Leraar Lager Onderwijs in verkort traject op twee vaste lesdagen

Verkort werktraject van de Educatieve bachelor Lager Onderwijs 

Locatie: Vorselaar -

Word leraar lager onderwijs in 2 of 3 semesters!

 • Al een bachelor- of masterdiploma op zak? Met een lerarendiploma, volg je een traject van 2 semesters. Met een ander diploma, volg je er een van 3.
 • Je hebt een brede algemene kennis en kijkt met een open blik naar de wereld.
 • Naast de twee vaste lesdagen is er een flink pakket zelfstudie.
 • Het programma is flexibel aan te passen aan je persoonlijke situatie (bv combinatie met werk en/of gezin) en kan ook deeltijds gevolgd worden. In dat geval spreid je de opleiding over meerdere semesters.
 • Wegens het groeiend aantal leerlingen heb je als leraar lager onderwijs uitstekende jobvooruitzichten.
 • Klaar voor de praktijk? Via stages brengen we je snel in contact met het échte onderwijsleven. Al van bij de start loop je bijna wekelijks een dag stage.

Follow us!Facebook Instagram

Laat je
inspireren
Scroll naar beneden voor meer info
Lore Staes
Lore Staes
Opleidingscoördinator
Voor al je vragen over het verkort traject Leraar Lager Onderwijs.

Troeven

image.alt

Vernieuwde onderwijscampus

Je studeert op een echte onderwijscampus. Je loopt er ook studenten kleuteronderwijs en secundair onderwijs tegen het lijf. Vorselaar is hét grootste onderwijsdorp van Vlaanderen. Deze campus is vernieuwd in september 2016 en staat al generaties lang bekend als een campus die traditie en innovatie weet te combineren.

 

image.alt

Nood aan ondersteuning of net een extra uitdaging?

De verplichte instapproef biedt het vertrekpunt om samen met jou – indien nodig – ondersteuning op maat te zoeken. Dit kan via zomercursussen of beschikbare online oefenplaatsen. Heb je nood aan een extra uitdaging? Via avondlessen kan je je verdiepen in extra vakken. Je kan jezelf ook uitdagen en je blik verruimen door een internationaal traject te kiezen.

Meer info over de zomercursus
image.alt

Traject Stem

Leraren zijn beroepssprekers: zij gebruiken hun stem elke dag! Het is cruciaal te leren je stem goed te gebruiken en verzorgen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat aandacht voor stemtraining in de lerarenopleiding leidt tot een significant beter stemgebruik, minder problemen met klashouden en minder uitval wegens ziekte. Wij spelen hier op in door onze studenten deze training aan te bieden.

Programma

 • Opbouw
 • Vakken
 • Wanneer heb ik les en examens?
 • In de praktijk
 • Persoonlijke begeleiding
 • Go international
 • Alternatieve trajecten
 • Opbouw

  De opleiding is opgedeeld in drie semesters. Heb je al een lerarendiploma? Dan word je vrijgesteld van het eerste semester.

  Semester 1 | In het eerste semester (fase 1) van de opleiding leggen we de nadruk op de algemene lerarencompetenties. Je verkent het beroep van de leraar, je leert hoe je lessen opbouwt en begeleidt, … Er staat er al een groot pakket praktijk op het programma: met de handvaten uit de lessen praktijkmodule rond kijkwijzers, voorbeelden en didactische principes ben je klaar om deze eerste stage aan te vatten.

  Semester 2 | Vanaf nu komen de verschillende leerdomeinen van de lagere school aan bod. Zowel de inhouden van de leerdomeinen als de pedagogisch-didactische kneepjes van het vak krijgen aandacht. We focussen hierbij op de essentie van het lager onderwijs. Opnieuw focussen we op de praktijk: dit semester is dat een stage in de 2de en een stage in de 3de graad van de lagere school en ook een reflectie op die stage.

  Semester 3 | In het laatste semester van de opleiding doe je stage in het eerste leerjaar. Een module bereidt jou gericht voor op de specificiteit van het lesgeven in een eerste leerjaar.

   

 • Vakken

  Hieronder vind je een overzicht van de vakken (onder voorbehoud van wijzigingen), met per vak het aantal studiepunten per fase. Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 studiepunt ongeveer 25 à 30 uren. 

  Elk vak in de verkorte opleiding is een semestervak. Bovendien bieden we elk vak zowel in semester 1 als semester 2 aan. Zo heb je een volwaardig instapmoment in september én februari en kan je het programma flexibel spreiden en aanpassen aan jouw persoonlijke situatie. 

