Verkorte Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs in deeltijds traject

Leraar Secundair Onderwijs voor vakken gekoppeld aan een reeds behaald diploma (tenminste bachelor)

Locatie: Geel -

Ervaring is de beste leermeester

 • 60 studiepunten verspreid over 2 jaar.
 • Je hebt minstens een bachelordiploma.
 • Focus op aanleren van didactische en pedagogische vaardigheden.
 • De trajectbegeleider geeft je tips om een realistische inschatting van je studieduur te maken.
 • Keuzes die je maakt kunnen per semester aangepast worden.
 • Je hebt lesbevoegdheid in het secundair onderwijs, buitengewoon secundair onderwijs en in het volwassenenonderwijs.
 • Onder bepaalde voorwaarden kan je met financiële ondersteuning van de VDAB studeren.
 • Behaal je diploma van leraar waarbij je werken en studeren combineert.
 • Je volgt les op zaterdagvoormiddag (enkel 1e semester) en woensdagavond of maandag (dag - enkel 1e semester) en woensdagavond.

Follow us!Facebook Instagram

De opleiding
in het kort
Scroll naar beneden voor meer info
Miet Verellen
Miet Verellen
Opleidingsmanager - Studietrajectbegeleider
Voor al je algemene vragen over de opleiding en je traject.
Caroline Liekens
Caroline Liekens
Werkpleklerencoördinator - Studietrajectbegeleider
Voor al je vragen over het werkplekleren en je traject.

Troeven

image.alt

Flexibele trajecten

Onze deeltijdse trajecten maken een combinatie studeren, werken en gezin mogelijk
Er is de mogelijkheid om je traject te vertragen of te versnellen (vb. wanneer je recht hebt op vrijstellingen) of te switchen naar een ander gepast traject. Onze trajectbegeleiders ondersteunen je bij het keuzeproces. 
Daarnaast kan je binnen het multicampusverhaal vakken volgen op de campus van Geel, Vorselaar of Turnhout.

image.alt

Focus op de praktijk

Je beschikt reeds over de vakinhouden dus de focus ligt op leren lesgeven
Passie voor je vak, aandacht voor de leerlingen, inspirerend lesgeven, gemoderniseerde secundair onderwijs, … je leert het allemaal in praktijk brengen, vanaf de start! Je leert de schoolcultuur goed kennen en je bouwt een band op met de leerlingen en collega-leraren. De sterke band met het werkveld zorgt voor een driehoeksbegeleiding om u tegen te zeggen!

image.alt

Combineer de VEB met een extra vak uit het secundair onderwijs

Volg een combi-traject en behaal naast je educatieve bachelordiploma ook een extra diploma voor één specifiek, extra vak. Dankzij dit traject mag je de vakken geven die gekoppeld zijn aan je eerder behaalde bachelordiploma alsook één extra vak (bijv. Nederlands, Frans, Wiskunde, PAV, techniek, godsdienst). 

Bekijk dit traject

Programma

 • Opbouw
 • Doelpubliek
 • Vakken
 • Vrijstellingen
 • Welke vakken mag ik geven?
 • In de praktijk
 • Alternatieve trajecten
 • Opbouw

  • Fase 1 | Tijdens fase 1 krijg je een brede pedagogisch-didactische vorming. Waarna je deze kennis reeds zal toepassen tijdens een eerste ingroeistage op een secundaire school. 
    
  • Fase 2 | Tijdens fase 2 verschuiven we de focus naar jouw pedagogische skills als leraar binnen de klas. Ook hier ga je theoretische kaders toepassen tijdens je doorgroeistage zodat je leert ‘on the job’. Op het einde van je opleiding beschik je over alle competenties van een leraar.  
 • Doelpubliek

  Beschik je minimum over een bachelordiploma of hieraan gelijkgesteld? Wil je lesgeven in vakken die aansluiten bij je vooropleiding (eerder behaald diploma)? Dan kies je voor de Verkorte Educatieve bachelor secundair onderwijs waarbinnen we twee alternatieve trajecten aanbieden: 

  • Het zaterdagtraject (zaterdagvoormiddag en woensdagavond)  
  • Het maandagtraject (maandag en woensdagavond).   
 • Vakken

  Hieronder vind je een overzicht van de vakken (onder voorbehoud van wijzigingen), met per vak het aantal studiepunten per fase. Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 studiepunt ongeveer 25 à 30 uren.

