Leraar Lager Onderwijs

Educatieve bacheloropleiding voor Lager Onderwijs in voltijds dagonderwijs

Locatie: Turnhout -

Nieuw

Ben je werkzoekend en al twee jaar van de schoolbanken? Neem contact op met een VDAB-bemiddelaar. Mogelijk kan je de opleiding volgen met ondersteuning van de VDAB.

Leraar worden? Dat doe je samen. Vernieuwde lerarenopleiding Turnhout

 • Je start met een oriëntatieperiode van 5 weken waarin je ondergedompeld wordt in studeren in het hoger onderwijs en de boeiende wereld van de lagere
 • school vandaag de dag. Tijdens deze weken krijg je ook ruimte en ondersteuning om jouw basiskennis voor Frans, wiskunde en spelling bij te spijkeren.
 • De rest van het jaar werk je modulair. Je hebt geen examenperiode in januari en juni meer. Evaluatiemomenten worden tijdens of op het einde van een module georganiseerd.
 • Van meet af aan ga je samen met een collega-student wekelijks een hele dag aan de slag in jouw eigen stageschool!
 • In de voormiddagen staan je docenten in duo voor de groep. Didactiek wordt meteen vertaald naar de leergebieden van het lager onderwijs. We geven graag het goede voorbeeld!
 • In de namiddagen ligt de focus op zelfsturing. We dagen jou uit om zelfstandig, in team, aan de slag te gaan met praktijkgerichte projecten. Je wordt hierbij gecoacht door een docent!
 • Bang om Frans te spreken voor een groep? Na onze opleiding niet meer! We zetten in op Franse communicatie. Regelmatig word je hierin getraind in een kleine groep op jouw niveau.
 • De persoonlijke ontwikkeling van jou als leraar staat voorop: ontdek jezelf als leraar met jouw eigen talenten en accenten! Als je straks start in het werkveld zal je zeker genoeg veerkracht hebben.
 • Onze opleiding staat bekend om haar directe en vlotte contact tussen studenten en docenten. We volgen jouw leerproces dan ook nauwkeurig op en geven laagdrempelige maar intensieve begeleiding, feedback en coaching.

Instaptoets

 • De instaptoets is géén toelatingsproef. Iedereen mag starten aan de opleiding, ongeacht de resultaten. De test geeft wel aan waar je staat, waar je talenten en werkpunten liggen.

Onze nieuwe aanpak getest en goedgekeurd!

Volg Leraar Lager Onderwijs op Facebook

Scroll naar beneden voor meer info
Kristien Aubroeck
Opleidingscoördinator
Lerarenopleiding Kempen
Anoek Smeyers
Anoek Smeyers
Zorgcoördinator
Carin Smolderen
Carin Smolderen
Stagecoördinator

Opbouw

 • Fase 1
 • Fase 2
 • Fase 3
 • In de praktijk
 • Profiel student lager onderwijs
 • Persoonlijke begeleiding
 • Go International
 • Verkort traject
 • Fase 1

  Fase 1

  Op onze jaarplanning van dit jaar kan je zien hoe onze vernieuwde opleiding is georganiseerd.

  Je start je opleiding met een basecamp. Drie dagen lang maak je zo kennis met elkaar, de opleiding en docenten en onze mooie campus.

  De eerste vijf weken van de opleiding is het kick-in! We focussen hier op de ‘Leraar met LEFV* die doet leren’. We laten je ervaren wat lager onderwijs vandaag is en morgen kan zijn, wie die lagereschoolkinderen zijn, wat het beroep van leraar lager onderwijs precies inhoudt en we gaan samen op zoek naar wat voor leraar jij wil worden! Je frist samen de eindtermen van het lager onderwijs op en je zorgt er samen voor dat je die kennis- en kundebasis kan gebruiken om als toekomstig leraar aan de slag te gaan.

  Vanaf de derde week ben je wekelijks 1 dag per week kind aan huis in jouw stageschool. Je doet ervaring op in team teaching en leert zo dat leraar-zijn vandaag een teamgebeuren is. Op het einde van semester 2 sta je meerdere dagen na elkaar samen voor de klas.

  We werken in afgeronde modules met een duidelijke focus. Dit betekent dat we geen grote examenperiodes in januari en juni kennen. We zetten in op tussentijdse evaluaties en feedback, diverse evaluatievormen en kleinere hoeveelheden.

