Leraar Lager Onderwijs

Educatieve bacheloropleiding voor Lager Onderwijs in voltijds dagonderwijs

Locatie: Vorselaar -

Nieuw

Ben je werkzoekend en al twee jaar van de schoolbanken? Neem contact op met een VDAB-bemiddelaar. Mogelijk kan je de opleiding volgen met ondersteuning van de VDAB.

Een leraar van de wereld

Ben je werkzoekend en al twee jaar van de schoolbanken? Neem contact op met een VDAB-bemiddelaar. Mogelijk kan je de opleiding volgen met ondersteuning van de VDAB!

 • Goed onderwijs staat of valt met de kwaliteit van wie er voor de klas staat. Aandacht en liefde voor leerlingen en vak: dát is waar lesgeven over gaat. In drie jaar tijd leggen wij samen met jou de basis voor deze ultieme vorm van meesterschap.
 • Je wil inspireren. Je hebt een brede algemene kennis en je wil kinderen van 6 tot 12 jaar de wereld laten ontdekken. Je toont interesse voor die wereld dichtbij en ver weg, vroeger, vandaag en morgen.
 • Je bent enthousiast en staat met plezier voor een groep. Je bent nieuwsgierig naar de leefwereld van kinderen. 
 • Je droomt van een afwisselende job, met elke dag nieuwe uitdagingen.
 • Jij hebt een open en kritische blik op de wereld, de maatschappij en het onderwijs. Je wil bouwen aan een positieve toekomst voor elk kind.
 • Je bent sociaal en communicatief.  Je werkt graag samen met anderen en ‘samen school maken’ vind je een prettig vooruitzicht.
 • Je bent gegeerd! Wegens het groeiend aantal leerlingen heb je als leraar Lager Onderwijs uitstekende jobvooruitzichten, gecombineerd met een degelijk startersloon dat via loonbarema's gedurende je loopbaan blijft stijgen. De vraag naar (breed gevormde) leerkrachten (die sterk in hun schoenen staan), is groot.
 • Je wordt gevormd tot een leraar met veel expertise en een sterke persoonlijkheid. Een leraar die het verschil maakt. Je wordt ondersteund maar ook uitgedaagd door een enthousiast en vakkundig docententeam.
 • Twijfel je nog tussen de kleuter- of de lagere school? Met je diploma lager onderwijs op zak kan je starten aan de verkorte (eenjarige) opleiding kleuteronderwijs of secundair onderwijs.

Follow us!Facebook

Scroll naar beneden voor meer info
Lore Staes
Opleidingsmanager
Leen Thijs
Zorgcoördinator
Lerarenopleiding Vorselaar

Opbouw

 • Fase 1
 • Fase 2
 • Fase 3
 • In de praktijk
 • Persoonlijke begeleiding
 • Go International
 • Verkort traject
 • Fase 1

  vogelvlucht

  We vliegen er samen meteen in! Je start de opleiding met een onthaaldag waarin kennismaking met elkaar en onderdompeling in alle aspecten van het hogeschoolleven en je latere beroepspraktijk centraal staan. 

  In fase 1 zorgen we ervoor dat je met voldoende inhoudelijke bagage voor de klas kan staan. Focus op onderwijs. De kennisbasis en didactiek van de leergebieden van de lagere school (Nederlands, Frans, wiskunde, Mens en maatschappij, Wetenschappen en techniek, muzische vorming, bewegingsopvoeding en Rooms-Katholieke godsdienst) vormen een stevig eerste luik. 
  Binnen didactische en relationele vorming spelen we hier verder op in. Je leert hoe je een leeractiviteit doelgericht kan voorbereiden en uitwerken en hoe je kinderen betrokken kan houden tijdens een les. Je ontdekt de praktijk van het opvoeden. Je leert hoe je kindgericht kan communiceren. 
  We willen jouw persoonlijke vaardigheden en cultureel bewustzijn verder ontplooien. Je werkt aan je taalvaardigheid, expressiviteit, digitale skills. Je denkt kritisch na over de uitdagingen van de toekomst. 
  Stage is het hart van onze opleiding. Al van bij de start vertoef je één dag per week (= maandag) in jouw stageschool. Op het einde van het schooljaar kan je al enkele volledige dagen de klas in handen nemen. 

