad en staat helemaal zelfstandig voor de klas.

  Je sluit je opleiding af met een keuzestage die vooruitblikt op andere mogelijkheden die je diploma biedt: bedrijfsstage, PAV-stage, STEM-stage, CLIL-stage, stage in Brussel of Wallonië en ICT-stage.

  Of trek je liever naar het buitenland, ver weg of dichtbij? Dat kan ook!

 • Go International

  Go International

  We moedigen je aan om ook het onderwijs buiten Vlaanderen te leren kennen. Daarom integreren we in elke opleidingsfase een internationale dimensie, hier of in het buitenland.

  In fase 1 brengen we je tijdens de 'International Teacher Week' (maart) in contact met internationale studenten en docenten op onze eigen campus. Je kan ook buddy worden van een Erasmusstudent in de opleiding.

  In fase 2 heb je de keuze om de ‘International Teacher Week’ mee te organiseren in eigen land, óf te beleven in het buitenland. Je leert studenten en docenten uit heel Europa kennen, neemt deel aan workshops en onderneemt uitstappen en schoolbezoeken.
  Wie wil, kan in het buitenland bij een collega-student logeren of een internationale student een week lang zelf onderdak bieden. Zo haal je letterlijk de wereld in huis!

  In fase 3 stimuleren we je om - letterlijk - je grenzen te verleggen via een buitenlandse studie of stage. Die verruimt je blik op de wereld. Je leert je eigen boontjes doppen, verbetert je talenkennis en wisselt expertise uit met leraren van over de hele wereld. Bovendien is dit zonder twijfel een fantastische ervaring én een extra troef als je straks gaat solliciteren!

  Je kiest voor een bestemming op basis van je eigen vakken en je leervraag. Zit je puur inhoudelijk op je honger en wil je graag leerlijnen uit andere landen vergelijken? Of wil je net klasmanagement en de brede zorg voor elke jongere verder verkennen? Elk project dat we aanbieden heeft z'n eigen speerpunten. Wij zorgen voor een vlotte organisatie en een kwaliteitsvolle invulling/begeleiding van je avontuur. Het reizen en leren doe je zelf.
  We bieden zowel Erasmus-studie, stages in Brussel of Wallonië, Erasmus-stages als Zuid-stages (bv. Tanzania, Ecuador of Nepal) aan.
  De opleiding is lid van CA, een Europees netwerk voor lerarenopleidingen, en een formele partner van secundaire scholen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. De competenties die je daar verwerft worden hier dan ook volledig erkend.

 • Verkort traject

  Verkort traject

  Ben je al in het bezit van een diploma? Je kan deze opleiding ook volgen in verkort traject.

Vakken

 • Fase 1
 • Fase 2
 • Fase 3
 • Fase 1

  Fase 1

  Semester 1

  • Inhoud onderwijsvak 1
  • Inhoud onderwijsvak 2
  • Sleutels onderwijsvak 1
  • Didactisch ontwerpen 1
  • Mediawijsheid
  • Taal en communicatie
  • Sociaal-cultureel engagement 1
  • Religie en levensbeschouwing 1
  • Didactisch atelier

  Semester 2

  • Inhoud onderwijsvak 1
  • Inhoud onderwijsvak 2
  • Didactiek onderwijsvak 1
  • Didactiek onderwijsvak 2
  • Didactisch ontwerpen 2
  • Brede basiszorg
  • Sociaal-cultureel engagement 1
  • Religie en levensbeschouwing 1
  • Kennismakingsstage

   

  Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids.

 • Fase 2

  Fase 2

  Semester 1

  • Inhoud onderwijsvak 1
  • inhoud onderwijsvak 2
  • Sleutels onderwijsvak 2
  • Didactisch ontwerpen 3
  • Didactiek onderwijsvak 1
  • Didactiek onderwijsvak 2
  • Communiceren met leerlingen en ouders 
  • Verhoogde zorg
  • Sociaal-cultureel engagement 2
  • Religie en levensbeschouwing 2
  • Basisstage

  Semester 2

  • Inhoud onderwijsvak 1
  • Inhoud onderwijsvak 2
  • Didactiek onderwijsvak 1
  • Didactiek onderwijsvak 2
  • Didactisch ontwerpen 4
  • Communiceren in een kleurrijke school
  • Sociaal-cultureel engagement 2
  • Religie en levensbeschouwing 2
  • Basisstage

   

  Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids.

