Leraar Kleuteronderwijs

Educatieve bacheloropleiding voor Kleuteronderwijs in voltijds dagonderwijs

Locatie: Mechelen -
 • Als kleuterjuf of -meester begeleid en stimuleer je het leer- en ontwikkelingsproces van kinderen tussen 2,5 en 6 jaar. Je neemt hen mee op ontdekkingsreis in de wondere wereld van cijfers en letters, kleuren en klanken, natuur en techniek.
 • Ervaren docenten leren je de kneepjes van het vak. Ze leiden je op in alle groeidomeinen van het kleuteronderwijs: taal, wiskundige initiatie, wereldoriëntatie, muzische vorming, motorische ontwikkeling en godsdienst.
 • Je ontdekt hoe je kennis speels en creatief naar de leefwereld van kleuters vertaalt, hoe je van elke dag een belevenis maakt. Je leert doelen selecteren, lesvoorbereidingen maken, materialen bij elkaar zoeken …
 • De opleiding werkt volgens een vast weekrooster, met naast lessen en werksessies, ook ruimte voor begeleid en zelfstandig werken.
 • Natuurlijk leer je bij ons alles wat een leraar moet kennen en kunnen. Maar bovenal gaan wij nog een stap verder! Met onze variatie in werkvormen komen we tegemoet aan wie jij bent, aan jouw eigenheid, talenten en interesses. Omdat je kleuters enkel kan laten schitteren als je dat zelf ook mag doen.

Instaptoets

 • De instaptoets is géén toelatingsproef. Iedereen mag starten aan de opleiding, ongeacht de resultaten. De test geeft wel aan waar je staat en waar je talenten en werkpunten liggen.
Scroll naar beneden voor meer info
Annelies Walschap
Opleidingsmanager Leraar Kleuteronderwijs, Campus Kruidtuin Mechelen
Barbara De Jonge
Studietrajectbegeleider
Bernadette Van Malderen
Zorgcoördinator

Opbouw

 • Fase 1
 • Fase 2
 • Fase 3
 • In de praktijk
 • Persoonlijke begeleiding
 • Go international
 • Verkort traject
 • Fase 1

  We zetten in op de basisvaardigheden en -kennis van een kleuterleraar: observeren, de algemene ontwikkeling van kinderen inschatten, een uitdagende leer- en speelomgeving creëren. Omdat we je van bij de start willen aanmoedigen om zelf keuzes te maken en je eigen interesses te ontplooien kan je bovendien al een deel van je vakken zelf bepalen.

  Theorie wordt snel omgezet in praktijk. Samen met medestudenten en docenten werk je een vertelproject voor kleuters uit, een leuke uitdaging die al je creatieve, expressieve en muzische talenten aanspreekt. En de inzichten uit de lessen komen natuurlijk goed van pas tijdens je instap- en basisstage!

 • Fase 2

  Je verfijnt en versterkt je kennis en vaardigheden: je leert oog te hebben voor de individuele beleving van kinderen in de klaspraktijk en je verdiept je in de verschillende leergebieden (o.m. muziek, taal, beweging).

  Via keuzevakken geef je deels zelf richting aan je programma. Projectwerk maakt een belangrijk deel uit van je programma: een meerdaagse uitstap rond verbondenheid en natuur/stad, een muzisch getint project, een project om het creatief denken en 'onderzoeken' bij kleuters te stimuleren. Je integreert je inzichten in je stage bij jongere en oudere kleuters.

 • Fase 3

  We focussen specifiek op de rol en competenties van de leerkracht als lid van een schoolteam en als partner van ouders en externen. Daarnaast besteden we uitgebreid aandacht aan een zorgbrede aanpak in de kleuterklas.

  Bijna een derde van je programma wordt bepaald door eigen keuzes. Qua projectwerk staat de samenwerking met het werkveld centraal. Dankzij 'uit het leven gegrepen'-casussen verken je het beroep. Je integreert al deze invalshoeken in de verschillende stages.

 • In de praktijk

  Leraar zijn, dat leer je niet uit een boek! Daarom integreren we vanaf dag één een stevige brok onderwijspraktijk in je opleiding. Dankzij onze unieke infrastructuur krijg je de kans om het vak in een veilige omgeving te leren. De nadruk ligt er op uitproberen, experimenteren en ‘mogen mislukken’.

