Leraar Lager Onderwijs in verkort traject via werkplekleren (WPL) of leraar-in-opleiding (LIO)

Verkort traject van de educatieve bachelor Lager Onderwijs 

Locatie: Vorselaar - Campus Vorselaar

Word leraar lager onderwijs via een verkort en praktijkgericht traject

 • In deze volwaardige bacheloropleiding benutten we de praktijkervaring van de studenten maximaal. Door een combinatie van contactmomenten op de campus van de lerarenopleiding en door zelfstudie van online beschikbaar leermateriaal verwerf je pedagogisch-didactische inzichten en vakdidactiek van de verschillende leergebieden van de lagere school. 
 • Werk je al als leraar lager onderwijs, dan kies je voor de optie leraar-in-opleiding (LIO) en benutten we jouw werkervaring maximaal.
 • Werk je nog niet als leraar lager onderwijs, dan zoeken wij voor jou een lagere school waar je via werkplekleren (WPL) aan de slag gaat. Krijg je tijdens jouw opleiding een interessante werkaanbieding in een lagere school, dan kan je naadloos de overstap maken naar de optie LIO.

Follow us!Facebook

Scroll naar beneden voor meer info
Ellen Piedfort
Ellen Piedfort
Opleidingsmanager en - coördinator LIO
Voor al je vragen over het LIO-traject
Lore Staes
Lore Staes
Opleidings- en trajectcoördinator WPL
Voor al je vragen over het WPL-traject
Greet Cuyt
Greet Cuyt
Trajectcoördinator LIO
Voor al je vragen over het LIO-traject

Programma

 • Opties
 • Opbouw
 • Vakken
 • Uurrooster
 • Begeleiding
 • In de praktijk
 • VDAB
 • Opties

  Bij het begin van de opleiding kies je voor één van onderstaande opties. Een academiejaar is opgebouwd uit 5 periodes van 7 weken. Na elke periode kan je vlot schakelen van de ene naar de andere optie.

  Optie Werkplekleren (WPL)

  • Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma.
  • Je kiest er bewust voor om eerst in een stagecontext ervaring op te doen in de lagere school. De lerarenopleiding zoekt voor jou een lagere school waar je via werkplekleren aan de slag gaat.

  Optie Leraar in opleiding (LIO)

  • Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma.
  • Je bent voor minstens 500u op jaarbasis als klasleraar tewerkgesteld in een lagere school.
 • Opbouw

  De opleiding duurt minimum anderhalf jaar (WPL) of minimum twee jaar (LIO). In het programma wordt een onderscheid gemaakt tussen studenten die een diploma hebben zonder (ZO) of met onderwijsbevoegdheid (MO).

  Elk academiejaar wordt opgesplitst in 5 periodes van telkens 7 weken. De laatste week van een periode zijn er examens en evaluaties. 
  Volg je het modeltraject, dan neem je elke periode 1 of 2 onderdelen Praktijk op, 1 of 2 onderdelen (Vak)didactische expertise en 1 of 2 onderdelen Kennisbasis.

  Het modeltraject is een voorstel om de verschillende opleidingsonderdelen op een logische en haalbare manier te spreiden. Wens je het traject aan te passen aan jouw persoonlijke situatie (bv. combinatie met deeltijds werk), dan spreid je de opleiding over meerdere periodes. Dit traject op maat krijgt vorm tijdens een persoonlijk gesprek met de trajectcoördinator.

 • Vakken

  Hieronder vind je een overzicht van de vakken (onder voorbehoud van wijzigingen), met per vak het aantal studiepunten. Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 studiepunt ongeveer 25 à 30 uren.

  Pedagogisch-didactische expertise
  Onderwijsmodule 1 3
  Onderwijsmodule 2 3
  Pedagogisch-didactische thema's 1 3
  Pedagogisch-didactische thema's 2 3
  Pedagogisch-didactische thema's 3 3
  Pedagogisch-didactische thema's 4 3
  Expertise leerdomeinen lagere school
  Kennisbasis wiskunde 3
  Kennisbasis Nederlands 3
  Kennisbasis wereldoriëntatie 3
  Kennisbasis muzische vorming 3
  Kennisbasis Frans 3
  Kennisbasis RK-godsdienst 3
  Vakdidactiek wiskunde 3
  Vakdidactiek Nederlands 3
  Vakdidactiek wereldoriëntatie 3
  Vakdidactiek muzische vorming 3
  Vakdidactiek Frans 3
  Vakdidactiek RK-Godsdienst 3
  Bewegingsopvoeding 3
  RZL
  Religie, zingeving en levensbeschouwing 3
  Praktijk
  Aanvangspraktijk 9
  Praktijk I 3
  Praktijk II 3
  Praktijk III 3
  Praktijk IV 3
  Praktijk V 3
  Praktijk VI 3
  Praktijk VII 3
  Praktijk VIII 3
  Pedagogisch-didactische expertise
  Onderwijsmodule 1 3
  Onderwijsmodule 2 3
  Pedagogisch-didactische thema's 1 3
  Pedagogisch-didactische thema's 2 3
  Pedagogisch-didactische thema's 3 3
  Pedagogisch-didactische thema's 4 3
  Expertise leerdomeinen lagere school
  Kennisbasis wiskunde 3
  Kennisbasis Nederlands 3
  Kennisbasis wereldoriëntatie 3
  Kennisbasis muzische vorming 3
  Kennisbasis Frans 3
  Kennisbasis RK-godsdienst 3
  Vakdidactiek wiskunde 3
  Vakdidactiek Nederlands 3
  Vakdidactiek wereldoriëntatie 3
  Vakdidactiek muzische vorming 3
  Vakdidactiek Frans 3
  Vakdidactiek RK-Godsdienst 3
  Bewegingsopvoeding 3
  RZL
  Religie, zingeving en levensbeschouwing 3
  Praktijk
  Aanvangspraktijk 9
  Praktijk I 3
  Praktijk II 3
  Praktijk III 3
  Praktijk IV 3
  Praktijk V 3
  Praktijk VI 3
  Praktijk VII 3
  Praktijk VIII 3
 • Uurrooster

