Verkorte Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs in dagonderwijs

Leraar Secundair Onderwijs voor vakken gekoppeld aan een reeds behaald diploma (ten minste bachelor)

Locatie: Mechelen -

Geef je kennis en competenties door. 
Word leraar in één jaar.  

Heb je al een bachelordiploma? Lijkt het je wat om de kennis en de competenties die jij verworven hebt door te geven aan de nieuwe generatie?  

 • De helft van de opleiding bestaat uit praktijk (30 studiepunten). 
 • Je volgt les op dinsdag en/of donderdag van 8.30 tot 18.00 uur. De opleiding duurt één jaar in een voltijds traject.
 • In het programma is er een voortdurende wisselwerking tussen theorie en praktijk.   
 • Je krijgt de stof in opeenvolgende overzichtelijke pakketten, je verwerkt de theorie stapsgewijs in verdiepende fases met oog op wat je op dat moment nodig hebt voor de praktijk.  
 • Je bepaalt zelf mee waarop je als leraar wil inzetten, vanuit je expertise en interesses.
 • Je leert het lesgeven van vakleerkrachten. Ze leren je de knepen van het vak zowel in de opleiding als in de klas. 
 • Je kan deze opleiding combineren met een deeltijdse job en je stages flexibel plannen binnen werkplekleren. 
 • Je kan tijdens je opleiding al als leraar aan de slag tijdens je opleiding en je werkuren als stage inzetten. 

Follow us!Facebook Instagram

De opleiding
in het kort
Laat je
inspireren
Scroll naar beneden voor meer info
joost hansen
Joost Hansen
Opleidingsmanager
Voor al je vragen over de opleiding.
Ilse Clauwaert
Ilse Clauwaert
Trajectcoach - zorgcoördinator
Voor al je vragen over de opleiding, de trajecten en ondersteuningsmogelijkheden.

Troeven

image.alt

Groei stapsgewijs in leraarschap

De praktijkleerlijn met stages staat centraal in de opleiding. In de theorievakken leer je telkens wat je op dat moment nodig hebt voor de stage die er op volgt. Bondig en to the point. Eerst focus je op doelgericht en gestructureerd werken, vervolgens op het activeren van leerlingen om tot slot gericht in te leren spelen op specifieke noden van leerlingen en klassen.

Lees meer
image.alt

Leer van en in de lespraktijk

De helft van de studiepunten staat op stageactiviteiten: je zal al vaak lesgeven, onder begeleiding van een docent of een mentor in een stageschool. Stageperiodes zijn lesvrij en ruim geroosterd. Zo kan je ze flexibel met je stageschool inplannen. Voor je actieve stages kan je zelf een stageschool kiezen, we helpen je daarbij. Je kan je stages ook binnen je job als leraar of in een vervangingsopdracht uitvoeren.

image.alt

Geef vorm aan je leraarschap

Je zal je opgedane ervaring (op de werkvloer én daarbuiten) goed kunnen inzetten als leraar. Van bij de start begeleiden we je om je competenties te betrekken en gericht te gebruiken. Want leraar zijn is meer dan een vak geven voor de klas. Je eindigt met een open stage in een bredere context naar keuze: volwassenonderwijs, leerlingenbegeleiding, als ICT-coördinator ...

Lees meer

Programma

 • Opbouw
 • Modeltraject
 • Doelpubliek
 • Vakken
 • Werplekleren
 • Go international
 • Instaptoets
 • Welke vakken mag ik geven?
 • Alternatieve trajecten
 • Starten in februari
 • Opbouw

  De opleiding bestaat uit 60 studiepunten. Je leert alles over het leraarschap en koppelt dit onmiddellijk. 

  De opleiding heeft 3 leerlijnen:  

  • In de praktijkleerlijn van 30 studiepunten leer je voor de klas het leraarschap. Je gaat van meet af aan naar je werkplek: het onderwijs.  
  • In de theoretische leerlijn verwerf je bij de vakken ‘pedagogie’ en ‘didactiek’ de nodige achtergrondkennis om sterk voor de klas te staan met oog voor je leerlingen. Deze is telkens gekoppeld aan de praktijk: je leert wat je nodig hebt, wanneer je het nodig hebt.  
  • In de loopbaanleerlijn leer je jezelf kennen als leraar met een eigen stijl en expertise.

