Leraar Lager Onderwijs in verkort traject, dag- en avondonderwijs

Verkort werktraject van de educatieve bachelor Lager Onderwijs

Locatie: Mechelen -

Open (kinder)blik op de regenboogwereld

 • Heb je een hart voor elk kind?
 • Wil je niets liever dan met een diverse klasgroep aan de slag gaan?
 • Droom je van een carrièreswitch naar leraar lager onderwijs?
 • Via deze verkorte dag- en avondopleiding verwerf je de competenties om kinderen te begeleiden in hun leer- en ontwikkeltraject van de lagere school.
 • Je leert zowel de inhouden van alle leergebieden van de lagere school (wiskunde, Nederlands, Frans, godsdienst, wereldoriëntatie, muzische vorming en lichamelijke opvoeding) als de pedagogisch-didactische achtergrond om die leergebieden op een passende manier te begeleiden in de klas. 
 • We zetten maximaal in op het combineren van de opleiding met werk en gezin en het waarderen van wat je al kunt.
 • Voor elke student wordt een persoonlijk opleidingsprogramma samengesteld door de traject-begeleiders.

Follow us!Facebook Instagram

Scroll naar beneden voor meer info
Ilona Hawrijk
Ilona Hawrijk
Opleidingsmanager
Voor al je vragen.
Studietrajectbegeleiding
Trajectbegeleiders
Voor al je vragen over je persoonlijke traject.

Troeven

image.alt

Actie – (Inter)nationale praktijkervaring als rode daad

Vanaf de start van je opleiding staat praktijkervaring centraal. We dompelen je onder in de klaspraktijk via speciale skillslabs op onze campus, een gloednieuw leercentrum en stages. Je kunt binnen de gegeven richtlijnen zelf een stageplanning voor iedere stage inroosteren. Stage kan je ook via werkplekleren doen. Op basis van je diploma kan je al aan de slag in het onderwijs en wordt je dagelijkse praktijk gezien als stage. Ook internationale stages – kort of lang – zijn een echte aanrader! 

image.alt

Expertklassen - Maak van je interesse je expertise

In ons dynamisch onderwijs is plaats voor jouw eigenheid en interesses. Zo kan je je via de expertklassen verdiepen in een specifiek thema. Deze expertise is een unieke troef bij je sollicitaties en biedt je ook later extra mogelijkheden tijdens je loopbaan. Je hebt keuze uit: STEM, rooms-katholieke of islamitische godsdienst, zorg, onderwijs in grootstedelijke context, mediawijsheid en cultuuronderwijs.

image.alt

Coaching – Ontplooi je coachende vaardigheden en ondersteun leerlingen

In het hedendaagse onderwijslandschap hebben leerkrachten steeds meer nood aan coachende vaardigheden. Deze helpen hen niet alleen om verbindend te communiceren met leerlingen en collega’s, maar ook om leerlingen te stimuleren in hun leerproces. Doorheen je opleiding ondersteunen we je daarom in je ontwikkeling als coach op een inspirerende en uitdagende manier. 

Programma

 • Opbouw
 • Doelpubliek
 • Vakken
 • In de praktijk
 • Persoonlijke begeleiding
 • Go international
 • Opbouw

  • Basiskennis | Onder basiskennis verstaan we de leerinhouden van de lagere school, en net ietsje meer, die je paraat moet hebben als starter in de lerarenopleiding lager onderwijs. We baseren ons hiervoor op de eindtermen lager onderwijs. Er komen vier lier leergebieden aan bod: Frans, Nederlands, Wereldoriëntatie (mens&maatschappij en wetenschap&techniek) en Wiskunde. 
  • Didactiek leergebieden | Je moet de inhouden van de leergebieden niet alleen goed beheersen, je moet de lessen hierover ook goed kunnen begeleiden. 
  • Onderwijskundige vakken en bijhorende stages | Om je goed voor te bereiden op bepaalde stages volg je een aantal stagelabo’s en algemeen onderwijskundige vakken (ontwikkelingspsychologie, pedagogie, algemene didactiek, …) 
  • Expertklassen | Je mag voor 9 studiepunten kiezen in welke materie je jou verder wil verdiepen. Elke expertklas bestaat uit een theoretisch luik (inhoudelijk expert) en een praktijkluik (stage). 
 • Doelpubliek

  • Je bezit een diploma bachelor of master. 
  • Je krijgt heel wat vrijstellingen, klik hier voor de vrijstellingenwijzer
  • Je kan de opleiding combineren met werken.  Er is wekelijks één dag les overdag (maandag), en één dag ’s avonds (dinsdag). Tijdens de stages verwachten we dat de student een aantal dagen aaneensluitend stage kan d
 • Vakken

  Hieronder vind je een overzicht van de vakken (onder voorbehoud van wijzigingen), met per vak het aantal studiepunten per fase. Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 studiepunt ongeveer 25 à 30 uren.

