Leraar Lager Onderwijs via LIO (Leraar in Opleiding)

Professionele bachelor van de opleiding professionele bachelor Leraar Lager Onderwijs

Locatie: Vorselaar -

Nieuw: word leraar na jouw bacheloropleiding 

Werk jij als leraar lager onderwijs, maar beschik je niet over het juiste diploma? Dan is het LIO-traject iets voor jou!

In deze volwaardige bacheloropleiding benutten we jouw werkervaring maximaal. Via online cursusmateriaal en een aantal contactmomenten op de campus van de lerarenopleiding, verwerf je pedagogisch-didactische inzichten en de inhouden van de verschillende leergebieden van de lagere school.

Drie partijen (student, lagere school en lerarenopleiding) werken nauw samen gedurende het hele traject. Na een intakegesprek met de betrokken partijen en de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst, werken we een traject op maat uit.

Scroll naar beneden voor meer info
Lore Staes
Opleidings- en stagecoördinator verkorte opleiding Lager Onderwijs
Lerarenopleiding Vorselaar
Leen Thijs
Leen Thijs
Opleidingsmanager

Opbouw

 • Doelgroep
 • Opbouw
 • Uurrooster
 • Begeleiding
 • @ work
 • Doelgroep

  Houders van een bachelor- of masterdiploma die gedurende de opleiding tewerkgesteld zijn in het lager onderwijs voor een minimum van 500 lerarenuren (12/24).

 • Opbouw

  Kennisbasis lager onderwijs

  • Je laat zien dat je de leerinhouden van de lagere school zelf goed beheerst.
  • Alle onderdelen ‘kennisbasis’ zijn semestervakken die we elk semester aanbieden. Je kiest zelf in welk semester je deze vakken volgt en welk examenmoment je benut.
  • Met zelfstudiepakketten bereid je je voor op een schriftelijk of een digitaal examen.
  • Het onderdeel ‘kennisbasis muzische vorming’ evalueren we met een mondeling examen. Ter voorbereiding bieden we in de lerarenopleiding een crash-course aan.

  Vakdidactische modules

  • In deze modules leer je de vakdidactische aspecten van de leergebieden en toon je aan dat je de vakdidactiek goed kan toepassen in de praktijk.
  • Je krijgt tijdig toegang tot het online studiemateriaal en de opdrachten. Deze heb je nodig om voorbereid naar het contactmoment (coaching) te komen.
  • Het coachingsmoment is tevens een tussentijds feedbackmoment. Tijdens de evaluatie toon je aan dat je de vakdidactiek goed toepast in jouw job als leraar.
  • De opdrachten zijn waar mogelijk toe te passen in jouw dagelijkse job.

  Stage

  • Tijdens de stages toon je je startbekwaam in de verschillende rollen van het beroepsprofiel van de leraar lager onderwijs.
  • Je werkuren zijn tevens je stage. Om te beoordelen of je de verschillende rollen kan opnemen, zal je in alle graden van de lagere school lesgeven, ook in het eerste leerjaar.
  • Eén keer per maand sluit je samen met medestudenten aan bij een supervisiesessie. Hier bespreken we jouw werkvragen van de stage.
  • Bij het begin van je traject breng je in het POP (persoonlijk ontwikkelingsplan) jouw beginsituatie in kaart t.o.v. de verschillende rollen.
  • Samen met je LIO-begeleider en mentor stellen we een persoonlijk traject op met actiepunten voor de stage.
  • Studenten die nog geen lerarendiploma hebben, volgen verplicht een crash-course pedagogisch-didactische kaders.
 • Uurrooster

  • De duur van de opleiding is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de student. Gezien de omvang van de opleiding (60 studiepunten) en de combinatie met een (deeltijdse) job, reken je gemiddeld op 3 semesters. 
  • Bij een voltijds programma word je 2 woensdagnamiddagen per maand naar de campus van de lerarenopleiding.
  • Examens en evaluatiemomenten kunnen op woensdagnamiddag of weekavonden doorgaan.
 • Begeleiding

  • Alles start met een intakegesprek tussen de school, de student en de lerarenopleiding.
  • Een mentor in je lagere school en een docent van de lerarenopleiding begeleiden je in jouw traject.
  • Twee keer per maand neem je met medestudenten deel aan coachingsmomenten in de lerarenopleiding. Hier kan je ook jouw werkvragen bespreken.
  • De (vak)docenten van de lerarenopleiding voorzien online cursusmateriaal en zijn op enkele vastgelegde momenten beschikbaar voor vragen, coaching en ondersteuning.
 • @ work

  • Jouw werkuren (min. 500 lerarenuren op jaarbasis) tellen mee als stage. 
  • We benutten je werkervaring in de lagere school maximaal. Taken en opdrachten zijn waar mogelijk uit te voeren op je werkplek.
  • Je doet gedurende de opleiding ervaring op in de verschillende graden en leergebieden van de lagere school. 

Vakken

 • Programma
 • Programma

  Vakinhoudelijke kennis    

  • Wiskunde  (3 sp)
  • Nederlands  (3 sp)
  • Frans  (3 sp)
  • Wereldoriëntatie  (3 sp)
  • RK-godsdienst  (3 sp)
  • Muzische vorming (3 sp)

  Vakdidactische modules    

  • Wiskunde (4 sp)
  • Nederlands (4 sp)
  • Frans (3 sp)
  • Wereldoriëntatie (4 sp)
  • RK-godsdienst (3 sp) *
  • Muzische vorming (3 sp)
  • Bewegingsopvoeding (3 sp)

  Praktijk    

  • Stage algemeen (15 sp)
  • Stage eerste leerjaar (3 sp)

  Totaal  (60 sp)

  * Indien de Credit van RZL nog niet behaald werd in een eerdere opleiding dien je dit opleidingsonderdeel (3 studiepunten) bijkomend te volgen.

Alles voor (toekomstige) studenten

Naast opleidingen biedt Thomas More een hele waaier aan extra voorzieningen. Zoek je een kot? Doe je aan topsport? Leef je met een functiebeperking? Heb je het financieel wat moeilijker? ... Ontdek waarmee wij jou kunnen helpen!

Kom kennismaken

De stap naar het hoger onderwijs is een stap vol verwachtingen. En jij wil natuurlijk de beste keuze maken. Kom daarom ontdekken, twijfelen, vergelijken en beleven tijdens een van onze vele infomomenten! #expectmore

6 maart
Zaterdag 10u - 14u
24 april
Zaterdag 10u - 14u
26 juni
Zaterdag 10u - 14u