  De opleiding is opgedeeld in zes gelijkwaardige semesters van 17 weken. Tijdens die 17 weken volg je lessen, loop je stage én word je geëvalueerd. Organisatorisch zijn dit onze troeven: 

  • Kleine klasgroep met studenten uit dezelfde regio. Soms les in halve klasgroepen.
  • Lesblokken van 1,5 uur, nauwelijks springuren.
  • De lessen lopen van 9u15 tot 16u30.
  • Maandag = stagedag.
  • Vast, regelmatig lesrooster in je 1e en 2e jaar
  • Modulair werken in je 3e jaar (focus op eenzelfde module gedurende enkele weken).
 • Fase 2

  In fase 2 staan de speerpunten van de opleiding centraal: cultuureducatie en buitenonderwijs

  De afzonderlijke leergebieden ruimen meer en meer plaats voor vakoverschrijdende modules. We werken thematisch en we trekken er vaak op uit: outdoor. Een project aan zee, culturele workshops, op tocht door de grootstad, op verkenning in de natuur, … We ruilen het standaard klaslokaal in voor straat en wereld. Duurzaam onderwijs, met respect voor mens en natuur, vormt het vertrekpunt. Je ervaart hoe je kan leren buiten de klasmuren. Ook op de campus krijg je soms letterlijk les in open lucht, in een buitenklas. Onze campus ligt midden in het groen en daar maken we graag gebruik van!

  We verscherpen jouw onderzoeksvaardigheden en we debatteren over onderwijsnieuws en visies op onderwijs. We versterken je cultureel bewustzijn en maken van jou een wereldburger in spe. 

  In de pedagogisch-didactische-relationele vakken versterk je jezelf als ‘krachtige leraar’. Je leert gericht te variëren in werkvormen, kinderen te motiveren, breed te evalueren en doelgericht te differentiëren. Zowel input vanuit de leergebieden als vanuit de pedagogisch-didactische vakken integreer jij op jouw stage! We voorzien een project waarin je wekelijks aan huis een kind in een maatschappelijk kwetsbaar gezin gaat ondersteunen.

  We verscherpen jouw onderzoeksvaardigheden en kritische, open blik op de maatschappij. 

  Stage blijft het hart van onze opleiding. Elke week (= maandag) ga je naar je stageschool om te oefenen op het creëren van een krachtige, doelgerichte leeromgeving. Twee keer per jaar voorzien we ook een weekstage. In de praktijkroute krijg je alle noodzakelijke vaardigheden aangeleerd die nodig zijn tijdens je stage.

 • Fase 3

  In fase 3 werken we sterk modulair en thematisch zodat je de verschillende competenties geïntegreerd verwerft. Je ontwikkelt meer en meer je eigen lerarenstijl en expertise. De eigenwijze leraar in wording …

  In september ontdek je alle geheimen van het eerste leerjaar en leer je jonge kinderen lezen en schrijven. 
  De focus in het eerste semester ligt hoofdzakelijk op diversiteit en zorg, gekoppeld aan gerichte stages. Je begeleidt een kind uit een maatschappelijk kwetsbaar milieu aan huis. Je leert inspelen op de verscheidenheid en diversiteit van een klas in de grootstad. 

  Het tweede semester bestaat uit een lange stage van vijf weken. Verder onderzoek en ontwikkel je in kleine groepjes een vernieuwend onderwijsproject in samenwerking met het werkveld. Als afsluiter volg je het vak 'Religie, zingeving en levensbeschouwing', waarin levensbeschouwelijke dialoog centraal staat.

  In fase 3 bieden we best wel wat keuzemogelijkheden aan, zodat je je eigen programma kan samenstellen.

  • Wil je graag internationaal gaan? Geen probleem! We voorzien een palet aan mogelijkheden. 
  • Of kies je eerder voor verbreding? Het is mogelijk om al enkele vakken te volgen in de opleiding Kleuteronderwijs of Secundair Onderwijs. Zo kan je nadien makkelijk schakelen naar deze opleiding. 
 • In de praktijk

  We kiezen zeer bewust voor een snelle duik in de praktijk! 

  Je eerste stage-ervaring al in september! Je hebt wekelijks een vaste stagedag op maandag. In semester 2 doe je ook meerdere dagen na elkaar stage op jouw stageschool. In je 2e en 3e jaar heb je steeds meer en langere stageperiodes naast de vaste stagedag.

  Wij zoeken een stageplaats voor jou in je eigen buurt. We zorgen voor een laagdrempelige en nauwgezette begeleiding. Je mentor op die school en een ‘ankerdocent’  zien je regelmatig aan het werk op de stageplek en volgen je traject op. 