  We kiezen voor minder les, maar meer uitdaging. Op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag staat er telkens tijdens een dagdeel een leergebied geroosterd. Docenten staan dan per twee voor de groep. Didactiek en pedagogiek worden geïntegreerd aangeboden. Doorheen de week is er ook werktijd ingeroosterd om in team te werken aan uitdagingen, projecten. Tijdens elke module staat er steeds een andere uitdaging centraal:

  • Challenge 1: Digizine - doelgericht werken
  • Challenge 2: Creating stories - krachtige leeromgevingen
  • Challenge 3: Streetwise worldwise - werkvormen die werken
  • Challenge 4: Outdoor education - van binnen en van buiten leren

  De focus ligt op zelfsturing en teamwork. Er gaat dan ook de nodige aandacht naar samenwerkings-, studie-, onderzoeks- en ontwerpvaardigheden en gesprekstechnieken. Elk team wordt gecoacht door een team van docenten.

  Jullie zullen zeker niet de hele tijd indrukken opdoen op onze campus of op de stageschool. Regelmatig gaan we met jullie naar buiten, op een (educatieve) uitstap.

  Tot slot is er de kick-out. We eindigen het eerste jaar waar we begonnen zijn: met een duidelijke focus op jou, de leraar met LEFV* die doet leren! We bieden jou hier kansen om jouw horizon als toekomstige leraar te verruimen door een sociaal engagement op te nemen.

  *LEFV staat voor

  • Lef: de ondernemende en innoverende leraar
  • Enthousiast: de zelfbewuste leraar en met een open blik
  • Focus: de inhoudelijk en vakdidactisch sterke leraar
  • Vertrouwen: de samenwerkende leraar in een netwerk
 • Fase 2

  Fase 2

  We zetten het academiejaar ontspannen in met een onthaaldag, waarop je kan bijpraten met medestudenten én een sneak preview krijgt van wat fase 2 voor jou in petto heeft. Net zoals in het eerste jaar vertoef je elke week één dag in de stageschool om te observeren, participeren en les te geven.

  In het tweede jaar wordt er verder ingezet op projectmatig en modulair werken. Teamteaching door docenten en studenten krijgt veel aandacht. De challenges worden nog uitdagender internationaler en diverser.  Het stagevolume stijgt zichtbaar.

  Inhoudelijk betekent dit tweede jaar een verdieping van de leergebieden uit fase 1. Wat de invulling van het vak 'godsdienst' betreft, heb je de keuze uit: Rooms-katholieke-godsdienst, met aandacht voor didactiek en voor bijbelverhalen uit het nieuwe testament. Islamitische godsdienst, met aandacht voor islamitische verhalen en tradities. Dit vak is in de eerste plaats bedoeld voor moslimstudenten die graag 'bijzondere leermeester islam' willen worden. Maar ook voor anderen is het vak een verrijking. Levensbeschouwelijke verdieping, een verkenning van je eigen levensbeschouwing en een analyse van het levensbeschouwelijke project van katholieke scholen. Op pedagogisch vlak leer je variëren, motiveren, evalueren en differentiëren. Ook de volgende thema's komen aan bod: groepsdynamica, positief opvoeden, pesten, kinderarmoede, diverse gezinsvormen, rouwen en kindermishandeling.

  Je trekt er regelmatig op uit: je gaat op excursie naar de kust en op driedaagse naar Antwerpen, je bokst een muzische dag in elkaar in een lagere school, je organiseert mee de Grote Rekendag (speelse kennismaking met wiskunde).

 • Fase 3

  Fase 3

  In je laatste fase staat de integratie van je competenties voorop. Daarom is je programma modulair opgebouwd. De volgende thema's komen aan bod: het eerste leerjaar, de buitenklas, leren in verscheidenheid, zorgbreed werken, leren thuis leren (begeleiding-aan-huis in een maatschappelijk kwetsbaar milieu).

  Semester 1 focust op de specificiteit van het eerste leerjaar en op diversiteit en zorg, gekoppeld aan gerichte stages. Met 'de buitenklas' trek je letterlijk naar buiten, richting Utrecht.

  Semester 2 bestaat uit een lange stage, het keuzetraject 'Innovaties in onderwijs',  praktische info voor startende leerkrachten en het vak 'religie, zingeving en levensbeschouwing'.

 • In de praktijk

  In de praktijk

  Een klas in handen nemen, dat doe je niet van vandaag op morgen. Maar geen nood: wij zetten je geleidelijk op weg.

