Leraar Lager Onderwijs

Educatieve bacheloropleiding voor Lager Onderwijs in voltijds dagonderwijs

Locatie: Vorselaar -

Een leraar van de wereld

 • Goed onderwijs staat of valt met de kwaliteit van wie er voor de klas staat. Aandacht en liefde voor leerlingen en vak: dát is waar lesgeven over gaat. Wij leggen samen met jou de basis voor deze ultieme vorm van meesterschap.
 • Je wil inspireren. Je hebt een brede algemene kennis en je wil kinderen van 6 tot 12 jaar de wereld laten ontdekken. Je toont interesse voor die wereld dichtbij en ver weg, vroeger, vandaag en morgen. Je bent enthousiast en staat met plezier voor een groep. Je droomt van een afwisselende job, met elke dag nieuwe uitdagingen. Jij hebt een open en kritische blik op de wereld, de maatschappij en het onderwijs. Je wil bouwen aan een positieve toekomst voor elk kind.
 • Je bent gegeerd! Wegens het groeiend aantal leerlingen heb je als leraar Lager Onderwijs uitstekende jobvooruitzichten, gecombineerd met een degelijk startersloon dat via loonbarema's gedurende je loopbaan blijft stijgen. De vraag naar (breed gevormde) leerkrachten (die sterk in hun schoenen staan), is groot.
 • Je wordt gevormd tot een leraar met veel expertise en een sterke persoonlijkheid. Een leraar die het verschil maakt. Je wordt ondersteund maar ook uitgedaagd door een enthousiast en vakkundig docententeam.
 • Twijfel je nog tussen de kleuterschool of de lagere school? Met je diploma lager onderwijs op zak kan je starten aan de verkorte (eenjarige) opleiding kleuteronderwijs of secundair onderwijs.

Follow us!Facebook Instagram

Scroll naar beneden voor meer info
Greet Cuyt
Greet Cuyt
Opleidingscoördinator (a.i.)
Voor al je vragen over de opleiding.

Waarom kiezen voor Leraar Lager Onderwijs?

image.alt

Piekfijn geregeld

Een lesdag start om 9u15 en eindigt om 16u30. Helemaal afgestemd op jouw bioritme en op het openbaar vervoer. Je gaat elke maandag observeren en participeren in een school in jouw buurt. We bieden je de nodige ondersteuning en inspiratie aan. Tijdens de intensievere weekstages ontwerp je zelf de leeractiviteiten.

image.alt

Een persoonlijke begeleiding

De verplichte instapproef biedt ons het vertrekpunt om samen met jou een traject op maat uit te stippelen. Een ankerdocent volgt je ontwikkelingen op de voet en begeleidt je leerproces. Het docententeam biedt je ondersteuning maar daagt je ook uit om te groeien. We hechten veel belang aan een persoonlijk en laagdrempelig contact.

image.alt

Een leraar met visie en passie

Een open en kritische blik is dé basishouding van elke leraar. Op een ervaringsgerichte en interactieve manier dagen we jou uit om te kijken naar en na te denken over jezelf en de wereld. Hoe kun jij als leraar het verschil maken? Wat wil jij met jouw leerlingen bereiken? We vormen leraren met meesterschap, passie en burgerzin.

Programma

 • Opbouw
 • Vakken
 • In de praktijk
 • Persoonlijke begeleiding
 • Go international
 • Alternatieve trajecten
 • Instaptoets
 • Opbouw

  Fase 1 | In het eerste jaar bouw je een brede kennisbasis op, met de leergebieden van de lagere school als leidraad. Je wordt een inhoudelijk vakexpert, ontwerpt leeractiviteiten en brengt ze in de praktijk. Van bij de start koppelen we je aan een échte basisklas. Eerst verkennend, maar halfweg het academiejaar ga je 'echt' lesgeven. Natuurlijk besteden we ook veel aandacht aan reflectie en brede persoonsvorming. Je wordt aangemoedigd om je leerproces onder de loep te nemen, te reflecteren op je eigen denken en handelen en op dat van anderen. We dagen je uit om met een kritische, open blik naar de wereld te kijken.