  Lesdagen en –momenten

  • optie WPL | woensdag
  • optie LIO | zaterdag

  Aantal contactmomenten 

  Optie WPL 

  • opleidingsonderdelen ‘Kennisbasis’ en ‘Pedagogisch-didactische expertise’: 2 contactmomenten van 3 uur
  • opleidingsonderdelen ‘Vakdidactische expertise’: 4 contactmomenten van 3 uur
  • opleidingsonderdelen ‘Praktijk’: 1 coachingsmoment (3 uur) bij het begin van een periode én 1 supervisiesessie (3 uur) in het midden van de periode
  • opleidingsonderdeel ‘Aanvangspraktijk’: 6 contactmomenten van 3 uur

  Optie LIO

  • opleidingsonderdelen ‘Kennisbasis’: geen lesmomenten, wél 2 onlinevragenuurtjes
  • opleidingsonderdelen ‘Vakdidactische expertise’ en ‘Pedagogisch-didactische expertise’: 2 contactmomenten van 3 uur
  • opleidingsonderdelen ‘Praktijk’: 1 supervisiesessie (2 uur) in het midden van de periode. Deze sessies gaan door op woensdagnamiddag in de regio van jouw school.

  Examens

  Op het einde van een periode, in week 7, zijn er examens

 • Begeleiding

  Op verschillende momenten en manieren zetten we in op begeleiding:

  • Alles start met een intakegesprek tussen de student en de trajectbegeleider van de lerarenopleiding. De trajectbegeleider waakt mee over een logische en haalbare planning van jouw traject. Tijdens dit gesprek krijgt de student ook advies naar aanleiding van de resultaten bij de starttoets lerarenopleiding.
  • Elke student krijgt een mentor toegewezen in de lagere school waar hij werkt of stage doet. Deze mentor is het eerste aanspreekpunt in de (stage)school.
  • Je praktijk in de lagere school wordt vanuit de lerarenopleiding opgevolgd door een vaste LIO- of WPL-begeleider. Deze docent volgt gedurende het hele schooljaar jouw praktijk op en zal op regelmatige basis op bezoek komen in de lagere school en in gesprek gaan met student, mentor en/of directie. Daarnaast is er één keer per periode supervisie
  • Voor de opleidingsonderdelen ‘Pedagogisch-didactische expertise’ en ‘Vakdidactiek’ zijn er enkele lesmomenten. Deze lesmomenten worden begeleid door docenten met vakexpertise.
  • De opleidingsonderdelen ‘Kennisbasis’ worden door de studenten LIO zelfstandig gestudeerd. Twee keer is er voor deze studenten op woensdag een onlinevragenmoment.
 • In de praktijk

  Vanuit verschillende invalshoeken gaan we praktijkgericht aan de slag. 

  Volg je de optie LIO, dan ben je van bij het begin van de opleiding minimum halftijds aan de slag als leraar lager onderwijs. Je kan je werkervaring maximaal benutten tijdens de opleiding. Waar mogelijk kan je tijdens de werkuren aantonen dat je aan de evaluatiecriteria van de onderdelen praktijk voldoet. Je werkervaring wordt ingezet om pedagogisch-didactische en vakdidactische expertise op te bouwen.

  Volg je de optie WPL, dan ben je ongeveer twee dagen per week in de lagere school. Tijdens deze stagedagen zal je aantonen dat je aan de evaluatiecriteria van de onderdelen praktijk voldoet. Daarnaast worden de ervaringen van het werkplekleren ingezet om pedagogisch-didactische en vakdidactische expertise op te bouwen en aan te tonen.

 • VDAB

  Je kan het verkort traject volgen met ondersteuning van de VDAB. 

  Om na te gaan of je in aanmerking komt, neem je contact op met een VDAB-bemiddelaar via het gratis nummer: 0800 30 700.

Na je studie

 • De job van je leven
 • De job van je leven

  Het werkveld heeft heel wat voor jou in petto. Werk verzekerd! Je kan:

  • klasleerkracht of teamteacher worden,
  • anderstalige leerlingen begeleiden,
  • zorgtaken ter harte nemen,
  • beleidsondersteuner worden,
  • een vormingsdienst bemannen, 
  • een taak in buitengewoon onderwijs opnemen,
  • ...

This is us

Olivier werd uitgeroepen tot 'Beste Leraar van Brussel'

2020-10-20 04:00:00

"Ik geniet van elk moment dat ik kan lesgeven"

Olivier werd uitgeroepen tot 'Beste Leraar van Brussel'

Lees meer
Na vijf jaar lesgeven in het buitengewoon onderwijs ging Kaatje een nieuwe uitdaging aan.

2020-10-20 00:14:00

"Spreken voor een groep blijft voor mij een uitdaging"

Na vijf jaar lesgeven in het buitengewoon onderwijs ging Kaatje een nieuwe uitdaging aan.

Lees meer
Hanne Van Looveren wordt leraar secundair onderwijs via LIO

2020-06-17 13:25:00

'Ik kan het traject op één jaar afleggen, dat gaf voor mij de doorslag'

Hanne Van Looveren wordt leraar secundair onderwijs via LIO

Lees meer