  Wil je van élk vak de gedetailleerde inhoud kennen? Check dan de programmagids:

  SEMESTER123
  Traject voor studenten zonder lerarendiploma (3 semesters)
  Mediawijsheid 3
  Onderwijs en wereld 3
  Agogische vaardigheden 4
  Religie, zingeving en levensbeschouwing 3
  Rooms-katholieke godsdienst 4
  Praktijk en stage 12 8 8
  Pedagogisch-didactische vorming 6 4 3
  Nederlands 4 3
  Wiskunde 4 4
  Muzische vorming 4 3
  Mens en maatschappij 4
  Wetenschap en techniek 4
  Frans 4
  Eerste leerjaar 5
  SEMESTER123
  Traject voor studenten met lerarendiploma (2 semesters)
  Pedagogisch-didactische vorming 4 3
  Nederlands 4 3
  Wiskunde 4 4
  Muzische vorming 4 3
  Praktijk en stage 8 8
  Mens en maatschappij 4
  Rooms-katholieke godsdienst 4
  Religie, zingeving en levensbeschouwing 3
  Wetenschap en techniek 4
  Frans 4
  Eerste leerjaar 5
  SEMESTER123
  Traject voor studenten zonder lerarendiploma (3 semesters)
  Mediawijsheid 3
  Onderwijs en wereld 3
  Agogische vaardigheden 4
  Religie, zingeving en levensbeschouwing 3
  Rooms-katholieke godsdienst 4
  Praktijk en stage 12 8 8
  Pedagogisch-didactische vorming 6 4 3
  Nederlands 4 3
  Wiskunde 4 4
  Muzische vorming 4 3
  Mens en maatschappij 4
  Wetenschap en techniek 4
  Frans 4
  Eerste leerjaar 5
  Traject voor studenten met lerarendiploma (2 semesters)
  Pedagogisch-didactische vorming 4 3
  Nederlands 4 3
  Wiskunde 4 4
  Muzische vorming 4 3
  Praktijk en stage 8 8
  Mens en maatschappij 4
  Rooms-katholieke godsdienst 4
  Religie, zingeving en levensbeschouwing 3
  Wetenschap en techniek 4
  Frans 4
  Eerste leerjaar 5

  Lesrooster 

  Bekijk een voorbeeldrooster voor fase 1. 

 • Wanneer heb ik les en examens?

  Elk vak in de verkorte opleiding is een semestervak. Bovendien bieden we elk vak zowel in semester 1 als semester 2 aan. Dit zorgt voor:

  • een volwaardig instapmoment in september én februari;
  • een opleidingsprogramma dat je flexibel kan spreiden en aanpassen aan jouw persoonlijke situatie. Een traject op maat krijgt vorm tijdens een persoonlijk gesprek.

  Volg je het standaard traject (voltijds), dan doorloop je de opleiding in een vaste klasgroep.
  De lessen gaan door op woensdag en vrijdag tussen 8u30 en 18u15.

  Er zijn drie examenperiodes: januari (evaluatie vakken semester 1), juni (evaluatie vakken semester 2) en augustus (tweede examenkans). De examens gaan door op maandag, woensdag en vrijdag.

 • In de praktijk

  We kiezen bewust voor een snelle duik in de praktijk! Je eerste stage-ervaring heb je al tijdens de eerste weken van je opleiding! Je hebt wekelijks een vaste stagedag op maandag (lintstage). Naast deze vaste stagedagen zijn er ook stages in blok (aaneensluitend, 1 à 2 weken).

  Doorheen de opleiding doe je stage in elke graad van de lagere school. Wij zoeken samen met jou naar een stageplaats in je eigen buurt.

  We zorgen voor een laagdrempelige en nauwgezette begeleiding door de mentor van de lagere school en je stagebegeleider van de hogeschool. Je loopt bij voorkeur een volledig academiejaar stage in dezelfde school. Je mentor op die school en een ‘ankerdocent’ volgen je het hele academiejaar op. De ankerdocent ziet je regelmatig aan het werk op de stageplek en houdt ook contact met je mentor.

  Tijdens de stagevoorbereidingsdagen die we organiseren in de lerarenopleiding, kan je bij de vakdocenten terecht met vragen over jouw stagelessen.

 • Persoonlijke begeleiding

  Onze opleiding staat bekend omwille van het persoonlijke contact tussen student en docent. We zorgen ervoor dat je met al je zorgen steeds terecht kan. Een enthousiast docententeam zal je coachen en begeleiden.

