Verkorte Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs via LIO (leraar in opleiding)

Leraar Secundair Onderwijs voor vakken gekoppeld aan een reeds behaald diploma (tenminste bachelor)

Locatie: Geel - Campus Geel

Ervaring is de beste leermeester

 • 60 studiepunten op één jaar als je 10 à 12 lesuren per week werkt of op twee jaar als je voltijds werkt.
 • Je volgt les op maandag van 18.30 tot 21.45 uur en woensdagnamiddag
 • Je hebt minstens een bachelordiploma.
 • Je bent reeds aan de slag als leraar.
 • Focus op aanleren van didactische en pedagogische vaardigheden.
 • De trajectbegeleider geeft je tips om een realistische inschatting van je studieduur te maken.
 • Keuzes die je maakt kunnen per semester aangepast worden.
 • Je hebt lesbevoegdheid in het secundair onderwijs, buitengewoon secundair onderwijs en in het volwassenenonderwijs.
 • Onder bepaalde voorwaarden kan je met financiële ondersteuning van de VDAB studeren.
 • Het LIO-traject is gericht op werkplekleren, aangevuld en verrijkt met lessen en in combinatie met afstandsonderwijs, groeps- en individuele verwerkingsopdrachten.

Follow us!Facebook Instagram

De opleiding
in het kort
Scroll naar beneden voor meer info
Miet Verellen
Miet Verellen
Opleidingsmanager - Studietrajectbegeleider
Voor al je algemene vragen over de opleiding en je traject.
Caroline Liekens
Caroline Liekens
Werkpleklerencoördinator - studietrajectbegeleider
Voor al je vragen over LIO en je traject.

Troeven

image.alt

Werkveld

Passie voor je vak(ken), aandacht voor de leerlingen, inspirerend lesgeven, gemoderniseerde secundair onderwijs, … je brengt het allemaal in de praktijk tijdens jouw lesopdracht! Je solliciteert zelf naar een LIO-baan, de sterke band met het werkveld zorgt voor een driehoeksbegeleiding om u tegen te zeggen! 

image.alt

Begeleiding op maat

Je wordt in jouw didactische competenties 1 op 1 begeleid door een LIO-begeleider. Er wordt feedback gegeven op de transfer van de theorie naar jouw lespraktijk, maar je krijgt ook lesbezoeken vanuit de lerarenopleiding. Zo kan je rekenen op een begeleiding op maat, afgestemd op je noden.  

image.alt

Combineer de VEB met een extra vak uit het secundair onderwijs

Volg een combi-traject en behaal naast je educatieve bachelordiploma ook een extra diploma voor één specifiek, extra vak. Dankzij dit traject mag je de vakken geven die gekoppeld zijn aan je eerder behaalde bachelordiploma alsook één extra vak (bijv. Nederlands, Frans, Wiskunde, PAV, techniek, godsdienst). 

Bekijk het traject

Programma

 • Opbouw
 • Doelpubliek
 • Vakken
 • Vrijstellingen
 • Welke vakken mag ik geven?
 • In de praktijk
 • Alternatieve trajecten
 • Opbouw

  • Semester 1 | Tijdens het eerste semester staan de didactische competenties centraal. Je krijgt tijdens de lessen algemene didactiek theoretische kaders aangeboden die je gaat integreren op jouw werkplek. Een LIO-begeleider begeleidt jou individueel gedurende het ganse schooljaar bij deze transfer.  
    
  • Semester 2 | In het tweede semester staan de pedagogische competenties centraal. Alle vakken in de lerarenopleiding hebben een sterke link met jouw lespraktijk, we gaan voor een maximale uitwisseling tussen theorie en praktijk.   
 • Doelpubliek

  Beschik je minimum over een bachelordiploma of hieraan gelijkgesteld? Wil je lesgeven in vakken die aansluiten bij je vooropleiding (eerder behaald diploma)?  Dan kies je voor de Verkorte Educatieve bachelor secundair onderwijs en behaal je dit diploma in min. één jaar.  

 • Vakken

  Hieronder vind je een overzicht van de vakken (onder voorbehoud van wijzigingen), met per vak het aantal studiepunten per fase. Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 studiepunt ongeveer 25 à 30 uren.