  Van bij de start van de opleiding ga je wekelijks één dag naar jouw eigen stageschool, samen met je collega-medestudent. Je leert gaandeweg de kneepjes van het vak door het observeren van een ervaren leraar. Stap voor stap werk je samen met je collega-medestudent bepaalde leeractiviteiten uit. Voor je het weet sta je samen voor de klas! Je wordt zo expert in deze nieuwere manier van onderwijzen. Je wordt begeleid door een ankerdocent vanuit de lerarenopleiding. Deze persoon volgt jouw traject nauwgezet op, ziet je regelmatig aan het werk en stuurt bij waar nodig. Leren op en vanuit de werkplek, dat is waar het om draait.

  Wij zoeken voor jou een eigen stageschool in jouw regio. Een jaar lang ben je ‘student aan huis’ op die school. Leren leeractiviteiten uitwerken en coachen is de core business, maar daarnaast leer je ook heel wat andere zaken. Begeleiding openluchtklassen, organiseren sportdag, speelplaatsbewaking, muzische dag begeleiden, personeelsvergaderingen bijwonen, in het spoor van de zorgcoördinator, … Het hoort er allemaal bij. Fijn toch?

  Kijk je graag eens over het muurtje? Dan zijn in fase 3 ook 'outside-the-box'-stages mogelijk, bijvoorbeeld in het buitengewoon onderwijs, een ziekenhuisschool of een asielcentrum.
  Of trek je liever naar het buitenland, ver weg of dichtbij? Dat kan ook!

  Om te kunnen groeien tijdens de stages, om je eigen leerproces stilaan in handen te nemen, bieden we coachingssessies aan in onze opleiding. Hier leer je jezelf beter kennen en leer je ook hoe je als leraar een coachende rol kan opnemen.

 • Profiel student lager onderwijs

  Profiel student lager onderwijs

  Gezocht: M/V/W met onderwijstalent

  Wij zijn op zoek naar: ondernemende studenten die

  • initiatief nemen en daardoor het verschil maken voor élke leerling, élke dag opnieuw
  • met goesting elk kind ondersteunen in zijn leren en ontwikkelen
  • met lef alles met alles verbinden en de diversiteit van onze wereld, binnenbrengen in de klas
  • buiten de lijnen kan kleuren en dit ziet als basis voor prachtige prestaties
  • authentiek en bewust in de wereld staan

  Jouw profiel

  • Je kunt vlot schakelen naar de leefwereld van kinderen.
  • Je beschikt over een dosis gezond verstand en een sterk leervermogen.
  • Je kijkt ernaar uit om talenten te ontdekken en grenzen te verleggen.
  • Je kijkt met een open blik naar de wereld en hebt de drive om uitdagingen vast te pakken.
  • Je gelooft in je eigen capaciteiten als leider en teamplayer.

  Leraar worden? Dat doe je samen, niet alleen!

 • Persoonlijke begeleiding

  Persoonlijke begeleiding

  Je volgt les op een moderne, studentvriendelijke campus en de opleiding staat bekend om haar directe en vlotte contact tussen studenten en docenten.

  Een enthousiast team staat klaar om je te coachen en te begeleiden op maat van wie jij bent en wat jij nodig hebt. Zo krijg je alle kansen om je te ontplooien.

  Scoorde je wat minder dan verwacht op de verplichte instaptoets? Dan bieden we aangepaste ondersteuning, zodat je snel kan bijbenen. Voor vragen over studiemethode en -planning kan je steeds terecht bij onze zorgcoördinator. Samen zoeken we uit welke ondersteuning jij nodig hebt.

  Heb je voor bepaalde vakken extra ondersteuning nodig? Dan kan je je inschrijven voor begeleiding-op-maat: zomercursussen, begeleidingssessies, monitoraten en ondersteunende CVO-cursussen. Op je stageplek word je telkens een jaar lang opgevolgd door dezelfde docent, je ‘ankerdocent’.

  Onze opleiding gaat als eerste in Vlaanderen aan de slag met een preventief pakket rond stemgebruik. Van een ervaren stemcoach leer je je stem correct te gebruiken en optimaal in te zetten. Wist je dat 6 uur preventieve stemtraining later heel wat problemen kan voorkomen?

