Leraar Lager Onderwijs in verkort traject via duaal traject (DUel)

Verkort werktraject van de educatieve bachelor Lager Onderwijs voor wie werkt in onderwijs

Locatie: Mechelen - Campus Kruidtuin

Samen op weg gaan om jouw lerarendiploma in handen te krijgen? Dan is het DUeL traject zeker iets voor jou. 

 • Bij het duaal leren ligt de focus op het samen opleiden waarbij de student, de werkplek en de hogeschool nauw samenwerken
 • Het DUeL traject kwam tot stand vanuit het maatschappelijk lerarentekort
 • Directies van kleuter – en lagere scholen werven steeds meer mensen aan die (nog) niet over het vereiste diploma beschikken
 • Je krijgt als beginnende leerkracht de nodige ondersteuning en bagage mee om meteen aan de slag te gaan als leerkracht

Follow us!Facebook Instagram

Scroll naar beneden voor meer info
Ilona Hawrijk
Ilona Hawrijk
Opleidingsmanager
Voor al je vragen.
Maya Dammans
Studietrajectbegeleider

Programma

 • Doelgroep
 • Opbouw
 • Vakken
 • Duur & uurrooster
 • Begeleiding
 • Troeven
 • Doelgroep

  • Je hebt een bachelor- of masteropleiding 
  • Je staat al voor de klas in een lagere school of je wil daar onmiddelijk aan de slag (tewerkstelling van 50% tot 80%) 
  • Je werkgever engageert zich om je voor langere tijd (duur van de opleiding) aan te nemen. Dit kan ook in het LIO-statuut (= leraar in opleiding). In dit geval dien je minstens 60% als klastitularis te zijn aangesteld.
  • Je werkgever is bereid om een mentor aan te stellen die jou samen met de hogeschool begeleidt gedurende het volledige traject 
  • Je kan zelfstandig werken en durft jezelf in vraag te stellen 
  • Je beschikt over een gezonde portie doorzettingsvermogen
 • Opbouw

  • Via gevarieerde contactmomenten op de hogeschool, diverse werkvormen, blended cursusmateriaal, intervisiemomenten, etc. bieden de docenten de nodige inhouden aan. 
  • Alle opdrachten zijn praktijkgericht en met de bedoeling je te helpen een positief klasklimaat te creëren en krachtige leeromgevingen tot stand te brengen. 
  • Ruimte voor eigen groei en het ontwikkelen van je persoonlijke visie zijn belangrijke speerpunten. 
  • De dagelijkse uitdagingen in je klas zijn onderwerp van begeleiding en ondersteuning vanuit de hogeschool. We zetten hierbij in op een waarderende feedbackcultuur waarin leren zichtbaar wordt gemaakt. Jouw eigen leerproces staat op elk moment centraal.
 • Vakken

  Hieronder vind je een overzicht van de vakken (onder voorbehoud van wijzigingen), met per vak het aantal studiepunten per fase. Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 studiepunt ongeveer 25 à 30 uren. 

