Leraar Lager Onderwijs (verkort werktraject) via werkplekleren / duaal leren (DuEL)

Verkort werktraject van de educatieve bachelor Lager Onderwijs voor wie werkt in onderwijs

Locatie: Mechelen - Campus Kruidtuin

Infosessies

Woensdag 02 februari

18.00 - 21.00 uurOnline Infoavond woe. 2 februari 2022 | Starten in februari[Lees meer]

Samen op weg naar jouw lerarendiploma?

 • Bij het duaal leren ligt de focus op het samen opleiden waarbij de student, de werkplek en de hogeschool nauw samenwerken
 • Het DUeL traject kwam tot stand vanuit het maatschappelijk lerarentekort
 • Directies van kleuter – en lagere scholen werven steeds meer mensen aan die (nog) niet over het vereiste diploma beschikken
 • Je krijgt als beginnende leerkracht de nodige ondersteuning en bagage mee om meteen aan de slag te gaan als leerkracht
 • Via gevarieerde contactmomenten op de hogeschool, diverse werkvormen, blended cursusmateriaal, intervisiemomenten, etc. bieden de docenten de nodige inhouden aan. 
 • Alle opdrachten zijn praktijkgericht en met de bedoeling je te helpen een positief klasklimaat te creëren en krachtige leeromgevingen tot stand te brengen. 
 • Het ontwikkelen van je persoonlijke visie en je eigen groei zijn speerpunten. 
 • De dagelijkse uitdagingen in je klas zijn onderwerp van begeleiding en ondersteuning vanuit de hogeschool. We zetten hierbij in op een waarderende feedbackcultuur waarin leren zichtbaar wordt gemaakt.

Follow us!Facebook Instagram

Scroll naar beneden voor meer info
ellie
Ellie Lefèvre
Opleidingsmanager
Voor al je vragen over de opleiding.
Phaedra Thijs
Phaedra Thijs
Trajectbegeleider
Voor al je vragen over je persoonlijke traject.
Anneleen Winnelinckx
Anneleen Winnelinckx
Trajectbegeleider
Voor al je vragen over je persoonlijke traject.

Troeven

image.alt

Actie

We dompelen je onder in de klaspraktijk via speciale skillslabs, het leercentrum en stages. Rooster zelf je stageplanning of doe aan werkplekleren. Op basis van je diploma kan je al aan de slag in het onderwijs en wordt je dagelijkse praktijk gezien als stage. Ook internationale stages zijn een aanrader! 

image.alt

Skillslabs

Via skillslabs maak je al snel in je opleiding kennis met specifieke opdrachten en (les)activiteiten. Voorlezen, expressie, kijken naar handleidingen, kringgesprekken uitproberen, muzisch werken ... We zorgen dat je concrete activiteiten in handen hebt om actief, waarderend en inspirerend met kinderen aan de slag te kunnen gaan tijdens je stages.

image.alt

Coaching

Leerkrachten hebben steeds meer nood aan coachende vaardigheden. Deze helpen hen niet alleen om verbindend te communiceren met leerlingen en collega’s, maar ook om leerlingen te stimuleren in hun leerproces. Doorheen je opleiding ondersteunen we je in je ontwikkeling als coach op een inspirerende en uitdagende manier. 

Programma

 • Opbouw
 • Vakken
 • Doelgroep
 • Begeleiding
 • Go international
 • Troeven
 • Opbouw

  • Basiskennis: Onder basiskennis verstaan we dee leerinhouden van de lagere school, en net ietsje meer, die je paraat moet hebben als starter in de lerarenopleiding lager onderwijs. We baseren ons hiervoor op de eindtermen lager onderwijs. Er komen vier lier leergebieden aan bod: • Frans • Nederlands • Wereldoriëntatie (mens&maatschappij en wetenschap&techniek) • Wiskunde. 
  • Didactiek leergebieden: Je moet de inhouden van de leergebieden niet alleen goed beheersen, je moet de lessen hierover ook goed kunnen begeleiden.
  • Onderwijskundige vakken en bijhorende stages: Om je goed voor te bereiden op bepaalde stages volg je een aantal stagelabo’s en algemeen onderwijskundige vakken (ontwikkelingspsychologie, pedagogie, algemene didactiek, …) 
  • Expertklassen: Je mag voor 9 studiepunten kiezen in welke materie je jou verder wil verdiepen. Elke expertklas bestaat uit een theoretisch luik (inhoudelijk expert) en een praktijkluik (stage). 
 • Vakken

  Hieronder vind je een overzicht van de vakken (onder voorbehoud van wijzigingen), met per vak het aantal studiepunten per fase. Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 studiepunt ongeveer 25 à 30 uren. 