  In onze opleiding op campus Turnhout werken we met het krachtige tutoringproject! Tweedejaarsstudenten begeleiden eerstejaarsstudenten op vrijwillige basis op regelmatige tijdstippen rond volgende thema’s: lesvoorbereidingen maken, leren plannen, examens voorbereiden, stage …

 • Go International

  Go International

  Leraar zijn, dat betekent de wereld binnenbrengen in je klas. Met een open vizier kijken naar wat zich hier en elders afspeelt, en dat kritisch vertalen naar de leefwereld van kinderen. Daarom stimuleren we jou om - letterlijk - je grenzen te verleggen.

  Een buitenlandse studie- of stage-ervaring verruimt je blik. Je leert je eigen boontjes doppen, verbetert je talen en wisselt expertise uit met leraren van over de hele wereld. 
  Bovendien is het zonder twijfel een fantastische ervaring én een extra troef als je straks gaat solliciteren!

  Het vak 'international teacher' zorgt ervoor dat je goed voorbereid vertrekt. En op financieel vlak kan je rekenen op ondersteuning via allerlei beurssystemen. 
  Vanessa Dockx, onze internationale coördinator, vertelt je er alles over tijdens de voorbereidingssessies.

  Je kan studeren aan een van onze partnerinstellingen in Europa
  Het excellente Finse onderwijssysteem van dichtbij ervaren én snel even die Finse sauna meepikken? Met oude stadstrammetjes naar de les in Lissabon? Of word jij die leraar met dat perfecte Franse accent na drie maanden in het Zuiderse Toulouse? Ontdek deze en andere studiemogelijkheden op de www.internationaliseren.be. Of laat je inspireren door de blogs van onze studenten:

  Blog van Jolien Schrijvers in Denemarken

  Blog van Lotte & Stef in Ierland

  Wil je echt naar de andere kant van de wereld? Onze studenten lopen stage in tal van Zuiderse landen, waar we samenwerken met plaatselijke ngo's of vzw's: Ecuador, Peru, Gambia, Malawi, Togo, Suriname, Zuid-Afrika. Je maakt kennis met andere culturen, leert kijken met respect en bescheidenheid, en scherpt je didactische vaardigheden aan (je moet vaak creatief uit de hoek komen met soms erg weinig middelen). Een unieke kans! Volg de avonturen van enkele van onze studenten:

  Blog van Leen & Line in Kaapverdië

  Blog van Laura, Kirsten, Floor & Lotte in Zuid-Afrika

 • Verkort traject

  Verkort traject

  Ben je al in het bezit van een diploma? Je kan deze opleiding ook volgen in verkort traject.

Vakken

 • Fase 1
 • Fase 2
 • Fase 3
 • Islam als keuzevak - Uniek!
 • Fase 1

  Fase 1

  Semester 1

  • Kick in: kennisbasis
  • Kick in: leraar, school, onderwijs en wereld
  • Nederlands
  • Frans
  • Wiskunde
  • Muzische vorming
  • Wereld
  • Challenge 1
  • Challenge 2
  • Praktijk

  Semester 2

  • Kick out
  • Rooms-katholieke godsdienst
  • Nederlands
  • Frans
  • Wiskunde
  • Muzische vorming
  • Wereld
  • Challenge 3
  • Challenge 4
  • Praktijk

  Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids.

 • Fase 2

  Fase 2

  Semester 1

  • Wiskunde 3
  • Wereldoriëntatie: streekstudie
  • Nederlands 3
  • Muzische vorming 3
  • Bewegingsopvoeding, inclusief EHBO
  • Didactische thema's
  • Praktijk 2
  • Frans

  Semester 2

  • Internationaal onderzoek en educatie
  • Wiskunde 4
  • Wereldoriëntatie: thematisch werken
  • Nederlands 4
  • Muzische vorming 4
  • Bewegingsopvoeding, inclusief EHBO
  • Pedagogische thema's
  • Praktijk 2
  • Rooms-katholieke godsdienst

   

  Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids.

 • Fase 3

  Fase 3

  Semester 1

  • Eerste leerjaar
  • Zorgbreed werken
  • Leren in verscheidenheid
  • De buitenklas
  • Praktijk 3

  Semester 2

  • Innovaties in onderwijs
  • Onderwijsgemeenschap
  • Religie, zingeving en levensbeschouwing
  • Praktijk 3

   

  Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids.

 • Islam als keuzevak - Uniek!

  Islam als keuzevak - Uniek!

  Wil je ...

  … met een open blik leraar lager onderwijs worden?
  … in alle onderwijsnetten aan de slag kunnen?
  … bijzondere leermeester islam worden?
  ... je eigen kennis over de islam verbreden?

  Ontdek islam als keuzevak!

