Leraar Lager Onderwijs (verkort werktraject)

Verkort werktraject van de educatieve bachelor Lager Onderwijs

Locatie: Mechelen -

Open (kinder)blik op de regenboogwereld

 • Heb je een hart voor elk kind?
 • Wil je niets liever dan met een diverse klasgroep aan de slag gaan?
 • Droom je van een carrièreswitch naar leraar lager onderwijs?
 • Via deze verkorte dag- en avondopleiding verwerf je de competenties om kinderen te begeleiden in hun leer- en ontwikkeltraject van de lagere school.
 • Je leert zowel de inhouden van alle leergebieden van de lagere school (wiskunde, Nederlands, Frans, godsdienst, wereldoriëntatie, muzische vorming en lichamelijke opvoeding) als de pedagogisch-didactische achtergrond om die leergebieden op een passende manier te begeleiden in de klas. 
 • We zetten maximaal in op het combineren van de opleiding met werk en gezin en het waarderen van wat je al kunt.
 • Voor elke student wordt een persoonlijk opleidingsprogramma samengesteld door de traject-begeleiders.

Follow us!Facebook Instagram

Scroll naar beneden voor meer info
ellie
Ellie Lefèvre
Opleidingsmanager
Voor al je vragen over de opleiding.
Phaedra Thijs
Phaedra Thijs
Trajectbegeleider
Voor al je vragen over je persoonlijke traject.
Anneleen Winnelinckx
Anneleen Winnelinckx
Trajectbegeleider
Voor al je vragen over je persoonlijke traject.

Troeven

image.alt

Actie!

Vanaf dag één staat ervaren centraal. We vinden het dan ook belangrijk dat je snel kan starten met stage.
Je kan je stages flexibel inplannen, in combinatie met een deeltijdse job. Je kan hierbij kiezen voor stageplaatsen in het Mechelse of eventueel dicht(er) bij huis. Zo maak je misschien al kennis met je toekomstige werkplek. Ook werkplekleren, stage lopen op je eigen werkplek, is onder bepaalde voorwaarden mogelijk.

 

image.alt

Skillslabs

Via skillslabs maak je al snel in je opleiding kennis met specifieke opdrachten en (les)activiteiten. Voorlezen, expressie, kijken naar handleidingen, kringgesprekken uitproberen, muzisch werken ... We zorgen dat je concrete activiteiten in handen hebt om actief, waarderend en inspirerend met kinderen aan de slag te kunnen gaan tijdens je stages.

image.alt

Coaching

Leerkrachten hebben steeds meer nood aan coachende vaardigheden om verbindend te communiceren met leerlingen en collega’s en om leerlingen te stimuleren in hun leerproces. Doorheen de opleiding ondersteunen we je op een inspirerende en uitdagende manier in je ontwikkeling als coach.

Programma

 • Opbouw
 • Doelpubliek
 • Vakken
 • In de praktijk
 • Persoonlijke begeleiding
 • Go international
 • Opbouw

  • Basiskennis | Onder basiskennis verstaan we de leerinhouden van de lagere school, en net ietsje meer, die je paraat moet hebben als starter in de lerarenopleiding lager onderwijs. We baseren ons hiervoor op de eindtermen lager onderwijs. Er komen vier lier leergebieden aan bod: Frans, Nederlands, Wereldoriëntatie (mens&maatschappij en wetenschap&techniek) en Wiskunde. 
  • Didactiek leergebieden | Je moet de inhouden van de leergebieden niet alleen goed beheersen, je moet de lessen hierover ook goed kunnen begeleiden. 
  • Onderwijskundige vakken en bijhorende stages | Om je goed voor te bereiden op bepaalde stages volg je een aantal stagelabo’s en algemeen onderwijskundige vakken (ontwikkelingspsychologie, pedagogie, algemene didactiek, …) 
 • Doelpubliek

  • Je bezit een diploma bachelor of master. 
  • Je krijgt heel wat vrijstellingen, klik hier voor de vrijstellingenwijzer
  • Je kan de opleiding combineren met werken. Er is wekelijks één dag les op maandag en één avond op dinsdag. Enkele lessen vinden plaats op donderdagavond. Tijdens de stages verwachten we dat je een aantal dagen aaneensluitend stage kan doen.
 • Vakken

  Hieronder vind je een overzicht van de vakken (onder voorbehoud van wijzigingen), met per vak het aantal studiepunten per fase. Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 studiepunt ongeveer 25 à 30 uren.