 • Fase 3

  Fase 3

  Semester 1

  • Inhoud onderwijsvak 1
  • Inhoud onderwijsvak 2
  • Didactiek onderwijsvak 1
  • Didactiek onderwijsvak 2
  • Bachelorproef
  • Verruimingsstage
  • Didactisch ontwerpen 5
  • Uitbreiding van zorg
  • Keuzemodule 1 (STEM, PAV of CLIL)
  • Keuzemodule 2
  • Keuzemodule 3
  • Uitdiepingsstage

  Semester 2

  • Ingroeistage
  • Keuzestage
  • Op-stap
  • Bachelorproef
  • Verruimingsstage

   

  Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids.

Opleiding in cijfers

Enkele statistieken over deze opleiding
94%
studenttevredenheid
20%
van de studenten gaat op Erasmus uitwisseling
10
minuten wandelen van van het station

Waarom kiezen voor Leraar Secundair Onderwijs?

image.alt

Mee met de nieuwste onderwijstrends

We zetten vol in op technologie met STEM (Science, Technology, Engineering en Mathematics). Kies één STEM-vak en doe een STEM-stage, STEM-academies en je bent klaar voor het onderwijs van de toekomst.

image.alt

Ga voor een brede opleiding mét bedrijfservaring

Nog niet zeker van het leraarschap? Met jouw keuze voor Business & economics, informatica of één van de technische vakken, verwerf je een dubbele bekwaamheid. Bovendien ben je als business & economics-specialist in staat om je eigen bedrijf te starten en kan je perfect aan de slag in een administratieve topjob!

image.alt

Content & language integrated learning

Aardrijkskunde in het Engels, wiskunde in het Frans ... de keuze is aan jou!

Na je studie

 • Aan het werk
 • Verder studeren
 • Aan het werk

  Aan het werk

  Werkzekerheid troef! Door het groeiend aantal scholieren stijgt de vraag naar leraren secundair onderwijs. Je hebt dan ook uitstekende jobvooruitzichten.
  Bovendien krijg je een degelijk startersloon, dat via loonbarema's je hele loopbaan blijft stijgen.
  Binnen het onderwijs kan je in alle onderwijsnetten aan de slag:

  • in de eerste en tweede graad van het aso/tso/kso
  • in alle jaren van het bso
  • in het buitengewoon onderwijs
  • in het volwassenenonderwijs

  Bovendien kan je - naast lesgeven - ook andere functies opnemen: coach van leerlingen of collega’s, coördinatietaken, STEM-leerkracht, zorgleerkracht, GOK-leerkracht (Gelijke Onderwijs Kansen), medewerker ICT-, zorg- of taalbeleid.
  Ook buiten het onderwijs heb je als didactisch geschoolde medewerker tal van mogelijkheden, bijvoorbeeld binnen educatieve diensten van bedrijven of instellingen, bij uitgeverijen en zorginstellingen, in de culturele sector ...

 • Verder studeren

  Verder studeren

  Tweede bachelor (via verkort traject)

  Bachelor-na-bachelor

  Postgraduaat

  Master (via schakeljaar)

  • Opleidings- en Onderwijswetenschappen
  • Pedagogische Wetenschappen
  • Educatieve Studies

Alles voor (toekomstige) studenten

Naast opleidingen biedt Thomas More een hele waaier aan extra voorzieningen. Zoek je een kot? Doe je aan topsport? Leef je met een functiebeperking? Heb je het financieel wat moeilijker? ... Ontdek waarmee wij jou kunnen helpen!

Kom kennismaken

De stap naar het hoger onderwijs is een stap vol verwachtingen. En jij wil natuurlijk de beste keuze maken. Kom daarom ontdekken, twijfelen, vergelijken en beleven tijdens een van onze vele infomomenten! #expectmore

6 maart
Zaterdag 10u - 14u
24 april
Zaterdag 10u - 14u

Verhalen uit de opleiding

 • Leraar en meer
 • Video's uit de opleiding
 • Leraar en meer

  Leraar en meer

  Lees meer steven

  Maxime Balliu

  Katrien Van Steen

 • Video's uit de opleiding

  Video's uit de opleiding

  Excellentie-traject STEM lerarenopleiding Mechelen

  leraar en meer STEM


  Leraar en ondernemer: Koen laat zien hoe het kan... 

  meer dan de klas


  Ontmoetingsdag voor starters in februari | Leerkacht Secundair Onderwijs

  starten in januari