Opleiding in cijfers

Enkele statistieken over deze opleiding
80
eerstejaars
1
dag per week op stage
100%
werkzekerheid
100m
van de bushalte

Waarom kiezen voor Leraar Lager Onderwijs?

image.alt

Leraar worden? Dat doe je samen!

We zetten in onze opleiding sterk in op sociaal leren! Samen met een groep medestudenten ga je projectmatig aan de slag met praktijkgerichte uitdagingen. Samen met een medestudent word je expert in het co-teachen, de tendens van onderwijs vandaag de dag. Je staat er niet alleen voor! We zorgen voor een sterke begeleiding vanuit de docenten. Ook jouw eigen stageschool leidt je mee op!

image.alt

Ondersteuning op maat

Vanaf de start zoeken we samen naar een geschikte begeleiding. Zowel op stage als in de opleiding volgen ervaren docenten jouw persoonlijk leertraject van nabij op. Extra duwtje in de rug nodig? We bieden je ondersteuning op maat via ondersteuningssessies, monitoraten en zomercursussen. Vergeet ook niet ons krachtige tutoringproject op campus Turnhout!

image.alt

Hypermodern en gemoedelijk

Campus Turnhout is een hypermoderne, studentvriendelijke campus, waar iedereen iedereen kent. De campus ligt midden in het centrum en is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer en de auto. Je studeert op een echte 'leef'-campus, in het fijne gezelschap van enkele andere bacheloropleidingen. Beweging staat op onze campus centraal!

Video over Campus Turnhout

Na je studie

 • Aan het werk
 • Verder studeren
 • Aan het werk

  Aan het werk

  Werkzekerheid troef! Door het groeiend aantal scholieren is er een nijpend tekort aan leraren lager onderwijs. Onze afgestudeerden zijn dan ook heel gegeerd. Binnen het onderwijs kan je in alle onderwijsnetten en in een waaier van scholen (immersiescholen, methodescholen zoals Freinet of Steiner, het buitengewoon onderwijs ...) aan de slag.

  Jobs

  • Klasleraar in het eerste tot het zesde leerjaar
  • Leraar in een specifiek leergebied (muzische vorming,  Frans, lichamelijke opvoeding …)
  • Leraar in een ziekenhuisklas, in een OKAN-klas (anderstalige nieuwkomers)
  • Godsdienstleraar
  • Zorgleraar of -coördinator
  • ICT-coördinator
  • Beleidsondersteuner

  Jobs buiten het onderwijs 

  • Voor- of naschoolse opvang
  • Educatieve sector (bv. Hidrodoe, EuropaDirect, ...)
  • Culturele sector
  • Bedrijfsleven
  • Onderwijsondersteunende organisaties (bv. KlasCement, uitgeverijen ...)
 • Verder studeren

  Verder studeren

  Tweede bachelor (via verkort traject)

  Bachelor-na-bachelor

  Master (via schakeljaar)

  • Pedagogische Wetenschappen
  • Onderwijswetenschappen

  Navorming

  Elke leerkracht heeft nood aan nieuwe ideeën, nieuwe impulsen. Jij ook? Wellicht kan het nascholingsaanbod van LEON en Donche, Kenniscentra Onderwijs van de lerarenopleidingen van Thomas More, je hierbij helpen.

  Neem zeker een kijkje in onze programmatie:

Alles voor (toekomstige) studenten

Naast opleidingen biedt Thomas More een hele waaier aan extra voorzieningen. Zoek je een kot? Doe je aan topsport? Leef je met een functiebeperking? Heb je het financieel wat moeilijker? ... Ontdek waarmee wij jou kunnen helpen!

Meester Tim

Tim de Esdoorn, Antwerpen

Ik merk op dat studenten die van Thomas More komen zeer goed opgeleid en voorbereid zijn en daarvoor wens ik de hogeschool te bedanken.  Het is fijn om met gemotiveerde studenten te werken.

Kom kennismaken

De stap naar het hoger onderwijs is een stap vol verwachtingen. En jij wil natuurlijk de beste keuze maken. Kom daarom ontdekken, twijfelen, vergelijken en beleven tijdens een van onze vele infomomenten! #expectmore

Turnhout in de kijker

 • Turnhout in de kijker
 • Turnhout in de kijker

  Turnhout in de kijker

  Leraar LO en Bewegingsrecreatie Campus Turnhout

  Sport en bewegen


  SLO @School in Turnhout

  SLO