  Wil je inzetten op zorg en remediëring, bij een educatieve dienst werken, je specialiseren in methodeonderwijs, PAV, CLIL, STEM,…? Misschien wil je een internationale onderwijservaring? Je kiest zelf je specialisatie en de daaraan gekoppelde profileringsstage.  

 • Modeltraject

 • Doelpubliek

  Je hebt minimum een bachelordiploma en je wil graag lesgeven in het secundair onderwijs in vakken die aansluiten bij je vooropleiding.

 • Vakken

  Hieronder vind je een overzicht van de vakken (onder voorbehoud van wijzigingen), met per vak het aantal studiepunten per fase. Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 studiepunt ongeveer 25 à 30 uren.

  • De belangrijkste vakken hebben we toegelicht in een blauwe tooltip.
  Fase1
  Praktijk: leraar zijn
  Oriëntatiestage i 3
  Microteaching 1 - 2 i 3+3
  Groeistage 1 - 2 i 9+9
  Profileringsstage i 3
  Theorie: je leerlingen begeleidingen in hun ontwikkeling
  Didactiek 1-2-3 i 3+3+3
  Fase1
  Pedagogie 1-2-3 i 3+3+3
  Loopbaan: jezelf ontwikkelen als leraar
  Leraar i 3
  Vakleraar i 3
  Innovator i 3
  Specialist i 3
  Fase1
  Praktijk: leraar zijn
  Oriëntatiestage i 3
  Microteaching 1 - 2 i 3+3
  Groeistage 1 - 2 i 9+9
  Profileringsstage i 3
  Theorie: je leerlingen begeleidingen in hun ontwikkeling
  Didactiek 1-2-3 i 3+3+3
  Pedagogie 1-2-3 i 3+3+3
  Loopbaan: jezelf ontwikkelen als leraar
  Leraar i 3
  Vakleraar i 3
  Innovator i 3
  Specialist i 3

  Cursusmateriaal

  De docenten voorzien voor elk vak cursus- en lesmaterialen die gedeeld worden via de leeromgeving. Ze baseren zich hiervoor op relevante informatie uit vakliteratuur, die ze vertalen in functie van de doelstellingen van elk vak. Je kan deze materialen downloaden en, indien gewenst, afdrukken. Je hoeft zelf geen referentiewerken of studieboeken aan te kopen voor deze opleiding.

  Rooster

  Hier kan je een voorbeeld van het overzichtskalender van het academiejaar 2022-2023 bekijken.

 • Werplekleren

  Sta je al in het onderwijs of wil je graag deze opleiding combineren met een vervangingsopdracht in het secundair onderwijs? Dan kan je je stages realiseren tijdens je werkuren. Je zal voor bepaalde opdrachten ook gebruik kunnen maken van materialen die je ook voor je lespraktijk ontwikkelt.  

 • Go international

  In je tweede jaar heb je de mogelijkheid om een stage in het buitenland te realiseren als “profileringsstage”.  

 • Instaptoets

  Al wie in Vlaanderen een lerarenopleiding wil volgen, moet voortaan vóór inschrijving een toets afleggen. Die is voor alle studenten en voor alle hogescholen dezelfde. We hebben de belangrijkste info over de instaptoets voor je samengevat.

 • Welke vakken mag ik geven?

  De vakken die je mag geven, kan je nagaan via de website van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. In de verkorte educatieve bachelor word je voorbereid op leraarschap in vakken die op de website gekoppeld staan onder “vereiste bekwaamheid”. 

  Voor meer informatie hierover kan je contact opnemen met de trajectbegeleider of de opleidingscoördinator.  

 • Alternatieve trajecten

  Wil je graag een bachelordiploma leraar Secundair Onderwijs behalen als voltijdse student? Bekijk de mogelijkheden in het dagtraject in Antwerpen.

  Werk je niet op maandag en wens je je bachelordiploma leraar Secundair Onderwijs te behalen als deeltijdse student? Volg dan het maandagtraject in Antwerpen.