  • Wil je van élk vak de gedetailleerde inhoud kennen? Check dan de programmagids
  Fase12
  GROEILIJN
  Ik groei 4 4
  BASISLEERLIJN
  Wiskunde 5
  Wereldoriëntatie 5
  Nederlands 5
  Muzisch aan de slag 3
  Bewegen op school 3
  Frans in de klas 4
  Keuze levensbeschouwing r.k. godsdienst of islamitische godsdienst 4
  FOCUSLEERLIJN
  Focus 1 | Krachtig creëren 1 7
  Fase12
  Focus 2 | Krachtig creëren 2 7
  Focus 3 | Aanvankelijk leren 6
  Focus 4 | Specifieke onderwijsnoden 4
  Focus 5 | Kind als wereldburger 4
  WERKPLEKLEERLIJN
  Werkplekleerlijn 1 6
  Werkplekleerlijn 2 6
  Werkplekleerlijn 3 6
  Werkplekleerlijn 4 6
  OPTIONEEL
  Religie, zingeving en levensbeschouwing 3
  Fase12
  GROEILIJN
  Ik groei 4 4
  BASISLEERLIJN
  Wiskunde 5
  Wereldoriëntatie 5
  Nederlands 5
  Muzisch aan de slag 3
  Bewegen op school 3
  Frans in de klas 4
  Keuze levensbeschouwing r.k. godsdienst of islamitische godsdienst 4
  FOCUSLEERLIJN
  Focus 1 | Krachtig creëren 1 7
  Focus 2 | Krachtig creëren 2 7
  Focus 3 | Aanvankelijk leren 6
  Focus 4 | Specifieke onderwijsnoden 4
  Focus 5 | Kind als wereldburger 4
  WERKPLEKLEERLIJN
  Werkplekleerlijn 1 6
  Werkplekleerlijn 2 6
  Werkplekleerlijn 3 6
  Werkplekleerlijn 4 6
  OPTIONEEL
  Religie, zingeving en levensbeschouwing 3
 • Doelgroep

  • Je hebt een bachelor- of masteropleiding 
  • Je staat al voor de klas in een lagere school of je wil daar onmiddelijk aan de slag (tewerkstelling van 50% tot 80%) 
  • Je werkgever engageert zich om je voor langere tijd (duur van de opleiding) aan te nemen. Dit kan ook in het LIO-statuut (= leraar in opleiding). In dit geval dien je minstens 60% als klastitularis te zijn aangesteld.
  • Je werkgever is bereid om een mentor aan te stellen die jou samen met de hogeschool begeleidt gedurende het volledige traject 
  • Je kan zelfstandig werken en durft jezelf in vraag te stellen 
  • Je beschikt over een gezonde portie doorzettingsvermogen
 • Begeleiding

  • We volgens je leerproces nauwkeurig op en geven intensieve begeleiding, feedback en coaching. 
  • Scoorde je wat minder dan verwacht op de verplichte instaptoets? Dan bieden we ondersteuning op maat, zodat je snel kan bijbenen. Trajectbegeleiders stippelen je persoonlijke traject uit. Stagebegeleiders volgen nauwgezet je groeiproces als toekomstig leerkracht. De zorgcoördinator zoekt samen met jou naar oplossingen voor specifieke vragen en faciliteiten. In coachingsessies leer je hoe je coach van jezelf bent of wordt, maar ook hoe je als leerkracht je rol als coach kan opnemen. 
 • Go international

  We stimuleren je om - letterlijk - je grenzen te verleggen. Een buitenlandse studie of stage verruimt je blik op de wereld. Je leert je eigen boontjes doppen, verbetert je talen en wisselt expertise uit met leraren van over de hele wereld. Bovendien is het zonder twijfel een fantastische ervaring én een extra troef als je straks gaat solliciteren! 

  Ruim 20% van onze studenten kiest voor een korte of lange internationale studie of stage-ervaring.  
  De internationaal coördinator helpt je graag bij je keuze in of buiten Europa. Internationale contacten en ervaringen zijn er ook tijdens projectweken en stages van internationale studenten op onze campus. 

 • Troeven

  • Je kan werken in het financieel voordelige LIO- statuut.
  • Je bent zeker van je werkplek omdat jouw werkgever zich voor de duur van de opleiding mee engageert.
  • Je volgt een op maat uitgetekend leertraject op basis van je eerder verworven diploma.
  • Je bouwt heel wat prakatijkervaring op gedurende de opleiding.

Na je studie

 • De job van je leven
 • Verder studeren

This is us

Olivier werd uitgeroepen tot 'Beste Leraar van Brussel'

2020-10-20 04:00:00

"Ik geniet van elk moment dat ik kan lesgeven"

Olivier werd uitgeroepen tot 'Beste Leraar van Brussel'

Lees meer
Na vijf jaar lesgeven in het buitengewoon onderwijs ging Kaatje een nieuwe uitdaging aan.

2020-10-20 00:14:00

"Spreken voor een groep blijft voor mij een uitdaging"

Na vijf jaar lesgeven in het buitengewoon onderwijs ging Kaatje een nieuwe uitdaging aan.

Lees meer