  Doorheen de opleiding loop je stage in verschillende kleuterscholen, van de instapklas tot de derde kleuterklas, in verschillende onderwijsnetten. Je loopt minstens één keer stage in een grootstedelijke context. Deze stagescholen zoeken wij voor jou. Je kan ook stage lopen in een alternatieve context (bv. educatieve dienst van een museum, Technopolis ...) of binnen een specifieke onderwijsinvalshoek (bv. eerste leerjaar, buitengewoon onderwijs, zorgstage ...).

  Na korte stageblokken in fase 1, neem je in fase 2 en 3 meerdere stageweken voor je rekening. De stages worden per semester georganiseerd. Een stagebegeleider ondersteunt jou en helpt je doorheen de hele stagecyclus: van informatieronde, stagetoewijzing, over stageverloop tot en met resultaat en feedback. Bovendien organiseren we stagevoorbereidingsdagen en reflectiesessies die een brug slaan tussen theorie en praktijk.

 • Persoonlijke begeleiding

  We willen jouw nieuwsgierigheid prikkelen, je verwonderen en uitdagen. Maar bovenal staan we stil bij wie je bent, bij jouw eigenheid, talenten en interesses. Omdat je kleuters enkel kan laten schitteren als je dat zelf ook mag doen. Daarom volgen we jouw leerproces op de voet en geven we je alle kansen en ondersteuning om te groeien.

  Van bij de start voorzien we persoonlijke begeleiding. Zo zal onze zorgcoördinator de resultaten van jouw instapproef opvolgen en bespreken. Scoorde je wat minder dan verwacht? Dan bieden we ondersteuning op maat, zodat je snel kan bijbenen. Ook met specifieke vragen rond studieplanning, examens of bijzondere statuten (dyslexie, medische behoeften …) kan je bij haar aankloppen.

 • Go international

  We stimuleren je om - letterlijk - je grenzen te verleggen. Een buitenlandse studie- of stage-ervaring verruimt je blik op de wereld. Je leert je eigen boontjes doppen, je verbetert je talen en spijkert je internationale vakkennis bij. Bovendien is het zonder twijfel een fantastische ervaring én een extra troef als je straks gaat solliciteren!

  Contact: lia.frederickx@thomasmore.be

 • Verkort traject

  Ben je al in het bezit van een diploma? Je kan deze opleiding ook volgen in een verkort traject.

Vakken

 • Fase 1
 • Fase 2
 • Fase 3
 • Fase 1

  Semester 1

  • Kind in ontwikkeling
  • Onderwijskader
  • Leraar in ontwikkeling 1
  • Beeld 1
  • Muziek 1
  • Taal 1
  • Oriëntatie op de wereld 1
  • Instapstage
  • Vertelproject

  Semester 2

  • Opvoedingskader 1
  • Leraar in ontwikkeling 2
  • Religie, zingeving en levensbeschouwing
  • Beweging 1
  • Wiskundig denken 1
  • Godsdienst 1
  • Basisstage
  • Spelen
  • Keuzevak

   

  Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids.  

 • Fase 2

  Semester 1

  • Opvoedingskader 2
  • Godsdienst 2
  • Muziek 2
  • Wiskundig denken 2
  • Beweging 2
  • Stage jongere kleuters
  • Meerdaagse uitstap
  • Project jongere kleuters

  Semester 2

  • Opvoedingskader 3
  • Leraar in ontwikkeling 3
  • Oriëntatie op de wereld 2
  • Beeld 2
  • Taal 2
  • Project creatief denken
  • Keuzevak

   

  Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids.  

 • Fase 3

  Semester 1

  • Op weg naar inclusie
  • Teamgericht werken
  • Interculturaliteit en interreligieusiteit
  • Focus muzische talen
  • Focus STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics)
  • Focus zorgbrede overgangen
  • Stage met een focus
  • Keuzestage

  Semester 2

  • Leraar in ontwikkeling
  • Onderwijsorganisatie en -beleid
  • Onderwijs en maatschappij
  • Keuzevak
  • Project in cocreatie
  • Eindstage

   

  Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids.  

