Leraar Secundair Onderwijs in verkort traject

Verkorte trajecten van de Educatieve bacheloropleiding Secundair Onderwijs (ook onderwijsbevoegdheid voor één of twee bijkomende vakken via leraar-in-opleiding-traject (LIO), werkplekleren of deeltijds dagonderwijs)

Locatie: Vorselaar -

Multitalent met flink wat vak- en jongerenkennis 

Ben je geprikkeld door onderwijs en wil je leerlingen boeien? Heb je al minimaal een bachelordiploma op zak en wil je de overstap naar het onderwijs maken? Of heb je al een lerarendiploma en wil je je vakbevoegdheden uitbreiden? Dan ben je bij ons aan het juiste adres!

Heb je al minimaal een bachelordiploma maar nog geen onderwijsbevoegdheid?

 • Volg 2 vakken in 2 jaar. Met een vooropleiding in de sociale sector kan dit in 1,5 jaar (bv. Sociaal Werk, Toegepaste Psychologie, Logopedie). 
 • Volg een combinatietraject en behaal naast je lerarendiploma (via de verkorte educatieve bachelor) een extra vakbevoegdheid.

Heb je al minimaal een bachelordiploma én ook onderwijsbevoegdheid? Kies dan uit de volgende opties:

 • Volg 1 vak in 1 jaar via voltijds dagonderwijs of een 'werken en studeren'-traject (leraar in opleiding, afstand of werkplekleren).
 • Volg 2 vakken in 1,5 jaar of 2 jaar

Heb je een vraag? Contacteer de trajectbegeleider en neem zeker een kijkje op onze FAQ-pagina met specifieke info over bepaalde vakken.

Follow us!Facebook Instagram

Scroll naar beneden voor meer info
An Conings
An Conings
Opleidingsmanager
Voor al je vragen over de opleiding.
Joke Verschaeren
Joke Verschaeren
Trajectbegeleider verkorte trajecten
Voor al uw vragen over individueel studieprogramma, vrijstellingen, trajecten, …
Caroline Liekens
Caroline Liekens
Trajectbegeleider werken en studeren trajecten
Voor al uw vragen over individueel studieprogramma, vrijstellingen, trajecten, …

Troeven

image.alt

Werken en studeren

Onze trajecten maken de combinatie studie-werk-gezin mogelijk. Bij het leraar-in-opleiding-traject is je studie zelfs je werk. De blended zelfstudiepakketten worden aangevuld met beperkte, vooraf geplande contactmomenten. Je kan de vakken volgen in Geel of in Vorselaar. Wil je je traject spreiden? Dat kan! Je trajectbegeleider bekijkt de mogelijkheden samen met jou. 

image.alt

Persoonlijk contact

Vorselaar is dé onderwijscampus van Vlaanderen. De kleinschaligheid zorgt voor sterk persoonlijk contact en dus ook een persoonlijke begeleiding. Je volgt les in kleinere groepen en vormt een hechte community met je medestudenten en docenten.

image.alt

Focus op praktijk

Passie voor je vakken, aandacht voor je leerlingen, inspirerend lesgeven ... je leert het allemaal in praktijk brengen, vanaf de start! Wij zoeken voor jou een stageschool. Je leert de schoolcultuur goed kennen en bouwt een band op met je leerlingen en collega-leraren. De sterke band met het werkveld zorgt voor een driehoeksbegeleiding om u tegen te zeggen!

Programma

 • Doelpubliek
 • Twee onderwijsvakken voltijds
 • Eén onderwijsvak voltijds
 • Extra bekwaamheids­bewijs (LIO)
 • Eén onderwijsvak via werkplekleren
 • Eén onderwijsvak afstandsonderwijs
 • In de praktijk
 • Persoonlijke begeleiding
 • Bekwaamheidsattest
 • Doelpubliek

  Wie komt in aanmerking voor de Educatieve Bachelor secundair onderwijs in een verkort traject  (Campus Vorselaar)?

  Je hebt minimum een bachelordiploma en je wil graag lesgeven in vakken die niet aansluiten bij je vooropleiding.

  • Je wordt leraar in twee onderwijsvakken op 2 jaar tijd.
  • Via voltijds dagonderwijs. 
  • Beschik je al over een diploma uit de sociale sector? Dan kan je kiezen voor een traject van 1,5 jaar. 
  • Werkzoekend of kies je voor een knelpuntvak? Dan kan je instappen in het VDAB-traject

  Je hebt minimum een bachelordiploma én onderwijsbevoegdheid en je wil graag die onderwijsbevoegdheid uitbreiden met één of twee vakken.

