Leraar Kleuteronderwijs in verkort traject

(Verkort) traject van de Educatieve bacheloropleiding voor Kleuteronderwijs

Locatie: Mechelen - Campus Kruidtuin
 • Is kleuterleid(st)er een job waar je al lang wat voor voelt, maar heb je nog nooit de tijd of de gelegenheid gevonden om ervoor te gaan? Dan is de avond- en weekendopleiding bachelor Kleuteronderwijs iets voor jou. 
 • Jij vindt de leefwereld van kleuters enorm boeiend. Je houdt ook van voorlezen, spelen en creatief werken met jonge kinderen.
 • Je leert hoe je kinderen op ontdekkingsreis neemt in de wondere wereld   van woorden en beelden, kleuren en klanken, natuur en techniek.  
 • Je verdiept je in de wereld van het kind en hoe het nieuwe dingen leert en ervaart met muziek, taal, spelen, wiskunde, beweging … 
 • Reken op variatie in werkvormen. Jouw talenten en interesses staan daarin  centraal. Want kleuters laten schitteren, kan alleen als je dat zelf ook mag doen! 
 • Je leert al doende. Sta voor de klas op onze campus in het kleuterlabo, werk aan projecten in het leercentrum, maak je handen vuil in ’t Zwiebelbos …   
 • Je loopt natuurlijk ook stage tussen de kleuters!

Follow us!Facebook Instagram

De opleiding
in het kort
Scroll naar beneden voor meer info
Eline Willems
Eline Willems
Opleidingsmanager
Voor al je vragen over de opleiding.
astrid van dormael
Astrid Vandormael
Trajectbegeleider
Voor al uw vragen over trajecten, studieloopbaan en vrijstellingen
Bernadette Van Malderen
Bernadette Van Malderen
Zorgcoördinator
Voor al je vragen over zorgfaciliteiten, topsportstatuut, ...

Troeven

image.alt

Je leert écht al doende

In het kleuterlabo, een échte kleuterklas op de campus, oefenen je de praktijk, mét en zonder kinderen. In ‘t Zwiebelbos ontdek je wat kinderen belangrijk vinden bij het buitenspelen. Het leercentrum biedt ruimte om ‘uit het leven gegrepen’-situaties aan te pakken. 

image.alt

Voorleesvirus

Voorlezen prikkelt de taalontwikkeling en vergroot de woordenschat. Het is een moment van gezellig samenzijn, voor kleuters vaak het leukste kwartier van de dag. Maar hoe zorg je ervoor dat ze aan je lippen hangen en echt opgaan in het verhaal? Je leert de kneepjes van het vak!

image.alt

Project 'Mechelen en Meer'

Studenten ontdekken de stad Mechelen in al haar facetten en verleggen hierbij grenzen, ervaren verbondenheid, stellen de eigen beeldvorming in vraag en staan open voor diversiteit. De opstart gebeurt tijdens een verkort weekend en eindigt met de organisatie van een belevingsdag voor kinderen.

Programma

 • Opbouw
 • Doelpubliek
 • Vakken
 • In de praktijk
 • Persoonlijke begeleiding
 • Go international
 • Proefssionele bonus
 • Opbouw

  •  Fase 1 | We zetten in op de basisvaardigheden en -kennis van een kleuterleraar: observeren, de algemene ontwikkeling van kinderen inschatten, een uitdagende leer- en speelomgeving creëren. Omdat we je van bij de start willen aanmoedigen om zelf keuzes te maken en je eigen interesses te ontplooien kan je bovendien al een deel van je vakken zelf bepalen. 

   Je zet theorie snel om in praktijk. Samen met medestudenten en docenten werk je een vertelproject voor kleuters uit en spreek je al je creatieve, expressieve en muzische talenten aan. De inzichten uit de lessen komen goed van pas tijdens je instap- en basisstage
  • Fase 2 | Je verfijnt en versterkt je kennis en vaardigheden: je leert oog te hebben voor de individuele beleving van kinderen in de klaspraktijk en je verdiept je in de verschillende leergebieden (o.m. muziek, taal, beweging). 