  Stage is bij ons meer dan enkel lesgeven: een leerwandeling begeleiden, mee op openluchtklassen, technieksessies uitvoeren  … .
  In jouw laatste jaar kan je ook kiezen voor een eigen out-of-the-box stage, bijvoorbeeld in het buitengewoon onderwijs, in een ziekenhuisschool, in een asielcentrum … . Ook kan je in heel wat stage-ervaring in het buitenland op doen.

 • Persoonlijke begeleiding

  Onze opleiding staat bekend omwille van het persoonlijke contact tussen student en docent. Jij als persoon …. daar is het ons om te doen! We zorgen ervoor dat je met al je zorgen steeds terecht kan. Een enthousiast docententeam zal je coachen en begeleiden. 

  De verplichte instapproef en andere screenings bieden voor ons het vertrekpunt om samen met jou een traject op maat uit te stippelen.
  Heb je extra ondersteuning nodig voor wiskunde, Frans, expressie of taalvaardigheid dan kan je jezelf inschrijven voor een begeleidingsparcours ‘op maat’: zomercursus, begeleidingssessies en/of monitoraten. 
  Hier vind je meer info.

  Onze zorgcoördinator staat klaar voor al je vragen over studiemethoden, plannen van taken en dergelijke. We voorzien begeleiding zowel individueel als in groep.

  De opleiding staat niet op zichzelf, maar wordt georganiseerd op een moderne studentvriendelijke campus, waar iedereen, gaande van docenten, studenten, administratief-, technisch- als onderhoudspersoneel elkaar kent en aanspreekt. Op deze manier vormen we een hechte community en maken we allen samen school. Samen dragen we ons steentje bij aan een duurzame samenleving en mooie planeet. We willen jou als toekomstig leraar informeren en aansporen om je te engageren voor de samenleving en de wereld.

 • Go International

  Leraar zijn, dat betekent de wereld in je klas binnenbrengen en de wereld samen met de kinderen in je klas ontdekken en beleven. Met een ruime en kritische blik durven kijken naar wat er gebeurt in de maatschappij. Onze samenleving is steeds meer geglobaliseerd. Internationaal netwerken en expertise uitwisselen met leraren van over de hele wereld, een must! Bovendien getuigt deze ervaring van durf, flexibiliteit en zelfstandigheid.
  Grijp die kans en ga voor een lang internationaal traject tijdens de derde fase van je opleiding!
   
  Je kan ervoor kiezen om te gaan studeren in één van onze partnerinstellingen in Europa. Het excellente Finse onderwijssysteem van dichtbij ervaren én snel even die Finse sauna meepikken? Met de oude stadstrammetjes naar de les in Lissabon? Of word jij die leraar met dat perfecte Franse accent na drie maanden in het Zuiderse Toulouse? Ontdek deze en andere studiemogelijkheden op de website en op de blogs van onze studenten op Erasmus:

  Maar misschien durf jij het wel aan om voor drie maanden echt naar de andere kant van de wereld te trekken? Met heel veel respect voor de plaatselijke tradities en gewoontes lopen onze studenten stage in tal van Zuiderse landen: Ecuador, Peru, Gambia, Malawi, Togo, Suriname, Zuid-Afrika, Ghana, India ... Onze opleiding werkt er samen met plaatselijke NGO's of VZW's, op die manier kunnen we de stages via onze contactpersonen ter plaatse makkelijk opvolgen. Je maakt er kennis met een andere cultuur, andere wereldbeelden, je leert kijken met je hart, met respect en bescheidenheid. Je scherpt je didactische vaardigheden aan want je moet creatief uit de hoek komen met soms erg weinig middelen. Een unieke kans!
   
  Volg hier de avonturen van enkele van onze studenten:
   

  De opleiding zorgt voor een degelijke voorbereiding via het vak International Teacher. We scherpen je interculturele en communicatieve competenties aan zodat je klaar bent om de grote sprong te wagen. Op financieel vlak kan je op ondersteuning rekenen via allerlei beurssystemen. Onze internationaal coördinator vertelt er je graag meer over tijdens de voorbereidingssessies.
   
  Wil je toch wat internationale ervaring opdoen, maar blijf je liever op de campus? 
  Kies dan voor onze international class ‘More to explore’! Je volgt een lessenpakket in het Engels samen met Europese studenten op de campus in Vorselaar: More to discover, More Innovation, More multilingual education, More diversity in education, Digital Learning Design, ….  Een innovatief Engelstalig programma gericht op de 21st century skills in het derde jaar van je opleiding? Kom er hier meer over te weten! 