  • Je wordt leraar op één jaar als je kiest voor één vak. 
  • Dit kan via voltijds dagonderwijs.
  • Als je kiest voor het vak Frans / Nederlands / wiskunde / Rooms-Katholieke godsdienst / techniek / PAV, kan je kiezen om deze te volgen via een van volgende trajecten: LIO (leraar in opleiding), via werkplekleren, via afstandsonderwijs. Deze trajecten maken het mogelijk werken en studeren te combineren.
  • Werkzoekend of kies je voor een knelpuntvak? Dan kan je instappen in het VDAB-traject
 • Twee onderwijsvakken voltijds

  Duur | 2 jaren (4 semesters). 
  Heb je al een bachelordiploma behaald binnen de sociale sector (logopedie, toegepaste psychologie, sociaal werk, …)? Dan kan je je traject afronden op 1,5 jaar tijd!

  Hoe | Je volgt lessen in kleine groepen, zowel voor pedagogisch-didactische vakken als voor je onderwijsvakken. We bekijken je programma op maat, afhankelijk van je eerder behaalde diploma. Je gaat ook 30 uren op stage. Dit traject wordt geleidelijk opgebouwd.

  Welke vakken | Kies twee onderwijsvakken uit twee verschillende horizontale lijnen

  • Biologie / natuurwetenschappen - Fysica / natuurwetenschappen - Nederlands
  • Frans - Katholieke godsdienst - Wiskunde
  • Aardrijkskunde - Engels

  Check de programmagids.

  Kies je een knelpuntvak (wiskunde, Frans, Nederlands), dan kan je beroep doen op de VDAB voor een opleidingstraject. Meer info vind je op https://www.vdab.be/diplomaviavdab

  Je kan ook Vlaams opleidingsverlof en opleidingscheques aanvragen. Meer info vind je op https://www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank

  Meer info over vrijstellingen en het programma? Neem contact op met joke.verschaeren@thomasmore.be.

 • Eén onderwijsvak voltijds

  Duur | 1 jaar (2 semesters).
  Heb je al een lerarendiploma op bachelor- of masterniveau, dan kan je  dit éénjarig traject volgen.

  Hoe | Je volgt lessen in kleine groepen voor je onderwijsvak. Je wordt intensief begeleid door de lerarenopleiding. Je gaat ook 30 uren op stage. Dit traject wordt geleidelijk opgebouwd. 

  Welke vak | Kies 1 onderwijsvak

  • Biologie / natuurwetenschappen
  • Fysica / natuurwetenschappen
  • Wiskunde
  • Frans
  • Rooms-Katholieke godsdienst
  • Geschiedenis
  • Economie
  • Aardrijkskunde
  • Engels
  • Nederlands

  Bekijk de programmagids.

  Kies je een knelpuntvak (wiskunde, Frans, Nederlands), dan kan je beroep doen op de VDAB voor een opleidingstraject. Meer info vind je op https://www.vdab.be/diplomaviavdab

  Je kan ook opleidingscheques aanvragen. Meer info vind je op https://www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank

  Meer info over vrijstellingen en het programma? Neem contact op met joke.verschaeren@thomasmore.be.

 • Extra bekwaamheids­bewijs (LIO)

  Volg het LIO-traject voor een van onderstaande vakken

  • Frans
  • Nederlands
  • Wiskunde 
  • Rooms – katholieke godsdienst
  • Techniek
  • PAV

  Duur | 1 jaar (2 semesters). Start september voor alle vakken (les op donderdagnamiddag) en EXTRA start februari voor Techniek en PAV (les op woensdagnamiddag). 

  Hoe | Ben je al aan de slag als leraar (min. 500 uren lesopdracht), maar beschik je nog niet over een diploma van leraar of heb je nog geen vereiste bekwaamheid voor de vakken die je (wilt) geven? Dan is het LIO-traject iets voor jou! De minimumduur van het LIO-traject is 1 jaar. Je wordt intensief begeleid door de lerarenopleiding en de vakmentor van de secundaire school. Via blended leren, contactmomenten op de campus en de werkplek, verwerven de studenten vakinhoudelijke én vakdidactische inzichten. De drie betrokken partijen (student - secundaire school - lerarenopleiding) werken nauw samen gedurende de volledige opleiding. De focus ligt op praktijk: ook tijdens contactmomenten op de campus staan we expliciet stil bij vragen en ervaringen uit je lespraktijk. 

  De lesmomenten gaan tweewekelijks door op de campus in Vorselaar.

  Bekijk de programmagids.

  Meer info over vrijstellingen en het programma? Neem contact op met caroline.liekens@thomasmore.be.

 • Eén onderwijsvak via werkplekleren

  Volg het traject werkplekleren voor een van onderstaande vakken

  • Frans
  • Nederlands
  • Wiskunde 
  • Rooms – katholieke godsdienst
  • Techniek
  • PAV

  Duur | 1 jaar (2 semesters). Start september voor alle vakken (les op donderdagnamiddag) en start februari voor Techniek en PAV (les op woensdagnamiddag). 

  Hoe | Via werkplekleren in een secundaire school (onbezoldigd) kan je op één jaar tijd je diploma van leraar behalen en word je onmiddellijk ondergedompeld in de praktijk. 
  Je wordt intensief begeleid door de lerarenopleiding en de vakmentor van de secundaire school. Via blended leren, contactmomenten op de campus en de werkplek, verwerven de studenten vakinhoudelijke én vakdidactische inzichten. De drie betrokken partijen (student - secundaire school - lerarenopleiding) werken nauw samen gedurende de volledige opleiding. De focus ligt op praktijk: ook tijdens contactmomenten op de campus staan we expliciet stil bij vragen en ervaringen uit je lespraktijk. 