  • Wil je van élk vak de gedetailleerde inhoud kennen? Check dan de programmagids
  Fase12
  GROEILIJN
  Ik groei 4 4
  BASISLEERLIJN
  Wiskunde 5
  Wereldoriëntatie 5
  Nederlands 5
  Muzisch aan de slag 3
  Bewegen op school 3
  Frans in de klas 4
  Keuze levensbeschouwing r.k. godsdienst of islamitische godsdienst 4
  FOCUSLEERLIJN
  Focus 1 | Krachtig creëren 1 7
  Fase12
  Focus 2 | Krachtig creëren 2 7
  Focus 3 | Aanvankelijk leren 6
  Focus 4 | Specifieke onderwijsnoden 4
  Focus 5 | Kind als wereldburger 4
  WERKPLEKLEERLIJN
  Werkplekleerlijn 1 6
  Werkplekleerlijn 2 6
  Werkplekleerlijn 3 6
  Werkplekleerlijn 4 6
  OPTIONEEL
  Religie, zingeving en levensbeschouwing 3
  Fase12
  GROEILIJN
  Ik groei 4 4
  BASISLEERLIJN
  Wiskunde 5
  Wereldoriëntatie 5
  Nederlands 5
  Muzisch aan de slag 3
  Bewegen op school 3
  Frans in de klas 4
  Keuze levensbeschouwing r.k. godsdienst of islamitische godsdienst 4
  FOCUSLEERLIJN
  Focus 1 | Krachtig creëren 1 7
  Focus 2 | Krachtig creëren 2 7
  Focus 3 | Aanvankelijk leren 6
  Focus 4 | Specifieke onderwijsnoden 4
  Focus 5 | Kind als wereldburger 4
  WERKPLEKLEERLIJN
  Werkplekleerlijn 1 6
  Werkplekleerlijn 2 6
  Werkplekleerlijn 3 6
  Werkplekleerlijn 4 6
  OPTIONEEL
  Religie, zingeving en levensbeschouwing 3
 • Duur & uurrooster

  • Traject van 4 semesters 
  • Je bent op maandag vrijgesteld op je werkplek zodat je lessen kunt volgen, kunt observeren in andere klassen of aan opdrachten kunt werken.
 • Begeleiding

  • Tijdens een intakegesprek worden jouw motivatie en competenties in kaart gebracht. Je krijgt een idee van wat er van jou verwacht wordt: zelfstandig kunnen functioneren, beschikken over een zelfreflectief vermogen, een klas zelfstandig in handen durven nemen, openstaan voor feedback en coaching... Tevens worden de voorwaarden om aan het traject deel te kunnen nemen afgetoetst. 
  • Het DUeL traject wordt in augustus opgestart via de summerschool. Dit om jou zo van bij de start van het schooljaar te kunnen begeleiden.
  • Binnen het DueL traject combineren de studenten het leren op de hogeschool met het leren op de werkplek. Hierbij staat een waarderende feedbackcultuur centraal. 
  • Op de werkplek wordt een mentor aangeduid die de student, in nauwe samenwerking met de hogeschool, begeleidt en coacht tijdens het leerproces. De verbondenheid tussen studenten, docenten en het werkveld staat hierbij dan ook centraal. 
  • De mentor kan minstens 1x per week een lesmoment observeren en de student hierbij de nodige feedback geven. Daarnaast biedt de mentor de student ondersteuning bij het uitproberen van nieuwe werk- of organisatievormen, bij het uitwerken van opdrachten… . De mentor neemt daarbij zowel een ondersteunende- als een evaluerende rol op. In functie van deze nauwe samenwerking biedt de hogeschool een vorming aan de mentoren aan.
 • Troeven

  • Je kan werken in het financieel voordelige LIO- statuut.
  • Je bent zeker van je werkplek omdat jouw werkgever zich voor de duur van de opleiding mee engageert.
  • Je volgt een op maat uitgetekend leertraject op basis van je eerder verworven diploma.
  • Je bouwt heel wat prakatijkervaring op gedurende de opleiding.

This is us

Meester Maarten staat in de derde kleuterklas

2020-10-19 23:51:00

"Ze vertellen echt alles! Dat maakt het zo leuk"

Meester Maarten staat in de derde kleuterklas

Lees meer
Janne kreeg de kans om stage te lopen in een ziekenhuisschool.

2020-10-19 23:36:00

"Ik voelde meteen dat ik in de ziekenhuisschool op mijn plek zat"

Janne kreeg de kans om stage te lopen in een ziekenhuisschool.

Lees meer
De kleuterklas van de toekomst, hoe ziet die eruit? We spraken erover met twee experten van Thomas More en met een interieurbedrijf.

2019-10-29 00:00:00

Kleuterklas van de toekomst

De kleuterklas van de toekomst, hoe ziet die eruit? We spraken erover met twee experten van Thomas More en met een interieurbedrijf.

Lees meer