Leraar lager onderwijs via duaal traject (DuEL)

Educatieve bachelor van de opleiding professionele bachelor Leraar Lager Onderwijs

Locatie: Mechelen -

Samen op weg gaan om jouw lerarendiploma in handen te krijgen? Dan is het DUeL traject zeker iets voor jou. 

Bij duaal leren ligt de focus op het samen opleiden: student, werkplek en hogeschool werken nauw samen. De studenten verwerven de nodige competenties zowel op de werkvloer als in de hogeschool. Directies van kleuter- en lagere scholen werven steeds meer mensen aan die (nog) niet het vereiste diploma hebben omwille van het groeiende lerarentekort. Precies om deze beginnende leerkrachten de nodige ondersteuning en bagage mee te geven, is het DUeL traject tot stand gekomen.

Scroll naar beneden voor meer info
Ilona Hawrijk
Opleidingsmanager Mechelen
Maya Dammans
Studietrajectbegeleider

Opbouw

 • Doelgroep
 • Opbouw
 • Duur & Uurrooster
 • Begeleiding
 • Troeven
 • Doelgroep

  Doelgroep

  • Je hebt een bachelor- of masteropleiding 
  • Je staat al voor de klas in een lagere school of je wil daar onmiddelijk aan de slag (tewerkstelling van 60% tot 80%) 
  • Je werkgever engageert zich om je voor langere tijd (duur van de opleiding) aan te nemen, bij voorkeur in het LIO-statuut (= leraar in opleiding). 
  • Je werkgever is bereid om een mentor aan te stellen die jou samen met de hogeschool begeleidt gedurende het volledige traject 
  • Je kan zelfstandig werken en durft jezelf in vraag te stellen 
  • Je beschikt over een gezonde portie doorzettingsvermogen
 • Opbouw

  Opbouw

  • Via gevarieerde contactmomenten op de hogeschool, diverse werkvormen, blended cursusmateriaal, intervisiemomenten, etc. bieden de docenten de nodige inhouden aan. 
  • Alle opdrachten zijn praktijkgericht en met de bedoeling je te helpen een positief klasklimaat te creëren en krachtige leeromgevingen tot stand te brengen. 
  • Ruimte voor eigen groei en het ontwikkelen van je persoonlijke visie zijn belangrijke speerpunten. 
  • De dagelijkse uitdagingen in je klas zijn onderwerp van begeleiding en ondersteuning vanuit de hogeschool. We zetten hierbij in op een waarderende feedbackcultuur waarin leren zichtbaar wordt gemaakt. Jouw eigen leerproces staat op elk moment centraal.
 • Duur & Uurrooster

  Duur & Uurrooster

  • Traject van 4 semesters 
  • Je bent op vrijdag vrijgesteld op je werkplek zodat je lessen kunt volgen, kunt observeren in andere klassen of aan opdrachten kunt werken.
 • Begeleiding

  Begeleiding

  • Tijdens een intakegesprek worden jouw motivatie en competenties in kaart gebracht. Je krijgt een idee van wat er van jou verwacht wordt: zelfstandig kunnen functioneren, beschikken over een zelfreflectief vermogen, een klas zelfstandig in handen durven nemen, openstaan voor feedback en coaching... Tevens worden de voorwaarden om aan het traject deel te kunnen nemen afgetoetst. 
  • Het DUeL traject wordt in augustus opgestart via de summerschool. Dit om jou zo van bij de start van het schooljaar te kunnen begeleiden.
  • Binnen het DueL-traject combineren de studenten het leren op de hogeschool met het leren op de werkplek. Hierbij staat een waarderende feedbackcultuur centraal. 
  • Op de werkplek wordt een mentor aangeduid die de student, in nauwe samenwerking met de hogeschool, begeleidt en coacht tijdens het leerproces. De verbondenheid tussen studenten, docenten en het werkveld staat hierbij dan ook centraal. 
  • De mentor kan minstens 1x per week een lesmoment observeren en de student hierbij de nodige feedback geven. Daarnaast biedt de mentor de student ondersteuning bij het uitproberen van nieuwe werk- of organisatievormen, bij het uitwerken van opdrachten… . De mentor neemt daarbij zowel een ondersteunende- als een evaluerende rol op. In functie van deze nauwe samenwerking biedt de hogeschool een vorming aan de mentoren aan.
 • Troeven

  Troeven

  • Je kan werken in het financieel voordelige LIO- statuut.
  • Je bent zeker van je werkplek omdat jouw werkgever zich voor de duur van de opleiding mee engageert.
  • Je volgt een op maat uitgetekend leertraject op basis van je eerder verworven diploma.
  • Je bouwt heel wat praktijkervaring op gedurende de opleiding.

Vakken

 • Fase 1
 • Fase 2
 • Fase 1

  Fase 1

  Groeilijn

  • Ik groei 1 (4 SP)

  Basisleerlijn

  • Wiskunde (5 SP)
  • Wereldoriëntatie (5 SP)
  • Nederlands (5 SP)

  Focusleerlijn

  • Focus 1 | Krachtig creëren 1 (7 SP)
  • Focus 2 | Krachtig creëren 2 (7 SP)

  Werkplekleerlijn

  • Werplekleerlijn 1 (6 SP)
  • Werkplekleerlijn 2 (6 SP)

  Optioneel

  • Religie, zingeving en levensbeschouwing (3 SP)

  Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids.

 • Fase 2

  Fase 2

  Groeilijn

  • Ik groei  2 (4 SP)

  Basisleerlijn

  • Muzisch aan de slag (3 SP)
  • Bewegen op school (3 SP)
  • Frans in de klas (4 SP)
  • Keuze levensbeschouwing r.k. godsdienst of islamitische godsdienst (4 SP)

  Focusleerlijn

  • Focus 3 | Aanvankelijk leren (6 SP)
  • Focus 4 | Specifieke onderwijsnoden (4 SP)
  • Focus 5 | Kind als wereldburger (4 SP)

  Werkplekleerlijn

  • Werplekleerlijn 3 (6 SP)
  • Werkplekleerlijn 4 (6 SP)

  Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids.

Alles voor (toekomstige) studenten

Naast opleidingen biedt Thomas More een hele waaier aan extra voorzieningen. Zoek je een kot? Doe je aan topsport? Leef je met een functiebeperking? Heb je het financieel wat moeilijker? ... Ontdek waarmee wij jou kunnen helpen!

Kom kennismaken

De stap naar het hoger onderwijs is een stap vol verwachtingen. En jij wil natuurlijk de beste keuze maken. Kom daarom ontdekken, twijfelen, vergelijken en beleven tijdens een van onze vele infomomenten! #expectmore

17 - 1 augustus - september
Maandag - Dinsdag 09u - 20u
14 - 25 september
Maandag - Vrijdag 10u - 17u