  • De belangrijkste vakken hebben we toegelicht in een blauwe tooltip.
  Fase1
  BASISKENNIS EN DIDACTIEK
  Basiskennis 3
  RZL 3
  Didactiek wiskunde 1 5
  Didactiek wiskunde 2 3
  Didactiek Nederlands 1 5
  Didactiek Nederlands 2 4
  Didactiek wereldorientatie 1 3
  Didactiek wereldorientatie 2 & STEM 4
  Didactiek muzische vorming 1 4
  Didactiek muzische vorming 2 3
  Didactiek lichamelijke opvoeding 3
  Didactiek Frans 3
  Didactiek rooms - katholieke godsdienst 3
  Fase1
  ONDERWIJSKUNDIGE VAKKEN
  Onderwijs - en schoolorganisatie 3
  Krachtige leeromgeving i 6
  Krachtige leeromgeving op maat i 6
  Wereldburgerschap i 4
  Leerkracht in ontwikkeling 1 3
  Leerkracht in ontwikkeling 2 3
  Educatieve partnerschappen 3
  Kind in ontwikkeling i 5
  STAGE
  Startstage i 5
  Basisstage i 8
  Derdegraadsstage i 5
  Diversiteitsstage i 8
  Het jonge kind i 6
  Projectstage i 5
  Fase1
  BASISKENNIS EN DIDACTIEK
  Basiskennis 3
  RZL 3
  Didactiek wiskunde 1 5
  Didactiek wiskunde 2 3
  Didactiek Nederlands 1 5
  Didactiek Nederlands 2 4
  Didactiek wereldorientatie 1 3
  Didactiek wereldorientatie 2 & STEM 4
  Didactiek muzische vorming 1 4
  Didactiek muzische vorming 2 3
  Didactiek lichamelijke opvoeding 3
  Didactiek Frans 3
  Didactiek rooms - katholieke godsdienst 3
  ONDERWIJSKUNDIGE VAKKEN
  Onderwijs - en schoolorganisatie 3
  Krachtige leeromgeving i 6
  Krachtige leeromgeving op maat i 6
  Wereldburgerschap i 4
  Leerkracht in ontwikkeling 1 3
  Leerkracht in ontwikkeling 2 3
  Educatieve partnerschappen 3
  Kind in ontwikkeling i 5
  STAGE
  Startstage i 5
  Basisstage i 8
  Derdegraadsstage i 5
  Diversiteitsstage i 8
  Het jonge kind i 6
  Projectstage i 5
 • In de praktijk

  Vanaf de start van je opleiding staat praktijkervaring centraal. We dompelen je onder in de klaspraktijk via speciale skillslabs op onze campus, het leercentrum en stages. Je kunt binnen de gegeven richtlijnen zelf een stageplanning voor iedere stage inroosteren. Stage kan je ook via werkplekleren doen. Op basis van je diploma kan je al aan de slag in het onderwijs en wordt je dagelijkse praktijk gezien als stage. Ook internationale stages – kort of lang – zijn een echte aanrader!

 • Persoonlijke begeleiding

  We volgens je leerproces nauwkeurig op en geven intensieve begeleiding, feedback en coaching. 

  Scoorde je wat minder dan verwacht op de verplichte instaptoets? Dan bieden we ondersteuning op maat, zodat je snel kan bijbenen. Trajectbegeleiders stippelen je persoonlijke traject uit. Stagebegeleiders volgen nauwgezet je groeiproces als toekomstig leerkracht. De zorgcoördinator zoekt samen met jou naar oplossingen voor specifieke vragen en faciliteiten. In coachingssessies leer je hoe je coach van jezelf bent of wordt, maar ook hoe je als leerkracht je rol als coach kan opnemen. 

 • Go international

  We stimuleren je om - letterlijk - je grenzen te verleggen. Een buitenlandse studie of stage verruimt je blik op de wereld. Je leert je eigen boontjes doppen, verbetert je talen en wisselt expertise uit met leraren van over de hele wereld. Bovendien is het zonder twijfel een fantastische ervaring én een extra troef als je straks gaat solliciteren! 

  Ruim 20% van onze studenten kiest voor een korte of lange internationale studie of stage-ervaring.  

  Internationaal coördinator Lia Frederickx helpt je graag bij je keuze in of buiten Europa. Internationale contacten en ervaringen zijn er ook tijdens projectweken en stages van internationale studenten op onze campus. 

Na je studie

 • De job van je leven
 • De job van je leven

  In het onderwijs:  

  • klasleraar in het eerste tot zesde leerjaar  
  • leraar in een specifiek leergebied (bv. Frans, muzische vorming, media)  
  • beleidsondersteuner  
  • zorgleerkracht of zorgcoördinator   


  Buiten het onderwijs:  

  • voor- en naschoolse opvang  
  • educatieve sector (bv. Klasse, uitgeverijen, bibliotheken)  
  • culturele sector  
  • bedrijfsleven 

This is us

Meester Arne van het vierde leerjaar

2021-10-22 13:23:00

'Ik wil dat mijn leerlingen later met positieve herinneringen terugkijken op mijn lessen.'

Meester Arne van het vierde leerjaar

Lees meer
Olivier werd uitgeroepen tot 'Beste Leraar van Brussel'

2020-10-20 04:00:00

"Ik geniet van elk moment dat ik kan lesgeven"

Olivier werd uitgeroepen tot 'Beste Leraar van Brussel'

Lees meer
Na vijf jaar lesgeven in het buitengewoon onderwijs ging Kaatje een nieuwe uitdaging aan.

2020-10-20 00:14:00

"Spreken voor een groep blijft voor mij een uitdaging"

Na vijf jaar lesgeven in het buitengewoon onderwijs ging Kaatje een nieuwe uitdaging aan.

Lees meer