  Elk jaar organiseert de hogeschool ook international days: we ontvangen dan internationale collega’s en gastsprekers met een frisse kijk op onderwijs. 

  Kortom, mogelijkheden genoeg om je internationaal te laten inspireren! 

  De kriebel te pakken? Laat je inspireren en get out, the world is waiting!
   
  Meer info bij Vanessa Dockx - Internationaal coördinator Lerarenopleiding Thomas More Kempen - vanessa.dockx@thomasmore.be

 • Verkort traject

  We bieden een verkorte opleiding Leraar Lager Onderwijs aan voor studenten die reeds beschikken over een bachelor- of masterdiploma:

  • 2 semesters voor studenten die reeds onderwijsbevoegdheid hebben
  • 3 semesters voor studenten die nog geen onderwijsbevoegdheid hebben

  Meer info vind je hier.

  Door de nauwe samenwerking tussen de verschillende lerarenopleidingen kun je een extra diploma behalen in slechts 1 of 2 semesters.

  • Word leraar kleuteronderwijs in 2 semesters op campus Vorselaar. (meer info)
  • Word leraar secundair onderwijs op campus Vorselaar in:
   • 2 semesters voor onderwijsbevoegdheid in één vak
   • 3 semesters voor onderwijsbevoegdheid in twee vakken

Vakken

 • Fase 1
 • Fase 2
 • Fase 3
 • Fase 1

  Semester 1

  • Stage en praktijkroute
  • Frans 1
  • Nederlands 1
  • Wiskunde 1: inhoudelijke expertise
  • Muzische vorming 1
  • Wereldoriëntatie: Mens en maatschappij
  • Rooms-katholieke godsdienst
  • Didactische vorming 1
  • Relationele vorming 1
  • Communicatieve en digitale vaardigheden 
  • Bewegingsopvoeding

  Semester 2

  • Stage en praktijkroute
  • Frans 1
  • Nederlands 2
  • Wiskunde 2
  • Muzische vorming 2
  • Wereldoriëntatie: Wetenschappen en techniek
  • Cultureel bewustzijn
  • Didactische vorming 2
  • Communicatieve en digitale vaardigheden
  • Bewegingsopvoeding

  Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids.

 • Fase 2

  Semester 1

  • Stage en praktijkroute
  • Frans 2
  • Nederlands 3
  • Wiskunde 3
  • Muzische vorming 3
  • Wereldoriëntatie 3
  • Didactische vorming 3 
  • Pedagogische vorming
  • Boeiend buiten

  Semester 2

  • Stage en praktijkroute
  • Frans 2
  • Nederlands 4
  • Wiskunde 4
  • Muzische vorming 4
  • Wereldoriëntatie 
  • Keuze:
   • Rooms-katholieke godsdienst
   • Islamitische godsdienst
   • Algemeen levensbeschouwelijk vak
  • Relationele vorming 
  • Pedagogische vorming
  • Wereldburgerschap

  Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids.

 • Fase 3

  Semester 1

  • Module en stage Eerste leerjaar
  • Zorgbreed werken
  • Leren in verscheidenheid
  • Leren thuis leren
  • De Buitenklas
  • Onderwijsgemeenschap

  Semester 2

  • Eindstage, keuzestage, begeleiding openluchtklassen
  • Leren thuis leren
  • Religie, zingeving en levensbeschouwing
  • Onderwijsgemeenschap
  • Onderzoekslab

  Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids.

Opleiding in cijfers

Enkele statistieken over deze opleiding
80
eerstejaars
1
dag per week op stage
100%
werkzekerheid
100m
van de bushalte

Waarom kiezen voor Leraar Lager Onderwijs?

image.alt

Piekfijn geregeld

Een lesdag start om 9u15 en eindigt om 16u30. Helemaal afgestemd op jouw bioritme en op het openbaar vervoer. Je gaat elke maandag observeren en participeren in een school in jouw buurt. We bieden je de nodige ondersteuning en inspiratie aan. Tijdens de intensievere weekstages ontwerp je zelf de leeractiviteiten.

image.alt

Een persoonlijke begeleiding

De verplichte instapproef biedt ons het vertrekpunt om samen met jou een traject op maat uit te stippelen. Een ankerdocent volgt je ontwikkelingen op de voet en begeleidt je leerproces. Het docententeam biedt je ondersteuning maar daagt je ook uit om te groeien. We hechten veel belang aan een persoonlijk en laagdrempelig contact.

image.alt

Een leraar met visie en passie

Een open en kritische blik is dé basishouding van elke leraar. Op een ervaringsgerichte en interactieve manier dagen we jou uit om te kijken naar en na te denken over jezelf en de wereld. Hoe kun jij als leraar het verschil maken? Wat wil jij met jouw leerlingen bereiken? We vormen leraren met meesterschap, passie en burgerzin.