   Via keuzevakken geef je deels zelf richting aan je programma. Projectwerk maakt een belangrijk deel uit van je programma: een meerdaagse uitstap rond verbondenheid en natuur/stad, een muzisch getint project, een project om het creatief denken en 'onderzoeken' bij kleuters te stimuleren. Je integreert je inzichten in je stage bij jongere en oudere kleuters
  • Fase 3 | We focussen specifiek op de rol en competenties van de leerkracht als lid van een schoolteam en als partner van ouders en externen. Daarnaast besteden we uitgebreid aandacht aan een zorgbrede aanpak in de kleuterklas. 

   Bijna een derde van je programma wordt bepaald door eigen keuzes. Qua projectwerk staat de samenwerking met het werkveld centraal. Dankzij 'uit het leven gegrepen'-casussen verken je het beroep. Je integreert al deze invalshoeken in de verschillende stages
 • Doelpubliek

  • Diploma secundair onderwijs? Reken op een programma van min. 7 semesters (min. 3,5 jaar).
  • Als je een diploma hoger onderwijs hebt, kun je de opleiding in een kortere periode afwerken.
  • Heb je al een onderwijsopleiding achter de rug of heb je al voldoende ervaring opgedaan in een kleuterschool, dan kun je een deeltijds programma volgen.
 • Vakken

  Hieronder vind je een overzicht van de vakken (onder voorbehoud van wijzigingen), met per vak het aantal studiepunten per fase. Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 studiepunt ongeveer 25 à 30 uren. 

  • De belangrijkste vakken hebben we toegelicht in een blauwe tooltip.  
  Fase123
  ALGEMENE (BEROEPSGERICHTE) COMPETENTIES
  Kind in ontwikkeling i 5
  Onderwijskader 3
  Leraar in ontwikkeling 6 3 3
  Opvoedingskader 3 8
  Religie, zingeving, levensbeschouwing 3
  Op weg naar inclusie 4
  Onderwijsorganisatie en -beleid: afstuderen 3
  Onderwijs en samenleving i 4
  BEROEPSSPECIFIEKE COMPETENTIES
  Beeld 3 3
  Muziek i 3 3
  Taal 3 3
  Oriëntatie op de wereld i 3 3
  Spelen 3
  Fase123
  Wiskundig denken 3 3
  Beweging i 3 3
  Godsdienst i 3 3
  Interculturaliteit en interreligieusiteit 3
  Teamgericht werken i 3
  PRAKTIJK
  Project i 3 9 3
  Instapstage i 4
  Basisstage 6
  Stage bij de jongere kleuters 8
  Stage bij de oudere kleuters 8
  Keuzestage 8
  Doorgroeistage 6
  Eindstage 14
  KEUZE i 3 3 9
  Fase123
  ALGEMENE (BEROEPSGERICHTE) COMPETENTIES
  Kind in ontwikkeling i 5
  Onderwijskader 3
  Leraar in ontwikkeling 6 3 3
  Opvoedingskader 3 8
  Religie, zingeving, levensbeschouwing 3
  Op weg naar inclusie 4
  Onderwijsorganisatie en -beleid: afstuderen 3
  Onderwijs en samenleving i 4
  BEROEPSSPECIFIEKE COMPETENTIES
  Beeld 3 3
  Muziek i 3 3
  Taal 3 3
  Oriëntatie op de wereld i 3 3
  Spelen 3
  Wiskundig denken 3 3
  Beweging i 3 3
  Godsdienst i 3 3
  Interculturaliteit en interreligieusiteit 3
  Teamgericht werken i 3
  PRAKTIJK
  Project i 3 9 3
  Instapstage i 4
  Basisstage 6
  Stage bij de jongere kleuters 8
  Stage bij de oudere kleuters 8
  Keuzestage 8
  Doorgroeistage 6
  Eindstage 14
  KEUZE i 3 3 9
 • In de praktijk

  Leraar zijn, dat leer je niet uit een boek! Daarom integreren we vanaf dag één een stevige brok onderwijspraktijk in je opleiding. Dankzij onze unieke infrastructuur krijg je de kans om het vak in een veilige omgeving te leren. De nadruk ligt er op uitproberen, experimenteren en ‘mogen mislukken’. 