  Fase 2 | Wereldwijs - Je richt de blik naar buiten in wereldgericht onderwijs

  • In fase 2 richten we de blik naar buiten. De ruime schoolomgeving en de wereld staan hierbij centraal. Het projectvak Boeiend Buiten maakt één van de speerpunten in het opleidingsprogramma concreet: vakoverschrijdend leren buiten de klasmuren - outdoor education, ofwel buitenonderwijs. De troeven van onze kleinschalige, groene campus worden ten volle uitgespeeld.
  • Wereldburgerschap is het projectvak waarin de blik van de student verder wordt verruimd. De student maakt kennis met onderwijs in de grootstedelijke context en verdiept zich in de complexe, snel veranderende maatschappelijke realiteit van vandaag.
  • De leergebieden van de lagere school worden verder uitgediept in modules van enkele dagen of weken. De student verdiept zich in de vakinhouden en leert hoe hij deze doelgericht en creatief in praktijk kan brengen.
  • Waar de student in de eerste praktijkfase een jaar lang werd gekoppeld aan één stageklas, doorloopt hij nu verschillende leerjaren. Differentiatie en thematisch werken komen aan bod.

  Fase 3 | Eigenwijs - Op weg naar meesterschap als eigenwijze leraar in wording

  • In fase 3 ontwikkelt de student verder zijn eigen stijl als leraar. Nu de inhoudelijke en vakdidactische basis is gelegd, is hij vrij vrij om zijn eigen traject meer en meer vorm te geven. Zo toont de student waar hij als leraar expertise in wil verwerven en waar hij voor wil staan.
  • Tijdens de pedagogisch-didactische modules verwerft de student handvatten om verder in te zetten op diversiteit en zorgbreed werken. Daarnaast verwerft hij inzicht in de school als plek waar leren maar ook samenleven centraal staan.
  • Het grootste deel van deze opleidingsfase doorloopt de student op de stageschool. Hij loopt stage in een eerste leerjaar en brengt tijdens het begeleiden van openluchtklassen de principes van buitenonderwijs in praktijk. Tijdens een diversiteitsstage geeft de student les in een grootstedelijke context. Tijdens de eindstage toont de student dat hij over de competenties beschikt om leerlingen doelgericht, met kennis van zaken en met passie mee te nemen in zijn verhaal.
 • Vakken

  Hieronder vind je een overzicht van de vakken (onder voorbehoud van wijzigingen), met per vak het aantal studiepunten per fase. Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 studiepunt ongeveer 25 à 30 uren.

  • De belangrijkste vakken hebben we toegelicht in een blauwe tooltip.
  Fase123
  STAGE
  Stage en praktijkroute 10 13
  Stage 1e leerjaar 7
  Openluchtklassen, zelfstandige stage 22
  ALGEMENE VORMING
  Cultureel bewustzijn 4
  Communicatieve en digitale vaardigheden 4
  Religie, zingeving en levensbeschouwing 3
  VAKEXPERTISE
  Rooms-katholieke godsdienst 3
  Keuze: rooms-katholieke godsdienst, islam of levensbeschouwelijk vak 3
  Frans 3 3
  Nederlands 6 6
  Wiskunde 6 6
  Wereldoriëntatie 6 6
  Fase123
  Muzische vorming 6 6
  Bewegingsopvoeding 3
  PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE EXPERTISE
  Pedagogisch-didactische vorming 6 4
  Pedagogisch-relationele vorming 3 5
  PROJECT / MODULES
  Boeiend buiten 4
  De stoere stad 4
  Onderzoekslab 9
  Verdiepingstraject: MUVO of STEM 6
  Zorgbreed werken 4
  Diversiteit 3
  De school als organisatie 3
  Wijs met taal 3
  Fase123
  STAGE
  Stage en praktijkroute 10 13
  Stage 1e leerjaar 7
  Openluchtklassen, zelfstandige stage 22
  ALGEMENE VORMING
  Cultureel bewustzijn 4
  Communicatieve en digitale vaardigheden 4
  Religie, zingeving en levensbeschouwing 3
  VAKEXPERTISE
  Rooms-katholieke godsdienst 3
  Keuze: rooms-katholieke godsdienst, islam of levensbeschouwelijk vak 3
  Frans 3 3
  Nederlands 6 6
  Wiskunde 6 6
  Wereldoriëntatie 6 6
  Muzische vorming 6 6
  Bewegingsopvoeding 3
  PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE EXPERTISE
  Pedagogisch-didactische vorming 6 4
  Pedagogisch-relationele vorming 3 5
  PROJECT / MODULES
  Boeiend buiten 4
  De stoere stad 4
  Onderzoekslab 9
  Verdiepingstraject: MUVO of STEM 6
  Zorgbreed werken 4
  Diversiteit 3
  De school als organisatie 3
  Wijs met taal 3
 • In de praktijk