Na je studie

 • Aan het werk
 • Verder studeren
 • Aan het werk

  Er is een groot tekort aan leraren in het basisonderwijs. Je hebt dus als leraar Lager Onderwijs uitstekende jobvooruitzichten, gecombineerd met een degelijk startersloon dat via loonbarema's gedurende je loopbaan blijft stijgen.

  Met jouw diploma mag je lesgeven in alle leerjaren van het lager onderwijs. Je kan tewerkgesteld worden in alle onderwijsnetten: gemeenschapsonderwijs, gemeentelijk of provinciaal onderwijs of het katholieke onderwijs. En je kan aan de slag in een waaier van scholen: immersiescholen, methodescholen (bv. Freinet, Steiner, ...), buitengewoon onderwijs, ... .

  Met je diploma zijn diverse jobs in het onderwijs mogelijk: klasleraar, zorgleraar of -coördinator, ICT-coördinator, godsdienstleraar, beleidsondersteuner, leraar anderstalige nieuwkomers, ... .

  Ook buiten de onderwijssector kan je met je diploma aan de slag. Leraren lager onderwijs zijn gegeerd in de voor- en naschoolse opvang, educatieve musea (bv. Hidrodoe, EuropaDirect, ...), educatief medewerker bij onderwijsondersteunende organisaties (bv. KlasCement, uitgeverijen, ...), ... .

  We hebben een goed contact met scholen én we hebben een groot netwerk van scholen. Onze afgestudeerden zijn erg gegeerd!

  Vacatures bereiken jou als eerste via onze sociale mediakanalen. 

 • Verder studeren

  Tweede bachelor (via verkort traject)

  Bachelor-na-bachelor

  Master (via schakeljaar)

  • Pedagogische Wetenschappen
  • Onderwijswetenschappen

  Navorming

  Elke leerkracht heeft nood aan nieuwe ideeën, nieuwe impulsen. Jij ook? Wellicht kan het nascholingsaanbod van LEON en Donche, Kenniscentra Onderwijs van de lerarenopleidingen van Thomas More, je hierbij helpen.

  Neem zeker een kijkje in onze programmatie:

Alles voor (toekomstige) studenten

Naast opleidingen biedt Thomas More een hele waaier aan extra voorzieningen. Zoek je een kot? Doe je aan topsport? Leef je met een functiebeperking? Heb je het financieel wat moeilijker? ... Ontdek waarmee wij jou kunnen helpen!

Je wordt echt super goed begeleid in alles (op stage, administratie, …). De overgang van middelbaar naar Vorselaar is heel toegankelijk. Knusse campus, comfortabel en goede begeleiding. De opleiding is zeer goed mee met de laatste trends in het onderwijs waardoor je, eens je aan het werk gaat, op vlak van innovatief onderwijs vaak een voorsprong hebt op de leerkrachten.
Stien Naets, oud-student BALO, Vorselaar
 

Kom kennismaken

De stap naar het hoger onderwijs is een stap vol verwachtingen. En jij wil natuurlijk de beste keuze maken. Kom daarom ontdekken, twijfelen, vergelijken en beleven tijdens een van onze vele infomomenten! #expectmore

6 maart
Zaterdag 10u - 14u
24 april
Zaterdag 10u - 14u
26 juni
Zaterdag 10u - 14u

We are Vorselaar

 • Verhalen uit de opleiding
 • LLO V Lerarencommunity
 • Verhalen uit de opleiding

  BRent link

 • LLO V Lerarencommunity

  Op campus Vorselaar koestert elke student dezelfde droom: leraar worden! 
  In een driejarige opleiding of verkort traject word je een leraar kleuter-, lager of secundair onderwijs. Door de nauwe samenwerking tussen de verschillende lerarenopleidingen kun je een extra diploma behalen in slechts 1 of 2 semesters.

  Samen met een ervaren docententeam vormen we een hechte community op deze kleine, gezellige en vernieuwde campus in het groen. Vanuit een lange onderwijstraditie zetten wij sterk in op het vormen van leraren met meesterschap, passie en een open visie op de wereld en het onderwijs. Wij leggen de lat hoog, want elk kind of jongere verdient de beste leraar! 

  Bij ons word je een straffe professional: een breed gevormde leraar met vakexpertise!