Verkorte Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs op maandag

Leraar Secundair Onderwijs voor vakken gekoppeld aan een reeds behaald diploma (ten minste bachelor)

 

Locatie: Antwerpen - Campus Sint-Andries

Geef je kennis en competenties door:
Word leraar in twee jaar.

Heb je een bachelordiploma? Lijkt het je wat om de kennis en de competenties die jij verworven hebt door te geven aan de nieuwe generatie?  

 • Alle lessen gaan door op maandag.
 • De helft van de opleiding bestaat uit praktijk (30 studiepunten). 
 • In het programma is een voortdurende wisselwerking tussen theorie en praktijk.   
 • Je krijgt de stof in opeenvolgende overzichtelijke pakketten, je verwerkt de theorie stapsgewijs in verdiepende fases met oog op wat je op dat moment nodig hebt voor de praktijk.  
 • Je bepaalt zelf mee waarop je als leraar wil inzetten, vanuit je expertise en interesses.
 • Je leert het lesgeven van vakleerkrachten. Ze leren je de knepen van het vak zowel in de opleiding als in de klas. 
 • Je kan deze opleiding combineren met een deeltijdse job en je stages flexibel plannen binnen werkplekleren. 
 • Je kan tijdens je opleiding al als leraar aan de slag tijdens je opleiding en je werkuren als stage inzetten. 

Follow us!Facebook Instagram

Scroll naar beneden voor meer info
joost hansen
Joost Hansen
Opleidingscoördinator
Voor al je vragen over de opleiding.
Hannah van eynde
Hannah Van Eynde
studietrajectbegeleider – zorgcoördinator
Voor al je vragen over de opleiding, de trajecten en ondersteuningsmogelijkheden.

Troeven

image.alt

Groei stapsgewijs in leraarschap

De praktijkleerlijn met stages staat centraal in de opleiding. In de theorievakken leer je telkens wat je op dat moment nodig hebt voor de stage die er op volgt. Bondig en to the point. Eerst focus je op doelgericht en gestructureerd werken, vervolgens op het activeren van leerlingen om tot slot gericht in te leren spelen op specifieke noden van leerlingen en klassen.  

Lees meer
image.alt

Leer van en in de lespraktijk

De helft van de studiepunten staat op stageactiviteiten: je zal al vaak lesgeven, begeleid door een docent of een mentor in je stageschool. De stageperiodes zijn lesvrij en ruim geroosterd. Zo kan je ze flexibel inplannen. Voor je actieve stages kan je zelf een school kiezen, we helpen je daarbij. Je kan je stages ook binnen je job als leraar of in een vervangingsopdracht uitvoeren.

image.alt

Geef vorm aan je leraarschap

Je zal je opgedane ervaring (op de werkvloer én daarbuiten) goed kunnen inzetten als leraar. Van bij de start begeleiden we je om je competenties te betrekken en gericht te gebruiken. Want leraar zijn is meer dan een vak geven voor de klas. Je eindigt met een open stage in een bredere context naar keuze: volwassenonderwijs, leerlingenbegeleiding, als ICT-coördinator ...

Lees meer

Programma

 • Opbouw
 • Modeltraject
 • Doelpubliek
 • Vakken
 • Werkplekleren
 • Go international
 • Instaptoets
 • Welke vakken mag ik geven?
 • Alternatieve trajecten
 • Starten in februari
 • Opbouw

  De opleiding bestaat uit 60 studiepunten. Je leert alles over het leraarschap en koppelt dit onmiddellijk. 

  De opleiding heeft 3 leerlijnen:  

  • In de praktijkleerlijn van 30 studiepunten leer je voor de klas het leraarschap. Je gaat van meet af aan naar je werkplek: het onderwijs.  
  • In de theoretische leerlijn verwerf je bij de vakken ‘pedagogie’ en ‘didactiek’ de nodige achtergrondkennis om sterk voor de klas te staan met oog voor je leerlingen. Deze is telkens gekoppeld aan de praktijk: je leert wat je nodig hebt, wanneer je het nodig hebt.  
  • In de loopbaanleerlijn leer je jezelf kennen als leraar met een eigen stijl en expertise.

  Wil je inzetten op zorg en remediëring, bij een educatieve dienst werken, je specialiseren in methodeonderwijs, PAV, CLIL, STEM,…? Misschien wil je een internationale onderwijservaring? Je kiest zelf je specialisatie en de daaraan gekoppelde profileringsstage.  