  We kiezen bewust voor een snelle kennismaking met het werkveld.
  Je eerste stage-ervaring doe je al op in september en geleidelijk aan neem je steeds meer verantwoordelijkheid op. Je gaat bijna elke week naar je stageschool, zo heb je tijd om de school en de leerlingen goed te leren kennen. In semester 2 doe je ook meerdere dagen na elkaar stage op jouw stageschool.
  In je 2e en 3e jaar heb je steeds meer en langere stageperiodes naast de vaste stagedag en zal je meer en meer de rol van de leerkracht gaan overnemen. In je laatste jaar kan je er ook voor kiezen om stage-ervaring in het buitenland op te doen.
  Wij zoeken een stageplaats voor jou, we hebben een uitgebreid netwerk aan stagescholen.
  We zorgen voor een degelijke stagebegeleiding. Je mentor op je stageschool én een ‘ankerdocent’  vanuit de opleiding zien je regelmatig aan het werk op de stageplek en volgen je traject op.

 • Persoonlijke begeleiding

  De opleiding staat niet op zichzelf, maar wordt georganiseerd op een moderne studentvriendelijke campus, waar iedereen, gaande van docenten, studenten, administratief-, technisch- als onderhoudspersoneel elkaar kent en aanspreekt. Op deze manier vormen we een hechte community en maken we allen samen school.
  We zetten sterk in op begeleiding en hechten veel belang aan een persoonlijk en laagdrempelig contact. Het docententeam biedt je ondersteuning maar daagt je tegelijkertijd uit om uit je comfortzone te treden en te groeien. Je neemt je eigen leerproces in handen maar je staat er niet alleen voor.
  De verplichte instapproef en andere screenings geven je snel een beeld van je beginsituatie.  
  Heb je extra ondersteuning nodig voor wiskunde, Frans, expressie of taalvaardigheid dan kan je jezelf inschrijven voor een begeleidingsparcours ‘op maat’: zomercursus, begeleidingssessies en/of monitoraten.
  Hier vind je meer info.
  Voor vragen over studiemethode en -planning kan je terecht bij onze zorgcoördinator, die zowel individueel als in groep begeleiding voorziet.

 • Go international

  Leraar zijn betekent de wereld binnenbrengen in je klas. Daarom bieden we jou heel wat mogelijkheden om je onder te dompelen in een andere taal en cultuur.

  • Je kan studeren en/of stage lopen in Europa, bij een van onze Erasmuspartners.
  • Je kan stage lopen of lesgeven in het Zuiden, via een ontwikkelingsproject.
  • Je kan op onze eigen campus een internationaal traject doorlopen, samen met buitenlandse studenten.

  Een buitenlandse studie- of stage-ervaring verruimt je blik. Je leert je eigen boontjes doppen, verbetert je talen en wisselt expertise uit met leraren van over de hele wereld. Bovendien is het zonder twijfel een fantastische ervaring en een extra troef als je straks gaat solliciteren!

  Jij kiest je bestemming op basis van jouw interesses en inhoudelijke uitdagingen. Wij zorgen voor een vlotte organisatie en een kwaliteitsvolle invulling/begeleiding van je avontuur. Reizen en leren doe je vanzelfsprekend helemaal zelf.