  • De belangrijkste vakken hebben we toegelicht in een blauwe tooltip.
  Fase1*234
  Leraar van lerenden
  OV: Algemene didactiek 1 i 3
  OV: Algemene didactiek 2 3
  OV: Onderwijs op maat i 3
  OV: Leerling centraal 3
  Leraar in de school
  OV: Verbindende communicator i 3
  OV: Klasmanagement i 3
  OV: Diversiteit i 3
  Leraar in de samenleving
  OV: Onderwijsbeleid 3
  Fase1*234
  Keuze
  Keuzevak i 3
  Keuzevak 3
  Integratie
  Praktijkatelier i 6
  Vakdidactisch atelier i 6
  Stage A 6
  Stage B 6
  Onderzoekslab A i 3
  Onderzoekslab B 3
  Fase1*234
  Leraar van lerenden
  OV: Algemene didactiek 1 i 3
  OV: Algemene didactiek 2 3
  OV: Onderwijs op maat i 3
  OV: Leerling centraal 3
  Leraar in de school
  OV: Verbindende communicator i 3
  OV: Klasmanagement i 3
  OV: Diversiteit i 3
  Leraar in de samenleving
  OV: Onderwijsbeleid 3
  Keuze
  Keuzevak i 3
  Keuzevak 3
  Integratie
  Praktijkatelier i 6
  Vakdidactisch atelier i 6
  Stage A 6
  Stage B 6
  Onderzoekslab A i 3
  Onderzoekslab B 3

  Er is de mogelijkheid om volgende vier vakken (12 studiepunten) via afstandsonderwijs af te leggen: Algemene didactiek 1, Algemene didactiek 2, Leerling Centraal en Onderwijsbeleid.  Hierdoor heb je geen les op woensdagavond wanneer dit vak in het programma aan bod komt.
   
  In het programma is er ruimte om je te verbreden en verdiepen in de competenties als leraar.  Uit het aanbod kies je minimum 6 stp (mogelijk campusoverstijgend) vakken, op maat van je behoeften. Dit modelleert je toekomstige professionele ontwikkeling waarin een leven lang leren een vanzelfsprekendheid is. 

 • Vrijstellingen

  Beschik je reeds over een diploma uit de sociale sector (vb. bachelor sociaal werk, bachelor orthopedagogie, enz)? Dan kan je een vrijstelling aanvragen voor enkele vakken (overzicht).

 • Welke vakken mag ik geven?

  Een bekwaamheidsbewijs, dat bepaalt welke vakken je mag geven, bestaat uit verschillende elementen:

  • het basisdiploma 

  De vakken die je mag geven, kan je nagaan via de website van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.
  Binnen de bekwaamheidsbewijzen wordt er een onderscheid gemaakt tussen:

  • Vereist bekwaamheidsbewijs (opzoeken via de website via  ‘van diploma naar vak’): je vakkennis verworven door je studie
  • Voldoende geacht bekwaamheidsbewijs (opzoeken via de website via ‘van vak naar diploma’): het niveau van je diploma
  • Andere bekwaamheidsbewijzen

  Met een diploma behaald binnen de verkorte educatieve bachelor voor het secundair onderwijs kan je tewerkgesteld worden in het secundair onderwijs, in het volwassenenonderwijs, in het deeltijds en (kunst)onderwijs.

 • In de praktijk

  Stage bestaat uit een ingroeistage (Stage A) en een doorgroeistage (Stage B)
   
  Stage A: 
  De ingroeistage staat in het standaardtraject ingepland tijdens semester 2. 
  Je maakt kennis met de rol van leraar. Je observeert hoe leraren hun les aanpakken en hoe leerlingen hierop reageren. Je doet inspiratie op om dan zelf aan de slag te gaan. 

  Concreet: 

  • Observeren 
  • Participeren in co-teaching 
  • Zelfstandig voor de klas 
  • Kennis maken met het breder beroep van leraar vb. vakvergadering, projectwerking, enz. 

  Stage B:
  De doorgroeistage staat in het standaartraject gepland tijdens semester 4. Je observeert de klas waar je les zal geven zodat je goed voorbereid bent. Vervolgens ga je 30 lesuren stage uitvoeren in een of meerdere secundaire scholen. Samen zoeken we naar een gepaste stageschool. Je spreidt de stage-uren over één semester.  

  Concreet: 

  • Observeren 
  • Zelfstandig voor de klas 
  • Kennis maken met het breder beroep van leraar vb. werkgroep zorg, leren leren, enz 
  • Voortdurend reflecteren over je eigen handelen als leraar en hoe je hierin kan groeien 

  Je wordt gedurende je stage begeleid door je vakleraar, maar ook de stagebegeleider van de lerarenopleiding coacht jou. 

 • Alternatieve trajecten

  • Wil je graag een bachelordiploma leraar Secundair Onderwijs behalen als voltijdse student? Dan kan dit diploma behalen via het verkorte traject in dagonderwijs
  • Ben je reeds aan de slag als leraar? Dan kan je via Leraar-In-Opleiding je diploma behalen.

Na je studie

 • De job van je leven
 • Verder studeren

This is us

1 september voor Philippe. Levenslang leren. Hier is het te doen.

2022-12-16 13:57:00

'Het is waanzin, maar het voelt tegelijk zo fantastisch goed aan.'

1 september voor Philippe. Levenslang leren. Hier is het te doen.

Lees meer
Van het vliegtuig naar de klas

2021-04-23 09:20:00

'Mijn gezin staat volledig achter mijn keuze om opnieuw te studeren'

Van het vliegtuig naar de klas

Lees meer