  Of wil je liever een bachelordiploma leraar Secundair Onderwijs behalen als deeltijdse student? Bekijk de mogelijkheden in het avondtraject in Mechelen.

  TRAJECTLOCATIEDUURLESDAGEN
  Dagtraject (voltijds)Mechelen1 jaarDinsdag en donderdag
  Dagtraject (voltijds)Antwerpen1 jaarMaandag en vrijdag
  Maandagtraject (deeltijds)Antwerpen2 jaarMaandag
  Avondtraject (deeltijds)Mechelen2 jaarDinsdagavond, donderdagavond

   

  Combineren met een extra onderwijsvak

  Islamitische godsdienst

  Wil je de verkorte educatieve bachelor secundair onderwijs combineren met een vakspecifieke opleiding islamitische godsdienst? Dat kan flexibel in combinatie met het maandagtraject in Antwerpen. De lessen islamitische godsdienst worden in Antwerpen deels in afstandsonderwijs gegeven, met lesmomenten op maandag- en donderdagavond. Dit is een deeltijds traject over twee jaar, waarbij je van bij de start kan stage lopen in islamitische godsdienst. Meer informatie lees je hier.

  Andere vakopties

  Wil je (ook) graag leraar worden voor een ander onderwijsvak dan voor de vakken gekoppeld aan je reeds behaalde diploma?

  Dan kan je de verkorte educatieve bachelor secundair onderwijs combineren met een opleiding voor een bijkomend onderwijsvak, dit voor:

  • Frans
  • Nederlands
  • PAV
  • rooms-katholieke godsdienst
  • techniek
  • wiskunde 

  Je combineert dan het maandagtraject in Antwerpen met het traject één onderwijsvak afstandsonderwijs in Vorselaar. Je volgt les op maandag in Antwerpen. De opleiding van extra onderwijsvak kan je blended  volgen: je wordt drie donderdagen per semester in Vorselaar verwacht, de rest van de opleiding gebeurt in afstandsonderwijs. Dit is een deeltijds traject over twee jaar, waarbij je van bij de start stage kan lopen in het gekozen onderwijsvak. Voor bijkomende informatie kan je contact opnemen met de opleidingsmanager.

 • Starten in februari

  Wil je alvast een aantal vakken opnemen vanaf februari? Werk je op dit moment nog voltijds, maar wil je toch al aan de opleiding starten? Ben je nog niet helemaal zeker of je de stap naar het onderwijs wil wagen?
  Dan is ons februaritraject iets voor jou.

  In februari, bij de start van het tweede semester, kan je alvast een aantal opleidingsonderdelen opnemen. We selecteerden een aantal vakken die je een goed beeld geven over wat leraarschap inhoudt. We hebben dit voortraject zo flexibel mogelijk voor je gemaakt:

  • Alle lessen gaan online door; op maandagavond van 18u00 tot 21u45.
  • Er is één stagedag, waarvoor je op voorhand zelf kan doorgeven welke weekdag kan.
  • Enkel het onthaalmoment en het schriftelijke examen gaan onze campus door (campus Sint-Andries in Antwerpen)

  Aansluitend kan je vanaf het daaropvolgende academiejaar in om het even welk traject instappen, zowel in Mechelen als in Antwerpen.

  Meer info? Neem contact op met onze opleidingscoördinator Joost Hansen (+32 490 58 08 32). 

Na je studie

 • De job van je leven
 • Verder studeren

This is us

1 september voor Philippe. Levenslang leren. Hier is het te doen.

2022-12-16 13:57:00

'Het is waanzin, maar het voelt tegelijk zo fantastisch goed aan.'

1 september voor Philippe. Levenslang leren. Hier is het te doen.

Lees meer
Bekijk de video ⤵️

2020-09-16 20:26:00

Philippe legt je alles helder uit over de opleiding Verkorte Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs

Bekijk de video ⤵️

Lees meer
Ontdek de video ⤵️

2020-09-08 19:30:00

Leerkracht worden? Waag de sprong! Bekijk de getuigenissen.

Ontdek de video ⤵️

Lees meer