  De lesmomenten gaan tweewekelijks door op de campus in Vorselaar.

  Bekijk de programmagids.

  Kies je een knelpuntvak (wiskunde, Frans, Nederlands), dan kan je beroep doen op de VDAB voor een opleidingstraject. Meer info vind je op de website van VDAB.

  Je kan ook Vlaams opleidingsverlof en opleidingscheques aanvragen. Meer info vind je op https://www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank

  Meer info over vrijstellingen en het programma? Neem contact op met caroline.liekens@thomasmore.be.

 • Eén onderwijsvak afstandsonderwijs

  Volg het traject afstandsleren voor een van onderstaande vakken

  • Frans
  • Nederlands
  • Wiskunde 
  • Rooms – katholieke godsdienst
  • Techniek
  • PAV

  Duur | 1,5 jaar (3 semesters). Start september voor alle vakken (les op donderdagnamiddag) en start februari voor Techniek en PAV (les op woensdagnamiddag). 

  Hoe | Binnen het traject afstandsleren verwerf je via blended leren en contactmomenten op de campus vakinhoudelijke én vakdidactische inzichten. Je wordt door de lerarenopleiding intensief begeleid, zowel op de campus als via digitale leerwegen en coachings. De inhouden (en didactiek) verwerf en verwerk je in het eerste jaar, in het tweede jaar ga 30 uren op stage. Je hebt hierbij de keuze om deze praktijkcomponent op te nemen in het eerste semester, tweede semester of te spreiden over het hele academiejaar. 

  Bekijk de programmagids.

  Je kan ook Vlaams opleidingsverlof en opleidingscheques aanvragen. Meer info vind je op https://www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank

  Meer info over vrijstellingen en het programma? Neem contact op met caroline.liekens@thomasmore.be.

 • In de praktijk

  Praktijk staat centraal in de opleiding. De vakdidactische vertaalslag vormt mee de basis van de opleiding en zorgt ervoor dat je sterk in je schoenen staat in de praktijk. 
   
  Zowel bij stage als bij werkplekleren leveren we een authentieke praktijkervaring. Dit door een combinatie van lesgebonden en lesoverschrijdende activiteiten.  
   
  Bij werkplekleren ben je volwaardig lid van het schoolteam. Je draait 8 tot 10 uren per week mee in de school, geeft les, werkt co-creatie opdrachten uit, …  

 • Persoonlijke begeleiding

  Je volgt les op een moderne, studentvriendelijke campus waar iedereen elkaar kent. Onze opleiding staat bekend om haar directe en vlotte contact tussen studenten en docenten. Een enthousiast team staat klaar om je te begeleiden op maat van wie jij bent en wat jij nodig hebt. Zo krijg je alle kansen om je te ontplooien. 

 • Bekwaamheidsattest

  Een bekwaamheidsbewijs, dat bepaalt welke vakken je mag geven, bestaat uit verschillende elementen:

  • het basisdiploma en/of nuttige ervaring
  • het bewijs van pedagogische bekwaamheid in het secundair onderwijs

  De vakken die je mag geven, kan je nagaan via de website van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.
  Binnen de bekwaamheidsbewijzen wordt er een onderscheid gemaakt tussen:

  • Vereist bekwaamheidsbewijs (opzoeken via de website via  ‘van diploma naar vak’): je vakkennis verworven door je studie
  • Voldoende geacht bekwaamheidsbewijs (opzoeken via de website via ‘van vak naar diploma’): het niveau van je diploma
  • Andere bekwaamheidsbewijzen

  Met een diploma behaald binnen de verkorte educatieve bachelor voor het secundair onderwijs kan je tewerkgesteld worden in het secundair onderwijs, in het volwassenenonderwijs, in het deeltijds en (kunst)onderwijs.

This is us

Tien vragen aan Ines

2021-09-30 13:31:00

'Ik wist al dat ik leraar zou worden, toen ik een kind was.'

Tien vragen aan Ines

Lees meer
Marianne is leraar godsdienst en volgt de Verkorte Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs via afstandsonderwijs

2021-06-15 16:06:00

‘Ik wil Frans terug populair maken bij de jeugd’

Marianne is leraar godsdienst en volgt de Verkorte Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs via afstandsonderwijs

Lees meer
Dat de lerarenopleiding te beperkend zou zijn, spreekt Maxime met klem tegen: "Ik denk dat de opleiding net deuren opent."

2020-10-20 03:00:00

"Elke les is een miniproject dat je grondig moet voorbereiden en plannen"

Dat de lerarenopleiding te beperkend zou zijn, spreekt Maxime met klem tegen: "Ik denk dat de opleiding net deuren opent."

Lees meer