  Doorheen de opleiding loop je stage in verschillende kleuterscholen, van de instapklas tot de derde kleuterklas, in verschillende onderwijsnetten. Na een inloopfase met losse stagedagen neem je in de volgende fases van de opleiding aaneensluitende stagedagen gebundeld in één of meerdere weken voor jouw rekening.
  Je kiest zelf in welke scholen je deze stages loopt. Een mooie start van je carrière in de kleuterschool!
  Je loopt minstens één keer stage in een grootstedelijke context. Deze stagescholen zoeken wij voor jou. Je kan ook stage lopen in een alternatieve context (bv. educatieve dienst van een museum, Technopolis ...) of binnen een specifieke onderwijsinvalshoek (bv. eerste leerjaar, buitengewoon onderwijs, zorgstage...). 

  Na korte stageblokken in fase 1, neem je in fase 2 en 3 meerdere stageweken voor je rekening. De stages worden per semester georganiseerd. Een stagebegeleider ondersteunt jou en helpt je doorheen de hele stagecyclus: van informatieronde, stagetoewijzing, over stageverloop tot en met resultaat en feedback. Bovendien organiseren we stagevoorbereidingsdagen en reflectiesessies die een brug slaan tussen theorie en praktijk. 

 • Persoonlijke begeleiding

  We willen jouw nieuwsgierigheid prikkelen, je verwonderen en uitdagen. Maar bovenal staan we stil bij wie je bent, bij jouw eigenheid, talenten en interesses. Omdat je kleuters enkel kan laten schitteren als je dat zelf ook mag doen. Daarom volgen we jouw leerproces op de voet en geven we je alle kansen en ondersteuning om te groeien. 

  Van bij de start voorzien we persoonlijke begeleiding. Zo zal onze zorgcoördinator de resultaten van jouw instapproef opvolgen en bespreken. Scoorde je wat minder dan verwacht? Dan bieden we ondersteuning op maat, zodat je snel kan bijbenen. Ook met specifieke vragen rond studieplanning, examens of bijzondere statuten (dyslexie, medische behoeften…) kan je bij haar aankloppen. 

  We zetten maximaal in op het combineren van de opleiding met werk en gezin en het waarderen van wat je al kunt. Voor elke student wordt een persoonlijk opleidingsprogramma samengesteld door de trajectbegeleiders. Je bepaalt voor een groot deel zelf wanneer je studeert, opdrachten maakt, de stage voorbereidt enz. Een deel van de leerstof bieden we aan in zelfstudie en via zelfstandige opdrachten. 

  Wij raden je aan om:

  • minimaal één dag (of twee halve dagen) per week vrij te maken voor stages en taken;
  • voldoende studieruimte in te bouwen in je normale werk- en gezinstaak.
 • Go international

  We stimuleren je om - letterlijk - je grenzen te verleggen. Een buitenlandse studie- of stage-ervaring verruimt je blik op de wereld. Je leert je eigen boontjes doppen, je verbetert je talen en spijkert je internationale vakkennis bij. Bovendien is het zonder twijfel een fantastische ervaring én een extra troef als je straks gaat solliciteren! 

  Contact: kirsten.marit@thomasmore.be 

 • Proefssionele bonus

  • Diploma Bachelor in het Onderwijs: Kleuteronderwijs. 
  • Betaald educatief verlof 

Na je studie

 • De job van je leven
 • Verder studeren
 • De job van je leven

  • leraar in het kleuter- of lager onderwijs 
  • bijzondere leermeester bewegingsopvoeding 
  • zorgleraar, coördinator in zorg/ICT/ technologie/gezondheid/kwaliteit 
  • mentor van kandidaat-leraren en beginnende leraren 
  • beleidsondersteuner 
  • pedagogisch begeleider 
  • directeur 

  ... of buiten het onderwijs

  • in de educatieve of culturele sector 
  • in de kinderopvang, voor- en naschoolse opvang 
  • in het bedrijfsleven 
 • Verder studeren

#campuskruidtuin