 • Modeltraject

 • Doelpubliek

  Je hebt minimum een bachelordiploma en je wil graag lesgeven in het secundair onderwijs in vakken die aansluiten bij je vooropleiding.

 • Vakken

  Hieronder vind je een overzicht van de vakken (onder voorbehoud van wijzigingen), met per vak het aantal studiepunten per fase. Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 studiepunt ongeveer 25 à 30 uren.

  • De belangrijkste vakken hebben we toegelicht in een blauwe tooltip.
  Fase12
  PRAKTIJK: LERAAR ZIJN
  Oriëntatiestage i 3
  Microteaching 1 - 2 i 3+3
  Groeistage 1 - 2 i 9 9
  Profileringsstage i 3
  THEORIE: JE LEERLINGEN BEGELEIDEN IN HUN ONTWKKELING
  Didactiek 1-2-3 i 3+3 3
  Fase12
  Pedagogie 1-2-3 i 3+3 3
  LOOPBAAN: JEZELF ONTWIKKELEN ALS LERAAR
  Leraar i 3
  Vakleraar i 3
  Innovator i 3
  Specialist i 3
  Fase12
  PRAKTIJK: LERAAR ZIJN
  Oriëntatiestage i 3
  Microteaching 1 - 2 i 3+3
  Groeistage 1 - 2 i 9 9
  Profileringsstage i 3
  THEORIE: JE LEERLINGEN BEGELEIDEN IN HUN ONTWKKELING
  Didactiek 1-2-3 i 3+3 3
  Pedagogie 1-2-3 i 3+3 3
  LOOPBAAN: JEZELF ONTWIKKELEN ALS LERAAR
  Leraar i 3
  Vakleraar i 3
  Innovator i 3
  Specialist i 3

  Cursusmateriaal

  De docenten voorzien voor elk vak cursus- en lesmaterialen die gedeeld worden via de leeromgeving. Ze baseren zich hiervoor op relevante informatie uit vakliteratuur, die ze vertalen in functie van de doelstellingen van elk vak. Je kan deze materialen downloaden en, indien gewenst, afdrukken. Je hoeft zelf geen referentiewerken of studieboeken aan te kopen voor deze opleiding.

 • Werkplekleren

  Sta je al in het onderwijs of wil je graag deze opleiding combineren met een vervangingsopdracht in het secundair onderwijs? Dan kan je je stages realiseren tijdens je werkuren. Je zal voor bepaalde opdrachten ook gebruik kunnen maken van materialen die je ook voor je lespraktijk ontwikkelt.  

 • Go international

  In je tweede jaar heb je de mogelijkheid om een stage in het buitenland te realiseren als “profileringsstage”.  

 • Instaptoets

  Al wie in Vlaanderen een lerarenopleiding wil volgen, moet voortaan vóór inschrijving een toets afleggen. Die is voor alle studenten en voor alle hogescholen dezelfde. We hebben de belangrijkste info over de instaptoets voor je samengevat.

 • Welke vakken mag ik geven?

  De vakken die je mag geven, kan je nagaan via de website van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. In de verkorte educatieve bachelor word je voorbereid op leraarschap in vakken die op de website gekoppeld staan onder “vereiste bekwaamheid”.

  Voor meer informatie hierover kan je contact opnemen met de trajectbegeleider of de opleidingscoördinator.  

 • Alternatieve trajecten

  Wil je graag een bachelordiploma leraar Secundair Onderwijs behalen als voltijdse student? Bekijk de mogelijkheden in het dagtraject in Mechelen of in Antwerpen.

  Of wil je liever een bachelordiploma leraar Secundair Onderwijs behalen als deeltijdse student? Bekijk de mogelijkheden in het avondtraject in Mechelen.

 • Starten in februari

  Heb je al een bachelordiploma en zou je graag lesbevoegdheid krijgen in deze vakken? Dan kan je vanaf februari alvast een aantal vakken opnemen en kennismaken met het onderwijsveld. De lessen gaan maandagavond door op campus Sint-Andries in  Antwerpen. Vanaf september kan je kiezen waar je je opleiding verderzet: in Mechelen of in Antwerpen. Dat kan in één van onze trajecten, gespreid over een periode van één tot twee jaar.    

  Meer info? Neem contact op met onze opleidingscoördinator Joost Hansen (+32 490 58 08 32). 

Na je studie

 • De job van je leven
 • Verder studeren