  • De belangrijkste vakken hebben we toegelicht in een blauwe tooltip. 
  • Er is een mogelijkheid om enkele vakken in het afstandsonderwijs af te leggen. 
  Semester12
  Leraar van lerenden
  OV: Algemene didactiek 1 i 3
  OV: Algemene didactiek 2 3
  OV: Onderwijs op maat i 3
  OV: Leerling centraal 3
  Leraar in de school
  OV: Verbindende communicator i 3
  OV: Klasmanagement i 3
  OV: Diversiteit i 3
  Leraar in de samenleving
  OV: Onderwijsbeleid 3
  Semester12
  Keuze
  Keuzevak i 3
  Keuzevak 3
  Integratie
  Praktijkatelier i 6
  Vakdidactisch atelier i 6
  Stage A 6
  Stage B 6
  Onderzoekslab A i 3
  Onderzoekslab B 3
  Semester12
  Leraar van lerenden
  OV: Algemene didactiek 1 i 3
  OV: Algemene didactiek 2 3
  OV: Onderwijs op maat i 3
  OV: Leerling centraal 3
  Leraar in de school
  OV: Verbindende communicator i 3
  OV: Klasmanagement i 3
  OV: Diversiteit i 3
  Leraar in de samenleving
  OV: Onderwijsbeleid 3
  Keuze
  Keuzevak i 3
  Keuzevak 3
  Integratie
  Praktijkatelier i 6
  Vakdidactisch atelier i 6
  Stage A 6
  Stage B 6
  Onderzoekslab A i 3
  Onderzoekslab B 3
  • Werk je 10 à 12 lesuren in het onderwijs en heb je naast je job, gezin en hobby's nog voldoende ruimte en tijd over om met de opleiding aan de slag te gaan? Dan kan je het LIO-traject op 1 jaar volgen, tijdens een intakegesprek met de trajectcoach wordt jouw persoonlijke situatie besproken.
  • Werk je voltijds in het onderwijs en heb je naast je job, gezin en hobby's nog voldoende ruimte en tijd over om met de opleiding aan de slag te gaan? Dan kan je het LIO-traject op 2 jaar volgen, tijdens een intakegesprek met de trajectcoach wordt jouw persoonlijke situatie besproken.

  In het programma is er ruimte om je te verbreden en verdiepen in de competenties als leraar.  Uit het aanbod kies je minimum 6 stp (mogelijk campusoverstijgend) vakken, op maat van je behoeften. Dit modelleert je toekomstige professionele ontwikkeling waarin een leven lang leren een vanzelfsprekendheid is. 

 • Vrijstellingen

  Beschik je reeds over een diploma uit de sociale sector (vb. bachelor sociaal werk, bachelor orthopedagogie, enz)? Dan kan je een vrijstelling aanvragen voor enkele vakken (overzicht). 

 • Welke vakken mag ik geven?

  Een bekwaamheidsbewijs, dat bepaalt welke vakken je mag geven, bestaat uit verschillende elementen:

  • het basisdiploma 

  De vakken die je mag geven, kan je nagaan via de website van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.
  Binnen de bekwaamheidsbewijzen wordt er een onderscheid gemaakt tussen:

  • Vereist bekwaamheidsbewijs (opzoeken via de website via  ‘van diploma naar vak’): je vakkennis verworven door je studie
  • Voldoende geacht bekwaamheidsbewijs (opzoeken via de website via ‘van vak naar diploma’): het niveau van je diploma
  • Andere bekwaamheidsbewijzen

  Met een diploma behaald binnen de verkorte educatieve bachelor voor het secundair onderwijs kan je tewerkgesteld worden in het secundair onderwijs, in het volwassenenonderwijs, in het deeltijds en (kunst)onderwijs.

 • In de praktijk

  Ben je aan de slag als leraar, maar heb je nog geen bewijs van pedagogische bekwaamheid? Dan ben je bij onze lerarenopleiding aan het juiste adres. Thomas More lerarenopleiding Geel richt namelijk het LIO-traject in, waarbij studenten werken in het onderwijs en studeren combineren

  Van start af aan bleek deze opleiding een schot in de roos te zijn. Waarom? Simpel, omdat dit traject zowel voor de secundaire scholen als voor jou een win-winsituatie oplevert. Scholen krijgen een oplossing aangeboden om de enorme tekorten op te vullen met bekwame leraren die optimaal begeleid worden in de eerste (of nieuwe) fase van hun professionele loopbaan. Als student krijg je niet enkel de mogelijkheid om de theoretische kaders meteen uit te proberen in de onderwijspraktijk en op die manier vaardigheden op te bouwen, je wordt bovendien ook intensief begeleid door een LIO-begeleider vanuit de lerarenopleiding.  

 • Alternatieve trajecten

  • Wil je graag een bachelordiploma leraar Secundair Onderwijs behalen én werken en studeren combineren? Dan is het verkort deeltijds traject iets voor jou.  
  • Wil je graag een bachelordiploma leraar Secundair Onderwijs behalen als voltijdse student? Dan kan dit diploma behalen via het verkorte traject in dagonderwijs

Na je studie

 • De job van je leven
 • Verder studeren