  • De belangrijkste vakken hebben we toegelicht in een blauwe tooltip.
  Fase1
  BASISKENNIS EN DIDACTIEK
  Basiskennis 3
  RZL 3
  Didactiek wiskunde 1 5
  Didactiek wiskunde 2 3
  Didactiek Nederlands 1 5
  Didactiek Nederlands 2 4
  Didactiek wereldorientatie 1 3
  Didactiek wereldorientatie 1 & STEM 4
  Didactiek muzische vorming 1 4
  Didactiek muzische vorming 1 3
  Didactiek lichamelijke opvoeding 3
  Didactiek Frans 3
  Didactiek rooms - katholieke godsdienst 3
  Didactiek Islamitische godsdienst 3
  EXPERTKLASSEN 9
  Fase1
  ONDERWIJSKUNDIGE VAKKEN
  Onderwijs - en schoolorganisatie 3
  Krachtige leeromgeving i 6
  Krachtige leeromgeving op maat i 6
  Wereldburgerschap i 4
  Leerkracht in ontwikkeling 1 3
  Leerkracht in ontwikkeling 2 3
  Educatieve partnerschappen 3
  Kind in ontwikkeling i 5
  STAGE
  Startstage i 5
  Basisstage i 8
  Derdegraadsstage i 5
  Diversiteitsstage i 8
  Het jonge kind i 6
  Projectstage i 5
  Fase1
  BASISKENNIS EN DIDACTIEK
  Basiskennis 3
  RZL 3
  Didactiek wiskunde 1 5
  Didactiek wiskunde 2 3
  Didactiek Nederlands 1 5
  Didactiek Nederlands 2 4
  Didactiek wereldorientatie 1 3
  Didactiek wereldorientatie 1 & STEM 4
  Didactiek muzische vorming 1 4
  Didactiek muzische vorming 1 3
  Didactiek lichamelijke opvoeding 3
  Didactiek Frans 3
  Didactiek rooms - katholieke godsdienst 3
  Didactiek Islamitische godsdienst 3
  EXPERTKLASSEN 9
  ONDERWIJSKUNDIGE VAKKEN
  Onderwijs - en schoolorganisatie 3
  Krachtige leeromgeving i 6
  Krachtige leeromgeving op maat i 6
  Wereldburgerschap i 4
  Leerkracht in ontwikkeling 1 3
  Leerkracht in ontwikkeling 2 3
  Educatieve partnerschappen 3
  Kind in ontwikkeling i 5
  STAGE
  Startstage i 5
  Basisstage i 8
  Derdegraadsstage i 5
  Diversiteitsstage i 8
  Het jonge kind i 6
  Projectstage i 5
 • In de praktijk

  Vanaf de start van je opleiding staat praktijkervaring centraal. We dompelen je onder in de klaspraktijk via speciale skillslabs op onze campus, een gloednieuw leercentrum en stages. Je kunt binnen de gegeven richtlijnen zelf een stageplanning voor iedere stage inroosteren. Stage kan je ook via werkplekleren doen. Op basis van je diploma kan je al aan de slag in het onderwijs en wordt je dagelijkse praktijk gezien als stage. Ook internationale stages – kort of lang – zijn een echte aanrader!

 • Persoonlijke begeleiding

  We volgens je leerproces nauwkeurig op en geven intensieve begeleiding, feedback en coaching. 

  Scoorde je wat minder dan verwacht op de verplichte instaptoets? Dan bieden we ondersteuning op maat, zodat je snel kan bijbenen. Trajectbegeleiders stippelen je persoonlijke traject uit. Stagebegeleiders volgen nauwgezet je groeiproces als toekomstig leerkracht. De zorgcoördinator zoekt samen met jou naar oplossingen voor specifieke vragen en faciliteiten. In coachingssessies leer je hoe je coach van jezelf bent of wordt, maar ook hoe je als leerkracht je rol als coach kan opnemen. 

 • Go international

  We stimuleren je om - letterlijk - je grenzen te verleggen. Een buitenlandse studie of stage verruimt je blik op de wereld. Je leert je eigen boontjes doppen, verbetert je talen en wisselt expertise uit met leraren van over de hele wereld. Bovendien is het zonder twijfel een fantastische ervaring én een extra troef als je straks gaat solliciteren! 

  Ruim 20% van onze studenten kiest voor een korte of lange internationale studie of stage-ervaring.  

  Internationaal coördinator Lia Frederickx helpt je graag bij je keuze in of buiten Europa. Internationale contacten en ervaringen zijn er ook tijdens projectweken en stages van internationale studenten op onze campus. 

Na je studie

 • De job van je leven
 • De job van je leven

  In het onderwijs:  

  • klasleraar in het eerste tot zesde leerjaar  
  • leraar in een specifiek leergebied (bv. Frans, muzische vorming, media)  
  • beleidsondersteuner  
  • zorgleerkracht of zorgcoördinator   

  Buiten het onderwijs:  

  • voor- en naschoolse opvang  
  • educatieve sector (bv. Klasse, uitgeverijen, bibliotheken)  
  • culturele sector  
  • bedrijfsleven 

This is us

Olivier werd uitgeroepen tot 'Beste Leraar van Brussel'

2020-10-20 04:00:00

"Ik geniet van elk moment dat ik kan lesgeven"

Olivier werd uitgeroepen tot 'Beste Leraar van Brussel'

Lees meer
Na vijf jaar lesgeven in het buitengewoon onderwijs ging Kaatje een nieuwe uitdaging aan.

2020-10-20 00:14:00

"Spreken voor een groep blijft voor mij een uitdaging"

Na vijf jaar lesgeven in het buitengewoon onderwijs ging Kaatje een nieuwe uitdaging aan.

Lees meer