Leraar Lager Onderwijs in verkort traject via leraar-in-opleiding (LIO)

Verkort werktraject van de educatieve bachelor Lager Onderwijs voor wie werkt in onderwijs

Locatie: Vorselaar -

Infosessies

Woensdag 02 februari

18.00 - 21.00 uurOnline Infoavond woe. 2 februari 2022 | Starten in februari[Lees meer]

Nieuw: word leraar na jouw bacheloropleiding 

Opgelet! Het is niet mogelijk om je in te schrijven voor deze opleiding in academiejaar 2021-2022. Er wordt een nieuwe instap voorzien in september 2022. Ondertussen verbeteren we de afstemming tussen jouw verwachtingen, de noden in het onderwijswerkveld en de haalbaarheid van de opleiding voor onze studenten. Laat je gegevens hier achter om op de hoogte gehouden te worden voor een instap in september 2022.
 Kun je niet wachten om voor de klas te staan? Instappen in de verkorte opleiding van 2 of 3 semesters (twee lesdagen per week) kan altijd.

Werk jij als leraar lager onderwijs, maar beschik je niet over het juiste diploma? Dan is het LIO-traject iets voor jou!

In deze volwaardige bacheloropleiding benutten we jouw werkervaring maximaal. Via online cursusmateriaal en een aantal contactmomenten op de campus van de lerarenopleiding, verwerf je pedagogisch-didactische inzichten en de inhouden van de verschillende leergebieden van de lagere school.

Drie partijen (student, lagere school en lerarenopleiding) werken nauw samen gedurende het hele traject. Na een intakegesprek met de betrokken partijen en de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst, werken we een traject op maat uit.

Follow us!Facebook

Scroll naar beneden voor meer info
Ellen Piedfort
Ellen Piedfort
Opleidingsmanager
Voor al je vragen over de opleiding.
greet cuyt
Greet Cuyt
Opleidingscoördinator
Hanne
Hanne Waumans
Trajectbegeleider
Voor al je vragen over het LIO-traject

Opbouw

 • Doelgroep
 • Opbouw
 • Uurrooster
 • Begeleiding
 • @ work
 • Doelgroep

  Houders van een bachelor- of masterdiploma die gedurende de opleiding tewerkgesteld zijn in het lager onderwijs voor een minimum van 500 lerarenuren (12/24).

 • Opbouw

  Kennisbasis lager onderwijs

  • Je laat zien dat je de leerinhouden van de lagere school zelf goed beheerst.
  • Alle onderdelen ‘kennisbasis’ zijn semestervakken die we elk semester aanbieden. Je kiest zelf in welk semester je deze vakken volgt en welk examenmoment je benut.
  • Met zelfstudiepakketten bereid je je voor op een schriftelijk of een digitaal examen.
  • Het onderdeel ‘kennisbasis muzische vorming’ evalueren we met een mondeling examen. Ter voorbereiding bieden we in de lerarenopleiding een crash-course aan.

  Vakdidactische modules

  • In deze modules leer je de vakdidactische aspecten van de leergebieden en toon je aan dat je de vakdidactiek goed kan toepassen in de praktijk.
  • Je krijgt tijdig toegang tot het online studiemateriaal en de opdrachten. Deze heb je nodig om voorbereid naar het contactmoment (coaching) te komen.
  • Het coachingsmoment is tevens een tussentijds feedbackmoment. Tijdens de evaluatie toon je aan dat je de vakdidactiek goed toepast in jouw job als leraar.
  • De opdrachten zijn waar mogelijk toe te passen in jouw dagelijkse job.

  Stage

  • Tijdens de stages toon je je startbekwaam in de verschillende rollen van het beroepsprofiel van de leraar lager onderwijs.
  • Je werkuren zijn tevens je stage. Om te beoordelen of je de verschillende rollen kan opnemen, zal je in alle graden van de lagere school lesgeven, ook in het eerste leerjaar.
  • Eén keer per maand sluit je samen met medestudenten aan bij een supervisiesessie. Hier bespreken we jouw werkvragen van de stage.
  • Bij het begin van je traject breng je in het POP (persoonlijk ontwikkelingsplan) jouw beginsituatie in kaart t.o.v. de verschillende rollen.
  • Samen met je LIO-begeleider en mentor stellen we een persoonlijk traject op met actiepunten voor de stage.
  • Studenten die nog geen lerarendiploma hebben, volgen verplicht een crash-course pedagogisch-didactische kaders.
 • Uurrooster

  • De duur van de opleiding is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de student. Gezien de omvang van de opleiding (60 studiepunten) en de combinatie met een (deeltijdse) job, reken je gemiddeld op 3 semesters. 
  • Bij een voltijds programma word je 2 woensdagnamiddagen per maand naar de campus van de lerarenopleiding.
  • Examens en evaluatiemomenten kunnen op woensdagnamiddag of weekavonden doorgaan.
 • Begeleiding

  • Alles start met een intakegesprek tussen de school, de student en de lerarenopleiding.
  • Een mentor in je lagere school en een docent van de lerarenopleiding begeleiden je in jouw traject.
  • Twee keer per maand neem je met medestudenten deel aan coachingsmomenten in de lerarenopleiding. Hier kan je ook jouw werkvragen bespreken.
  • De (vak)docenten van de lerarenopleiding voorzien online cursusmateriaal en zijn op enkele vastgelegde momenten beschikbaar voor vragen, coaching en ondersteuning.
 • @ work

  • Jouw werkuren (min. 500 lerarenuren op jaarbasis) tellen mee als stage. 
  • We benutten je werkervaring in de lagere school maximaal. Taken en opdrachten zijn waar mogelijk uit te voeren op je werkplek.
  • Je doet gedurende de opleiding ervaring op in de verschillende graden en leergebieden van de lagere school. 

Vakken

 • Programma
 • Programma

  Vakinhoudelijke kennis    

  • Wiskunde  (3 sp)
  • Nederlands  (3 sp)
  • Frans  (3 sp)
  • Wereldoriëntatie  (3 sp)
  • RK-godsdienst  (3 sp)
  • Muzische vorming (3 sp)

  Vakdidactische modules    

  • Wiskunde (4 sp)
  • Nederlands (4 sp)
  • Frans (3 sp)
  • Wereldoriëntatie (4 sp)
  • RK-godsdienst (3 sp) *
  • Muzische vorming (3 sp)
  • Bewegingsopvoeding (3 sp)

  Praktijk    

  • Stage algemeen (15 sp)
  • Stage eerste leerjaar (3 sp)

  Totaal  (60 sp)

  * Indien de Credit van RZL nog niet behaald werd in een eerdere opleiding dien je dit opleidingsonderdeel (3 studiepunten) bijkomend te volgen.

This is us

Olivier werd uitgeroepen tot 'Beste Leraar van Brussel'

2020-10-20 04:00:00

"Ik geniet van elk moment dat ik kan lesgeven"

Olivier werd uitgeroepen tot 'Beste Leraar van Brussel'

Lees meer
Na vijf jaar lesgeven in het buitengewoon onderwijs ging Kaatje een nieuwe uitdaging aan.

2020-10-20 00:14:00

"Spreken voor een groep blijft voor mij een uitdaging"

Na vijf jaar lesgeven in het buitengewoon onderwijs ging Kaatje een nieuwe uitdaging aan.

Lees meer
Hanne Van Looveren wordt leraar secundair onderwijs via LIO

2020-06-17 13:25:00

'Ik kan het traject op één jaar afleggen, dat gaf voor mij de doorslag'

Hanne Van Looveren wordt leraar secundair onderwijs via LIO

Lees meer