Opleiding in cijfers

Enkele statistieken over deze opleiding
93%
Globale tevredenheid studenten
30%
Aandeel stages
20 u
Gemiddeld aantal contacturen fase 1

Waarom kiezen voor Leraar Kleuteronderwijs?

image.alt

Je leert écht al doende

In het kleuterlabo, een échte kleuterklas op de campus, oefenen studenten de praktijk, mét en zonder kinderen.
In ‘t Zwiebelbos leer je al doende wat kinderen belangrijk vinden bij het buitenspelen.
En het leercentrum biedt ruimte om ‘uit het leven gegrepen’-situaties en uitdagingen aan te pakken. 

image.alt

Voorleesvirus

Voorlezen prikkelt de taalontwikkeling van kinderen en vergroot hun woordenschat. Het is een moment van gezellig samenzijn en voor de kleuters vaak het leukste kwartiertje van de dag. Maar hoe zorg je ervoor dat ze aan je lippen hangen en helemaal opgaan in het verhaal? Wij leren je de kneepjes van het vak!

Brussel Binnenste Buiten

Studenten van fase 2 worden gedurende een driedaagse uitstap ondergedompeld in de diverse Brusselse leef- en onderwijswereld. Deze woorden vatten alles samen: speelboxen - marktbezoek - zelf koken - gezellige bedrijvigheid - stadswandeling - schoolbezoeken - samen uit, samen thuis - de waterman.

Na je studie

 • Werken
 • Verder studeren
 • Werken

  Werkzekerheid gegarandeerd! Jouw jobperspectieven zijn uitstekend, want er is een groot tekort aan kleuterjuffen en -meesters. Je begint misschien als interim-leerkracht, maar de meesten vinden snel een voltijdse job via openstaande vacatures.

  Binnen het onderwijs kan je aan de slag als:

  • leraar in het kleuteronderwijs
  • leraar in het lager onderwijs
  • bijzondere leermeester bewegingsopvoeding
  • zorgleraar, coördinator in zorg/ICT/ technologie/gezondheid/kwaliteit
  • mentor van kandidaat-leraren en beginnende leraren
  • beleidsondersteuner
  • pedagogisch begeleider
  • directeur

  Buiten het onderwijs kan je aan de slag:

  • in de educatieve sector
  • in de culturele sector
  • in de kinderopvang
  • in de voor- en naschoolse opvang
  • in het bedrijfsleven

   

 • Verder studeren

  Tweede bachelor bedrijfsmanagement (in 1 jaar)

  Tweede bachelor (via verkort traject)

  Master (via schakeljaar)

  • Handelswetenschappen
  • Verzekeringen
  • Toegepaste Economische Wetenschappen

Alles voor (toekomstige) studenten

Naast opleidingen biedt Thomas More een hele waaier aan extra voorzieningen. Zoek je een kot? Doe je aan topsport? Leef je met een functiebeperking? Heb je het financieel wat moeilijker? ... Ontdek waarmee wij jou kunnen helpen!

Kom kennismaken

De stap naar het hoger onderwijs is een stap vol verwachtingen. En jij wil natuurlijk de beste keuze maken. Kom daarom ontdekken, twijfelen, vergelijken en beleven tijdens een van onze vele infomomenten! #expectmore

6 maart
Zaterdag 10u - 14u
24 april
Zaterdag 10u - 14u
26 juni
Zaterdag 10u - 14u

Verhalen uit de opleiding

 • Leraar en meer
 • Video's uit de opleiding
 • Leraar en meer

  Lees meer janne

  Lees Meer Maarten

   

   

   


   

 • Video's uit de opleiding

  Studenten kleuteronderwijs steken hun handen uit de mouwen! En maken buitenkeukentjes voor het Zwiebelbos.

  youtube


  Studenten Kleuteronderwijs en Interieurvormgeving ontwerpen Speelfiets in samenwerking met Samenlevingsopbouw Mechelen

  bakfiets youtube


  Leraar worden in Mechelen, een stad vol diversiteit 

  meer dan de klas youtube