  • Het vak 'international teacher' zorgt ervoor dat je goed voorbereid vertrekt.
  • Op financieel vlak kan je rekenen op ondersteuning via allerlei beurssystemen.
  • Vanessa Dockx, onze internationale coördinator, vertelt je er alles over tijdens de voorbereidingssessies.
 • Alternatieve trajecten

  We bieden een verkorte opleiding Leraar Lager Onderwijs aan voor studenten die reeds beschikken over een bachelor- of masterdiploma:

  • 2 semesters voor studenten die reeds onderwijsbevoegdheid hebben
  • 3 semesters voor studenten die nog geen onderwijsbevoegdheid hebben

  Meer info vind je hier.

  Door de nauwe samenwerking tussen de verschillende lerarenopleidingen kun je een extra diploma behalen in slechts 1 of 2 semesters.

  • Word leraar kleuteronderwijs in 2 semesters op campus Vorselaar. (meer info)
  • Word leraar secundair onderwijs op campus Vorselaar in:
   • 2 semesters voor onderwijsbevoegdheid in één vak
   • 3 semesters voor onderwijsbevoegdheid in twee vakken
 • Instaptoets

  • De instaptoets is géén toelatingsproef. Iedereen mag starten aan de opleiding, ongeacht de resultaten. De test geeft wel aan waar je staat, waar je talenten en werkpunten liggen.
    

Na je studie

 • De job van je leven
 • Werkzekerheid troef
 • Verder studeren
 • De job van je leven

  Het werkveld heeft heel wat voor jou in petto. Werk verzekerd! Je kan:

  • klasleerkracht of teamteacher worden,
  • anderstalige leerlingen begeleiden,
  • zorgtaken ter harte nemen,
  • beleidsondersteuner worden,
  • een vormingsdienst bemannen,
  • een taak in buitengewoon onderwijs opnemen,
  • ...
 • Werkzekerheid troef

  • Je hebt uitstekende jobvooruitzichten, want er is een groot tekort aan leraren in het basisonderwijs. Bovendien start je met een mooi loon dat je hele loopbaan blijft stijgen.
    
  • Je mag lesgeven in alle leerjaren van het lager onderwijs en in alle onderwijsnetten: gemeenschapsonderwijs, gemeentelijk of provinciaal onderwijs of het katholieke onderwijs. En je kan aan de slag in een waaier van scholen: immersiescholen, methodescholen (bv. Freinet of Steiner), het buitengewoon onderwijs ...
    
  • Met je diploma zijn diverse jobs in het onderwijs mogelijk: klasleraar, zorgleraar of -coördinator, ICT-coördinator, godsdienstleraar, beleidsondersteuner, leraar anderstalige nieuwkomers ...
    
  • Ook buiten de onderwijssector zijn er tal van mogelijkheden. Leraren lager onderwijs zijn gegeerd in de voor- en naschoolse opvang, in educatieve musea (bv. Hidrodoe, EuropaDirect), als educatief medewerker bij onderwijsondersteunende organisaties (bv. KlasCement, uitgeverijen, ...) enz.
    
  • We hebben een goed contact met scholen én we hebben een groot netwerk van scholen. Onze afgestudeerden zijn erg gegeerd!
    
  • Vacatures bereiken jou als eerste via onze sociale mediakanalen.
 • Verder studeren

  Tweede educatieve bachelor (via verkort traject)

  Banaba

  Postgraduaat

  Master (via schakeljaar)

  • Opleidings- en Onderwijswetenschappen
  • Pedagogische Wetenschappen
  • Educatieve Studies
  • Master in vakgebied

Verhalen

Olivier werd uitgeroepen tot 'Beste Leraar van Brussel'

2020-10-20 04:00:00

"Ik geniet van elk moment dat ik kan lesgeven"

Olivier werd uitgeroepen tot 'Beste Leraar van Brussel'

Lees meer
Na vijf jaar lesgeven in het buitengewoon onderwijs ging Kaatje een nieuwe uitdaging aan.

2020-10-20 00:14:00

"Spreken voor een groep blijft voor mij een uitdaging"

Na vijf jaar lesgeven in het buitengewoon onderwijs ging Kaatje een nieuwe uitdaging aan.

Lees meer
Hanne Van Looveren wordt leraar secundair onderwijs via LIO

2020-06-17 13:25:00

'Ik kan het traject op één jaar afleggen, dat gaf voor mij de doorslag'

Hanne Van Looveren wordt leraar secundair onderwijs via LIO

Lees meer

#weareeducation