  • Met vragen betreffende de organisatie van de opleiding of jouw persoonlijk traject kan je terecht bij de opleidings- en trajectcoördinator.
  • Bij het begin van het academiejaar krijg je een stagebegeleider toegewezen. Deze stagebegeleider (ankerdocent) volgt het stagetraject op de voet.
  • De vakdocenten zijn vlot aanspreekbaar voor inhoudelijke en didactische vragen.

  Naar aanleiding van de verplichte instaptoets zorgen we voor de gepaste inhoudelijke begeleiding. Heb je extra ondersteuning nodig, dan kan je jezelf inschrijven voor een zomercursus of aan de slag gaan met de beschikbare digitale oefenplaatsen voor Frans en wiskunde. 

 • Go international

  Leraar zijn, dat betekent de wereld in je klas binnenbrengen. De wereld samen met de kinderen in je klas ontdekken en beleven. Met een ruime en kritische blik durven kijken naar wat er gebeurt in de maatschappij.

  Daarom willen we ook studenten van de verkorte opleiding de mogelijkheid bieden om de wereld ten volle te ontdekken. Je kan in een extra semester een lang internationaal traject volgen!

 • Alternatieve trajecten

  Werk jij als leraar lager onderwijs, maar beschik je niet over het juiste diploma? Dan is het LIO-traject iets voor jou!

  In deze volwaardige bacheloropleiding benutten we jouw werkervaring maximaal. Via online cursusmateriaal en een aantal contactmomenten op de campus van de lerarenopleiding, verwerf je pedagogisch-didactische inzichten en de inhouden van de verschillende leergebieden van de lagere school

Na je studie

 • De job van je leven
 • Werkzekerheid troef!
 • Verder studeren
 • De job van je leven

  • Klasleerkracht
  • Teamteacher
  • Leermeester rooms-katholieke godsdienst of leermeester islamitische godsdienst
  • Beleidsondersteuner 
  • ...
 • Werkzekerheid troef!

  • Je hebt uitstekende jobvooruitzichten, want er is een groot tekort aan leraren in het basisonderwijs. Bovendien start je met een mooi loon dat je hele loopbaan blijft stijgen.
    
  • Je mag lesgeven in alle leerjaren van het lager onderwijs en in alle onderwijsnetten: gemeenschapsonderwijs, gemeentelijk of provinciaal onderwijs of het katholieke onderwijs. En je kan aan de slag in een waaier van scholen: immersiescholen, methodescholen (bv. Freinet of Steiner), het buitengewoon onderwijs ...
    
  • Met je diploma zijn diverse jobs in het onderwijs mogelijk: klasleraar, zorgleraar of -coördinator, ICT-coördinator, godsdienstleraar, beleidsondersteuner, leraar anderstalige nieuwkomers ...
    
  • Ook buiten de onderwijssector zijn er tal van mogelijkheden. Leraren lager onderwijs zijn gegeerd in de voor- en naschoolse opvang, in educatieve musea (bv. Hidrodoe, EuropaDirect), als educatief medewerker bij onderwijsondersteunende organisaties (bv. KlasCement, uitgeverijen, ...) enz.
    
  • We hebben een goed contact met scholen én we hebben een groot netwerk van scholen. Onze afgestudeerden zijn erg gegeerd!
    
  • Vacatures bereiken jou als eerste via onze sociale mediakanalen.
 • Verder studeren

  Tweede educatieve bachelor (via verkort traject)

  Banaba

  Postgraduaat

  Master (via schakeljaar)

  • Opleidings- en Onderwijswetenschappen
  • Pedagogische Wetenschappen
  • Educatieve Studies
  • Master in vakgebied

This is us

Meester Arne van het vierde leerjaar

2021-10-22 13:23:00

'Ik wil dat mijn leerlingen later met positieve herinneringen terugkijken op mijn lessen.'

Meester Arne van het vierde leerjaar

Lees meer
Olivier werd uitgeroepen tot 'Beste Leraar van Brussel'

2020-10-20 04:00:00

"Ik geniet van elk moment dat ik kan lesgeven"

Olivier werd uitgeroepen tot 'Beste Leraar van Brussel'

Lees meer
Na vijf jaar lesgeven in het buitengewoon onderwijs ging Kaatje een nieuwe uitdaging aan.

2020-10-20 00:14:00

"Spreken voor een groep blijft voor mij een uitdaging"

Na vijf jaar lesgeven in het buitengewoon onderwijs ging Kaatje een nieuwe uitdaging aan.

Lees meer